ÓSMA CZĘŚĆ PRZESTRZENI TRÓJWYMIAROWEJ WYZNACZONEJ PRZEZ TRZY PŁASZCZYZNY WSPÓŁRZĘDNYCH KARTEZJAŃSKIEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKTANT to:

ósma część przestrzeni trójwymiarowej wyznaczonej przez trzy płaszczyzny współrzędnych kartezjańskiego układu współrzędnych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OKTANT

OKTANT to:

dawny przyrząd nawigacyjny do mierzenia wysokości ciał niebieskich nad horyzontem, a także kątów poziomych i pionowych między obiektami (na 6 lit.)OKTANT to:

1 oktant = ?/2 steradianów (na 6 lit.)OKTANT to:

astronomiczny przyrząd do pomiaru kątów (na 6 lit.)OKTANT to:

gwiazdozbiór nieba południowego (na 6 lit.)OKTANT to:

przyrząd astronomiczny służący do pomiaru kątów, stosowany dawniej w astronomii nawigacyjnej (na 6 lit.)OKTANT to:

gwiazdozbiór w obrębie nieba południowego (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ÓSMA CZĘŚĆ PRZESTRZENI TRÓJWYMIAROWEJ WYZNACZONEJ PRZEZ TRZY PŁASZCZYZNY WSPÓŁRZĘDNYCH KARTEZJAŃSKIEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.853

FILTR, SZYFR, POWRÓT, WIĄZANIE POTRÓJNE, KRĄŻENIE MÓZGOWE, NAPRĘŻACZ, MIARA NIEZMIENNICZA, JOGURCIK, ZAKAŻENIE POKARMOWE, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, BĄK ZWYCZAJNY, ŚWIECA ZAPŁONOWA, CZANKA, SENIORAT, PŁYWIK, OLINOWANIE, NAROST, OKNO MODALNE, KRETOWISKO, WELWET, CHORĄGIEW, CYSTOSTOMIA, KLINGOŃSKI, KIJEK NARCIARSKI, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, PĘCHERZYK NASIENNY, TONUS MIĘŚNIOWY, LITOSFERA, REFLEKS, WYŁADOWANIE KORONOWE, TYFUS OSUTKOWY, DWUNASTA CZĘŚĆ, MURZYSKO, HAIN, GŁOS SUMIENIA, JĘZYK LONGOBARDZKI, TAMA, RETRANSLACJA, BALSA, NORA, MONOPOL, TROFEUM ŁOWIECKIE, KONDYCJONALIZM, BIEŻNIK, CIĘCIWA, POCHWA LIŚCIOWA, KNIAZIENIE, ŻŁÓB POLODOWCOWY, HELIOCENTRYZM, TARPAN, EFEKT DOPPLERA, WARSZAWA, GRZYBICA CZARNA, TORPEDA AKUSTYCZNA, HEL, TRYBUT, CHOROBA VELPEAUA, NADZÓR BANKOWY, SEKTOR PUBLICZNY, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, WARIACJA, KARABON, CHOROBA ZAKAŹNA, OBEDIENCJA, AWANSCENA, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, MIGAWKA, HALOGEN, BECZKA, TEOGONIA, ROZETKA, HELIOCENTRYZM, KONSERWATOR ZABYTKÓW, KALENDARZ JULIAŃSKI, ARSENAŁ, ALGONKIN, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, ŻÓŁTA FEBRA, MATERIA MIĘDZYGWIAZDOWA, ZAGRYWKA, STOPA, NIDA, CYTWAR, GRUPA PROPYLOWA, KRZYWA HIPSOGRAFICZNA, TEREN ZALEWOWY, TRAJEKTORIA, SALTO, WĘŻYK, CARRUCA, WALABIA DAMA, PALEC CYNKOWY, DUJKER ABBOTTA, KOMENDATARIUSZ, ŁABA, ZAGĘSZCZARKA, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, KROS, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PAPPATACI, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, SUROWICA, PODMIOT GRAMATYCZNY, PRZEJEŻDŻAJĄCY, FOTOSFERA, KANAŁ PACHWINOWY, ŻEBRO, STEROL, DZIEŃ OTWARTY, ACHTERDEK, BIODRÓWKA, PUNKT EUTEKTYCZNY, POLONEZ, ARMEKT, FAZA KSIĘŻYCA, HEROSTRATYZM, ALFABET FIKCYJNY, SETKA, KULA ZIEMSKA, JASTRZĘBIE OKO, KONSOLA, ODDZIAŁYWANIE, METODA AGLOMERACYJNA, ROK GWIAZDOWY, OCHRONA INDYWIDUALNA, WAPITI, URYWEK, KAJDANY SKEFFINGTONA, TAŁES, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, JĘZYK GEOGRAFICZNY, REZONATOR, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, BONET, ŁOPATKA, TARCZA HAMULCOWA, URUBU PSTROGŁOWY, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, KACZKA DZIENNIKARSKA, PUNKT, MIÓD SZYTY, FOTEL ROZKŁADANY, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, KAMIZELKA, DOBRO FINALNE, ZASPOKAJANIE, BOŚNIACKI, BALROG, SPOJÓWKA GAŁKOWA, FISHARMONIA, CZAPLA ŁUPKOWATA, SEKRECJA, ŚWIADCZENIE, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, OYEREN, TŁUMIK, GARDA, WĘZEŁ, BÓJ SPOTKANIOWY, WIDMO ATOMOWE, KASZT, POŁUDNIE, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, ODCINEK, KOLORATKA, GŁOWICA BOJOWA, BIEG PRZEŁAJOWY, LITOWIEC, KONTAKCIK, SILNIK PRZELOTOWY, GUTKOWO, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, ŻYŁA OCZNA DOLNA, DYSZA WYLOTOWA, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, PODGARDLE, OUDRY, DROGI RODNE, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, JATAGAN, PUSZKA MÓZGOWA, TRIVIUM, GMT, NIEBO, ROPNICA, PROMIENIOWANIE KOSMICZNE, DIACHRONIA, DUSZNOŚCI, ODBYTNICA, KOKCYDIOZA, URODYNAMIKA, ALLEGRO, KORBKA, DRABINIAK, FOTOTROPIZM, MALTZ, PALICA, DEKANAT, AMH, KROTNOŚĆ, SŁOŃCE, ZWARCIE, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, WOW, INWESTYCJE, MARKETING SKOJARZENIOWY, MYKOHETEROTROF, ULUBIENIEC, PODGARDLE, PENSUM, BEZAN, OŁTARZ, ŻÓŁW STEPOWY, KAPILARA, POKARM, MANDYLION, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ZADEK, KĄT BRYŁOWY, KABAŁA, IGRZYSKA, AFIKS, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, WYGŁAD LODOWCOWY, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, DEINSTALACJA, KOMÓRKA SELENOWA, BRODA, WIECZÓR, ZNAJDUCH, REGUŁA SARRUSA, ANTARKTYKA, PRZESTRZEŃ HILBERTA, POLE ŹRÓDŁOWE, PÓŁWYSEP, PENDYNKA, ZARZĄDZENIE, STRZYKWA, BALETKA, WĄSKIE GARDŁO, KOPROSTANOL, HACZYK, ESCUDO GWINEJSKIE, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, ERGOMETR, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, MODRASZEK ALKON, PODNOSZENIE CIĘŻARÓW, KRÓWKA, CHOROBA ALPERSA, SADZ, OSKRZELIK, HELIOFIZYKA, GRZAŁKA, TELEGRAF CHAPPE'A, GARIBALDCZYK, PRZEDSTAWIENIE, WARZONKA, KIT PSZCZELI, INTERIOR, CYPR, KSIĘGA LITURGICZNA, KOSTKA, WNĘTRZE, BIERNE PRAWO WYBORCZE, GORS, TRAWIENIE, SOCJOLOGIA MIASTA, STEROWNIK GRAFICZNY, POCHŁANIACZ GAZÓW, POROZUMIENIE PŁACOWE, SILNIK SYNCHRONICZNY, WIRUSY DSRNA, NAMIOTNIKOWATE, CERES, UMOWA O PRACĘ, USTNIK, ZROBY, NEBULIZACJA, WIĘKSZOŚĆ SEJMOWA, ENERGIA CIEPLNA, HARCERZ ORLI, PRUSAK, KONKURENCJA, PUSTY PIENIĄDZ, KŁOBUK, ALGORYTM ITERACYJNY, KESON, ZADRAPANIE, UROCZYSKO, PELERYNA, WAGINOSCEPTYK, REGRES, KOZA PIERWOTNA, ARESZT, STALNICA, UZIOM, ?CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.853 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ÓSMA CZĘŚĆ PRZESTRZENI TRÓJWYMIAROWEJ WYZNACZONEJ PRZEZ TRZY PŁASZCZYZNY WSPÓŁRZĘDNYCH KARTEZJAŃSKIEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ÓSMA CZĘŚĆ PRZESTRZENI TRÓJWYMIAROWEJ WYZNACZONEJ PRZEZ TRZY PŁASZCZYZNY WSPÓŁRZĘDNYCH KARTEZJAŃSKIEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKTANT ósma część przestrzeni trójwymiarowej wyznaczonej przez trzy płaszczyzny współrzędnych kartezjańskiego układu współrzędnych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKTANT
ósma część przestrzeni trójwymiarowej wyznaczonej przez trzy płaszczyzny współrzędnych kartezjańskiego układu współrzędnych (na 6 lit.).

Oprócz ÓSMA CZĘŚĆ PRZESTRZENI TRÓJWYMIAROWEJ WYZNACZONEJ PRZEZ TRZY PŁASZCZYZNY WSPÓŁRZĘDNYCH KARTEZJAŃSKIEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ÓSMA CZĘŚĆ PRZESTRZENI TRÓJWYMIAROWEJ WYZNACZONEJ PRZEZ TRZY PŁASZCZYZNY WSPÓŁRZĘDNYCH KARTEZJAŃSKIEGO UKŁADU WSPÓŁRZĘDNYCH. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

x