Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE JEDYNIE NA NOWEJ ZELANDII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ACENA BUCHANANA to:

roślina z rodzaju roślin należących do rodziny różowatych. Występuje jedynie na Nowej Zelandii. Brak w tym rodzaju gatunków rodzimych dla flory Polski, niektóre gatunki znajdują się w kolekcjach ogrodów botanicznych, niektóre są uprawiane jako rośliny ozdobne, jako efemerofit występuje acena sina (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE JEDYNIE NA NOWEJ ZELANDII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.895

RAJTARIA, TORPEDÓWKA FALKLANDZKA, CZARNY FILM, CHRUPKOŚĆ, SARDELA ARGENTYŃSKA, WAHACZ WZDŁUŻNY, ZIELE, UPRAWA, CHOROBA CAROLEGO, BIOZA, MRAŹNICA, GAZ WULKANICZNY, TRASZKA GRZEBIENIASTA, PLAŻÓWKA, EPIMYTHION, BOKOCHÓD POSPOLITY, WIELOETATOWOŚĆ, PACAN, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, DESYKANT, FRANCISZKANIZM, WARFARYNA, ADMIRER, PAN, WILK, TRZMIEL RUDY, MALINA, ŚLEPOWRON, MASOWOŚĆ, ARCYS, DRZEWIAK MATSCHIEGO, PALATOGRAM, CHAŁTURSZCZYK, IMPOSTOR, GRONINGER, JASŁO, MAH JONG, AMBA, KARTAUN, BACHANTKA, GLIKOGENOZA, PĄCZKOWCE, TOPIELICA, VIP, RZEKOTKA RÓŻNOBARWNA, STADION, SĘDZIOŁ CYTRYNOWY, CZAPLA BIAŁA, SENSOWNOŚĆ, JELEŃ, BINOKLE, ZARYSOWANIE, NIESTACJONARNOŚĆ, ROŚLINA JEDNOROCZNA, ALBATROS CIEMNOSKRZYDŁY, PONURNIK, POWTARZALNOŚĆ, AKROBATKA KARLICZKA, BEZSENSOWNOŚĆ, TERMOMETR ALKOHOLOWY, ŚWISTAK KANADYJSKI, JĘZYK ESKIMOSKI, UŻYTEK, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, BEZKRYTYCYZM, DRIOPITEK, ŻABA LEŚNA, TARANTULA UKRAIŃSKA, KALIA-LILIA ETIOPSKA, DĄBRÓWKA, GŁÓG, ZŁOTOWŁOS, BYSTROŚĆ, MIODOPOIK CZARNOGŁOWY, DYFTERIA, SIERPÓWKA, DŁAWIGAD, GRZYBY ANAMORFICZNE, POPŁOCH, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, SROM, KOPALNIA, SCENICZNOŚĆ, MECHANIKA NIEBA, NORMATYWIZM, AUŁ, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, RÓWNOLATKA, PODKASAŁKA SZAFRANOWA, OTWARCIE SERCA, SPŁYW, GMERK, WANGA SIERPODZIOBA, PIERSIOPŁAWKA, POKRZYWA, ODŁÓG, WRÓBEL RUDOGRZBIETY, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, DZIKIE WINO, TURANOWIE, WORKOLOT KARŁOWATY, OBSZAR ALIMENTACYJNY, FREDRO, ZATOR, ARARA, ANIMALIZM, KROKODYL FILIPIŃSKI, MIĘSOPUST, MAKIAWELISTA, EMETYK, BABIRUSA, IGŁAWA CHILIJSKA, NIEWYPARZONY JĘZYK, ARETOLOGIA, GORAL DŁUGOOGONOWY, EFEKT PRIMAKOFFA, MIECZYK DROBNOKWIATOWY, KANAPKA, FARBIARSTWO, KASJA, BALON, MECH KORSYKAŃSKI, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, EROTOMAN GAWĘDZIARZ, GRYKA, GLISTNIK, WYWALENIE SIĘ, DROBNIACZEK ŁUKOWATY, ORLICZKA, ANTOWIE, KRUCZYNA ZIEMNA, TUSSOR, BŁYSZCZYK PARAŃSKI, NOC, RUNO, WYTWÓRCZOŚĆ, LIPICAN, CYFRA, FALA WZROSTOWA, GRUCZOŁ SUTKOWY, DYM, WÓZ, AMBYSTOMY, WZROST, PANEK, PRZEDSTAWIENIE, POLSKOŚĆ, EFEKT SORETA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, LEWIZUCH, ASZKENAZKA, LORI, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, ŻABKA, KARAFINKA, OLEJ SMAROWY, MIODUNKA, EFEKT LENSE-THIRRINGA, MŁOT, CHWOSTKA WSPANIAŁA, SKALICA, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, TELLUREK, KASZANKA, REKINEK PSI, KIERDEL, CZUWANIE, ŁUPACZ, KOLATOR, BOY-ŻELEŃSKI, HARMONIKA, JĘZYK GYYZ, PREFORMACJA, WŚCIK DUPY, ABLEGAT, WINNICKI, PŁYWANIE, KUKLIK SZKARŁATNY, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, ŻUBR KAUKASKI, LARYNGOFON, BŁĘKIT INDYGOWY, ŁONO, LAKTON, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, POCHUTNIKOWATE, GROCH POLNY, MAKAK REZUS, MIRA, IKONA, WALKA, CHOMIK KAUKASKI, USUWISKO, KRWAWNIK ŻENISZKOLISTNY, ROPUCHA OLBRZYMIA, FAZA, GALLIKANIZM, DEGRENGOLADA, CYKL KONIUNKTURALNY, CZARECZKA OTWARTA, FEERIA, MLECZ, KRAJNIK, ARAB, AMARYLEK, KONWERTOR, WSZOŁY, SMÓŁKA, SZYSZEŃ, STYGIMOLOCH, MIECZ OBROTOWY, BEZA, KRATKA, ZASTRZALIN, LIRNIK, ROŚLINY TELOMOWE, BIZNES WOMAN, BABA JAGA, MIODOJADEK ŻÓŁTOUCHY, GEODEZJA WYŻSZA, CHIRURGIA ESTETYCZNA, METEORYT, KUOKA, DWUWARSTWOWOŚĆ, RAGLAN, EKSPEDYCJA, PICUŚ, KANARYJKA NIEBIESKOPLAMA, BARWINEK, SKÓRZAK, SOPLICA AUSTRALIJSKA, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, STRUKTURA FUNKCJONALNA, REA, ZAPALNOŚĆ, NIEPRECYZYJNOŚĆ, PODLIZYWACZ, ZDROJEK SZWEDZKI, WRÓBEL PUSTYNNY, ROCAILLE, ŻÓŁW JASZCZUROWATY, GĘSIARZ, BIEG PATROLOWY, COKÓŁ, ZIARNOJAD, BURACTWO, WATAHA, CZEPLIWOŚĆ, ZUG, BARWY, KRZYWUŁA, STUHR, KONDOR, MAJÓWKA, KANONIK, PŁOMYK, ZNAMIONÓWKA, AMONAL, GAPA, ALIENACJA RODZICIELSKA, GĘSIÓWKA EGIPSKA, MROCZEK POZŁOCISTY, POMPIER, RYJÓWKA AKSAMITNA, ZEBRA RÓWNIKOWA, RDZA, TONALNOŚĆ, KOROŁAZ BIAŁOGARDŁY, PERUKARSTWO, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, KRASNOOK DŁUGOSTERNY, ZŁOTA KSIĘGA, ŚWIAT DYSKU, SPECJACJA PARAPATRYCZNA, BIAŁY TRĄD, WORLD OF WARCRAFT, MIESIERKA, ŚLUZOWNICA LIPOWA, ACENA SINA, USTONOGIE, DRZEWOŁAZ LAZUROWY, TENDRZAK, IPP, PŁAKSOWATE, SZASZŁYK, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, ORBITA, TASZNIK, OŚ ODCIĘTYCH, ERGASTULUM, ATAK, ASOCJACJA GWIAZD, DOJŚCIE, ARYSTARCH, PĘTLA HENLEGO, PRZETWÓRSTWO, IRRADIACJA, ALGEBRA OGÓLNA, ŁYCZAK, CHOROBA ROŚLIN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.895 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: roślina z rodzaju roślin należących do rodziny różowatych. Występuje jedynie na Nowej Zelandii. Brak w tym rodzaju gatunków rodzimych dla flory Polski, niektóre gatunki znajdują się w kolekcjach ogrodów botanicznych, niektóre są uprawiane jako rośliny ozdobne, jako efemerofit występuje acena sina, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE JEDYNIE NA NOWEJ ZELANDII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
acena Buchanana, roślina z rodzaju roślin należących do rodziny różowatych. Występuje jedynie na Nowej Zelandii. Brak w tym rodzaju gatunków rodzimych dla flory Polski, niektóre gatunki znajdują się w kolekcjach ogrodów botanicznych, niektóre są uprawiane jako rośliny ozdobne, jako efemerofit występuje acena sina (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ACENA BUCHANANA
roślina z rodzaju roślin należących do rodziny różowatych. Występuje jedynie na Nowej Zelandii. Brak w tym rodzaju gatunków rodzimych dla flory Polski, niektóre gatunki znajdują się w kolekcjach ogrodów botanicznych, niektóre są uprawiane jako rośliny ozdobne, jako efemerofit występuje acena sina (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x