ORGANIZM SYMBIOTYCZNY, KTÓREGO PLECHA SKŁADA SIĘ Z KOMÓREK GRZYBÓW ORAZ CYJANOBAKTERII LUB ZIELENIC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POROST to:

organizm symbiotyczny, którego plecha składa się z komórek grzybów oraz cyjanobakterii lub zielenic (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POROST

POROST to:

roślina symbiotyczna zbudowana z komórek glonów i grzybów (na 6 lit.)POROST to:

płyn na ... włosów (na 6 lit.)POROST to:

np. chrobotek reniferowy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM SYMBIOTYCZNY, KTÓREGO PLECHA SKŁADA SIĘ Z KOMÓREK GRZYBÓW ORAZ CYJANOBAKTERII LUB ZIELENIC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.093

PLAN MOBILIZACYJNY, INDUKTOR, FENIG, NIĆ, KLEJARZ, APIKOMPLEKSY, TRIDUUM, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, PAPIER GAZETOWY, PARA MINIMALNA, HONDA, WALTORNIA, TRASA KONCERTOWA, GAP, SZARFMECA, TENIS ZIEMNY, HUBA BIAŁAWA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, IMPRESYJNOŚĆ, INDYKATOR, ZAPAŁECZKA, EDYKUŁ, MŁOTKOWY, SZPECIELE, EKSPERT, MLEKO W PROSZKU, BICIE POKŁONÓW, PRZESYP, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, STUPOR, GUMKA, WIADRO, MUCHA, ZREKOMPENSOWANIE, CZARNA SOTNIA, HIPOPOTAMOWATE, PRZEDGÓRZE, KATSUDON, KOLEGA PO FACHU, NERW, DIAGNOZA, REFLEKSYWNOŚĆ, TAMANDUA, SALAMANDRA ANATOLIJSKA, ZĘBY NOWORODKOWE, DYSLEKSJA, HOSTEL, KOT, SZKLANKA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, STRZAŁA, MIRLITON, STARY WYŻERACZ, ROZBÓJNICTWO, SŁOMA TARGANA, KUROPATWA, FRANCA, RICERCAR, AJGOSPOTAMOJ, NAFTOWNICTWO, TYP, ESPADRYLA, CHASER, DZWONY RUROWE, DRĘTWA PAWIK, RIKSZA, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, BIFURKACJA, DROZD OLIWKOWY, ULUBIENIEC MUZ, MADAPOLAM, KORONKARZ, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, ORSZADA, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, WYCHOWAWCZYNI, KARCZOWNIK, PRÓBA SAMOBÓJCZA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, SYSTEM, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, BENTLEY, CHIROPTEROLOGIA, CHOROBA LEVA, CAP, SZMALCÓWKA, GRUPA INTERESU, POWIEŚĆ Z TEZĄ, MROŻONKA, TRUMNA, WŁÓKNO, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, TEFILIN, NAROST, KLESZCZ, DROGA BEZPRZETARGOWA, ROCK, JAZDA, POWIERNICTWO, PLEBS, OPATRUNEK OSOBISTY, PODMIOT GRAMATYCZNY, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, TECHNIKA ŚWIETLNA, ODMIANKA, SZPULKA, HIOLSKI, MARMURKOWANIE, KĄPIEL OŁOWIANA, DEKORATOR WNĘTRZ, DETEKTYW, OWADOŻERNE, NUKLEOPROTEID, PŁYWAK, BURT, WIKARYZM, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, SAPER, SEMITA, CHIRURGIA OGÓLNA, ZGŁAD, MINISTRANT KADZIDŁA, AMPUŁA, KUMOTERSTWO, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, OPŁATA KONCESYJNA, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, RETABULUM, ORGANIZM, KOŚĆ PODNIEBIENNA, BASISTA, PYCHA, KARP PEŁNOŁUSKI, DŹWIGAR, CHOMIK CAMPBELLA, KOMPUTEROWIEC, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, UKAZ, KLAPAK, BORDER, LAMUCKI, GAZ BOJOWY, CZELADNIK, KUKLIK ROZESŁANY, FORMUŁKA, AMARANTOWOŚĆ, IMPRESJA, MINA MORSKA, TONACJA, MONOPOL, SKLEPIENIE KLASZTORNE, WODA, DZIAŁOWIEC, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, SYSTEM ZNAKOWY, KONWIKT, UBOŻENIE, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, STYPENDIUM, KANADYJKA, KONCEPTUALIZM, TERAKOTA, SZUM NADMIAROWY, EN GRISAILLE, BONET, OTWARTOŚĆ, PEDAŁÓWKA, KASZTELAN, KLUCZ, PROMIENNIK, RUBEL, BURAK STOŁOWY, CYGA, MNICH, TYTULIK, SZTUKA, DRĘTWOTA, PAPIER, CIĄG GEOMETRYCZNY, TRANSPOZYCJA, PAMIĘTNIK, TENOR DRAMATYCZNY, ROPOMACICZE, AUŁ, LOTNOŚĆ, STOŁÓWKA, BEZPARDONOWOŚĆ, CHOROBA PROMIENNA, FITOGEOGRAFIA, SINGIEL, BERA, TEOLOGIA NATURALNA, DZISIEJSZOŚĆ, WZGLĄD, ZDZIERSTWO, REKLAMA, NANSUK, CZYŚCIOSZKA, CHRZEST PRAGNIENIA, TORU, PROBLEM BAZYLEJSKI, MAIL, ROZPADLINA, OWOCÓWKA JABŁKÓWECZKA, PUNICKI, TRANSPOZON, WINO WZMACNIANE, CUKIERNIA, PROMIEŃ ALFA, JĘZYK WEHIKULARNY, JEDNOSTKA NAUKOWA, WALIDACJA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, CHLOROKOKOWIEC, KLEJNOT HERBOWY, ZGODNOŚĆ, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, URUBU CZARNY, CEWKA, TWARDE LĄDOWANIE, OSŁONOWOŚĆ, KRAKER, AWANTURA, COOL JAZZ, SAKLA, LEKTURA, FRYZYJSKI, PARA, GŁOWICA, UKŁAD LOMBARDZKI, ANALOGIA, BĄK, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, CHODNIK OBRONNY, CZWÓRNIAK, SKANER PŁASKI, ROM, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, JAKUBKA, MATMA, POLE, WYPADEK, BODOR, AKTORKA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, KWARTET, BALOWICZ, WYLĘGARNIA, TABLICA PRAWDY, JEZIORO ZASTOISKOWE, DZIELNICA HISTORYCZNA, FLISAK, WSPARCIE, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, OSYPISKO, GOŹDZIENIEC, WETKA, PRZYKWIATEK, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, JON HYDROKSYLOWY, KOŚĆ ŁZOWA, PROSZEK DOVERA, STRUMIEŃ, ANARCH, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, ASTRONOMIA SFERYCZNA, FUNKCJE ELEMENTARNE, BEŁT, RUMSZTYK, NIEREZYDENT, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, MUNSZTUK, NIEBIOSA, FILANDER PRĘGOWANY, SUMA ZEROWA, FILIGRAN, KONTO, AUGSBURG, LEBERWURSZT, KASECIAK, KORA, STREFA ODRUCHOWA, SENSUALIZM, ZENDRA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, IDEAŁ PIERWSZY, DZIEŁO ŻYCIA, TRUFLA, SURF ROCK, SEMAFOR, SZLAM, CZYTNIK, DOROSŁOŚĆ, CIĘŻKI BOMBOWIEC, BOHATER NEGATYWNY, ?TELEWIZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.093 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM SYMBIOTYCZNY, KTÓREGO PLECHA SKŁADA SIĘ Z KOMÓREK GRZYBÓW ORAZ CYJANOBAKTERII LUB ZIELENIC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM SYMBIOTYCZNY, KTÓREGO PLECHA SKŁADA SIĘ Z KOMÓREK GRZYBÓW ORAZ CYJANOBAKTERII LUB ZIELENIC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POROST organizm symbiotyczny, którego plecha składa się z komórek grzybów oraz cyjanobakterii lub zielenic (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POROST
organizm symbiotyczny, którego plecha składa się z komórek grzybów oraz cyjanobakterii lub zielenic (na 6 lit.).

Oprócz ORGANIZM SYMBIOTYCZNY, KTÓREGO PLECHA SKŁADA SIĘ Z KOMÓREK GRZYBÓW ORAZ CYJANOBAKTERII LUB ZIELENIC sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ORGANIZM SYMBIOTYCZNY, KTÓREGO PLECHA SKŁADA SIĘ Z KOMÓREK GRZYBÓW ORAZ CYJANOBAKTERII LUB ZIELENIC. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x