Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POMIESZCZENIE W ZAKŁADZIE, GDZIE WYKONUJE SIĘ KRAJANIE DANEGO MATERIAŁU (NP. TKANINY NA UBRANIA)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRAJALNIA to:

pomieszczenie w zakładzie, gdzie wykonuje się krajanie danego materiału (np. tkaniny na ubrania) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMIESZCZENIE W ZAKŁADZIE, GDZIE WYKONUJE SIĘ KRAJANIE DANEGO MATERIAŁU (NP. TKANINY NA UBRANIA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.530

AFRODYZJE, KARAKOL, SPEKTROMETRIA MAS, GEOLOGIA, CHŁODZENIE ABLACYJNE, GEKON, CHOROBA OLLIERA, CZERWONOKRZEW, BRODAWKA SUTKOWA, OSZOŁOM, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, DOMOKRĄŻCA, PLEŚŃ, RĘKAWEK, AMINOKWAS BIAŁKOWY, DEMENTI, GARDEROBA, SYRENA OKRĘTOWA, WYGA, MOTYLEK, FRUCZAK BUJANKOWIEC, SZAFARZ, CHOROBA TAYA-SACHSA, ANTIFA, WIDZENIE PERYFERYJNE, WICIOKRZEW, ŚMIETANKA, DOKUMENTALISTYKA, MEREŻKA, JĘZYK EZOPOWY, REAKCJA NIEODWRACALNA, WYPIÓR, ORGANISTKA, RPG, ZAPLOT, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, DZIELNICOWY, MARSZ, TWORZYWO, WESTYBUL, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, KATEGORIA GRAMATYCZNA, HEMATOLOGIA, NASIENNIK, POGOTOWIE, BIZA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, WIECZÓR KAWALERSKI, RÓWNIK TERMICZNY, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, PRZYTULIA, TRZASKOWISKO, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, MINUTNIK, FILOLOGIA ORIENTALNA, ASOCJACJE, KONKURS, IKOS, SERYJNY MORDERCA, ARANŻER, KŁĄB PSZCZELI, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, GOMBROWICZ, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, DIAGNOSTA, OSŁONKA, SZKAPLERZ, DAGLEZJA SINA, BILTONG, ŚCIGAŁKA, FAZA, TRÓJNÓG, KOKSOCHEMIA, PREPERS, POMPIER, FLISAK, ELEGIJNOŚĆ, GRZYB WOLAK, KOLOKWIUM, KUTNER, TENSOR METRYCZNY, BŁONA PŁAWNA, PIERNIKARZ, ZADUPIE, WERBOWNIK, TUBULOPATIA, GOŁĘBIĄTKO, ŻYWA MOWA, KLERK, OFENSYWA, WYSIEW, OBŻER, ŚWIT CYWILNY, ŚWIĘTE KOLEGIUM, DUPA, TYGIEL, ZDOBYWCA, GEOTECHNIK, ZŁOŻENIE UKŁONU, NABÓJ, NANKIN, IMIONNIK, SAMOGŁOSKA DŁUGA, PATRON, SZPARA POWIEKOWA, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, WOŁOSKI, TRZYDZIESTKA, SAUNAMISTRZ, DWORUS, TRZMIEL DRZEWNY, UCHLANIE SIĘ, FANDANGO, DWUSTRONNOŚĆ, PARTIA WŁOSKA, OWADOŻERNE, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, AUTYZM, TABU MILCZENIA, POLNIK PÓŁNOCNY, PUSZKA MÓZGOWA, MIĘSOŻERSTWO, KRAJ, REZYGNACJA, DAŃ, PODUSZKA, RYNEK WTÓRNY, DYSCYPLINA POKAZOWA, WARUNKOWANIE, GEN HIPOSTATYCZNY, CHOROBA VERNEUILA, BAŃKA SPEKULACYJNA, KRUP, POŚREDNIK, PRZYZWOITOŚĆ, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, PLAMA, KĄPIEL BARWIĄCA, DRZEWOSTAN NASIENNY, TENIS, POMPA TŁOKOWA, TERMOS BUFETOWY, KOPALNIA OTWOROWA, ANTENA TUBOWA, RÓJ METEORÓW, HETEROATOM, RZYGI, PRZYBYTEK, CENA MIĘDZYNARODOWA, NARRATOR, KOSIARKA ROTACYJNA, ETYKA, LOGIKA FORMALNA, PŁYTA, STENOGRAF, ŚLEDŹ, ROPUCHA PANTEROWATA, PREPARATYKA, ŁAŃCUSZEK, WYSŁUGA LAT, DIALER, DROGA RZYMSKA, GOTÓWKOMAT, UNIŻENIE SIĘ, KAZAMATY, MANIPULATOR, KOCIEŁ, SUBSKRYBENTKA, PRZYBYTEK, BŁONA PODSTAWOWA, PISMO WĘZEŁKOWE, HARROD, BYDLEŃ, GRAFICZKA, POKŁAD DOLNY, TOPOGRAF, TELEMARK, TEKSTYLNY, WIZJER, MORSZCZYNA, AŁMA ATA, ANGLOSASKI, PASEK, KOŻUSZYSKO, SZAKAL, BOLSZEWIK, OBEJMA, ZROBIENIE RUCHU, LEK PRZECIWWIRUSOWY, PŁYTKA CHODNIKOWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, SEJM KONWOKACYJNY, RECEPCJA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, KONIKI MORSKIE, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, MIKROSOCZEWKA, WĘŻOJAD, MIEDZIORYTNIK, CHOROBA SCHILDERA, SÓWKA, LOGIZACJA, HIPNAGOGIA, RODZAJ, KOMORNIK, IDIOM, MANDARYŃSKI, LICZEBNIK ZBIOROWY, RAJTARIA, KORELACJA ELEKTRONOWA, KORPUS, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, HOBBISTA, MANDAPA, TARCZA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, GRZEBIENIARZ, TYTUŁ ZAWODOWY, SAMOCHWALSTWO, GANOIDY KOSTNE, KUMOSZKA, WSPOMNIENIE, ZALEWA, SZYNOBUS, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, SPIŻARKA, CEWKA INDUKCYJNA, KAUCZUKOWIEC, MAGICZNOŚĆ, KESON, RYNEK KONKURENCYJNY, WALKA ODWROTOWA, OKRĘŻNOŚĆ, FILEMON CZARNOLICY, PRASA, LEWOSKRĘT, WYWIAD SKARBOWY, LITOSFERA KONTYNENTALNA, INFORMACJA, GOLFIK, PÓŁNOC, GRZBIETORODY, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, NUMER TAKTYCZNY, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, JĘZYKOZNAWCA, SADÓWKA, RADA SPOŁECZNA, MACZANKA KRAKOWSKA, IMPAS, KOŃ FIŃSKI, ANKIETOWANY, ZŁOŻENIE POKŁONU, PŁAWA SONAROWA, REGENERATOR, PŁOMYCZEK, BUKAT, KUCHENKA, PODKŁAD, EMBRIOGENEZA, KASA ZAPOMOGOWA, TRANSPOZON, DREDNOT, ACHAJA, ŻAGIEW, PRAWOZNAWCA, DRAPAK, MIRA, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, TELEGRAFIA, GNOJAK, WOREK SPOJÓWKOWY, CYKL POETYCKI, TORBIEL BĄBLOWCOWA, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, KLUCZ, WINKRYSTYNA, ERA EOFITYCZNA, SZLAUF, LAMINAT, MUSICAL, ZRZESZOTNIENIE KOŚCI, PRZYCZEPNOŚĆ, UBOŻENIE, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, FORMAT BINARNY, SZOK POPORODOWY, KOLORYSTA, PROMIEŃ ALFA, ROGATKA, GEOBOTANIKA, TORFOWIEC OBŁY, CZŁOWIEK INTERESU, SZEPT, SZATA GRAFICZNA, DOROBEK, OCZKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.530 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: pomieszczenie w zakładzie, gdzie wykonuje się krajanie danego materiału (np. tkaniny na ubrania), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POMIESZCZENIE W ZAKŁADZIE, GDZIE WYKONUJE SIĘ KRAJANIE DANEGO MATERIAŁU (NP. TKANINY NA UBRANIA) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
krajalnia, pomieszczenie w zakładzie, gdzie wykonuje się krajanie danego materiału (np. tkaniny na ubrania) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRAJALNIA
pomieszczenie w zakładzie, gdzie wykonuje się krajanie danego materiału (np. tkaniny na ubrania) (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x