PUNKT, W KTÓRYM SKUPIAJĄ SIĘ PO PRZEJŚCIU PRZEZ SOCZEWKĘ PROMIENIE PADAJĄCE NA NIĄ RÓWNOLEGLE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGNISKO to:

punkt, w którym skupiają się po przejściu przez soczewkę promienie padające na nią równolegle (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OGNISKO

OGNISKO to:

stos drewna lub innych palnych materiałów, który zapalono (na 7 lit.)OGNISKO to:

miejsce, które jest źródłem czegoś, punktem najwyższego skupienia (na 7 lit.)OGNISKO to:

punkt, miejsce, w którym widoczne są zmiany chorobowe (na 7 lit.)OGNISKO to:

zabawa przy ognisku (na 7 lit.)OGNISKO to:

instytucja, ośrodek, które skupia ludzi w pewnym celu (na 7 lit.)OGNISKO to:

w optyce: punkt, w którym przecinają się promienie świetlne, początkowo równoległe do osi optycznej, po przejściu przez układ optyczny skupiający (ognisko rzeczywiste) lub punkt, w którym przecinają się przedłużenia tych promieni po przejściu przez rozpraszający układ optyczny (ognisko pozorne) (na 7 lit.)OGNISKO to:

miejsce służące do rozpalania w nim ognia (na 7 lit.)OGNISKO to:

miejsce, lokalizacja i zamieszkujące ją organizmy, od których pochodzi, zaczęła się choroba (na 7 lit.)OGNISKO to:

miejsce na powierzchni metalu, w którym rozpoczyna się proces korozji (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PUNKT, W KTÓRYM SKUPIAJĄ SIĘ PO PRZEJŚCIU PRZEZ SOCZEWKĘ PROMIENIE PADAJĄCE NA NIĄ RÓWNOLEGLE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.039

METRUM, DAGLEZJA SINA, KRAINA GEOGRAFICZNA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, AUDIOBOOK, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, WĘZEŁ SA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, STAŁA MICHAELISA, MIASTECZKO, GNOMOLOG, ZAUROPSYDY, FASKA, PONĘTA, ŁACINA, BIURO LUSTRACYJNE, FILM ANIMOWANY, SEKTORÓWKA, POWSTANIE LISTOPADOWE, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, MISIAK, PARAWANING, ŁÓJ, PANORAMA, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, ANEUPLOIDALNOŚĆ, JELEŃ AKSIS, TEORIA CIAŁ, SZCZELINA DYLATACYJNA, TORFOWISKO SOLIGENICZNE, ZODIAK, KOPIA, KOZACY, GATUNEK ZAWLECZONY, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, CHMURA SOCZEWKOWATA, WOSK MONTANOWY, LEWORĘKI, PODWÓJNA ARTYKULACJA, MONOGENEZA, TRASZKA SARDYŃSKA, ROMANISTA, WYPITEK, WARSZAWA, BOTULIZM DZIECIĘCY, STUDENT, BENEFICJUM, SILNIK CZTEROTAKTOWY, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, SZKODNIK, CZEKOLADZIARNIA, NATYWIZM, KRYSZTAŁEK, FILM PŁASZCZA I SZPADY, WSPÓŁZAWODNICTWO, RÓŻA SKALNA, PIKIEL, MIESZANIEC, TYPOGRAFIA, RESET, GALASY, HELIOFIT, WIĄZANIE, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, WIĘZIENIE, FILAKTERIA, BĄK, BACIK, BELKOWANIE, METACENTRUM, KRYSTALOGRAFIA, PLAC, PIERŚCIEŃ Z JEDYNKĄ, LICHENOLOGIA, NAPŁYW, WIECZNE NIEODDANIE, KOŃ DOŃSKI, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, KIERZNIA, ŚLIZG STAWOWY, GALERIA, JELEŃ DAVIDA, KAMPUS, MA, TAMARAW, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, MARKETING SKOJARZENIOWY, KARBONYLEK, MODULACJA SKROŚNA, PIZZERIA, PODSTAWCZAK, OSTOJA, ŁĄKA TRZĘŚLICOWA, PRAWO UNIJNE, SOCZEWKA FRENSELA, GEOMETRIA CZYSTA, POSTĘPOWANIE, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, RUTYNIARZ, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, SOLARIUM, WULWODYNIA, JĘZYK GALICYJSKI, PŁYWACZEK, IZBA CHORYCH, OGNISKO RODZINNE, PLANSZA, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, RZEŹNIA, SZARA MYSZ, MASKA, ŚRODEK MASY, TOALETA, JASZCZUR, VIP, FTYZJOLOGIA, ZAMSZ, PERYHELIUM, MOTYL, IMPERIUM VALYRII, STRUNA ŚCIĘGNISTA, KOMISUROTOMIA, OTWÓR WYLOTOWY, RODZAJ MĘSKI, ZAPUSTY, PODATEK, EDUKATOR, KAZUISTYKA, HARCERKA ORLA, HIPNAGOGIA, ZRAZ, PLAZMA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, HONOROWY GOL, KONFERENCJA PRASOWA, KOMINEK, RAMA, SZKOŁA, FAŁD KORZENIOWY, POWIETRZE WENTYLACYJNE, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, ULEGŁOŚĆ, CZARCIE NASIENIE, TUNEZYJSKI, WIDZ, ZASTAWKA MITRALNA, PEDIATRIA, CZUHA, SILMARIL, ŚNIEĆ, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, GERONTOLOGIA, OŚ STRZAŁKOWA, MIGRACJA, NARZĄD RODNY, EMPIRE, NARKOLEPSJA, LORDOSTWO, UDERZENIE, MATOWOŚĆ, FERRIMAGNETYZM, FILET, TASIEMIEC, DYSPEPSJA, CHODNICZEK, LAND ROVER, ANORAK, ALGEBRAIK, KREDYT ROLOWANY, KOHEZJA, PIELĘGNIARSTWO, RUCHLIWOŚĆ, CREPIDA, PIĘTNO, LATAWICA, ODPŁATA, WŁOSEK, EPOKA LODOWCOWA, PRAWO BERNOULLIEGO, POCHŁANIACZ, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, SYNDROM PARYSKI, PREDYSPOZYCJA, OZÓR, KOMORA MINOWA, OFIAKODONTY, INTERNAT, NOTACJA DIRACA, POLSKI, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, ULTRAPRAWICA, SOS MUŚLINOWY, SYSTEM INSTANCYJNY, GOSPODARKA RABUNKOWA, UZBECKI, CHOROBA GRZYBOWA, ZIEMIA NICZYJA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, NAPAD, OPĘTANIE, FILEMON SĘPIOGŁOWY, MERMOZ, SER TOPIONY, OKRES NIESKŁADKOWY, KORYNCKA, RUCH ODRZUTOWY, LUGIER, KOMPOZYCJA, SEROHEMATOLOGIA, PŁETWA, HIMATION, NADOBNOŚĆ, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, BIAŁY MARSZ, PROCES POSZLAKOWY, ZNAJDUCH, RZADKOŚĆ, KONWEJER, PĘTLA, RADA, TKANKA TWÓRCZA, SANIE, ROZPAD, RZEŹNICZKA, STOPNIOWALNOŚĆ, KURTYNA POWIETRZNA, DIARCHIA, JEZIORO ZASTOISKOWE, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ODPŁATA, ELOPSOPODOBNE, TELEZAKUPY, THAULOW, LANCER, DROGA KROPELKOWA, MEDYCYNA PERSONALNA, TWARDY TYŁEK, HAYDN, OSJAN, FUNT GIBRALTARSKI, TOR, APORT, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, ZANIK MIĘŚNIOWY, FLORYSTA, ZWARTOŚĆ, RESZTKA, FACET, SYMETRALNA, BLOKADA, INTERESOWNOŚĆ, PUNKT SPUSTOWY, GNIAZDO SIEROCE, UKŁAD DYNAMICZNY, KECALKOATL, MIĘSOPUST, ROKPOL, KRATKA ŚCIEKOWA, LOGIKA MATEMATYCZNA, WYDZIELINA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, LAWONICHA, STYLIKOWCE, KOCIOŁ SUFOZYJNY, GODZINA MILICYJNA, SMENTARZ, KURATORKA, KAWIARKA, OBJĘTOŚĆ, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, KWATERUNEK, RZECZ WNIESIONA, PODSTAWA, SELEKCJA NEGATYWNA, SIATKOWIEC, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, CHEMIA ANALITYCZNA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, EPONIM, TRÓJKROK, WCIOS, RÓW TEKTONICZNY, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, JAWNOGRZESZNIK, SPŁYW GRAWITACYJNY, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, ŚREŻOGA, LANDSKNECHT, DWUMECZ, HERMAFRODYTYZM, EFEKT, REPLIKATOR, GRA WYŚCIGOWA, ZAPALENIEC, SAVE, REPETYCYJNOŚĆ, CAŁUSEK, MOIETY, ?WYŚCIG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.039 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PUNKT, W KTÓRYM SKUPIAJĄ SIĘ PO PRZEJŚCIU PRZEZ SOCZEWKĘ PROMIENIE PADAJĄCE NA NIĄ RÓWNOLEGLE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PUNKT, W KTÓRYM SKUPIAJĄ SIĘ PO PRZEJŚCIU PRZEZ SOCZEWKĘ PROMIENIE PADAJĄCE NA NIĄ RÓWNOLEGLE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGNISKO punkt, w którym skupiają się po przejściu przez soczewkę promienie padające na nią równolegle (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGNISKO
punkt, w którym skupiają się po przejściu przez soczewkę promienie padające na nią równolegle (na 7 lit.).

Oprócz PUNKT, W KTÓRYM SKUPIAJĄ SIĘ PO PRZEJŚCIU PRZEZ SOCZEWKĘ PROMIENIE PADAJĄCE NA NIĄ RÓWNOLEGLE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PUNKT, W KTÓRYM SKUPIAJĄ SIĘ PO PRZEJŚCIU PRZEZ SOCZEWKĘ PROMIENIE PADAJĄCE NA NIĄ RÓWNOLEGLE. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast