POGARDLIWIE: ROZPIESZCZONA KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, TAKA, KTÓRĄ TRZEBA WYRĘCZAĆ W CODZIENNYCH, PRZYZIEMNYCH SPRAWACH, KTÓREJ TRZEBA USŁUGIWAĆ, CZĘSTO TEŻ STROJNISIA, ELEGANTKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HRABIANKA to:

pogardliwie: rozpieszczona kobieta lub dziewczyna, taka, którą trzeba wyręczać w codziennych, przyziemnych sprawach, której trzeba usługiwać, często też strojnisia, elegantka (na 9 lit.)HRABINA to:

pogardliwie: rozpieszczona kobieta lub dziewczyna, taka, którą trzeba wyręczać w codziennych, przyziemnych sprawach, której trzeba usługiwać, często też strojnisia, elegantka (na 7 lit.)HRABINI to:

pogardliwie: rozpieszczona kobieta lub dziewczyna, taka, którą trzeba wyręczać w codziennych, przyziemnych sprawach, której trzeba usługiwać, często też strojnisia, elegantka (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HRABIANKA

HRABIANKA to:

córka hrabiego (na 9 lit.)HRABIANKA to:

pogardliwie: rozpieszczona kobieta lub dziewczyna, taka, którą trzeba wyręczać w codziennych, przyziemnych sprawach, której trzeba usługiwać, często też strojnisia, elegantka (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POGARDLIWIE: ROZPIESZCZONA KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, TAKA, KTÓRĄ TRZEBA WYRĘCZAĆ W CODZIENNYCH, PRZYZIEMNYCH SPRAWACH, KTÓREJ TRZEBA USŁUGIWAĆ, CZĘSTO TEŻ STROJNISIA, ELEGANTKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.117

SĘDZINA, MYŚLENIE MAGICZNE, OSCYLACJA, DEZAKTYWACJA, PRAŻUCHA, WATA, KONTAKT, POLEPA, UCZELNIA AKADEMICKA, MLEKO, STYMULATOR, PRZEDSIĘBIORSTWO, SYMPOZJON, KAREL, PRELUDIUM, NEKTARNIK, AGENT, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, ANOMALIA, KAWALER, STYL KOLONIALNY, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, FILIŻANKA, STOŻAR, PLEBEJUSZ, POPELINA, JANÓWKA, SCHLUTER, DMUCHAWKA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, SER ŻÓŁTY, TUŁACZ, FUNKCJA GREENA, KONCERT, HOTENTOTKA, PRZERYWACZ, HAFCIARSTWO, GOŹDZIK, ALERAMO, CZESKI, NIĆ, SZARADZISTKA, DULKA, RĄCZYCA, BANGLIJKA, MORENA DENNA, TRZYDZIESTKA, CANZONA, PRAWORZĄDNOŚĆ, CZERNINA, WYBITNOŚĆ, KAWALERIA DYWIZYJNA, PODOLOGIA, DORADZTWO ROLNICZE, DZIESIĄTKA, KORBACZ, DOMOKRĄŻCA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, SIARCZEK, TRANSSEKSUALISTKA, ZEZWŁOK, FROTKA, POR, KATASTROFA KOSMICZNA, KALIPSO, ORZECH, KOT, POLIETER, PĘCHERZ, DODATEK STOPOWY, KURDYJKA, MORA, KIEŁŻ, TABULA RASA, KURS, PREFEKT APOSTOLSKI, SZAGRYN, PAPRYKARZ, ALIAS INTERNETOWY, WIOŚLARKI, PRĄTNIKOWE, PAJĄCZEK, NACZYNIE WIEŃCOWE, AZOTAN(V), BATAGURY, PRACE, FEMINISTKA, SZCZĘŚCIARA, CZAPKA TEKTONICZNA, SKŁAD DRUKARSKI, TRZĘSIDŁA, KAPITANIA GENERALNA, REGION WĘZŁOWY, GWINT, REAKCJA OSCYLACYJNA, SZASZŁYKARNIA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, EMALIA, LOT KOSZĄCY, KLAUZULA, WYSMUKLICA MCHOWA, KRATER, CZYNNIK SYTUACYJNY, MEMBRANOFON, SIEDLISKO, NOODLE, MOSH, KRAKERULA, TRANSPORTER, KLASZTOR, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, CZTERNASTOLATKA, TRAKCJA KONNA, KOSTUR, ROPOWICA KŁĘBU, NAWIS, DRUK, POTENCJAŁ DZETA, FITONIA, CZARNOGÓRZANKA, PASSEPIED, FILEMONKA, NEKTARIUM, CZECZENKA, SZTUCZKA, SYNDETIKON, SER, MILCZĄCA ZGODA, KOREAŃSKI, METALICZNOŚĆ, BOLIWIJKA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, TAJWANKA, PYRKONOWIEC, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, TRANSFORMIZM, ANTYROMANTYZM, PANSEKSUALIZM, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, OLEJ Z OLIWEK, AEDICULA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, SŁUP, SIWAK, SPĄGNICA, GIPSORYT, RING, WYCHODZTWO, OBSZCZINA, BARBARYZM, ŚRODEK KARNY, CZABAN, SOPRANISTKA, TARCIE, DETAL ARCHITEKTONICZNY, CYGAN, CZEBUREK, OWCA WIELOROGA, EWOLUCJA, ZJAWISKO, DOCHODZĄCA KOBIETA, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, DAN, WSZYSTKOŻERCA, ZIELENICE, MONOPARTYJNOŚĆ, BINDA, PROPAGANDA, MSZA GREGORIAŃSKA, HOLENDER, ZORBA, UŻĄDLENIE, LEJBIK, GERMAŃSKI, BOJKA, BOM, ALGEBRA LIEGO, WARZYWO, REPETYTYWNOŚĆ, KONGREGACJA, UDŹWIG, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, DELFIN PLAMISTY ATLANTYCKI, REGUŁA, SALOPA, NUMEREK, SAŁATA LOLLO, GRUPA CYKLICZNA, CEWKA, KOMUNIA, JEZIORO LODOWCOWE, PODATEK GRUNTOWY, PRZEMIENNIK AMATORSKI, FALC, TYNK, SZMAT, KĄT OSTRY, SUBSTANCJA EGZOGENNA, SAMOREALIZACJA, STROIK, PUKAWKA, SNICKERS, OCEMBROWANIE, PORT, PRZĘSŁO, ROPA, NAWA, KOSMETYK, DAMA DO TOWARZYSTWA, WĘGLÓWKA, BECZKA BEZ DNA, DRABINKA, TECHNIKA ANALOGOWA, KANCONETTA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SYBIRACZKA, POLONISTYKA, WERBLISTKA, DESPOTYZM, STRAJK OKUPACYJNY, BEANIA, KET, WYCIRUCH, ŁAGIEW, MUZYKA PROGRAMOWA, POWIEŚCIDŁO, ANALIZA WARIANCYJNA, PASIERB, ANTYUTLENIACZ, ASFALT, CHOROBA VAQUEZA, DESER, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, STONÓG MYSZATY, FIGA, PAPROĆ WODNA, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, WYWŁASZCZENIE, CZEMPIONKA, ZBROJA KRYTA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, KASZA JAGLANA, DRABINOWIEC MROCZNY, SKĄPICA, SURFER, C.O, SŁUP OŚWIETLENIOWY, CHINE, STRUKTURA HOLDINGOWA, PYSZOTA, STOPNICA, ZWINNOŚĆ, STATUS SPOŁECZNY, ZIEMIA ODNIESIENIA, CERKIEW, KLIENT, STACJA PRZELOTOWA, PRZEPRAWA, KĘDZIERZAWKA, ORGAN, SIEDEMDZIESIĄTKA, BURŻUJKA, MAGNES, NABÓJ ĆWICZEBNY, BUŁA, LEWOSKRZYDŁOWY, MANIERY, SZLAUCH, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, PATRZAŁKI, ILUMINACJA, PADWAN, KAPRYŚNICA, MUFKA, PROSIAK, PLASTYKA, OSŁONA, BLUSZCZ, WALC ANGIELSKI, ILUMINATOR, FĄFEL, STRASZAKI, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, OSTREK, DYSKALKULIA, SKAŁA OSADOWA, LARWA, KALIKO, PREZYDENCJA, MIKROFON CEWKOWY, SMARK, PYRKA, KLINKIER, ŁONO, DNO, SUWAK, STATYWIK, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, OSPA, ?ŁADUNEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.117 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POGARDLIWIE: ROZPIESZCZONA KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, TAKA, KTÓRĄ TRZEBA WYRĘCZAĆ W CODZIENNYCH, PRZYZIEMNYCH SPRAWACH, KTÓREJ TRZEBA USŁUGIWAĆ, CZĘSTO TEŻ STROJNISIA, ELEGANTKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POGARDLIWIE: ROZPIESZCZONA KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, TAKA, KTÓRĄ TRZEBA WYRĘCZAĆ W CODZIENNYCH, PRZYZIEMNYCH SPRAWACH, KTÓREJ TRZEBA USŁUGIWAĆ, CZĘSTO TEŻ STROJNISIA, ELEGANTKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HRABIANKA pogardliwie: rozpieszczona kobieta lub dziewczyna, taka, którą trzeba wyręczać w codziennych, przyziemnych sprawach, której trzeba usługiwać, często też strojnisia, elegantka (na 9 lit.)
HRABINA pogardliwie: rozpieszczona kobieta lub dziewczyna, taka, którą trzeba wyręczać w codziennych, przyziemnych sprawach, której trzeba usługiwać, często też strojnisia, elegantka (na 7 lit.)
HRABINI pogardliwie: rozpieszczona kobieta lub dziewczyna, taka, którą trzeba wyręczać w codziennych, przyziemnych sprawach, której trzeba usługiwać, często też strojnisia, elegantka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HRABIANKA
pogardliwie: rozpieszczona kobieta lub dziewczyna, taka, którą trzeba wyręczać w codziennych, przyziemnych sprawach, której trzeba usługiwać, często też strojnisia, elegantka (na 9 lit.).
HRABINA
pogardliwie: rozpieszczona kobieta lub dziewczyna, taka, którą trzeba wyręczać w codziennych, przyziemnych sprawach, której trzeba usługiwać, często też strojnisia, elegantka (na 7 lit.).
HRABINI
pogardliwie: rozpieszczona kobieta lub dziewczyna, taka, którą trzeba wyręczać w codziennych, przyziemnych sprawach, której trzeba usługiwać, często też strojnisia, elegantka (na 7 lit.).

Oprócz POGARDLIWIE: ROZPIESZCZONA KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, TAKA, KTÓRĄ TRZEBA WYRĘCZAĆ W CODZIENNYCH, PRZYZIEMNYCH SPRAWACH, KTÓREJ TRZEBA USŁUGIWAĆ, CZĘSTO TEŻ STROJNISIA, ELEGANTKA sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - POGARDLIWIE: ROZPIESZCZONA KOBIETA LUB DZIEWCZYNA, TAKA, KTÓRĄ TRZEBA WYRĘCZAĆ W CODZIENNYCH, PRZYZIEMNYCH SPRAWACH, KTÓREJ TRZEBA USŁUGIWAĆ, CZĘSTO TEŻ STROJNISIA, ELEGANTKA. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x