PRZYJMOWANY DOUSTNIE ŚRODEK PRZECIWKO MALARII, STOSOWANY W CELACH PROFILAKTYCZNYCH LUB LECZNICZYCH; MOŻE WYWOŁYWAĆ WIELE NIEPOŻĄDANYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEFLOCHINA to:

przyjmowany doustnie środek przeciwko malarii, stosowany w celach profilaktycznych lub leczniczych; może wywoływać wiele niepożądanych skutków ubocznych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYJMOWANY DOUSTNIE ŚRODEK PRZECIWKO MALARII, STOSOWANY W CELACH PROFILAKTYCZNYCH LUB LECZNICZYCH; MOŻE WYWOŁYWAĆ WIELE NIEPOŻĄDANYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.625

SŁUPISKO, MASZYNA TŁOKOWA, WIĄZANIE, KRYTYCZNOŚĆ, TRYSKAWKA, ELEMENT, MARKIZA, FILTR GĄBKOWY, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, POLKA, LAWOWANIE, SZMATKA, TOPIELISKO, DMUCHAWA, KOKTAJL, ŻYWOTOPIS, KUKUŁCZE JAJO, KREACJA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, AUDYTOR, PRZEBUDOWA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, BUDOWA, DOPŁATA EKSPORTOWA, KOMÓRCZAK, RZEMIEŚLNICTWO, WIDELEC, POMIDOR DRZEWIASTY, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, INTERWENCJA PROCESOWA, AKSAMIT, EKSPANDER, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, AKRECJA, OSIEMNASTKA, RYGIEL, CYGAN, WATA, REJKA, DRABINKA, WIEŃCE, DESKARZ, ANALEPTYK, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, STRYCH, REGENERACJA, KLAMRA, WILKOM, KARIN, STAŁA, ORZECHÓWKA, KUCHNIA GAZOWA, PORADLNE, RETENCJA, GLIZA, PĄK, TURÓWKA, PERKALIK, HYRAD, SOLO, SAGA, PIES DO TOWARZYSTWA, ZNIECZULACZ, ETYKIETA, METEOR, ANAFORA, SIMON, ZIELSKO, MEMBRANA, OŁTARZYK, STREETBALL, RADIANT, KOŁOWROTEK, FLAGSZTOK, WASZA WYSOKOŚĆ, DOM TOWAROWY, ODRUCH BEZWARUNKOWY, BRUZDKOWANIE, RYKSZA, EKSPAT, ZAWISAK, LINA, PLATFORMÓWKA, GAMA, GRUBOŚĆ, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, UMOWA KOMPENSACYJNA, INTERWIZJA, WERANDA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ELEKTROLUMINESCENCJA, ANGLIK, SURFINGOWIEC, DEKLARACJA, KAMIZELKA, PROMOCJA, KAWLATA, GALWANOSTEGIA, OBRONA STREFOWA, NAWIS, AŻUR, DZIESIĘCINA, ZROSŁOGŁOWE, NAPĘD, POWĄTPIEWANIE, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, SZAFLIK, KIT, OUTSIDER, SYN, WYBREDNIŚ, CIEPLICA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, KAFEL, STATYSTA, KARCZOWISKO, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, PALIWO SILNIKOWE, AUSZPIK, DZIEŁO, DANIEL DUBICKI, MONTAŻOWNIA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, CAR, KLIOCHINOL, PIECZEŃ, TREPANG, PRZYLEPNOŚĆ, ANŻELIKA, LUKRECJA, HISZPAŃSKOŚĆ, EGZORCYZM, POLE, PLEUSTOFIT, ZAPONA, LEMONIADA, GALARETA, TROLLKONTO, OGNISKO, OSPA, PAŃSZCZYZNA, RETENCJA, WRZASKLIWOŚĆ, PIERWSZA POMOC, JAZ, KRYZYS KATATYMICZNY, SZCZYTNICA, KASZA KUKURYDZIANA, BI, SIŁY POKOJOWE, OBIEG, ALKOWA, ŚRODEK, NIEDOROZWÓJ, SKUTER, JOSE, KOSZT BEZPOŚREDNI, ŚRODEK KARNY, BŁĄD LEKARSKI, ANALIZA WARIANCYJNA, TRAWNIK, ROŻEK, MAKAK, CHOROBA UHLA, BATERIA, FLAKI, BON UWŁASZCZENIOWY, MAPA NUMERYCZNA, CAPRICCIO, OBLICÓWKA, MÓŻDŻEK, PREKURSOR, TECHNIKA OPERACYJNA, GEOFIT KORZENIOWY, PRÓBA, TECZKA PERSONALNA, TRANSFORMATORNIA, STERYLNOŚĆ, ŹREBIĘ, CHRUST, POCIĄGŁOŚĆ, LINON, POMPA POŻARNICZA, FUNKCJA GREENA, POSZKODOWANY, KITAJ, TREPANGOWCE, PLUS, DEPORTACJA, WSPARCIE, OBRAMIENIE, JĘZYK, LIGATURA, IMMUNOLOGIA, ZAŁOŻENIE, PURPURAT, JEŻOWCE, CZWORONÓG, APRETUROWANIE, GRZYBNIA, MATERIAŁ WYBUCHOWY, STOŁÓWKA, KONFIRMACJA, SZERYF, WYSTAWCA, SRACZKA, SZKARADA, FONDUE, BIEDACZKA, BUCHTA, GRÓB, ŁUK ELEKTRYCZNY, TONAŻ, NOGA, GÓRKA, GERYLASI, LARWICYD, ALBULOWATE, TYGRZYK PASKOWANY, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, KARP BEZŁUSKI, WSPOMAGACZ, FILIGRAN, DERYWAT SYNCHRONICZNY, WEKTOR WAHADŁOWY, KOSTKA, DEZAKTYWACJA, MISJA DYPLOMATYCZNA, KAREL, WYTRZESZCZ, KONKATEDRA, KALWARIA, POWIASTKA FILOZOFICZNA, ODCHYŁKA, ROMUALD, TEKST JAWNY, LOTNISKO, POWTÓRKA, ANTECEDENCJA, BEZIDEOWOŚĆ, WĘZEŁ DROGOWY, RUMIEŃ LOMBARDZKI, OSCYLATOR, PIRACTWO, KONFIGURACJA, CEREMONIALNOŚĆ, GRAFOSKOP, ŚCIEKI KOMUNALNE, SPOIWO BUDOWLANE, CZERWONOSKÓRY, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, PIENIĄDZE, CIAŁO OBCE, ŁUSKA, LESZCZYNA, FILTR, MŁOT KAFAROWY, KREM, PRAWO GŁOSOWE, FASETA, GŁOWNIA, RUMIENIDŁO, LENIWOŚĆ, GŁUPSTWO, WABIK, STENOKARDIA, WOREK TRENINGOWY, WSZYSTKOŻERCA, OBRONA, DAWCA, FARBA KLEJOWA, ZBROJENIE, PRZYLŻEŃCE, LOŻA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, KĄT, ZEFIR, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, DŻINS, CÓRKA ŚMIECIARZA, ETYKIETKA, PONCZOWNICA, LISTWA, DROGA, METANIT, MASZKARON, RIVANOL, STEMPEL, KUKIEŁKA LESSOWA, DZIEWICTWO, GENERALISSIMUS, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, PRODUCENT, PRE-PAID, MANTY, CELOZJA, HASŁO WYWOŁAWCZE, ?KOD GENETYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.625 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYJMOWANY DOUSTNIE ŚRODEK PRZECIWKO MALARII, STOSOWANY W CELACH PROFILAKTYCZNYCH LUB LECZNICZYCH; MOŻE WYWOŁYWAĆ WIELE NIEPOŻĄDANYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYJMOWANY DOUSTNIE ŚRODEK PRZECIWKO MALARII, STOSOWANY W CELACH PROFILAKTYCZNYCH LUB LECZNICZYCH; MOŻE WYWOŁYWAĆ WIELE NIEPOŻĄDANYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEFLOCHINA przyjmowany doustnie środek przeciwko malarii, stosowany w celach profilaktycznych lub leczniczych; może wywoływać wiele niepożądanych skutków ubocznych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEFLOCHINA
przyjmowany doustnie środek przeciwko malarii, stosowany w celach profilaktycznych lub leczniczych; może wywoływać wiele niepożądanych skutków ubocznych (na 10 lit.).

Oprócz PRZYJMOWANY DOUSTNIE ŚRODEK PRZECIWKO MALARII, STOSOWANY W CELACH PROFILAKTYCZNYCH LUB LECZNICZYCH; MOŻE WYWOŁYWAĆ WIELE NIEPOŻĄDANYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH sprawdź również:

człowiek oceniany bardzo negatywnie, wyzwisko ,
punkt odniesienia w astronomicznych pomiarach azymutu ,
rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego ,
zebranie członków jakiejś organizacji, instytucji, organu o dużej wadze, zwykle odbywające się w takim składzie, który pozwala na podejmowanie ważnych decyzji ,
klub piłkarski Korona Kielce ,
pomarszczona kolorowa bibułka, do tworzenia dekoracji ,
w okresie baroku wstęp do kantaty lub opery ,
sprzęt pożarniczy (daw.) ,
zadrukowany arkusz papieru złożony (złamywany, sfalcowany) jedno- lub wielokrotnie ,
coś gotowego, w całości lub przynajmniej w zarysie, nie wymagającego (zbyt wielkiego) dodatkowego wkładu w nadaniu ostatecznego kształtu ,
dawne określenie nakrycia głowy zakonnic i wdów czy starszych pań ,
część ośrodkowego układu nerwowego; parzysta, owalna, wysunięta struktura anatomiczna, wchodząca w skład rdzenia przedłużonego, położona nad sznurem bocznym, w pobliżu mostu ,
to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia ,
cecha kogoś lub czegoś cichego, niewydzielającego głośnych dźwięków ,
łuszczak indygo, Passerina cyanea - gatunek ptaka z rodziny kardynałów (Cardinalidae), wcześniej zaliczany do łuszczaków (Fringillidae) lub trznadlowatych (Emberizidae) ,
choroba bakteryjna czerwiu pszczelego ,
stoją w pasiece ,
metoda polegająca na zastosowaniu sztucznego systemu krążenia pozaustrojowego, wspomagającego pracę mięśnia sercowego i umożliwiającego na czas zabiegu zatrzymanie pracy serca poprzez kardioplegię ,
np. cukier ołowiany ,
płynny tłuszcz ,
napój zawierający etanol ,
KATALPA ,
wywarcie wrażenia ,
osoba sprawująca pieczę nad skarbem i mennicą państwową, urząd centralny w I Rzeczypospolitej ,
przen. mała rzecz, mała sprawa, drobny fakt lub emocja ,
robotnik, który kopie studnie ,
wycięty w lesie, niezadrzewiony pas, który dzieli teren na sektory ,
nauka zajmująca się pasożytniczymi przywrami, tasiemcami, nicieniami oraz chorobami przez nie wywołanymi ,
marka samochodu produkowanego przez VEB ROBUR-Werke Zittau w NRD w latach 1962-1991 jako ciężarówka i autobus ,
człowiek, który mieszka w Bukowinie Tatrzańskiej albo pochodzi z tej miejscowości

Komentarze - PRZYJMOWANY DOUSTNIE ŚRODEK PRZECIWKO MALARII, STOSOWANY W CELACH PROFILAKTYCZNYCH LUB LECZNICZYCH; MOŻE WYWOŁYWAĆ WIELE NIEPOŻĄDANYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast