PRAWO LUB ZESPÓŁ PRAW, JAKIMI DYSPONUJE ADMINISTRATOR JAKICHŚ DANYCH, CZĘSTO OZNACZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO DANYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE to:

prawo lub zespół praw, jakimi dysponuje administrator jakichś danych, często oznaczające możliwość dostępu do danych (na 28 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRAWO LUB ZESPÓŁ PRAW, JAKIMI DYSPONUJE ADMINISTRATOR JAKICHŚ DANYCH, CZĘSTO OZNACZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO DANYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.490

CYCUCH, AŁYCZA, PIĘTRO, BADANIE JAKOŚCIOWE, CHRYJA, NASZ CZŁOWIEK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, ZESZYT, NIETZSCHEANISTA, KADRA, SER PODPUSZCZKOWY, POŚWIĘCENIE, OCIOS, APARTAMENT, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, OCET, MUŚLIN, DOWCIPNIŚ, OPCJA WALUTOWA, KOREK, NACZÓŁEK, KONDENSACJA, NIEUMARŁY, PRZEBITKA, ŁUK ELEKTRYCZNY, KOLEŻANKA PO FACHU, SĄD APELACYJNY, SMUŻKA, KLIN, SMORZANDO, SIŁA, CIAŁKO, BATERIA, FOTOGENICZNOŚĆ, PTASZEK, FONDUE SEROWE, KRZYŻYK, ZAWARTOŚĆ, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, NOS, MASŁO, MISTRZU, SIEDEMNASTKA, KREDYT HANDLOWY, TEST NASKÓRKOWY, BIEGUN MAGNETYCZNY, ZNAJDEK, ZACHŁYST, BARYKADA, RZUT, REGISTER, WAWRZYN, KAROTENOID, ANALIZA LOGICZNA, SŁUPISKO, GYMKHANA, POLIANDRIA, TELETECHNIKA, BRZOSKWINIA, ÓSMY, LEŻA, PANI, WOLNA RĘKA, SYSTEM, BD, KONCYLIACJA, WĘGLIK, LAWINA GRUZOWA, MARSZ, TOWARZYSZKA BRONI, SOLANKA, PŁEĆ, PASEK, KWINTET SMYCZKOWY, ALARM LOTNICZY, DOMINIUM, POTÓWKA, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, KAZAMATA, KORYTKO, CUDOTWÓR, GŁOWNIA, KLASA, WULKAN BŁOTNY, HIPERDŹWIĘK, HALA, SIŁA, AGREGAT POMPOWY, BLOK LINOWY, WYSEPKA, BĄK, REALIZM, WRĄB, LAWENDA, GRZECHOTKA, PÓŁSIOSTRA, CIĄGNIK SIODŁOWY, MONOSOMIA 18P, FORTYFIKACJA, WIECHA, DYKTATORSTWO, KSYLOFON, SUPPORT, MOC, MASKA, OLEJ, GRADUAŁ, POWIEŚĆ S-F, PIESZCZOSZEK, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, KONCHYLIOLOGIA, KOLANO, DOZYMETR, STARE MIASTO, AUTOPARODIA, KOLONIA, BRYTFANNA, MASKOTKA, BĘBEN MAGNETYCZNY, GRZYB NADRZEWNY, INTERCEPCJA, REWOLWER WIĄZKOWY, POPLECZNICTWO, SĄD DORAŹNY, MIRAŻ, POMYLENIEC, WYRÓB TYTONIOWY, NEPER, NERW, CHAM, OPCJA BARIEROWA, TALIB, SZCZODRZENIEC, DESKA, PIWO, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, STACJA, BENEFICJANT, CZOŁOWNICA, MAŁPI GAJ, DEPRYWACJA POLITYCZNA, DYSZKANCIK, ANTRESOLA, CIOTCZYSKO, ELASTOMER, PRZYKRYWKA, KONTROLA AUTOMATYCZNA, TERAPIA REINKARNACYJNA, PALETA, SELSKIN, SMOCZEK, STRES POURAZOWY, WNĘKA, OKOLE, GŁOŻYNA, BOKÓWKA, BANIECZKA, FAŁSZERZ, TRANSFERAZA, LUJ, ZASIŁEK OKRESOWY, EUTEKTYK, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, BEZPIECZEŃSTWO, OŚCIEŻNICA, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, LABORATORIUM, LEGALIZACJA PONOWNA, DRUŻYNA, NASTAWA, MEBLOWÓZ, BOMBARDA, PLOTER PŁASKI, KIESZEŃ, GAMA, KOPALINA SKALNA, SZCZĘK ORĘŻA, HB, TARAS WIDOKOWY, ALMARIA, DOCENT, BEFSZTYK, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, PEŁNOMOCNICTWO, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, KOTLET SCHABOWY, DROGI, ARANŻACJA, BIAŁE NOCE, RURA, BEAN, PLAMA WĄTROBOWA, USTERKA, PROTEKCJONIZM, TUBULOPATIA, KALIBER, NEOPOGANIZM, WYRZUT SUMIENIA, NAZWA RODOWA, KULT JEDNOSTKI, ŚRUBOWIEC, ŚLIZGAWKA, JAŁOWIEC, OBROŃCA, FREON, KOCIOŁEK SKALNY, JEDWAB OCTANOWY, CZŁON KONSTYTUTYWNY, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, EMBOLIZACJA, PRAWO PODMIOTOWE, OPAD, OTWOREK, PRZEZIERNIK, RODZICIELSKOŚĆ, KORONA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, KOS, KOMBAJN, DEVELOPER, TON, KRAJARKA, ROZMODLENIE, GÓWNOZJAD, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, KINO SAMOCHODOWE, SEKTOR, MASKOWANIE, TYTULIK, JAZDA, SKRYTKA, ALBINO, CIAPKAPUSTA, WYŻYNKA, HALOGENEK ALKILOWY, KISZONKA, ZASADA POMOCNICZOŚCI, BUŁGARYZACJA, KOLEGA, PRAWO WEWNĘTRZNE, OMDLAŁOŚĆ, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, LINUKSIARZ, PUNKTUALNOŚĆ, SKRZYPY, BROKER UBEZPIECZENIOWY, KOLONISTA, HAMERNIA, WSZECHSTRONNOŚĆ, MATURA POMOSTOWA, PYZA, SŁOWACKI, EGZERCYCJA, CHOINKOWOŚĆ, STOCZNIA, KRZYŻYK, AGENDA, MIOTŁA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, ZRAZIK, GALISYJKA, INFORMACJA NAUKOWA, NIESTAWIENNICTWO, OBSTRUKCJA, PUBLIKACJA, CHOROBA WENERYCZNA, KOLUMNA, KOCIOŁ WIROWY, CENOTWÓRCA, NIEŻYWOŚĆ, TRAIL, ANARCHIA, SZAL, KOMŻA, KREOLKA, DZIADOWINA, KALKA JĘZYKOWA, ADVOCATUS DIABOLI, EBOLA, SKANER, BRIK, ARTYSTYCZNY NIEŁAD, NAKIEROWANIE SIĘ, DOBROSĄSIEDZTWO, ŚMIERDZIEL, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, AUTOBUS SZYNOWY, PORAŻENIE MÓZGOWE, ŻABKA, POMOC, ALLOSTERIA, ŁUK, SZAŁWIA, LEJNOŚĆ, SIEDEMDZIESIĄTKA, CHOROBA D'ACOSTY, ANILANA, ?PRAWO Z REJESTRACJI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.490 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRAWO LUB ZESPÓŁ PRAW, JAKIMI DYSPONUJE ADMINISTRATOR JAKICHŚ DANYCH, CZĘSTO OZNACZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO DANYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRAWO LUB ZESPÓŁ PRAW, JAKIMI DYSPONUJE ADMINISTRATOR JAKICHŚ DANYCH, CZĘSTO OZNACZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO DANYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE prawo lub zespół praw, jakimi dysponuje administrator jakichś danych, często oznaczające możliwość dostępu do danych (na 28 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE
prawo lub zespół praw, jakimi dysponuje administrator jakichś danych, często oznaczające możliwość dostępu do danych (na 28 lit.).

Oprócz PRAWO LUB ZESPÓŁ PRAW, JAKIMI DYSPONUJE ADMINISTRATOR JAKICHŚ DANYCH, CZĘSTO OZNACZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO DANYCH sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - PRAWO LUB ZESPÓŁ PRAW, JAKIMI DYSPONUJE ADMINISTRATOR JAKICHŚ DANYCH, CZĘSTO OZNACZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO DANYCH. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x