Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OSOBA WYKONUJĄCA ZAWÓD MEDYCZNY, UPRAWNIONA DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO, NAGŁEGO STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RATOWNIK MEDYCZNY to:

osoba wykonująca zawód medyczny, uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA WYKONUJĄCA ZAWÓD MEDYCZNY, UPRAWNIONA DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO, NAGŁEGO STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.196

POJAZD ZAPRZĘGOWY, RESORT SIŁOWY, ANSAMBL, INSTYTUT, WENDAT, NOWICJUSZKA, MISIEK, JABŁKO, PISTACJA, KOSTKA, KORDONEK, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, HUBA, ANGIELSKA FLEGMA, CUDOTWÓR, SYFON, RICOTTA, FLANELA, PRZEPAD, MANSZETA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, PEAN, RACJA, SEKRETARZ STANU, PREPAID, TERMOLOKATOR, POLE, PRIMADONNA, INTELEKTUALISTA, POROŚLE, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, BRUDY, BOBOWATE WŁAŚCIWE, PODCHLEBSTWO, ŻAGIEL REJOWY, MARAZM, TRYUMFATOR, KSIĄŻĄTKO, TŁUMOK, STOŻEK WULKANICZNY, KOPUŁA PANCERNA, MITOLOGIZM, PANKREATYNA, POSZEWKA, FILTR, SUCHOWIEJ, PIGMALIONIZM, SKARPA, TECHNOKRATA, ZAWAŁ BLADY, ROZPUSZCZALNIK, REPERTUAR, ZAGROŻENIE, KRATER UDERZENIOWY, HELIKAZA, KSIĘŻULEK, OSTINATO, MAGNAT, SIEĆ KOLEJOWA, KASOWNIK, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, JEDNOSTKA NAUKOWA, TRAP, JASKÓŁCZE GNIAZDO, KOMPARYCJA, PEDALARZ, MRÓWKA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, WIECHA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, DRAMAT HISTORYCZNY, BACHANT, DWUDZIESTKA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, MAJKA, WAGONIK, MAJSTER-KLEPKA, NIENARUSZALNOŚĆ, WOLNOBIEG, TASMANKA, UZDRAWIACZ, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ESTER, BUZA, MEDIUM, ZNAJDEK, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, GAD, AWANTURNIK, INFORMATYKA MEDYCZNA, ZWYRODNIALEC, POTĘPICIEL, DYSK KOMPAKTOWY, SIŁY POKOJOWE, MUSZNIK, PRZYBŁĘDA, PIÓRKO, FILAR, TYMPANON, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, ARANŻACJA, EKSPOZYCJA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, SKRZYNKA, SOS SOJOWY, STYL KOLONIALNY, KOZAK, PALEOZOOLOGIA, REDUTA, ALIAS INTERNETOWY, CZABAN, PALMA, KATAFOREZA, GALARETA, KALIFORNIJCZYK, AEDICULA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, ZATYŁ, WSPÓŁZIOMEK, PIEPRZ, HUBA SINIAK, HEJT, MADONNA, PAGINATOR, WĄTROBIANKA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KOŻUCH, LICZEBNIK ZBIOROWY, IZBA CHORYCH, KONWERS, PODEJŚCIE, NĘDZA, WÓŁ ROBOCZY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, SUPERKOMBINACJA, ZNAMIĘ BECKERA, SECESJONISTA, SEQUEL, LUTNIA, MENADŻER, TALIB, KACZUGA INDYJSKA, LODOŁAM, NADZIEMNOŚĆ, CHRUST, WINIETA, TRANSLOKACJA, SŁODKOŚĆ, DYSCYPLINA NAUKOWA, TRYBUN, NIEMOŻEBNOŚĆ, PANTALONY, TŁO, RETENCJA, NIECHLUBNOŚĆ, MOZART, PARÓWKA, KURATOR, AGRAFA, CHLEB, STRACH BIERNY, HIPOSTAZA, SUSEŁ WASHINGTONA, BLOCZNOŚĆ, ETERYCZNOŚĆ, LEBERKA, BAŻANT, KRAB, BADACZ POLARNY, KANTYNIARZ, ZGON, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, BALANGOWICZ, ARABIKA, REWERENCJA, ZATWARDZENIE, PRAWO MATERIALNE, OPĘTANY, WOLNY RYNEK, STOŁÓWKA, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, WOSK, PALATYNKA, KOMORA, DZIEDZICZNOŚĆ, WYRZUTNIA, OTWARTOŚĆ, WIZA POBYTOWA, SONG, OBIEKTYWNOŚĆ, KONFIGURACJA, PISTOLET, SAMODZIERŻAWCA, KATAK, PENSJA, HETEROATOM, NIEWIERNY TOMASZ, UGNIATARKA, DNI OTWARTE, MINIMALIZM, SOCJALDEMOKRATA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, WIESZCZEK, BECZKA Z PROCHEM, GRAFIKA, CIĄGNIK BALASTOWY, HOPLON, ZESPOLENIE, PERMISYWNOŚĆ, RICHELIEU, UWAGA, KOMIZM, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, GLIF, GLAZURA, BIOREMEDIACJA, SIATKA GEOGRAFICZNA, BINOKLE, IMMUNOSUPRESOR, CYGANKA, WIZYTÓWKA, OKRĘT DOZOROWY, ŁAZIK, PRZECIWNIK, KORYTKO, CHARAKTERYSTYKA, ABORCJONISTA, GWIAZDA PODWÓJNA, KRYJÓWKA, PODGATUNEK, SKRÓT, CEL, TYMPANON, SKALA, STROIK, DRACHMA, ZATOR PŁUCNY, GAMBIT, KOMPRADOR, AFERKA, PARAZYT, WIOŚLARKI, ŁOPATA, KUTER UZBROJONY, ZAJĘCIE, INTERWENCJA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, KORKOWIEC, DIASYSTEM, RUDNIK, MOSTEK, WALKA, KANAŁ LATERALNY, DZIEWCZYNIĄTKO, TEKA, NAWÓJ, KASZYCA, RAMIĘ, BLENDA SMOLISTA, MYŚLISTWO, SZNUR, STRĄGA, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, ALBINOS, LUWERS, PIESZEK, PODESZŁY WIEK, NAGOŚĆ, AWERSJA DO RYZYKA, MUZYKA, ARENA, WCIOS, GODZINA, PROSIĄTKO, MATOŁ, PAS, AEROB, BEZCZELNIK, WESTERN, CZÓŁNO, MÓL KSIĄŻKOWY, BAZA ODSETKOWA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, KAWALKATA, MARSZ, KAPITANA, JAMOCHŁON, MAH JONG, ŚLIWKA, PĘDZIWIATR, ZAPORA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, TABOR, PORTFEL ELEKTRONICZNY, FILTRACJA, POBRATYNIEC, ŁAWA, GŁOS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.196 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: osoba wykonująca zawód medyczny, uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA WYKONUJĄCA ZAWÓD MEDYCZNY, UPRAWNIONA DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO, NAGŁEGO STANU ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
ratownik medyczny, osoba wykonująca zawód medyczny, uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RATOWNIK MEDYCZNY
osoba wykonująca zawód medyczny, uprawniona do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji bezpośredniego, nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x