PRZYJMOWANY DOUSTNIE ŚRODEK PRZECIWKO MALARII, STOSOWANY W CELACH PROFILAKTYCZNYCH LUB LECZNICZYCH; MOŻE WYWOŁYWAĆ WIELE NIEPOŻĄDANYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MEFLOCHINA to:

przyjmowany doustnie środek przeciwko malarii, stosowany w celach profilaktycznych lub leczniczych; może wywoływać wiele niepożądanych skutków ubocznych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYJMOWANY DOUSTNIE ŚRODEK PRZECIWKO MALARII, STOSOWANY W CELACH PROFILAKTYCZNYCH LUB LECZNICZYCH; MOŻE WYWOŁYWAĆ WIELE NIEPOŻĄDANYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.625

TERAKOTA, SKANER BĘBNOWY, DOMINIUM, KOŁNIERZ, ANILANA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, KAMICA, MNICH, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, TROJAN, AŁUN, MANDORLA, CZERPAK, ZGORZEL, ŚCIERKA, DOSTOJEŃSTWO, SPRZĘCIOR, ŻYDOWSKOŚĆ, MEPAKRYNA, HALBA, PRZYSZŁOŚĆ, ROZUMIENIE, CHRANCUSKI, GRA HAZARDOWA, GRZYB PASOŻYTNICZY, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, SZABER, TYMPAN, WSPÓŁUCZEŃ, ŁUK BRZUSZNY, WERSJA LEKTORSKA, UŻYTEK, PERIOD, BROKER, BISFENOL, RELACJA DWUCZŁONOWA, PODWODA, HELIKAZA, ANTYPATRIOTYZM, WSTĘŻNIAKI, PRZERYWACZ, RUCH PRZYŚPIESZONY, AGNOZJA TWARZY, UGRUPOWANIE, MERKAPTOPURYNA, ZAŚPIEW, NIEDOTYKALNOŚĆ, ISTOTA ŻYWA, MOSKALIK, KRYSTALOMANCJA, MIOTŁA, RITA, ANGIELSKA FLEGMA, POPRAWKA, PLASTIK, POLE ELEKTRYCZNE, SAMOTOK, PODRZUT, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, MIERNIK KONDUKTANCJI, PUŁAP, ORDA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, DRUK, ŁOŻE, BŁYSK HELOWY, SZWALNIA, DOWÓD RZECZOWY, PEWNIAK, DYPTYK, BIUSTONOSZ, HISZPAŃSKIE BUTY, CHABANINA, DELACJA, POJEDYNEK, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, ZABURZENIE, ZIEMIA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, ZROŚLAK, SZTUKA, STUPOR, WLEWKA, OFICJALNOŚĆ, ASTRAGAL, PAJĄCZEK, ODTWÓRCA, NAPPA, SZTUCZNY LÓD, SIECZKA, OTĘPIENIE, PLOTER SOLWENTOWY, MIKSER, GŁOWOCIS, ŚRODEK SPOŻYWCZY, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, HUTA, SUWNICA, KOSTKA, CHIŃSKOŚĆ, KONSOLA STEROWNICZA, NADAWCA SPOŁECZNY, PRZEKŁADNIA, SKLEP, SZTUKA DEKORACYJNA, KONKURENCJA, GEN SPRZĘŻONY, TAUTOLOGICZNOŚĆ, GOŁĄBECZEK, CHARAKTERYSTYKA, PRZYCZÓŁEK, ROZSZCZEPIENIE WARGI, KREDYT KONSOLIDACYJNY, ELEWATOR, RUCH OPORU, PORÓD RODZINNY, DNO KWIATOWE, CIEK, STRZĘP LUDZKI, TIPI, BOKÓWKA, BRYZOL, EPOKA INDUSTRIALNA, ZŁOCISZ, ZNAJOMY, ZBRODNIA HITLEROWSKA, ANIMIZM, SURDYNKA, PROTEKCJONIZM, KALINA, KOLEŚ, INDEKSACJA, WIELKI PORZĄDEK, PRZĘSŁO, SUBLIMAT, PEŁZAK, SOKI, ZAKŁADKA, SZEJK, TROGLODYTA, POLAK, TROMPA, FONOGRAM, SPREJ, NAKAZ, PUNKT LAPLACE'A, PRZEŁYKANIE, MAIŻ, LUIZYT, ELASTOMER, ILOŚĆ, EMALIA, TON, TOKSEMIA, GRAFOSKOP, ANTECEDENCJA, ORBITER, PAMPA, EGZORTA, KABLOBETON, MECH JAWAJSKI, PAROWIEC, WYDRA, TLENEK, STRZAŁA, TEKSASY, KAPISZON, WYMIANA, ADAGIO, ADIUSTACJA, BIAKS, OBIEG, LIMIT POŁOWOWY, INDYK, LICZEBNIK, NULLIPARA, SEJSMOGRAM, WAFEL, BARWNIK SPOŻYWCZY, FUTURE, NIEBO, GRECKI, KRYJÓWKA, KWAS PRÓCHNICOWY, PAPROTNIK, NIEWIERNOŚĆ, ANTENA KIERUNKOWA, KAPELMISTRZ, OLEJ LNIANY, DIPLOPIA, JACHT ŻAGLOWY, DZIAŁOWIEC, SARAFAN, NEFROSTOMIA, OPENER, OLEJ Z OLIWEK, BAKTERIA ŚLUZOWA, CHOROBA ZAWODOWA, DYMKA, NIERUCHOMOŚĆ, ZAPOJKA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, PRZEPRÓCHA, ORZECHÓWKA, FILM DROGI, ÓSEMKA, OSKÓREK, HEBAN, FUJARKA, GLIPTYKA, ŚMIETANKA, PROCES, PARKIET, ODTRUTKA, KOPROFAGIA, EFEKT SNOBA, UPGRADE, RZEMIOSŁO, STOPIEŃ ETATOWY, LURA, OZOREK, EFEKT UBOCZNY, NERCZYŁUSK, PÓŁKREW, HOLOGRAM, OSPAŁOŚĆ, LODÓWKA, DIVA, CHŁODNIK, WYCIĄG, MASKA POŚMIERTNA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, TWIST, KOMISJA, DYPTYCH, SIWAK, DYFERENCJACJA, NUMERACJA PORZĄDKOWA, SZARPANKA, ELEKTROLUMINESCENCJA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, KULCZYBA WRONIE OKO, AFILIACJA, POJAZD LATAJĄCY, GLOSA, PROFIL, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, CIAŁO JAMISTE, KEFALINA, OSKARŻENIE, ROMANS, RÓŻE, ZNAK STENOGRAFICZNY, ZIARNKO, ODCISK PALCA, AMUR, NIEODZOWNOŚĆ, KOMORA GORĄCA, PŁOMYCZEK, BOCZNIK, SKORUPA, STÓJKA, EKOGROSZEK, PŁOZA, ZNAK PISARSKI, ŚWIECA, ŚRODEK MASY, INIEKCJA, BAZA ORBITALNA, PRYMITYW, PŁATEK, KORONA DROGI, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, MARTWOTA, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, ZRĄB TEKTONICZNY, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, POMNIK, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, GEOFIT KORZENIOWY, FRYZ, PRZEPAŚĆ, PRZESMYK, KOMBINACJA, KAPUŚCIANA GŁOWA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, FARMAKOTERAPIA, NOC KAIRU, SER, GRANAT, OSAD DELUWIALNY, DZIEWIĄTKA, LIST OTWARTY, KARTA MOBILIZACYJNA, HISTORIA, MONOTOPIZM, MIEDZIONIKIEL, ?BARIERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.625 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYJMOWANY DOUSTNIE ŚRODEK PRZECIWKO MALARII, STOSOWANY W CELACH PROFILAKTYCZNYCH LUB LECZNICZYCH; MOŻE WYWOŁYWAĆ WIELE NIEPOŻĄDANYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYJMOWANY DOUSTNIE ŚRODEK PRZECIWKO MALARII, STOSOWANY W CELACH PROFILAKTYCZNYCH LUB LECZNICZYCH; MOŻE WYWOŁYWAĆ WIELE NIEPOŻĄDANYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MEFLOCHINA przyjmowany doustnie środek przeciwko malarii, stosowany w celach profilaktycznych lub leczniczych; może wywoływać wiele niepożądanych skutków ubocznych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MEFLOCHINA
przyjmowany doustnie środek przeciwko malarii, stosowany w celach profilaktycznych lub leczniczych; może wywoływać wiele niepożądanych skutków ubocznych (na 10 lit.).

Oprócz PRZYJMOWANY DOUSTNIE ŚRODEK PRZECIWKO MALARII, STOSOWANY W CELACH PROFILAKTYCZNYCH LUB LECZNICZYCH; MOŻE WYWOŁYWAĆ WIELE NIEPOŻĄDANYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH sprawdź również:

łożysko, w którym pomiędzy pierścieniami znajdują się kulki lub wałki ,
zgodność między symetrią kryształu minerału a symetrią cechującą jego budowę wewnętrzną ,
dziecięcy garnitur ,
ziemniaki gotowane w wodzie w skórkach i obierane dopiero po ugotowaniu ,
barwna papuga ,
Dicranella palustris - rzadki gatunek mchu z rodziny widłozębowatych; występuje w zimnych, bezwapiennych źródliskach, na torfowiskach niskich, w rowach i strumieniach ,
postawa wyrażania sympatii dla Grecji I Greków ,
mieszkanka Lizbony ,
pęcherzowa choroba skóry uwarunkowana genetycznie, o różnych odmianach i zróżnicowanym przebiegu ,
wyrób pirotechniczny wykorzystywany do celów widowiskowych, po zapaleniu dający efekty świetlne i akustyczne ,
coś, co motywuje do działania, zachęta, bodziec do działania ,
spojrzenie wzajemne na siebie ,
zwierzę z rodziny szopów ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
bagnik, Philonotis - rodzaj mchów z rodziny szmotłochowatych; w Polsce wszystkie gatunki tego rodzaju, oprócz bagnika zdrojowego, są objęte ochroną ,
utrata humoru, zachmurzenie się ,
środki językowe w użyciu, sposób mówienia, pisania ,
zawołanie, werbalny element polskiego herbu szlacheckiego ,
zwykle z sympatią i pobłażliwie: łobuz, chuligan; słowo z gwary lwowskiej ,
silne wrażenie; stan emocjonalny, psychiczny, powstający w wyniku pewnych szczególnych doświadczeń i pozostawiający ślad w psychice człowieka ,
przekładnia skrzyni biegów o określonym przełożeniu odpowiadającym pewnemu zakresowi prędkości jazdy ,
bardzo rzadki zespół objawów, charakteryzujący się występowaniem mnogich nowotworów ,
w muzyce: niskie tony głosu (często w lmn) ,
czerwona farba podkładowa, która jest używana do ochrony konstrukcji żelaznych ,
władca lub najwyższy urzędnik miast-państw greckich albo monarcha hellenistyczny ,
Han ..., chiński malarz ,
policzek ,
zwój np. nici ,
radar geologiczny, ukazujący warstwowanie gruntów i skał, budowę strukturalną budowli (dróg, mostów), podziemne przeszkody i pustki, znaleziska archeologiczne, instalacje podziemne i wiele innych ,
łowny ssak z rodziny świń; przodek świni domowej

Komentarze - PRZYJMOWANY DOUSTNIE ŚRODEK PRZECIWKO MALARII, STOSOWANY W CELACH PROFILAKTYCZNYCH LUB LECZNICZYCH; MOŻE WYWOŁYWAĆ WIELE NIEPOŻĄDANYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x