OSOBA POWOŁANA PRZEZ JAKĄŚ ZBIOROWOŚĆ DO PEŁNIENIA FUNKCJI REPREZENTACYJNYCH, DZIAŁANIA W INTERESACH OGÓŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DELEGAT to:

osoba powołana przez jakąś zbiorowość do pełnienia funkcji reprezentacyjnych, działania w interesach ogółu (na 7 lit.)DELEGOWANY to:

osoba powołana przez jakąś zbiorowość do pełnienia funkcji reprezentacyjnych, działania w interesach ogółu (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DELEGAT

DELEGAT to:

osoba powołana przez jakąś zbiorowość do pełnienia funkcji reprezentacyjnych, działania w interesach ogółu (na 7 lit.)DELEGAT to:

wysłannik (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA POWOŁANA PRZEZ JAKĄŚ ZBIOROWOŚĆ DO PEŁNIENIA FUNKCJI REPREZENTACYJNYCH, DZIAŁANIA W INTERESACH OGÓŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.409

DZIECKO Z PROBÓWKI, MECENASKA, SKŁADOWA, GARNEK PODLODOWCOWY, WIELOPESTKOWIEC, ŚWIECZKA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, PARADOKSOGRAF, ATMOSFERA ZIEMSKA, ZABUDOWA MIEJSKA, KUC WALIJSKI, FUNKCJA ODWROTNA, FAKTORIA, INTERPOLACJA WIELOMIANOWA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, DUCHOWNY, UCHO, CHLEB POKŁADNY, RURA OGNIOWA, REPUBLIKA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, DIAGRAM KWIATOWY, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, MIŚ, RDZEŃ GRAFU, VOTUM, INTRYGA, DEPUTOWANY, DISC JOCKEY, KRZTUSIEC, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, BANKOWOŚĆ MOBILNA, HOMEOPATIA, METAFIZYKA KLASYCZNA, MEGAPOZYTYW, DIUK, PŁUCZKA, SPÓŁKA-CÓRKA, REFLEKSYWNOŚĆ, CENZURA, DINOZAUR, OSOBA, TANIEC BRZUCHA, BLASZKA SITOWA, CHLEB PSZCZELI, KONCYLIACJA, SZAFARZ, DŁUŻNIK SOLIDARNY, RZUT PROSTOKĄTNY, FAJKA WODNA, DILER WALUTOWY, BYLICA CYTWAROWA, OBIÓR, OPAT KOMENDATORYJNY, MANEWR PRINGLE’A, FILOZOF, ABSOLUTYZACJA, ROZDZIELCA, CZUB, WYKOŃCZENIÓWKA, ORGANELLUM KOMÓRKOWE, NAGANIACZ, KANCLERZ, POLITYKA LEKOWA, GÓRA MIĘCHA, HASŁO, PRACA, DIAGNOSTA LABORATORYJNY, ABORCJONISTA, PRADEREK, IPHONE, GŁÓWNY KSIĘGOWY, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, LAND ROVER, KONWIKT, GRAETZ, WEKSEL CIĄGNIONY, ROLA, FORD, BAZYLIKA, EFEKT DOPPLERA, KRAS, PANIĄTKO, TRZEŚNIA, KULMINACJA, WŁADCA ABSOLUTNY, DIUK, KWIZ, CIŚNIENIE, ZAKRĘT, PRZYJACIEL RODZINY, PIANOLA, ODKŁADNICA, OFIAKOMORFY, WIZG, MODEL, JUFERS, CZARCI KRĄG, SZCZYPIOR, NAPROTECHNOLOGIA, KANTOŃSKI, PRÓBA ŻELAZA, PRZESTRZEŃ BANACHA, KIRPAN, JĘZYK LINGALA, MONDZIOŁ, GWIAZDA, SPEAKER, PRODUKT BANKOWY, STROIK, JONOFOR, AGENCJA RATINGOWA, WYKRÓJ, POLAROGRAFIA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, DUSZA TOWARZYSTWA, OSAD ABYSSALNY, ANTECEDENCJA, FUNT IRLANDZKI, TYFUS OSUTKOWY, POWSTANIE WARSZAWSKIE, PUŁAP TLENOWY, OWCA OLKUSKA, SAGUM, IDEAŁ GŁÓWNY, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, NOMENKLATURA PARTYJNA, WORLD OF WARCRAFT, PROGRAMISTA KOMPUTEROWY, TEST ŁOSIA, BIEG, ZARAZA, OUTSIDER, ALT, PENDENT, DEFOLIANT, SILNIK SZEREGOWY, SŁOMA TARGANA, PENETRACJA GENU, KANAŁ JONOWY, ŁACIARZ, KAPITULANT, GŁOWICA, SPRAWNOŚĆ, ROZUMOWANIE INDUKCYJNE, USTAWA, MINA, NATRĘT, HAFTARZ, KURAŚ, CZUHA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, PARAFIANIN, NIEMOŻLIWOŚĆ, ARCCSC, NIEJAWNOŚĆ, WEKTOR EKSPRESYJNY, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, PRÓBA SAMOBÓJCZA, KŁAMCA LUSTRACYJNY, ULTRAPRAWICA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, ROZPLOT, BONET, REPUBLIKA PREZYDENCKA, PIERD, MIÓD SZYTY, HOPLON, DOMOKRĄŻCA, KWATERA OKIENNA, CEREMONIA, STABILIZACJA, LOGIKA KIERUNKOWA, GŁAZ NARZUTOWY, NAWYK, NACZELNIK, SPOWALNIACZ, GRUPA ETYLOWA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, DELEGAT, STYGMATY, ROZPORZĄDZENIE, MĄŻ ZAUFANIA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, GÓRSKA, CHLEBEK PSZCZELI, AMADYNA, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, DOKTOR HABILITOWANY, BUFOR, SERDUSZKA OKAZAŁA, WSPÓŁKRÓL, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, PASZKWILANT, TRASA ŚREDNICOWA, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, POMAGACZ, BIWAK, PIĘTA, MUZYK, EUGENIKA, ROPNICA, RESET, FRANK, GŁUPI JAŚ, PSYCHOANALIZA, SOLAMNIA, MORZE, PIŁKA RĘCZNA, POKÓJ NAUCZYCIELSKI, DŹWIĘCZNIK, ADAMÓW, GALAS, CEDUŁA, TORPEDA AKUSTYCZNA, SEJSMOGRAM, MATERIAŁ, STANDARD EMISYJNY, MARKGRAF, HYDRORAFINACJA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, NADCZYNNOŚĆ, NORBERTANIA, DROGA PUBLICZNA, POKARM, ZIOMUŚ, BAKAŁARZ, ZWIERZCHNOŚĆ, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, OSŁONA, ITERATYWNOŚĆ, INWESTYCJE, SKWIR, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, DOKTÓR, MARSZAŁEK POLNY, GROMICIEL, NAGOLENNIK, DOKTOR, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, LICENCJA OTWARTA, TAKTYKA, ARNO, MĄCZNIAK RZEKOMY, KRÓLOWA MATKA, KONIK, SEJM, JĘZYK IZOLUJĄCY, PRACZ, OBSZAR METROPOLITALNY, MOWA OBROŃCZA, TELEWIZJA KABLOWA, PRZEJRZYSTKA, MENAŻKA, OPRAWCA, NADZÓR BANKOWY, BENTLEY, PEDOGONEZA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, MLECZ, ODWZOROWANIE LINIOWE, GRZEBIEŃ, KONFEKCJONER, MANEŻ, ŚNIEG, HELISA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, LITOMANCJA, ZŁOŻENIE FUNKCJI, FOTOTROPIZM, MŁOTEK, ZALEW, SKLEPIENIE NIECKOWE, BANKOWOŚĆ TELEFONICZNA, MAJKA, NIEŻYJĄCY, BRYDŻ SPORTOWY, POPELINA, PTASIA GRYPA, WYWIAD, ZAKAZANY OWOC, PLATFORMA SATELITARNA, RETORYK, ODPRAWA POŚMIERTNA, NOWICJUSZ, PREKONIZACJA, OSADA, KREACJONIZM, PODKŁAD GEODEZYJNY, PODBIERACZ, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, SREBRNY EKRAN, JĘZYK, PLAZMA ZARODKOWA, CWANIAK, OGÓŁ, ?GÓGLE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.409 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA POWOŁANA PRZEZ JAKĄŚ ZBIOROWOŚĆ DO PEŁNIENIA FUNKCJI REPREZENTACYJNYCH, DZIAŁANIA W INTERESACH OGÓŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OSOBA POWOŁANA PRZEZ JAKĄŚ ZBIOROWOŚĆ DO PEŁNIENIA FUNKCJI REPREZENTACYJNYCH, DZIAŁANIA W INTERESACH OGÓŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DELEGAT osoba powołana przez jakąś zbiorowość do pełnienia funkcji reprezentacyjnych, działania w interesach ogółu (na 7 lit.)
DELEGOWANY osoba powołana przez jakąś zbiorowość do pełnienia funkcji reprezentacyjnych, działania w interesach ogółu (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DELEGAT
osoba powołana przez jakąś zbiorowość do pełnienia funkcji reprezentacyjnych, działania w interesach ogółu (na 7 lit.).
DELEGOWANY
osoba powołana przez jakąś zbiorowość do pełnienia funkcji reprezentacyjnych, działania w interesach ogółu (na 10 lit.).

Oprócz OSOBA POWOŁANA PRZEZ JAKĄŚ ZBIOROWOŚĆ DO PEŁNIENIA FUNKCJI REPREZENTACYJNYCH, DZIAŁANIA W INTERESACH OGÓŁU sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - OSOBA POWOŁANA PRZEZ JAKĄŚ ZBIOROWOŚĆ DO PEŁNIENIA FUNKCJI REPREZENTACYJNYCH, DZIAŁANIA W INTERESACH OGÓŁU. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast