ORGANIZACJA OBYWATELSKA, ZAŁOŻONA PRZEZ OBYWATELI LUB ICH ORGANIZACJE, DZIAŁAJĄCA Z WŁASNEJ INICJATYWY NA RZECZ WYBRANEGO INTERESU PUBLICZNEGO I NIEDZIAŁAJĄCA DLA OSIĄGNIĘCIA ZYSKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA to:

organizacja obywatelska, założona przez obywateli lub ich organizacje, działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZACJA OBYWATELSKA, ZAŁOŻONA PRZEZ OBYWATELI LUB ICH ORGANIZACJE, DZIAŁAJĄCA Z WŁASNEJ INICJATYWY NA RZECZ WYBRANEGO INTERESU PUBLICZNEGO I NIEDZIAŁAJĄCA DLA OSIĄGNIĘCIA ZYSKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.216

EMPORA, BIS, ASTRONOMIA SFERYCZNA, WÓR, KRÓTKONOS BRĄZOWY, TECHNIKA CYFROWA, PAŁANKA, PREKURSOR, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, DROGA, PŁOTKARZ, PRZYCISK, DYSTRYKT, SZUM, WOTUM, SPIEK, ELASTYK, WIRUS BIAŁACZKI KOTÓW, PÓŁTORAK, KWAS CHLEBOWY, OBLĘŻENIEC, KOSZULA NOCNA, ARABIKA, OBCIĄŻENIE, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, KULT, ZAPOŻYCZENIE, APORT, OFICER ŻEGLUGI, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, ŁAJKA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ROGALIK, NARTA, RYNEK LOKALNY, KNEL, HISTOCHEMIA, OSTATECZNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, TIOMERSAL, SZPEKUCHA, MĄTWA, ŻYWA LEKCJA, TAUKA, BLIN, KATATONIA, ANTOWIE, JONIZACJA, TRAUMATYCZNOŚĆ, PĘCHERZYK, GAZOLINA, INGRESJA MORZA, HEJNAŁ, OBOWIĄZEK WIZOWY, PLETYZMOGRAF, ŻŁÓB POLODOWCOWY, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, BOSS, MOC, PESTO, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, ANEMIA APLASTYCZNA, ORGAN, NIECZUŁOŚĆ, KLEJ, KOSZYK, DITHERING, WARTOŚĆ, ROK SYDERYCZNY, GLORIA, PRZEMYSŁÓWKA, PIES PASTERSKI, PANICZ, WYKONAWCA, WYPORNOŚĆ, OAZA PODATKOWA, ŁYK, PIEROGI, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, STOPA LODOWCA, CZYŚCIOSZKA, HEŁMOFON, TAKSON MONOTYPOWY, KATAPULTA, BOCIANIEC, MATRYKUŁA, SZWALNIA, TOCZKOWCE, HIPERAKUMULACJA, REGION WĘZŁOWY, SĄD I INSTANCJI, NARYS FORTYFIKACYJNY, CZEK ROZRACHUNKOWY, ZASILANIE, SKAZA WYSIĘKOWA, METADANE, PODNIESIONE CZOŁO, WÓZ, CETNO, KONDENSACJA, MANGABA RUDOCZELNA, BŁĄD MATERIALNY, PODODDZIAŁ, KOJEC, DĄŻENIE, FURAŻ, CHOROBA REUMATYCZNA, FITOPATOLOGIA, OŚLA GŁOWA, CHOINKA, STEROLOTKA, DEKREMENT TŁUMIENIA, BECZKA PROCHU, WYWRÓT, KAPLICA LORETAŃSKA, KUCHNIA, ZAPŁON, DEKORTYKACJA, JĘZYK URZĘDOWY, SPADKOBIERSTWO, CHITON, JĘZYK CERKIEWNOSŁOWNIAŃSKI, RZECZ, BROŃ OBUCHOWA, JAGODÓWKA, POSTAWA, UCHO IGIELNE, UKONTENTOWANIE, SZWOLEŻER, ZGRYW, AMNEZJA, ŁYSIENIE, CZEK BANKIERSKI, MŁODZIEŃCZOŚĆ, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, JAŁOWIEC, PROMENADA, KOŻUCH, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, KSENOFILIA, DOMINIKANKI, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, KOŚCIÓŁ, CZTEROKROTNOŚĆ, OSPOWATOŚĆ, KOMPLEMENTARIUSZ, ŁĄKA, KEFALINA, KAZAMATA, OPODATKOWANIE, MAŁPI GAJ, PRAWO HUBBLE'A, REZONATOR, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, JUWENALIA, WROTA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, POLO, AUDIOBUS, SWÓJ, PASZTECIK, PODSTRYSZE, CHOROBA VELPEAUA, NIEJAWNOŚĆ, ŁOM, RETOROMANIN, WYPADEK DROGOWY, TERAPIA SZOKOWA, FRATER, NIĆ, WZORZEC UMOWNY, NEUROMEDIATOR, SZPILKA, KONWENT, LIŚCIONOGI, OBEJŚCIE, OPOŃCZYKOWCE, SKÓRA, PRZYĆMIENIE, ZAGŁADA, OPONA, OLIWA, PANORAMA, CHODY, ALAN, KWATERODAWCA, MIESZEK, PODWODA, CZARA GŁOSOWA, EKTOPLAZMA, LUTEFISK, ANIOŁECZEK, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, PEDAŁÓWKA, WARSZTAT, RUMUNKA, WIOŚNIANKA, DWÓJKA, ANTENA, WÓZEK, KŁAK, LICHWIARSTWO, GORSET, WYBIERAK, LEN, NAWÓZ ORGANICZNY, PLACEK, PASKUDA, MANGANIAN, KARRUKA, MOBILE, TRANSKRYPCJA, JACK, SOS BESZAMELOWY, TUBIETIEJKA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, KRÓLOWA RENET, REWIR, KOSZT INWESTYCYJNY, GŁOWA PAŃSTWA, NERW, KONCENTRAK, IMMUNOGLOBINA M, HOBBIT, BLACHA, DIALOGIZM, MIKSER PLANETARNY, GIEZŁO, MEGALOMANIA, WOLNY RYNEK, ZARZĄDZENIE, SAMOUBÓSTWIENIE, EKSPRESJA GENU, POMNIK, KRYNOLINA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, CHOROBA WELWETOWA, JODO-SHU, ADRES POCZTOWY, ANTYPATRIOTYZM, SIŁY, BOMBARDIER, TRUBADUR, FARBA, CEMENTACJA, DERMATOLOGIA, JASŁO, KRATER UDERZENIOWY, PRZEKAŹNIK, AMPEROZWÓJ, JASZCZUR, SARATI, SREBRO, GEN HIPOSTATYCZNY, SZCZENIACTWO, KRZEŚLISKO, NIEWIERNOŚĆ, COKÓŁ, SPAWĘKI, KUC HACKNEY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, HETERYK, PŁOMIEŃ, DZIWKARZ, LOKATOR, NAFCIARSTWO, ZAPITKA, WYRZUT, MIKROKROPKA, KAMIZELKA KULOODPORNA, AKADEMIA, ROZSZCZEP, PIES TERAPEUTYCZNY, EKLEZJA, GŁOS, POKŁAD STATKU, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, STOPIEŃ, NOSICIEL, ABLEGAT, SIEKIERA, TRACKBALL, WPIERDOLKA, JEDNOSTKA, MANIOK, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, KITEL, OSTNICA, CEDRAT, VIBRAM, KANTYNA, DAKKA, KROPIELNICA, WINO DESEROWE, OŻENEK, SĄD POLOWY, NIEWYDAJNOŚĆ, ?DYFERENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.216 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZACJA OBYWATELSKA, ZAŁOŻONA PRZEZ OBYWATELI LUB ICH ORGANIZACJE, DZIAŁAJĄCA Z WŁASNEJ INICJATYWY NA RZECZ WYBRANEGO INTERESU PUBLICZNEGO I NIEDZIAŁAJĄCA DLA OSIĄGNIĘCIA ZYSKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZACJA OBYWATELSKA, ZAŁOŻONA PRZEZ OBYWATELI LUB ICH ORGANIZACJE, DZIAŁAJĄCA Z WŁASNEJ INICJATYWY NA RZECZ WYBRANEGO INTERESU PUBLICZNEGO I NIEDZIAŁAJĄCA DLA OSIĄGNIĘCIA ZYSKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORGANIZACJA POZARZĄDOWA organizacja obywatelska, założona przez obywateli lub ich organizacje, działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA
organizacja obywatelska, założona przez obywateli lub ich organizacje, działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku (na 22 lit.).

Oprócz ORGANIZACJA OBYWATELSKA, ZAŁOŻONA PRZEZ OBYWATELI LUB ICH ORGANIZACJE, DZIAŁAJĄCA Z WŁASNEJ INICJATYWY NA RZECZ WYBRANEGO INTERESU PUBLICZNEGO I NIEDZIAŁAJĄCA DLA OSIĄGNIĘCIA ZYSKU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - ORGANIZACJA OBYWATELSKA, ZAŁOŻONA PRZEZ OBYWATELI LUB ICH ORGANIZACJE, DZIAŁAJĄCA Z WŁASNEJ INICJATYWY NA RZECZ WYBRANEGO INTERESU PUBLICZNEGO I NIEDZIAŁAJĄCA DLA OSIĄGNIĘCIA ZYSKU. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x