RODZAJ OPCJI KTÓRYCH NABYWCA UZYSKUJE PRAWO DO ZAJĘCIA POZYCJI DŁUGIEJ LUB KRÓTKIEJ W KONTRAKCIE FUTURES PO Z GÓRY OKREŚLONEJ CENIE WYKONANIA I W USTALONYM TERMINIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPCJA TERMINOWA to:

rodzaj opcji których nabywca uzyskuje prawo do zajęcia pozycji długiej lub krótkiej w kontrakcie futures po z góry określonej cenie wykonania i w ustalonym terminie (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OPCJI KTÓRYCH NABYWCA UZYSKUJE PRAWO DO ZAJĘCIA POZYCJI DŁUGIEJ LUB KRÓTKIEJ W KONTRAKCIE FUTURES PO Z GÓRY OKREŚLONEJ CENIE WYKONANIA I W USTALONYM TERMINIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.254

BĄBEL, STEROWIEC MIĘKKI, GYMEL, SOJA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, RAUT, ŻYWA PAGINA, ARTUR, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, ŁODYGA KWIATONOŚNA, CHARAKTER, CZEREŚNIA, LUNETA, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, PRAGNIA, GŁOŚNIK JONOWY, CENA MAKSYMALNA, JESIOTRY, PROCA KATAPULTA, MURZYSKO, GOŁKA, ZLECENIE GIEŁDOWE, PERSONALNOŚĆ, MELILIT, PARKA, DŹWIĘK, DYSZKANCIK, MACHNIĘCIE RĘKĄ, PUGILARES, ASDIC, BUK, OBUCH, TEOGONIA, JEZIORO OSUWISKOWE, HIMALAJE, RACZEK, DYWIZJON RAKIETOWY, GATUNEK ZBIOROWY, PARODIA, RUCH ODRZUTOWY, KWADRAT, BATYST, TOPOLA, SĄD POLOWY, ZESPÓŁ, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, APEREA, FLAGSZTOK, KONSTRUKCJA SOCHOWA, ŁAPÓWKARSTWO, MINORKA, MYRMEKOFIL, STEP, CUDEŃKO, GŁOWOCIS, MIĘKISZ SPICHRZOWY, DOMINIUM, SZAGRYN, DYL, PASSIFLORA, MIĘTÓWKA, MOHRG, SPIĘCIE, SPRĘŻYK, GZY, GRZESIEK, SOSNA, TEST KOMPLEMENTACJI, SINFONIA, CIS, SMOK, GRANDA, JOIK, LAMPA ŁUKOWA, PRZEWROTKA, MŁOT, BABCIA CIOTECZNA, KIERAT, ENERGOELEKTRYK, PODKŁAD KOLEJOWY, WARZONKA, RESZTKA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, KRYKIET, KORYTOZAUR, KOŁEK, BRAK, DRWINA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, SANDERSONIA, WIDŁAK, DOPŁYW, PELEKANIMIM, HYDROFON, SALATERKA, ROWER GÓRSKI, WIZA POBYTOWA, HOWARDYT, PŁYWACZEK, AWIZO, MILLERETTA, FLET PROSTY, WOLEMIA SZLACHETNA, ŁATA, ABSORPCJA, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, MAJSTERSTWO, FILM SCIENCE-FICTION, POLATUCHA OLBRZYMIA, PÓŁWEŁNA, DUMKA, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, DWUDZIESTY DRUGI, SZKIEŁKO ZEGAROWE, KOLCZAK, DOBRO KOMPLEMENTARNE, PION, GRUBOŚĆ, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, TIOSÓL, CIMELIUM, HERBATA CZERWONA, PROKLAMACJA, MOSTEK, LICZBA PORZĄDKOWA, KOPERTA, PODUSZKA, OFIAKODON, KŁUS, SZKLARKA, RYKSZARZ, WŁÓKNO, OSMYK, POTÓWKA, WIĘZADŁO, MAKAGIGA, KOŹLAK, FIRMA-WYDMUSZKA, TRIO, PODWÓJNY TROCHEJ, WYBREDNIŚ, EPACHTOZAUR, DOSTAWA, FOKBRAMREJA, FUGAS, NIECZYNNOŚĆ, GENDER, ALGOAZAUR, TABOR, MUNDUR, KALANDRINIA, MIKROMACIERZ DNA, KADŁUB, WIĄZADŁO, KRYSTALOCHEMIA, WELUR, WYROCZNICA, LEK PRZECIWBÓLOWY, PANNICA, OWAD, FARTUSZEK, BLASTODERMA, WULWODYNIA, PRAWOZNAWSTWO, ROZMARYN, MELINA, KOMPANIA, PRAWO NIEMIECKIE, TRAFIENIE, OMYK, NIECHLUJA, DEPESZA, PŁYN RINGERA, POWIEŚĆ POLITYCZNA, TOPIELISKO, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, BORZEŚLAD ZWISŁY, ZATRZYMANIE, TAMPON, PROSAK, PSZCZOLINKA, REKWIZYCJA, ULEMOZAUR, GWARECTWO, KALIMBA, PION ŻYROSKOPOWY, DUCH, PRAWA OSOBISTE, TRANSPARENT, ŻEBRO, SMAK, OLEJ Z OLIWEK, PRZEDZIAŁ, CEREMONIALNOŚĆ, KOK, AGAMA, POTENTAT, PRAWO WEBERA-FECHNERA, KREWNY, ADAPTER, PIERWSZA POMOC, BOROWIK, DYSZA, NACZYNIAK GRONIASTY, OSTRUŻYNY, TOTEM, TELESKOP, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, PORADLNE, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, IMPLEMENTACJA, IRANISTAN, WYRZUTNIA, KNAGA, CHMURSKO, REPETYTOR, CUDOWRONKA, KULE, WŁÓKNO, POKRZYWDZONY, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, SNIFFER, DAGA, KURS, OTRUPKA, PLUTON, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, FAMA, PODTYBINKA, REGENERACJA, KORYTO, CZEREMCHA, HALKA, PANTOFELNIK, ZMIANA WSTECZNA, JUJUBA, JACHT ŻAGLOWY, ŁĄCZEŃ, NIBYJAGODA, WINIARZ, PRZELOTNICE, ANTABA, BLINDAŻ, PIŁA, ZIELONE, WZGLĄD, ANON, GATUNEK AGAMICZNY, CILIOPATIA, WULKANODON, LINA, EPIDEMIOLOGIA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, ORATORIUM, KRASNOLICA, MADŻONG, ELEW, STREFA NADGRANICZNA, KONTAKT, KOMISJA ŚLEDCZA, SŁOIK, ZAPORA WODNA, KARANKSY, SZCZI, KROWA, PALEORHINUS, POMAGIER, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, KUKURYDZA, ŁUPEK WĘGLOWY, FROTKA, SYNTETYK, SAMOCHODZIARZ, CIĄGNIK BALASTOWY, MOCZ, ZWOLNIENIE, KRÓLOWA MATKA, MASZTÓWKA, SODÓWKA, ODWAŻNIK, SIEĆ, TEKA, GRODŹ, MŁYN WODNY, BUŃCZUK, ZARZUT, PRAWO OBYWATELSKIE, PRZEWROTKA, PROMIENNIK, WILCZA PASZCZA, GUANAKO, WINA UMYŚLNA, SŁONIOWATE, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, KAPITALNY REMONT, ZERÓWKA, MARYNARCZYNA, NEUROLEPTYK, ?ROPUCHA BLOMBERGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.254 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OPCJI KTÓRYCH NABYWCA UZYSKUJE PRAWO DO ZAJĘCIA POZYCJI DŁUGIEJ LUB KRÓTKIEJ W KONTRAKCIE FUTURES PO Z GÓRY OKREŚLONEJ CENIE WYKONANIA I W USTALONYM TERMINIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OPCJI KTÓRYCH NABYWCA UZYSKUJE PRAWO DO ZAJĘCIA POZYCJI DŁUGIEJ LUB KRÓTKIEJ W KONTRAKCIE FUTURES PO Z GÓRY OKREŚLONEJ CENIE WYKONANIA I W USTALONYM TERMINIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPCJA TERMINOWA rodzaj opcji których nabywca uzyskuje prawo do zajęcia pozycji długiej lub krótkiej w kontrakcie futures po z góry określonej cenie wykonania i w ustalonym terminie (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPCJA TERMINOWA
rodzaj opcji których nabywca uzyskuje prawo do zajęcia pozycji długiej lub krótkiej w kontrakcie futures po z góry określonej cenie wykonania i w ustalonym terminie (na 14 lit.).

Oprócz RODZAJ OPCJI KTÓRYCH NABYWCA UZYSKUJE PRAWO DO ZAJĘCIA POZYCJI DŁUGIEJ LUB KRÓTKIEJ W KONTRAKCIE FUTURES PO Z GÓRY OKREŚLONEJ CENIE WYKONANIA I W USTALONYM TERMINIE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - RODZAJ OPCJI KTÓRYCH NABYWCA UZYSKUJE PRAWO DO ZAJĘCIA POZYCJI DŁUGIEJ LUB KRÓTKIEJ W KONTRAKCIE FUTURES PO Z GÓRY OKREŚLONEJ CENIE WYKONANIA I W USTALONYM TERMINIE. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

x