POTOCZNE I PUBLICYSTYCZNE OKREŚLENIE WSZELKIEGO RODZAJU OLIGARCHÓW LUB OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W SPOSÓB OLIGARCHICZNY, ZWŁASZCZA W KRĘGACH WŁADZY CZY ELIT POLITYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRÓLEWIĘTA to:

potoczne i publicystyczne określenie wszelkiego rodzaju oligarchów lub osób działających w sposób oligarchiczny, zwłaszcza w kręgach władzy czy elit politycznych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRÓLEWIĘTA

KRÓLEWIĘTA to:

w publikacjach historycznych (zwłaszcza popularnonaukowych) określenie polskich magnatów pochodzenia ruskiego, litewskiego i polskiego posiadających rozległe majątki (latyfundia) na kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, mających nieograniczoną władzę, własne wojska, często prowadzących własną politykę zagraniczną, a także nierzadko skoligaconych z rodami panującymi (na 10 lit.)KRÓLEWIĘTA to:

dzieci króla (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTOCZNE I PUBLICYSTYCZNE OKREŚLENIE WSZELKIEGO RODZAJU OLIGARCHÓW LUB OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W SPOSÓB OLIGARCHICZNY, ZWŁASZCZA W KRĘGACH WŁADZY CZY ELIT POLITYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.802

ZŁOTOKAP, NAŚLADOWNICTWO, TOKSEMIA, SZLUFKA, DYMA, WIESZAK, NOOBEK, AKROBACJA LOTNICZA, RASOWOŚĆ, GORSET ORTOPEDYCZNY, JUMA, MERZYK OBRZEŻONY, WYGIĘCIE, MISJA, GRAJCAR, ALBINOS, UKŁAD WIELOKROTNY, GWAREK, SEKRET, LAZARET, RACJA, UNISONO, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, BUŃCZUK, METATEKST, WINIETA, SZTUKA ZIEMI, ACHEIROPITA, KORDON SANITARNY, FILM PŁASZCZA I SZPADY, INTERWAŁ, POCISK NIEPENETRUJĄCY, APORT, AGRESJA, JAGODNIK, LOTERIA, ADWERBIUM, BATYST, BORDER, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, WRAK, WELON, WINIARZ, FREGATA, JĘZYK URZĘDOWY, KONTUR, PAKOL, ZATOKI, PRZEMIENNIK AMATORSKI, JARZĄB, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, TELEGRAM, WELUR, ŻÓŁW LEŚNY, HEREZJA, GLOSA, AUTOCAMPING, WYSTARCZALNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, LALA, SKRAJNIK DZIOBOWY, SZKIC TOPOGRAFICZNY, LOGORYTMIKA, CZWÓRSTYK, POJAZD SZYNOWY, WINIAN, RZĄDY POŚREDNIE, WIESZAK, ŁUSZCZYK INDYGOWY, SKRAJNIK, NEURON CZUCIOWY, ASSAPAN, KAPUSTA KISZONA, SEKULARYZACJA, POGAŃSTWO, WROCŁAWSKOŚĆ, PRYWATKA, MELIORACJA WODNA, OSZCZĘDNOŚĆ, PLUWIAŁ, TRYNIO, DŁUGIE RĘCE, SKRYTKA, WACŁAW, SAMOPAŁ, WINA UMYŚLNA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, PSYCHOGERIATRIA, BALKON, BARETKA, PASER, CZERWONY ZŁOTY, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, KOCHANEK MUZ, WYMIENNIKOWNIA, TOP, FUNT-SIŁA, CHERA AUSTRALIJSKA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, FOKI, AKCENT, SKRZYPOWE, KONTROLA, WARNIK, PTYŚ, SIMON, ŻARŁACZ BŁĘKITNY, FALAFEL, ROTOR, OJCIEC, INWESTYCJA, CIĄG GEOMETRYCZNY, CZEK IMIENNY, EGRETA, SINIEC, ASOCJACJA, OLEJ, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, MOHEROWY BERET, AROMAT, MŁYNEK, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, MEM, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, OBJAW ZASŁONOWY, WIATR, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, SKOK, KOMEDIALNIA, WISKOZA, WINA NIEUMYŚLNA, GODZINA, SZNUR, KLINIKA ODWYKOWA, LEKCJA, PIKA, RENTA ODROBKOWA, DYFUZJA KULTUROWA, ANEMOSTAT, SABOTY, DEMOKRACJA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, PSEUDOMORFIZM, ANTYLOPA CZTEROROGA, ZATRUCIE, PIEC DYMARSKI, PRAWDA, PIONEK, LUDY TURAŃSKIE, TROMPA, DOKUMENT, TYRAŃSTWO, KROKODYL WŁAŚCIWY, UCHWYT, SCHEMAT, POPRZEDNIK, KANAŁOPATIA, SYRENI GRÓD, MAZUREK, TELEGRAF OPTYCZNY, SYMETRIA, ZEZWŁOK, BOK, DEINSTALACJA, WŁODARZ, WIDMO SYGNAŁU, KEBOB, RODZINA KATYŃSKA, UŻYTEK LEŚNY, ZAPORA MINOWA, APOLLIŃSKOŚĆ, CARSTWO, ANGINA MONOCYTOWA, FILM WOJENNY, UTRWALACZ WŁADZY LUDOWEJ, AGAMA PERSKA, ZAPIEKANKA, KANCONA, GORĄCE ŹRÓDŁO, ŁUSKWIAK ZMIENNY, KRZYŻAKOWATE, PRZEDSTAWIENIE, MONK, BAŻANT, GAD, FILIŻANKA, KOPROFAGIA, HIPOTEKA, MANDAT, KOMBAJN, STRACCIATELLA, ALBARELLO, BRYCZKA, SĘK, HISTORYZM, PUDDING, GWASZ, ODCISK PALCA, KRAJALNICA, KARTA, ARGUS MALAJSKI, PEDAGOG, SUPLIKACJE, PALMETA, HOLOWNIK, WICIOKRZEW, KOŁTRYNA, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, NAUKA PRZYRODNICZA, STAŁOŚĆ, SINOLOGIA, RELIGIJNOŚĆ, GĄSIOREK, NADPROŻE, MAGISTER, SĄD SZCZEGÓŁOWY, METALICZNOŚĆ, FONDUE CZEKOLADOWE, WINDA, GATUNEK MIESZANY, HALOFIL, CZTERNASTY, ZARODZIEC OWALNY, NIEUMARŁY, KOLEŻANKA PO FACHU, PALMA, KAPITUŁA GENERALNA, SZAŁWIA, TULEJA, WKŁADKA, ZDENERWOWANIE, TEŚCIK, ZNACZEK, CZARTER, DZIEGCIARZ, PHISHING, OWAD, TUSZKA, ZAPAŚĆ, POMOST, USŁUGA KONSUMPCYJNA, GRAFIA, WIGILIA, OKNO CZASOWE, OKRĘT, PAJAC, KUPNO, KB, EMALIA, LIBELLA, KAPTUR, ORONGO, IMIENNOŚĆ, FIGA, NERW, PURPURA, AC, PLAN, FAWORYT, ZNAK LEGITYMACYJNY, NADZIEWARKA, POMOST, WYCISK, DNO KWIATOWE, SPADEK, KAJUTA, SKRA, POŁOŻENIE, WISKACZA, SPARING, CHEMOATRAKTANT, PREZENTER, ATŁAS, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, CYBORIUM, MEDALION, SKUN, ARENA, PIEKŁO, KAPITAŁOWOŚĆ, KORYTARZYK, COSER, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, WITAMINA, WIELKOŚĆ, TAMPON, GRUBOŚĆ, ŁOPATONOSY, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, LICENCJA PRAWNICZA, KOPALINA STAŁA, SARACEN, PROM, EKSPERYMENT KLINICZNY, AKCEPTOR, RUCH PRZYŚPIESZONY, TERMOS BUFETOWY, AWARIA, CZASOWNIK FRAZOWY, ?ŻWAWIK CZERWONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.802 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTOCZNE I PUBLICYSTYCZNE OKREŚLENIE WSZELKIEGO RODZAJU OLIGARCHÓW LUB OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W SPOSÓB OLIGARCHICZNY, ZWŁASZCZA W KRĘGACH WŁADZY CZY ELIT POLITYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTOCZNE I PUBLICYSTYCZNE OKREŚLENIE WSZELKIEGO RODZAJU OLIGARCHÓW LUB OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W SPOSÓB OLIGARCHICZNY, ZWŁASZCZA W KRĘGACH WŁADZY CZY ELIT POLITYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRÓLEWIĘTA potoczne i publicystyczne określenie wszelkiego rodzaju oligarchów lub osób działających w sposób oligarchiczny, zwłaszcza w kręgach władzy czy elit politycznych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRÓLEWIĘTA
potoczne i publicystyczne określenie wszelkiego rodzaju oligarchów lub osób działających w sposób oligarchiczny, zwłaszcza w kręgach władzy czy elit politycznych (na 10 lit.).

Oprócz POTOCZNE I PUBLICYSTYCZNE OKREŚLENIE WSZELKIEGO RODZAJU OLIGARCHÓW LUB OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W SPOSÓB OLIGARCHICZNY, ZWŁASZCZA W KRĘGACH WŁADZY CZY ELIT POLITYCZNYCH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - POTOCZNE I PUBLICYSTYCZNE OKREŚLENIE WSZELKIEGO RODZAJU OLIGARCHÓW LUB OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W SPOSÓB OLIGARCHICZNY, ZWŁASZCZA W KRĘGACH WŁADZY CZY ELIT POLITYCZNYCH. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x