Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: POTOCZNE I PUBLICYSTYCZNE OKREŚLENIE WSZELKIEGO RODZAJU OLIGARCHÓW LUB OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W SPOSÓB OLIGARCHICZNY, ZWŁASZCZA W KRĘGACH WŁADZY CZY ELIT POLITYCZNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRÓLEWIĘTA to:

potoczne i publicystyczne określenie wszelkiego rodzaju oligarchów lub osób działających w sposób oligarchiczny, zwłaszcza w kręgach władzy czy elit politycznych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRÓLEWIĘTA

KRÓLEWIĘTA to:

w publikacjach historycznych (zwłaszcza popularnonaukowych) określenie polskich magnatów pochodzenia ruskiego, litewskiego i polskiego posiadających rozległe majątki (latyfundia) na kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, mających nieograniczoną władzę, własne wojska, często prowadzących własną politykę zagraniczną, a także nierzadko skoligaconych z rodami panującymi (na 10 lit.)KRÓLEWIĘTA to:

dzieci króla (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTOCZNE I PUBLICYSTYCZNE OKREŚLENIE WSZELKIEGO RODZAJU OLIGARCHÓW LUB OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W SPOSÓB OLIGARCHICZNY, ZWŁASZCZA W KRĘGACH WŁADZY CZY ELIT POLITYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.151

NATRYSK, ŻEBRO, ZNACZENIE, BARWNIK, ZARODZIEC OWALNY, DIAFTOREZA, GRZĘDA, DANIE KOSZA, STOŻEK NAPŁYWOWY, GENDER, TERYNA, NIEDELIKATNOŚĆ, WYPRAWA, SZACHULEC, MUCHINA, WODA, PUSZCZA, ŚREDNIOPŁAT, DUCHOWY OJCIEC, RISOTTO, JAPOŃSKOŚĆ, ODCIĄG, HELIKAZA, PARTYKUŁA, LIMETA, ŁATKA, SIŁA WYŻSZA, BOBIK, GROOMING, ALARM POŻAROWY, BIAŁY MARSZ, ECCHI, GRAFIA, SZYSZKA, FURAŻ, WŁADZUCHNA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, LOT NURKOWY, MÓJ, MINESTRONE, WAPNIAK, SEMINARIUM, PLOTER PŁASKI, STRASZYK, SOLANKA, TOPAZ DYMNY, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, GRZBIETORÓD, NUŻENIEC ŚWIŃSKI, BARWA OCHRONNA, RESPONDENTKA, PURPURA, WYBIEG, PASTORAŁ, METRESA, STABILIZACJA, PRAPŁETWIEC, ŁOBODA, WIATROWNICA, ŻUBR WĘGIERSKI, ORIJA, PAKIET POMOCOWY, PROTEGOWANY, DIABEŁEK, SZALA, POLE, MARINA, PIECZEŃ, KONCENTRAK, BADYL, LEK CYTOSTATYCZNY, MŁAK, TRAFIENIE, UNIWERSAŁ, ZWORKA, SZTUKATERIA, LIST, SZCZEPONOGI, ODSTĘPSTWO, SZCZYTÓWKA, ODPŁATA, SUKIENKO, RYPS, WALABIA BAGIENNA, KOZIOŁEK SKALNY, DREWNO KĘDZIERZAWE, SPOKÓJ, CZTEROKROTNOŚĆ, OBLĘŻENIE, OPLOT, BELWEDER, WOJSKO FEDERALNE, SWÓJ, SAMOUCZEK, KOLEJ LINOWA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, MAFIA PALIWOWA, DOLNOPŁAT, KREACJA, MOLINO, BAWOLE OKO, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ŚMIERDZIUCH, GIERKA, SANDALIN, EXLIBRIS, MIZUNA, SZPRYCA, KLUCZ GŁÓWNY, MOSTEK KAPITAŃSKI, PRZYKRYCIE, OKRĘT RAKIETOWY, PLEBISCYT TERYTORIALNY, ZASTÓJ, OZOREK, ŚWIDOŚLIWKA, HYDROFIT, FOTEL OBROTOWY, MACZANKA, WYKONAWCA, ŚWIECKOŚĆ, BRAZYLIANY, STARY, MANDOLA, CERAMIKA SANITARNA, PRZYSŁÓWEK, OKNO, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, KLIPER, BOMBA LOTNICZA, ROZTOCZE, PÓŁWYSEP, POPRAWA, BEZPIECZNE ZAPASY, WALKA, BEZECEŃSTWO, INSTRUMENT, STAŁOŚĆ, KAPRALSTWO, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, SŁAWA, DZIABA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, WŁOSKI, TŁUK PIĘŚCIOWY, OBJAW ZASŁONOWY, ADRES, PREZYDENTKA, ARCYDZIELNOŚĆ, NADZIEWARKA, NIECZUCIE, GALISYJCZYK, FORMA, GRZEBIUSZKA, ROZMARYN, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, WIĄZ, PŁOZA, BERŻERKA, GRZYB PASOŻYTNICZY, ROZMODLENIE, KARYKATURALNOŚĆ, KUGLARSKOŚĆ, KIJEK NARCIARSKI, JAPOK, ALEGACJA, ESTETYKA, JĘZYKI KAUKASKIE, GROMADNICA, DRUK, PANTOFELNIK, AKROPOL, WYSEPKA, ŁUSKA, KOLEŚ, ZAPORA OGNIOWA, AZOLLA, SYMPOZJUM, TABLICA, CZORT, KLUCZ, BAJADERKA, DYWERGENCJA, REGULARNOŚĆ, DZIESIĄTKA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, RAJSKI PTAK, GOLEC, ŚLĄSKOŚĆ, PIEPRZYK, AGAMA PERSKA, PLACERIAS, MONTAŻ, WIEŻA ARTYLERYJSKA, KIESZONKA, WYDAJNOŚĆ, MUCHA MOKRA, PĘTO, SIECZKARNIA BIJAKOWA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, HEMATOFAGIA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, AFILIACJA, KOGNAT, LENIUCH, PODWODA, ABNEGAT, GENETYKA KLINICZNA, ADAPTACJA, REGULATOR KWASOWOŚCI, PIERWSZA JASKÓŁKA, GŁOWACZ, BENEFICJANT, URANOWIEC, ŁASZT, BALDACHIM, IMPLIKACJA MATERIALNA, KANAŁ, BEZPANCERZOWCE, UDERZENIE, ZGĘSTEK, WCIERKA, ZASADA PODCZEPIENIA, BLOKADA, GUMA, JARZĘBIAK, POŁOŻENIE, TOM, DYFUZJA, BIONIKA, MEBLOWÓZ, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, PIGWA POSPOLITA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, URBARIUM, WYCZUCIE, PLOMBA, REKWIZYT MUZYCZNY, KREACJA, FRUSTRACJA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, KONFEDERACJA KANADY, WIESZAK, PARAPET, KOŁEK, WYROK PRAWOMOCNY, PLAMA WĄTROBOWA, CZAPKA WĘGIERSKA, FALANGA, BUZIA, SAMOCHÓD OSOBOWY, PROTEST SONG, ZAKRĘTKA, SYSTEMIK, FUTRÓWKA, GRUPA, DYSKRETKA, PRZECIWNIK, HUMAN, TOP, TABLICZKA MNOŻENIA, TRYMOWANIE, PREZYDENTKA, GOJ, AGENT, ODCISK PALCA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, WIENIEC, GROŹBA KARALNA, PLAMISTOŚĆ, NOTACJA DIRACA, TANK, RADZIECKOŚĆ, ZWINNIK NADOBNY, SEJSMOGRAM, KANTOREK, MIEJSCE, SILNIK INDUKCYJNY, SPOIWO BUDOWLANE, TYPOLOGIZACJA, DOMINACJA, PATATAJKA, SZYDLARZ, REPOZYTORIUM, TORFOWCE, WYLEW, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, SKAŁA OSADOWA, RANWERSY, TRANSKRYPCJA, STOPKA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, ZWIĘZŁOŚĆ, KOZELEK, HELIOGRAF, POLETKO DOŚWIADCZALNE, DEPORTOWANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.151 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: potoczne i publicystyczne określenie wszelkiego rodzaju oligarchów lub osób działających w sposób oligarchiczny, zwłaszcza w kręgach władzy czy elit politycznych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTOCZNE I PUBLICYSTYCZNE OKREŚLENIE WSZELKIEGO RODZAJU OLIGARCHÓW LUB OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W SPOSÓB OLIGARCHICZNY, ZWŁASZCZA W KRĘGACH WŁADZY CZY ELIT POLITYCZNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
królewięta, potoczne i publicystyczne określenie wszelkiego rodzaju oligarchów lub osób działających w sposób oligarchiczny, zwłaszcza w kręgach władzy czy elit politycznych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRÓLEWIĘTA
potoczne i publicystyczne określenie wszelkiego rodzaju oligarchów lub osób działających w sposób oligarchiczny, zwłaszcza w kręgach władzy czy elit politycznych (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x