PRZENOŚNIE: ORGAN - PODMIOT, OSOBA LUB GRUPA OSÓB WYODRĘBNIONA Z CAŁOŚCI ZE WZGLĘDU NA JEJ FUNKCJĘ (NP. CIAŁO PEDAGOGICZNE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIAŁO to:

przenośnie: organ - podmiot, osoba lub grupa osób wyodrębniona z całości ze względu na jej funkcję (np. ciało pedagogiczne) (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CIAŁO

CIAŁO to:

całość organizmu ludzkiego, zwierzęcego lub roślinnego (na 5 lit.)CIAŁO to:

martwe ciało ludzkie lub (rzadziej) zwierzęce (na 5 lit.)CIAŁO to:

skóra, tkanka mięsna i tłuszczowa; miękkie (zewnętrzne) części, z których zbudowany jest człowiek i większość zwierząt (na 5 lit.)CIAŁO to:

zbiór elementów, w którym można wykonać działania dodawania i mnożenia (na 5 lit.)CIAŁO to:

materia, mająca określoną formę, często ograniczona (na 5 lit.)CIAŁO to:

Boże ..., święto (na 5 lit.)CIAŁO to:

stałe lub lotne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENOŚNIE: ORGAN - PODMIOT, OSOBA LUB GRUPA OSÓB WYODRĘBNIONA Z CAŁOŚCI ZE WZGLĘDU NA JEJ FUNKCJĘ (NP. CIAŁO PEDAGOGICZNE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.263

POŚCIELÓWKA, DORADCA PODATKOWY, ŁUPEK ILASTY, AKCES, JEDENASTKA, CUMULONIMBUS, KAFETERIA, PIĘCIORNIK GĘSI, MORDENT, BIAŁA DIETA, MELDUNEK SYTUACYJNY, ZAGRANIE, SOLIDARNOŚĆ, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, FALANGA, PRZEDSZKOLE, GRUPA, GAŁKA, OSTATECZNOŚĆ, NIEWOLNIK, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, SYR, TAPETA, SPÓJNIK, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, ROZGRZEWACZ, FARBKA, ZAIMEK ZWROTNY, ZACHOWANIE, MALINÓWKA, PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY, ZIARNKO, SER EDAMSKI, SIEĆ, ARAUKARIOWATE, WOLEC, TECHNIKA OPERACYJNA, ZIMNE NÓŻKI, KRAJE, MANIFESTACJA, SKANER BĘBNOWY, GŁÓG, PUSZEK, ZMYWACZ, POSADZKA, JEMIOŁA, AUTOCAMPING, CZEKOLADA, AGENCJA, ISTOTA FANTASTYCZNA, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, PANICHIDIA, POTĘPICIEL, PODSŁUCHIWACZ, DIADA, PŁOMIEŃ, CIERŃ, ALABASTRON, KOMBATANT, MECHANIKA, CHCIWOŚĆ, OSŁONA, LEKCJA, DELEGACJA, POZYCJA TESTOWA, ZARODZIOWCE, LAMPA WYŁADOWCZA, REAKCJA PODSTAWIANIA, BLOKHAUZ, LAMPROFIR, BAGNIAK ZDROJOWY, GŁUCHY TELEFON, IDIOMATYZM, MŁAK, SZUFLA, SOKOLE OKO, PIRACTWO INTELEKTUALNE, KOCZ, DWUNASTOKROTNOŚĆ, CERKIEW, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, DYSZKANCIK, TRAMWAJ WODNY, TRANSPORTOWIEC, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, PIJĄCY, ROZPRUWACZ KAS, FASOWANIE, WYROK PRAWOMOCNY, POLSKI, RAGLAN, BOMBARDA, PÓŁ, NIEWIERNOŚĆ, PLAN ZDJĘCIOWY, WIDOWISKO, ODROŚLE, ZŁOŻE, WZÓR CNÓT, DRABINKA, WŁADZA RODZICIELSKA, PAMIĄTKA, SŁOIK, DZIELNICA HISTORYCZNA, FETYSZYSTA, UKŁAD KRWIOTWÓRCZY, KRYZA, DWORAK, KIEROWNIK MUZYCZNY, RZECZNIK, GRANDA, ZNAJDUCH, OPAR, PLACUSZEK, GAMA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, GRUPA DIEDRALNA, ROZSIEWCA, OLGA, KORONA, PIEPRZ ZIELONY, KNEL, AKT ADMINISTRACYJNY, ZAPRAWA, ORIJA, REKWIZYT MUZYCZNY, OPARCIE, WĘDKARZ, ALMARIA, ZACHŁANNOŚĆ, TREL, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, WYKŁAD, ZACIĘCIE, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, SZALKA PETRIEGO, SZTUKA, KRÓLOWA NAUK, ZBIOREK, SWETER, UPRZĄŻ, METAFRAZA, BUT NARCIARSKI, MNISZEK, ALDEHYD, RÓG, USTNIK, ZAĆMIENIE, WARIATKA, OPUCHLIZNA, UKŁAD NACZYNIOWY, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, KONKURS, PROKSENOS, SIATECZKA, NIĆ, USŁUGOBIORCA, IGRZYSKA PARAOLIMPIJSKIE, ZAGRYWKA, LOT CZARTEROWY, TRAP, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, MARSYLIA CZTEROLISTNA, KRÓL ZWIERZĄT, SŁUŻBA LEŚNA, KŁOBUK, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, ZBIOROWISKO, CIAŁO, REJESTR, SSAK, PRZYJACIEL DOMU, PIECZYSTE, PLEBS, SPECYFIKACJA, NACISK, TROLLKONTO, PRÓBA, ŻAKARD, SKRZYPEK, PORZĄDEK PUBLICZNY, NAPÓJ WINOPOCHODNY, SZMATKA, CENA DETALICZNA, PŁATEW, KORONKA, ŻYCIODAWCA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, RZEZAK, FALKON, ROZKRUSZEK KORZENIOWY, MAJONEZ, BAZA LOTNICZA, ZAMSZ, ŁOŻE, CUDZOŁOŻNICA, LURA, BARANEK, STĄGIEWKA, KARABIN AUTOMATYCZNY, NIEDOŻYWIANIE, AUREOLA, BLASZKA, JABŁOŃ KWIECISTA, CZEREŚNIA, REGIMENTARZ, AUTOSTOPOWICZ, CHUDOPACHOŁEK, OSIEMNASTKA, ESKORTA, FOTOGENICZNOŚĆ, GRUPA AZOWA, WSPÓŁKRÓL, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, FLOTA, OBSERWATORKA, WYMÓG, POSIADACZ SAMOISTNY, SUFRAGANIA, SERWIS, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, PRÓBA NUKLEARNA, ROZŁUPKA, PALCÓWKA, BEATA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, MAHOŃ, NIERUCHAWOŚĆ, ARTROLEPTY, PEDALSTWO, DIABEŁEK, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, DRABINOWIEC MROCZNY, EKSTRUZJA, WARTOŚĆ MODALNA, SKARŻYCIEL, OBRAZ OPTYCZNY, PROTETYKA, PILOT, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, KEYBORD, BILBORD, GARMAŻERIA, WYROCZNICA, KARTANA, PARALELIZM, ŁUSKOWIEC, STRZAŁKA, OBAWA, TYP, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, BALIA, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, MIESZANIEC, STOPOFUNT, NADLOTKA, GRZEBACZ, INWESTYCJA PORTFELOWA, DEPORTACJA, GRUPA SIOSTRZANA, ZAWIKŁANIE, GŁOWA KOŚCIOŁA, WOSK, MARGINESOWOŚĆ, METYLOTROFIA, TOLERANCJA, GEST KOZAKIEWICZA, ŻYDOWIN, TRÓJNÓG, WAPIEŃ MUSZLOWY, JAMA, KASTANIETY, AKWEN, KĘS, CIAŁO, ANOREKTYK, ŚLEPE WROTA, ŁONO, PRZESTAWNIA, OCENA, REPLIKA, REGISTER, BRACHYCEFALIA, SAKWA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, LIST, DEZERTER, PAWĘŻ, NARTA, SMAROWNICA, PLUJKA, FETA, SROGOŚĆ, SYMPOZJON, WIWAT, SKOPEK, PROTEZA DENTYSTYCZNA, ?PŁAWCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.263 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENOŚNIE: ORGAN - PODMIOT, OSOBA LUB GRUPA OSÓB WYODRĘBNIONA Z CAŁOŚCI ZE WZGLĘDU NA JEJ FUNKCJĘ (NP. CIAŁO PEDAGOGICZNE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENOŚNIE: ORGAN - PODMIOT, OSOBA LUB GRUPA OSÓB WYODRĘBNIONA Z CAŁOŚCI ZE WZGLĘDU NA JEJ FUNKCJĘ (NP. CIAŁO PEDAGOGICZNE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIAŁO przenośnie: organ - podmiot, osoba lub grupa osób wyodrębniona z całości ze względu na jej funkcję (np. ciało pedagogiczne) (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIAŁO
przenośnie: organ - podmiot, osoba lub grupa osób wyodrębniona z całości ze względu na jej funkcję (np. ciało pedagogiczne) (na 5 lit.).

Oprócz PRZENOŚNIE: ORGAN - PODMIOT, OSOBA LUB GRUPA OSÓB WYODRĘBNIONA Z CAŁOŚCI ZE WZGLĘDU NA JEJ FUNKCJĘ (NP. CIAŁO PEDAGOGICZNE) sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - PRZENOŚNIE: ORGAN - PODMIOT, OSOBA LUB GRUPA OSÓB WYODRĘBNIONA Z CAŁOŚCI ZE WZGLĘDU NA JEJ FUNKCJĘ (NP. CIAŁO PEDAGOGICZNE). Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x