POROZUMIENIE LUB PRAKTYKI UZGODNIONE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH KONKURENTÓW, MAJĄCE NA CELU KOORDYNACJĘ ICH ZACHOWAŃ KONKURENCYJNYCH NA RYNKU LUB WPŁYNIĘCIE NA ISTOTNE CZYNNIKI KONKURENCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARTEL to:

porozumienie lub praktyki uzgodnione przez co najmniej dwóch konkurentów, mające na celu koordynację ich zachowań konkurencyjnych na rynku lub wpłynięcie na istotne czynniki konkurencji (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POROZUMIENIE LUB PRAKTYKI UZGODNIONE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH KONKURENTÓW, MAJĄCE NA CELU KOORDYNACJĘ ICH ZACHOWAŃ KONKURENCYJNYCH NA RYNKU LUB WPŁYNIĘCIE NA ISTOTNE CZYNNIKI KONKURENCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.649

BAGNIK ZDROJOWY, SOSNA BŁOTNA, BIREMA, SARKOFAG, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, HIPERAKUMULACJA, RÓŻA BAZALTOWA, HERBATA, DIAKRYT, OSUTKA SOSEN, INSTYTUCJA PROCESOWA, TEREN ZAKRYTY, AFISZ, METALOGRAFIA, SKAŁA OSADOWA, WIGONIA, KONTUAR, RYTUAŁ, ANAMORFOZA, PRZYSTAŃ MORSKA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, WENDAT, APTAMER, ASYSTA GRAWITACYJNA, ZDANIE WZGLĘDNE, TEREN DWUJĘZYCZNY, INSTALACJA, BRYTFANNA, ZŁOCISZ, MASZYNA WYCIĄGOWA, OSA, ROTA, PIANA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, METAFRAZA, JEDWAB, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, STREFA NADGRANICZNA, MONETA BULIONOWA, SPADKOBRANIE, SKÓRNIK, REASORTACJA GENOWA, FASOLA, DZIEWCZYNKA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, FREGATA ŻAGLOWA, JEŻOZWIERZ AFRYKAŃSKI, MIMETYZM, PRZYKRYWKA, MIKROFON WĘGLOWY, PODATEK, POWSTRZYMANIE, KRATER UDERZENIOWY, KOMBATANTKA, RULIK, NIESPORCZAK, PION, FOREMKA, DYSTYCH, OLEJEK ETERYCZNY, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, TUNICZKA, PŁASKOSZ, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, OGNIWO GALWANICZNE, NIERÓWNOŚĆ, MAJĄTEK, MIMEOGRAF, STRZAŁA, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, POBOŻNOŚĆ, TANIEC, LODOWIEC ALPEJSKI, REGION STREFOWY, DESER, APARAT SUTTONA, DZIURAWKA, USZAK, TORII, ARKUSZ KALKULACYJNY, WIZA WYJAZDOWA, PROGRAM, GIGANT, ATUT, ZDENERWOWANIE, BIOMETRYKA, ŚWIST KRTANIOWY, IMERSJA, AEDICULA, MOSTEK, DYTYRAMB, LĘK KASTRACYJNY, LIMUZYNA, TALAR, SKOCZEK PUSTYNNY, CIERPLIWOŚĆ, DATOWNIK, RYTM, REALNA STOPA PROCENTOWA, KONTRAMARKA, TYTOŃ, KONGREGACJA, KSIĄŻKA DOTYKOWA, PAROSTATEK, OBRAZOBURCA, FLUITA, ULOTKA, SPÓŁKA POWIĄZANA, RENER, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, ZAĆMIENIE, BOBIK, KONWERSJA, BAZYLEUS, LENIWIEC, PRZODOWNIK, MASKOTKA, POIMEK, ARGUMENT, MIESZANINA, AMORTYZACJA, PRAWO PRYWATNE, PROWINCJA, SPEKTROSKOPIA, RADIOBIOLOGIA, LINIA, CEREMONIALNOŚĆ, MORESKA, ALABAMA, ROLADA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, PAWIMENT, SOKOLE OKO, FALA, RAMIENICA SZCZECINOWATA, WOTUM, BIEG PRZEŁAJOWY, ŻUPA, ELF SZARY, KB, ŻOŁĄDKÓWKA, SKONIA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, CHAŁUPNIK, GAJA, OŚ PORTALOWA, MIMESIS, BARIERA WEJŚCIA, TOFFI, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, TRYBUT, HELMINTOLOGIA, HERB, KRAJOBRAZ KULTUROWY, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, PALIWO GAZOWE, CEWKA RUHMKORFFA, REGRES, WITAMINA, SZAL, UKŁAD CAŁKUJĄCY, KRAJ, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, SANKCJA, RAGLAN, LIPA, WYKOTY, BAKTERIA ŚLUZOWA, BOGOMILIZM, PRYMITYWIZM, MSZA GREGORIAŃSKA, KONTROLA DOSTĘPU, FENIG, KOLONADA, GOŹDZIK, KRAJ, ŁUK MONGOLSKI, BADYL, EKSPLOATACJA, CHOROBA D'ACOSTY, MOZAIKA, KOKCYDIOZA, NOTA PROTESTACYJNA, REAKCJA JĄDROWA, SILNIK SPALINOWY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, REJESTR, PRZEŁYKANIE, PAS, ŚMIERDZIEL, STARCIE, REKWIZYT MUZYCZNY, SKRZYŻOWANIE, SALETRA, EGZORCYZM, BRONA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, BOURBON, EDAMMER, FINAŁ, RAMFORYNCHY, CZECZOTA, KOŃ, SMOŁA DRZEWNA, LUTERANIZM, PANTOFELNIK, BARBARIA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, LEKCJA POGLĄDOWA, PRZERYWKA, PANTALONY, BURZA DZIEJOWA, KOSZÓWKOWATE, OBUDOWA, ASTROWIEŻYCZKA, PSYCHOANALIZA, SEJM, KAPUŚNIAK, FESTON, PĘCHERZ, MISJA DYPLOMATYCZNA, ARTUR, FYKOLOGIA, WARTOŚĆ RYNKOWA, WELWET, PARA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, ANTENA MIKROPASKOWA, POLITYKA PRZESTRZENNA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, TWIST, ZIEMNIACZEK, CZARA GŁOSOWA, POŁĄCZENIE, KASECIAK, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, BOSCH, FERMA, STATYW, EKOLOGISTYKA, SZPICEL, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, WODA, NADSCENIE, SER, SZMATKA, PAPAD, REGLAN, KAZAMATA, UPOKORZENIE, KRZYŻÓWKA, OPERACJA, PRODUKT UBOCZNY, UDAR MÓZGOWY, IMIGRACJA, ZIARNIAK, PŁYCINA, METODA PORÓWNAŃ, SOS SOJOWY, KREDYT POMOSTOWY, GŁOSKA NOSOWA, WYBIEG, CHIMEROKSZTAŁTNE, JEZIORO POLIHUMUSOWE, PŁACA MINIMALNA, WŁODZIMIERZ, KNOTNIK ZWISŁY, KOŃ TURKMEŃSKI, FOTOJONIZACJA, KOMBINACJA ALPEJSKA, BOKSERKA, CZWORONÓG, KROTNOŚĆ, CHOROBA BECHTEREWA, ALT, WULGARYZM, OŚNIK, OWCA ŻELAŹNIEŃSKA, KOOPERATOR, AKROLIT, GEN REPORTEROWY, FALA BALISTYCZNA, RZECZNIK PATENTOWY, METAL KOLOROWY, ESDEK, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, MELDUNEK, SYNTEZA WZROKOWA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, TAROT, SŁUPISKO, BULION, ZARZUT, KORDON, STRZAŁ, NAPAD RABUNKOWY, MINISTERSTWO, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ?TRYSKAWKA PLASTIKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.649 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POROZUMIENIE LUB PRAKTYKI UZGODNIONE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH KONKURENTÓW, MAJĄCE NA CELU KOORDYNACJĘ ICH ZACHOWAŃ KONKURENCYJNYCH NA RYNKU LUB WPŁYNIĘCIE NA ISTOTNE CZYNNIKI KONKURENCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POROZUMIENIE LUB PRAKTYKI UZGODNIONE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH KONKURENTÓW, MAJĄCE NA CELU KOORDYNACJĘ ICH ZACHOWAŃ KONKURENCYJNYCH NA RYNKU LUB WPŁYNIĘCIE NA ISTOTNE CZYNNIKI KONKURENCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARTEL porozumienie lub praktyki uzgodnione przez co najmniej dwóch konkurentów, mające na celu koordynację ich zachowań konkurencyjnych na rynku lub wpłynięcie na istotne czynniki konkurencji (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARTEL
porozumienie lub praktyki uzgodnione przez co najmniej dwóch konkurentów, mające na celu koordynację ich zachowań konkurencyjnych na rynku lub wpłynięcie na istotne czynniki konkurencji (na 6 lit.).

Oprócz POROZUMIENIE LUB PRAKTYKI UZGODNIONE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH KONKURENTÓW, MAJĄCE NA CELU KOORDYNACJĘ ICH ZACHOWAŃ KONKURENCYJNYCH NA RYNKU LUB WPŁYNIĘCIE NA ISTOTNE CZYNNIKI KONKURENCJI sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - POROZUMIENIE LUB PRAKTYKI UZGODNIONE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWÓCH KONKURENTÓW, MAJĄCE NA CELU KOORDYNACJĘ ICH ZACHOWAŃ KONKURENCYJNYCH NA RYNKU LUB WPŁYNIĘCIE NA ISTOTNE CZYNNIKI KONKURENCJI. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x