PRĄTNIKI, MCHY WŁAŚCIWE, MECHOWCOWE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MCHY LIŚCIASTE to:

prątniki, mchy właściwe, mechowcowe, prątnikowe, prątnikowcowe, Bryopsida - klasa mchów, obejmująca ok. 98% wszystkich gatunków mchów; rosną w zbitych kępach (np. widłoząb) lub tworzą zwarte dywany (np. rokietnik) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRĄTNIKI, MCHY WŁAŚCIWE, MECHOWCOWE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.773

ALKOHOL, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, PODZBIÓR, OGÓREK, FALKA, ŁUSZCZYK INDYGOWY, ŁAPA, CZARNY FILM, LODOWIEC FIELDOWY, MULTIGAMIA, STAW, PROTEZA, SZTAFAŻ, MODA, METODA FEULGENA, KOGUT, PAJĄCZEK, FARMAKOTERAPIA, WIZYTOWNIK, NIEGOSPODARNOŚĆ, DEKANTER, ŚLEPY NABÓJ, OLIWA, KRAJALNICA, CHMIELOGRAB, TAPIR WEŁNISTY, IZOLATKA, PLECIONKA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, MUFLON KANADYJSKI, RZEKA EPIZODYCZNA, JINFENGOPTERYKS, RYTOWNIK, MORAWSKI, WYJAZD, WÓŁ, ORZECH, RĄCZNIK, SCIENCE FICTION, WŁAŚCIWOŚĆ, ZATOR, CHOJAK, SKAŁA ORGANOGENICZNA, FAZA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, PLAMKA FORDYCE'A, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, ZIARNKO, TŁUMIK, KIERUNKOWSKAZ, ZŁOTA KLATKA, BRODZĄCE, DROBNIACZKOWCE, KARA GŁÓWNA, NIEWYPARZONY PYSK, MASER, OKRES ZALICZALNY, NARZĄD ŚWIETLNY, RYPS, PODWIĘŹ, CERKIEW, LINIA SPEKTRALNA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, GARKUCHNIA, KLEJONKA, AGNOSTYCYZM, ZASILANIE, PŁONIWOWATE, RÓWNOŚĆ, PORTRET, IDIOMATYZM, GRA KOMPUTEROWA, RÓŻANKA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, SALA, BAT, DOBRA, KAFTAN, OBRAZ, ANTABA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, FEERIA, INTERNAT, PAŁECZKA, SUKCESIK, SZAŁAS, TRANSGRESJA, PLAMICA, NAWÓZ SZTUCZNY, WATA, DUPLIKACJA, TENIS STOŁOWY, ROZŁÓG, PODZIEMIE, KAPLERZ, KRUKOWATE, STAUROPIGIA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, RACZYNA, ZAKOPCENIE, KOLEŻANKA PO FACHU, OPTIMUM EKONOMICZNE, PROSO, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, PODKOWIASTOGŁOWE, TRZYDZIESTY PIERWSZY, KLASA, PALIWO SILNIKOWE, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, STANDING FINANSOWY, EMBRIOGENEZA, ROŚLINA OKOPOWA, ROZKRUSZ, PIESIO, DWÓJKA, ZATRWIAN, NEPER, TYCZKA, PALCÓWKA, CHIMICHANGA, FILTR, PRZEMOC, KIESZONKA, GERMAŃSKI, MARUDA, KAPELMAJSTER, KOLEJKA GÓRSKA, LAWINA GRUZOWA, BARCHAN, PRACE, PAPILOTKA, UNIWERSALNOŚĆ, NAGIEL, WIĆ, PUSZCZA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, SKAKUNOWATE, DZWONNICA, KIWI, STRZAŁECZKA, IZOTROPIA, WARSTWA ABLACYJNA, SZEZLONG, FAKT, HUBA, HIPSOMETRIA, GRZYB, AKROPOL, NASIĘŹRZAŁ, GERMANIZACJA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, KAMIENICA, DOM POSELSKI, SKRYTKA DEPOZYTOWA, POMAZANIEC, CZEK PODRÓŻNICZY, KLAWISZ, KONKURENCJA, ŁĄCZNICA, CIOS, POPRAWA, CZERWONE ŚWIATŁO, MATURA POMOSTOWA, ZAKONNICZKA, GRUSZLA, WPADKA, TARCZYCA, ANGLEZ, SZAKŁAKOWATE, OBROŻA, FORT, KADZIDŁOWIEC, BARANEK, POJEDYNKA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, KOLEJKA LINOWA, DOROSŁOŚĆ, PODKORA, BLUZA, JEDWAB OCTANOWY, POR, PAPIER, KONTROLA, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, MITENKI, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, MANIFESTACJA, PALNIK, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, KOMUNIKATOR, ABLUCJA, DEFICYT, ARGUMENT, STOPIEŃ, WŁOSY TETYDY, KOMONICA, WIELOKULTUROWOŚĆ, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, NAZWA HANDLOWA, PRZYLEPNOŚĆ, EFEKT MAJĄTKOWY, HIPOREFLEKSJA, NOC KAIRU, NIEODZOWNOŚĆ, GROTESKA, PATYCZAK, PNEUMATOLIZA, EKRAN AKUSTYCZNY, KOTLET POŻARSKI, DERYWACJA ALTERNACYJNA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, UKŁAD, STOŻEK WULKANICZNY, GRANAT, FUGA, KOPARKA, ŁUK ELEKTRYCZNY, OPERACJA, SPAD, BIAŁY KRUK, KATALIZA, NERKÓWKA, RELACJA DWUCZŁONOWA, PAS, KOMBINACJA, SALWA BURTOWA, ANTAŁ, SORBET, KORDON SANITARNY, PIENIĄDZE, RYJOSKOCZKOWATE, DRAJREP, IKEBANA, REHABILITACJA, KIWI, CZECZOTKA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, SAMPEL, KARP PO KRÓLEWSKU, SIEDLISKO, SYMULACJONIZM, CIOTECZNY DZIADEK, WIDZENIE BARWNE, ZŁOŻE GNIAZDOWE, PIK, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, TUBING, AEROZOL, SECESJONISTA, BORDER, WZIĘCIE POD WŁOS, KARETKA, WIDŁOZĄB, INTRATA, BAMBUSOWCE, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, DEKALKOMANIA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, PYCHOTA, PRYMARIUSZ, PREDYKACJA, MOCZ, KADŹ, ŚLIWA, ORGANIZM, ZAKRĘTKA, PRZYSŁÓWEK, BEZDUSZNOŚĆ, SĄD WOJSKOWY, BAGAŻOWY, ADRES KORESPONDENCYJNY, KORUPCJA, KRĘGOWIEC, CHLOASMA, TYNK, SZPAGIETKA BAHAMSKA, ASESOR, KOZAK, GLAZURA, DORABOWATE, CISZA PRZED BURZĄ, WIELKA JEDNOSTKA, WIELORYBY WŁAŚCIWE, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, PĘTO, KLON, ZESPOLENIE, AZYDEK, SZELĘŻNIK, SOPEL, RETROGRADACJA, EKOSFERA, LOJALISTA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, POMOST, GRYZIEL STEPOWY, NOKAUT TECHNICZNY, TAG, ?TAGER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRĄTNIKI, MCHY WŁAŚCIWE, MECHOWCOWE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRĄTNIKI, MCHY WŁAŚCIWE, MECHOWCOWE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MCHY LIŚCIASTE prątniki, mchy właściwe, mechowcowe, prątnikowe, prątnikowcowe, Bryopsida - klasa mchów, obejmująca ok. 98% wszystkich gatunków mchów; rosną w zbitych kępach (np. widłoząb) lub tworzą zwarte dywany (np. rokietnik) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MCHY LIŚCIASTE
prątniki, mchy właściwe, mechowcowe, prątnikowe, prątnikowcowe, Bryopsida - klasa mchów, obejmująca ok. 98% wszystkich gatunków mchów; rosną w zbitych kępach (np. widłoząb) lub tworzą zwarte dywany (np. rokietnik) (na 13 lit.).

Oprócz PRĄTNIKI, MCHY WŁAŚCIWE, MECHOWCOWE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK) sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - PRĄTNIKI, MCHY WŁAŚCIWE, MECHOWCOWE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK). Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast