POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA UTWORZONA PRZEZ TWORZĄCĄ WALCA PRZESUWAJĄCĄ SIĘ RÓWNOLEGLE WZDŁUŻ KRZYWEJ PŁASKIEJ (KIEROWNICY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA to:

powierzchnia prostokreślna utworzona przez tworzącą walca przesuwającą się równolegle wzdłuż krzywej płaskiej (kierownicy) (na 24 lit.)POWIERZCHNIA WALCOWA to:

powierzchnia prostokreślna utworzona przez tworzącą walca przesuwającą się równolegle wzdłuż krzywej płaskiej (kierownicy) (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA UTWORZONA PRZEZ TWORZĄCĄ WALCA PRZESUWAJĄCĄ SIĘ RÓWNOLEGLE WZDŁUŻ KRZYWEJ PŁASKIEJ (KIEROWNICY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.041

KOŃ TORYJSKI, STYCZNA, RAMIENICA OMSZONA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, PANDA, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, TOPIELISKO, WYSZOGRÓD, DŻEZ, KOSTIUM, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, ŁUSZCZYNA, POLIP, DETALISTA, PREMIA GÓRSKA, KWOTA CUKROWA, RADIOWIEC, EKRANOPLAN, AUREOLA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, SSAKI, PAPROTNICA GÓRSKA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, SZYFR, ŚLICZNOŚĆ, JĘZYK PROTOSEMICKI, NOSÓWKA, DZIENNIK, INFORMATYKA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, SZAFUNEK, KABLOOPERATOR, PATRYCJAT, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, AMFIUMY, NASTĘP, DEPOZYCJA, PĘTLA, OPĘTANY, OBOZOWISKO, UCIECZKA, CZARNE KINO, WNIEBOWSTĄPIENIE, CHOROBA KAHLERA, EKSTREMIZM PRAWICOWY, POMYŁKA, MARIO, STAN CZYNNY, WESOŁOŚĆ, ONEGA, TEBY, ŚMIECH, WODA PO KISIELU, MIĘTA KĘDZIERZAWA, OMASTA, SAKSONIA, SKUPIA, SHONEN-AI, IMAMIZM, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, SONOMETR, PRĄD ZMIENNY, TOWAROZNAWSTWO, DANE BIOMETRYCZNE, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, KSIĘGOWOŚĆ, ORYNNOWANIE, BAZA MONETARNA, IMMUNOCHEMIA, TRANSAKCJA WIĄZANA, PRZEWOŹNIK, MAKSYMALIZM, HARUSPIK, ALDROWANDA, MIEJSCE ŚWIĘTE, WIĘZADŁO OBŁE, BEZPIEŃKA, PORÓD LOTOSOWY, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, TEATR MUZYCZNY, SKARBNICA, UNIŻANIE SIĘ, GNOMOLOG, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, PODKOWIEC MAŁY, ZIEMIOMORZE, KONGA, ZABÓR, FAŁD GŁOSOWY, SZAFOT, OSOBOGODZINA, CIĘŻKI TYŁEK, GRYZ, PRZEMYSŁ SIARKOWY, BLOKADA, FAKT PRASOWY, KOMEDIA NISKA, KOLEJKA GONDOLOWA, FIZYKA SŁOŃCA, ŻEGLARZ, LOGIZACJA, ALBUM, KROK ŁYŻWOWY, PŁYWANIE, PRZEKUPKA, ZIOMKOSTWO, OGNIWO NALEWNE, PRZEPOJA, JĘZYK PIKTYJSKI, AUTOTOPAGNOZJA, PIASINO, CZERNIAWKA SPADZIOWA, REGULARYZACJA TICHONOWA, TRANSPOZON, PISMO FONETYCZNE, PREDYSPOZYCJA, WIERSZ LEONIŃSKI, GŁOS ELEKTORSKI, POZYCJA BALETOWA, MERYSTEM, WŚCIEKLICE, HEGEL, ZAPARZACZKA, CHOROBA GRZYBICZA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, TOKARKA KŁOWA, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, ŚWIDRAK, LAGERPETON, IPERYT, POLONEZ, RONDO, ALCOCK, TOLERASTIA, BIEG PRZEZ PŁOTKI, BROSZA, NATARCZYWOŚĆ, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, BŁONA SUROWICZA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, PERFORACJA, FERMENTACJA MLEKOWA, SILNIK ZAMKNIĘTY, OKO, MRÓWKA ŻNIWIARKA, KARCZMA PIWNA, BUDKA LĘGOWA, MIOPATIA ALKOHOLOWA, KOALESCENCJA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, WIATR POZORNY, KALCYFIKACJA, BYLICA GLISTNIK, SPAWĘKI, FLESZ, KLĄTWA, WZGLĄD, WYJEC CZERWONY, KROWA, ERGONOMIA, SENSOWNOŚĆ, NUR PACYFICZNY, KOSMOLOGIA, WEŁNA, RUCH, MAGNES, CHOROBA LUTZA, ELFICKI, PENETRACJA GENU, GEREZA BIAŁOBRODA, TUŁACZKA, PANCERZ LAMELKOWY, ZAPASY, RELIGIOZNAWCA, AREOGRAFIA, MARUDERSTWO, KORKOWIEC, OPASKA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, TELEGRAF OPTYCZNY, RÓŻNOWICIOWCE, POTRZEBA, NACIEK JASKINIOWY, UMOWA KONTRAKTACJI, ZNIECZULENIE, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, CZUJNIK GENERACYJNY, BURKA, SZKLIWO, DOCHÓD WŁASNY, URUK-HAI, ŻÓŁW OLIWKOWY, SAMOOBRONA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, EKSHIBICJONISTKA, WINKULACJA, KUCHNIA WOJSKOWA, REMIKS, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, GRUŹLICA ZWIERZĄT, HYDROMETRIA, CENA ZBYTU, SOCJETA, ŻABA KRZYKLIWA, DUPOLIZ, MAJSTRA, KOPROFIL, ROKIETA, WIZAŻYSTA, BRAT SYJAMSKI, PERKOZ, CHOPIN, SKĄPOGUZKOWCE, REGUŁA, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, NIESPIESZNOŚĆ, SZKŁO OPTYCZNE, SZLACHAR, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, ROZCHWIEJ, OKOŃ, WŁÓKNIAK MIĘKKI, WOLA BOŻA, CAKE-WALK, SZMALEC, APRIORYZM, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, GLISSANDO, LANGOSZ, SAMOWYLECZENIE, ŁOŻYSKO, KOŁO, WZGÓREK NASIENNY, GIMBOPATRIOTYZM, MOTYWIK, ZEBRULA, SADNIK, WYTWÓR, ZERÓWKA, PAŁANKA WĘDROWNA, ŻYWOTOPISARZ, ŻELAZNE PŁUCO, GTA, OLEJARZ, NADGORLIWOŚĆ, BASILEUS, WICIOWIEC, ŁUPEK, SEKWENCJA TATA, LANGUR KSIĄŻĘCY, DOLICHOCEFALIA, WAGON BREKOWY, WAHLIWOŚĆ, NATURA, DEGRESJA PODATKOWA, GORĄCZKA MALTAŃSKA, DZIKUSKA, REPETYTYWNOŚĆ, MATRYCA LOGICZNA, KWATERUNEK, MIKSER PLANETARNY, TYTUŁ WYKONAWCZY, EKSPAT, EFEKT SNOBA, POMAZANIEC BOŻY, KOŃ, CZTEROSUW, OKNO KROSNOWE, USZTYWNIACZ, GZY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, BIAŁE WINO, AGRAFON, CROSSING-OVER, KIKUTNICE, MONTOWNIA, EKSPERT, BARTNIK, CZAPKA SPORTOWA, BALANSJER, TABU, SŁUPOZĘBNE, CEDUŁA, PÓŁROCZNIK, PAPIEREK, EMALIA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, LISTNIENIE, KLEJOWNIA, PIRUETKA, TEORIA GRAFÓW, WROTKARSTWO FIGUROWE, BURACTWO, PRZESYŁ, GIPSORYT, MIŚ, ?STĘPKA PRZECHYŁOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA UTWORZONA PRZEZ TWORZĄCĄ WALCA PRZESUWAJĄCĄ SIĘ RÓWNOLEGLE WZDŁUŻ KRZYWEJ PŁASKIEJ (KIEROWNICY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA UTWORZONA PRZEZ TWORZĄCĄ WALCA PRZESUWAJĄCĄ SIĘ RÓWNOLEGLE WZDŁUŻ KRZYWEJ PŁASKIEJ (KIEROWNICY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA powierzchnia prostokreślna utworzona przez tworzącą walca przesuwającą się równolegle wzdłuż krzywej płaskiej (kierownicy) (na 24 lit.)
POWIERZCHNIA WALCOWA powierzchnia prostokreślna utworzona przez tworzącą walca przesuwającą się równolegle wzdłuż krzywej płaskiej (kierownicy) (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA
powierzchnia prostokreślna utworzona przez tworzącą walca przesuwającą się równolegle wzdłuż krzywej płaskiej (kierownicy) (na 24 lit.).
POWIERZCHNIA WALCOWA
powierzchnia prostokreślna utworzona przez tworzącą walca przesuwającą się równolegle wzdłuż krzywej płaskiej (kierownicy) (na 19 lit.).

Oprócz POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA UTWORZONA PRZEZ TWORZĄCĄ WALCA PRZESUWAJĄCĄ SIĘ RÓWNOLEGLE WZDŁUŻ KRZYWEJ PŁASKIEJ (KIEROWNICY) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA UTWORZONA PRZEZ TWORZĄCĄ WALCA PRZESUWAJĄCĄ SIĘ RÓWNOLEGLE WZDŁUŻ KRZYWEJ PŁASKIEJ (KIEROWNICY). Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x