RASA ŚWINKI MORSKIEJ O PÓŁDŁUGIM, SPRĘŻYSTYM FUTERKU; SIERŚĆ UKŁADA SIĘ W LICZNE OKRĄGŁE, UMIARKOWANIE DUŻE ROZETKI, TZW. WIRKI, ODPOWIEDNIO POŁOŻONE NA CIELE; ŚWINKA POWINNA MIEĆ MINIMUM 6 ROZETEK: 2 NA GRZBIECIE PO OBU STRONACH CIAŁA, 2 NA ZADZIE, 2 NA BIODRACH, A TAKŻE CZASEM 2 PO BOKACH; ŚWINKA ROZETKOWA WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH ODMIANACH I KOMBINACJACH BARWNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZETKA to:

rasa świnki morskiej o półdługim, sprężystym futerku; sierść układa się w liczne okrągłe, umiarkowanie duże rozetki, tzw. wirki, odpowiednio położone na ciele; świnka powinna mieć minimum 6 rozetek: 2 na grzbiecie po obu stronach ciała, 2 na zadzie, 2 na biodrach, a także czasem 2 po bokach; świnka rozetkowa występuje we wszystkich odmianach i kombinacjach barwnych (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROZETKA

ROZETKA to:

mała rozeta, motyw ornamentacyjny o układzie koncentrycznym (na 7 lit.)ROZETKA to:

wstążeczka orderowa, kokardka (na 7 lit.)ROZETKA to:

koliście skupiona plecha niektórych wątrobowców (na 7 lit.)ROZETKA to:

obrotowa tarcza lub bęben, część mechanizmu (na 7 lit.)ROZETKA to:

w instalacjach centralnego ogrzewania tulejka blaszana nakładana na rurę w miejscu przejścia przez ścianę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA ŚWINKI MORSKIEJ O PÓŁDŁUGIM, SPRĘŻYSTYM FUTERKU; SIERŚĆ UKŁADA SIĘ W LICZNE OKRĄGŁE, UMIARKOWANIE DUŻE ROZETKI, TZW. WIRKI, ODPOWIEDNIO POŁOŻONE NA CIELE; ŚWINKA POWINNA MIEĆ MINIMUM 6 ROZETEK: 2 NA GRZBIECIE PO OBU STRONACH CIAŁA, 2 NA ZADZIE, 2 NA BIODRACH, A TAKŻE CZASEM 2 PO BOKACH; ŚWINKA ROZETKOWA WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH ODMIANACH I KOMBINACJACH BARWNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.165

CNOTA, GAP, ALUTERA POMARAŃCZOWA, GAMEPLAY, SŁAWNO, WOLARZ, NARYS BASTIONOWY, KLATKA BŁAZNÓW, PANCERNIK SZCZECINIASTY, SKRZELOPŁYWKA, PACZKA, NIEMIECKI KUC WIERZCHOWY, LITRÓWKA, STROP, TRAPER, PIES MŁOTOGŁOWY, PRĄD ZWARCIOWY, MODRASZEK IKAR, ŁUSKA, FILOLOGIA KLASYCZNA, ŁOŻYSKO, DWUKROTNOŚĆ, WIDŁY, GEOMETRIA CZYSTA, PANDUR, REWANŻ, UPOJNOŚĆ, FALABELLA, GETTO, BOREWICZ, MISTRZOSTWO, KOMPRESJA IMPULSÓW, HERMAFRODYTYZM, OBJAWIENIE PRYWATNE, WŚCIEK DUPY, DOLA, CZYRACZNOŚĆ, ODSZCZEPIEŃSTWO, BYDLĘCTWO, DRZEWIAK ZŁOTOGRZBIETY, KRASNOLUDEK, KSYLOFON, OFICJUM, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, GARNCZEK, SHAFTOWANIE SIĘ, BEZWŁAD, WYŚCIGI, NIEPOKALANEK, ASTROLOGIA, POSKOCZOWATE, DWUSTRONNOŚĆ, KOKSIAK, NIEROZEZNANIE, PLAŻÓWKA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, TINKER, KLINIEC, ŻYŁA GŁÓWNA GÓRNA, SPRĘŻYSTOŚĆ, CZAS GRAMATYCZNY, KOLONIA, ZARZUELA, KRZAKI, ROZROST, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, GRUCZOŁ COWPERA, AULA, ŁAŃCUSZEK, POWIERZCHNIA WALCOWA, POSTAĆ BIBLIJNA, LASECZKA, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, OLEJEK ETERYCZNY, SKOCZEK GRZEBYKOPALCY, PORÓD OPÓŹNIONY, RÓWNIK TERMICZNY, NAGRODA POCIESZENIA, BRODAWKA, WIECZNA ZMARZLINA, KUKLIK GÓRSKI, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, FRIEDRICH SCHILLER, KAZUS, GALARETA, LIST KAPERSKI, RĘKOSKRZYDŁE, WIECHLINA, GOŁĘBIĄTKO, LORI, MODEL REDUKCYJNY, GŁOWIENKA ZWYCZAJNA, BRODAWKA, WZNIESIENIE, OSAD FLUWIOGLACJALNY, WŁAZ, CYKL GRANICZNY, JUDAISTA, KREDKA OŁÓWKOWA, ŻUK, POLICJA POLITYCZNA, RYBA UKWIAŁOWA, POWSTANIE LISTOPADOWE, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, RÓWNIA POCHYŁA, MRÓWKA SMĘTNICA, SŁUCHAWKA, KOMPLIKACJA, CIELĘ, TRÓJKĄT, PAPUGI, MACHNIĘCIE KOZŁA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, DEONI, SWERCJA, NIBYJAGODA, ROŚLINA NEKTARODAJNA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, OBSERWATORKA, KOMEDIA NISKA, DIAGNOSTA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, GRABEN, ŻULIK, RECEPTOR WĘCHOWY, SPADOCHRONIARZ, INTERNACJONAŁ, OSPALSTWO, FLASH, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, ZAŁAM, BOCZNIAK, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, GOT, DILPAK, KWIAT, EWOKACJA, CZARNA ROBOTA, WZGÓRZE, CLERK, REAKTYWACJA, PŁUG TALERZOWY, CHA-CHA, CZŁONEK, BABKA, PSYCHIATRIA, KOLEJKA GONDOLOWA, AERONOMIA, OPAKOWANIE, EKSPRES, CERAMIKA SZNUROWA, KRĘG SZYJNY, MEČIAR, ALGEBRA, CHEMIA, INLET, ŻELAŹNIK, MESJANIZM, DEZODORANT, TEST KOMPLEMENTACJI, NASOSZNIK TRZĘŚ, FRANKO, BŁĘDNY OGNIK, BICZYKOODWŁOKOWCE, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, RYMY, POSIADY GÓRALSKIE, OCHRONA UZDROWISKOWA, FLASZOWIEC, ANOMALIA PELGERA-HUETA, ŻABA KRZYKLIWA, POJAWIENIE SIĘ, BAZA ZAOPATRZENIOWA, MIKROFON LASEROWY, PYKNIK, PARAGENEZA, NACIEK, NIEUKONTENTOWANIE, OBYWATEL ŚWIATA, EMPIRE, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, JODŁA WSPANIAŁA, CIŚNIENIE TĘTNICZE, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ÓSEMKA, SYTUACJA DECYZYJNA, ZASADA D'ALEMBERTA, ZNAJOMY, POROŚLE, ARTYSTA, PISUAR, POWSTANIE WARSZAWSKIE, ROZMIAR, PROSIĄTKO, WYMIENNIKOWNIA, REDA, DEWELOPER, DRZEWO KAUCZUKOWE, DWUGŁOS, SKAŁKA, WĘGLÓWKA, ROŚLINA FIKCYJNA, ŻÓŁW MALOWANY, KANCIASTOŚĆ, AKTYNOWIEC, GORE-TEX, SZMUGLER, STARUSZKOWIE, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, PŁYN ZŁOŻOWY, PENETRACJA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, DŻOLER, CECHOWNIA, NEGATYWIZM, PLANETKA, NERD, KERMESYT, ILLOKUCJA, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, PRZYBŁĘDA, ABERRACJA, BILTONG, KLAOZAUR, KŁOSEK, KOŃCZYNA DOLNA, WSTRZYMANIE, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PATRON, PANNICA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, REAL, TERMOOBIEG, AFRYKANISTYKA, LOTNOŚĆ, SIATKA, TRASZKA OGNISTA, SIŁA DOŚRODKOWA, PARNIK, MISIO, TOROS, PROGLOTYD, TRANSAKCJA WIĄZANA, PODZIEMNICA ZWYCZAJNA, OTYŁOŚĆ, STRUNOOGONOWE, ŚRODEK TRWAŁY, LINIA ŚRUBOWA, LINIA PRZEMIANY, SZMALCÓWKA, ROZPŁOCH, WYDATKI BIEŻĄCE, ADDYCJA, NARĄBANIE SIĘ, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, SUWNICA BRAMOWA, NARCIARZ DOWOLNY, PRAWO WEWNĘTRZNE, MIKROSILNIK, ZJAWISKO KURZAWKOWE, ISLAMSKA REPUBLIKA AFGANISTANU, CHONDRYT WĘGLISTY, PERON, LODOWIEC KONTYNENTALNY, KASZA PERŁOWA, MODRZACZEK SINY, SMRÓD, FAKIR, SKWATINA JAPOŃSKA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, WĘDRÓWKA, ŻARŁACZ BRUNATNY, TWIERDZENIE PASCALA, MASTYKS, GORĄCZKA DUM-DUM, RZYGOWINY, PŁÓCIENNIK, CHŁOPEK-ROZTROPEK, GRZYB PODSTAWKOWY, MULTIPLEKS, CHOROBA WODUNKOWA, NATURALIZM, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, SIODŁO, SOSJERKA, UKŁAD CIAŁA, ZACHYŁKA ROBERTA, PERILLUS, EPILEPTOLOGIA, CZERWONKA, SZARPANKA, ŁADUNEK BOJOWY, TAPIR BAIRDA, PRZEGUBOWIEC, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, PIONEK, STEREOTYPIA, ?EINSIEDLER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.165 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA ŚWINKI MORSKIEJ O PÓŁDŁUGIM, SPRĘŻYSTYM FUTERKU; SIERŚĆ UKŁADA SIĘ W LICZNE OKRĄGŁE, UMIARKOWANIE DUŻE ROZETKI, TZW. WIRKI, ODPOWIEDNIO POŁOŻONE NA CIELE; ŚWINKA POWINNA MIEĆ MINIMUM 6 ROZETEK: 2 NA GRZBIECIE PO OBU STRONACH CIAŁA, 2 NA ZADZIE, 2 NA BIODRACH, A TAKŻE CZASEM 2 PO BOKACH; ŚWINKA ROZETKOWA WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH ODMIANACH I KOMBINACJACH BARWNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA ŚWINKI MORSKIEJ O PÓŁDŁUGIM, SPRĘŻYSTYM FUTERKU; SIERŚĆ UKŁADA SIĘ W LICZNE OKRĄGŁE, UMIARKOWANIE DUŻE ROZETKI, TZW. WIRKI, ODPOWIEDNIO POŁOŻONE NA CIELE; ŚWINKA POWINNA MIEĆ MINIMUM 6 ROZETEK: 2 NA GRZBIECIE PO OBU STRONACH CIAŁA, 2 NA ZADZIE, 2 NA BIODRACH, A TAKŻE CZASEM 2 PO BOKACH; ŚWINKA ROZETKOWA WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH ODMIANACH I KOMBINACJACH BARWNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZETKA rasa świnki morskiej o półdługim, sprężystym futerku; sierść układa się w liczne okrągłe, umiarkowanie duże rozetki, tzw. wirki, odpowiednio położone na ciele; świnka powinna mieć minimum 6 rozetek: 2 na grzbiecie po obu stronach ciała, 2 na zadzie, 2 na biodrach, a także czasem 2 po bokach; świnka rozetkowa występuje we wszystkich odmianach i kombinacjach barwnych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZETKA
rasa świnki morskiej o półdługim, sprężystym futerku; sierść układa się w liczne okrągłe, umiarkowanie duże rozetki, tzw. wirki, odpowiednio położone na ciele; świnka powinna mieć minimum 6 rozetek: 2 na grzbiecie po obu stronach ciała, 2 na zadzie, 2 na biodrach, a także czasem 2 po bokach; świnka rozetkowa występuje we wszystkich odmianach i kombinacjach barwnych (na 7 lit.).

Oprócz RASA ŚWINKI MORSKIEJ O PÓŁDŁUGIM, SPRĘŻYSTYM FUTERKU; SIERŚĆ UKŁADA SIĘ W LICZNE OKRĄGŁE, UMIARKOWANIE DUŻE ROZETKI, TZW. WIRKI, ODPOWIEDNIO POŁOŻONE NA CIELE; ŚWINKA POWINNA MIEĆ MINIMUM 6 ROZETEK: 2 NA GRZBIECIE PO OBU STRONACH CIAŁA, 2 NA ZADZIE, 2 NA BIODRACH, A TAKŻE CZASEM 2 PO BOKACH; ŚWINKA ROZETKOWA WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH ODMIANACH I KOMBINACJACH BARWNYCH sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - RASA ŚWINKI MORSKIEJ O PÓŁDŁUGIM, SPRĘŻYSTYM FUTERKU; SIERŚĆ UKŁADA SIĘ W LICZNE OKRĄGŁE, UMIARKOWANIE DUŻE ROZETKI, TZW. WIRKI, ODPOWIEDNIO POŁOŻONE NA CIELE; ŚWINKA POWINNA MIEĆ MINIMUM 6 ROZETEK: 2 NA GRZBIECIE PO OBU STRONACH CIAŁA, 2 NA ZADZIE, 2 NA BIODRACH, A TAKŻE CZASEM 2 PO BOKACH; ŚWINKA ROZETKOWA WYSTĘPUJE WE WSZYSTKICH ODMIANACH I KOMBINACJACH BARWNYCH. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x