ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE JEDYNIE NA NOWEJ ZELANDII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ACENA BUCHANANA to:

roślina z rodzaju roślin należących do rodziny różowatych. Występuje jedynie na Nowej Zelandii. Brak w tym rodzaju gatunków rodzimych dla flory Polski, niektóre gatunki znajdują się w kolekcjach ogrodów botanicznych, niektóre są uprawiane jako rośliny ozdobne, jako efemerofit występuje acena sina (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE JEDYNIE NA NOWEJ ZELANDII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.220

SARMACKOŚĆ, WODNA WSZA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, GARNEK, TRZASKACZ WĄSATY, ROZSOCHA, NASTAWNOŚĆ, FUZJA JĄDROWA, START ZATRZYMANY, GORZEKWIAT, DRZEWIAK SZARY, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, HURMA, OBRAZOBURCA, BAZYLIA, LENIWIEC, BĄCZEK CYNAMONOWY, TARYFIARA, TAMARYNA DWUBARWNA, BUTERSZNYT, DELFIN DŁUGODZIOBY, KRZYŻMO, CYGAŃSKIE DZIECKO, BŁĄD STATYSTYCZNY, PARTNER, PRZESTWORZE, WIATRACZEK, BILET WIZYTOWY, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, GRZYB ZAJĄCOWY, KOPUŁKA WYSMUKŁA, CYKL GOSPODARCZY, KOMBAJN ŚCIANOWY, SNIFFER, EDYCJA, PRĄTNIK, PAMIĘĆ NIEDEKLARATYWNA, SZAROTA LEŚNA, WIROID, DELFIN CHIŃSKI, HUBA, GRZYBIENIE, POLEMIZATOR, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, PIEPRZYCZNIK, ZBIORNIK, TRÓJLIST SKRĘCONY, RODZIMEK, LUCYFERYNA, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, LAMPARCIK, JĘZYK KREOLSKI, AMFIUMA DWUPALCZASTA, PIES GOŃCZY, ZAMIANA, TARCZYCA, WALIJSKI KUC GÓRSKI, ANOLIS RYCERZYK, STAROBIAŁORUSKI, SOSNA AMERYKAŃSKA, HIMALAJE, KOPUŁKOWATE, DZIELNOŚĆ MORSKA, GRAFIKA, STRZAŁECZKA, AKINEZJA, DYWIZJA, ODKRYTY ATAK, WĄTEK, CZOŁÓWKA, DZIERZYK ANGOLSKI, HULL, INFORMATYK, LEMUR KATTA, FITOFARMACJA, MIKROMIKRON, CEZ, CHŁONIAK, HOMOPOLISACHARYD, KOŁO SEGNERA, CIĘŻAR DOWODU, AŁYCZA, HEBAN, UHLA, BEZ LEKARSKI, KOPUŁA PANCERNA, WANGA BIAŁOGŁOWA, BIAŁOSZEWSKI, WKŁAD, OGÓR, KOSMOS, CYNADRA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, BONITO, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, MOTYLEK, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, NEUROCHEMIA, POWOŹNIK, ROZŁUPEK SZWAJCARSKI, KOSODRZEWINA, ODBIJANIE, POTWORA BUCZYNÓWKA, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SALWINIA MAŁA, WALIDACJA KRZYŻOWA, PARZĘCHLIN SZEŚCIORZĘDOWY, DAROCHA, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, KAPISZONÓWKA, BALONET, ŻÓŁWIK, MAMUT KOLUMBIJSKI, LEJNIA, ZABAWKA, OPTYKA, ŚWISTEK SELWOWY, TORY, CHORIAMB, WIOSKA, JODŁA WIOTKA, ZAMSZ, ODWSZAWIANIE, SALAMANDRA EGEJSKA, PIELUCHOMAJTKI, SROGOŚĆ, JEZIORO EUTROFICZNE, TOPR, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, BILBIL, NAWAŁNIKI, PERKOZ ROGATY, APANAŻE, TORFOWIEC PIERZASTY, ŻAGIEW MODRA, EGOCENTRYZM, GRZANKI, BURZYK WIELKI, PODGRZYBEK, TURZYCA OWŁOSIONA, SOCZEWKA, TRZYNASTKA, KUCZBAJA, ŻWIROWIEC AUSTRALIJSKI, PRZEKUPIEŃ, WAŁKOŃ, WYNIOSŁOŚĆ, JODEŁKA, WRÓBEL SUAHILIJSKI, ŁODZIK, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, PLAGIOZAUR, AFROTROGON ZIELONY, FRANCISZKANKI, AUSTRIACKI, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, SZCZEGÓLNOŚĆ, INWERSJA, PIASTUN, RUSYCYSTYKA, SPONTANICZNOŚĆ, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, JEZIORO DRUMLINOWE, FIVE O'CLOCK, ANSAMBL, KOŃ ARDEŃSKI, KOLORYMETRIA, GRZYB ZŁOTAWY, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, KLESZCZAK AFRYKAŃSKI, TANGERYNKA, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, LORYSA BIAŁOOKA, LUSTRO, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, OKRUSZYNA, FILANDER KOSMATY, PUNKT PRZYZIEMNY, ANTYLOPA KOŃSKA, PLUSZCZKA, GNATARZ, PIASKOWY DZIADEK, TERAPENA DIAMENTOWA, FILAMENT AKTYNOWY, AMIA, CZOŁOCZUB PŁOWOBRZUCHY, SERAU KĘDZIERZAWY, ŁUPACZ, KAZUISTYKA, MINIKOSZYKÓWKA, KORALÓWKA ATLANTYCKA, KRWAWNIK SERBSKI, ROŚLINA ZARODNIKOWA, ZIARNO, GOŁĄBEK CUKRÓWKA, KOŁODZIEJ, DZIERZBIK ZŁOTY, RATTAN, ARONIA CZARNA, POCZEKALNIA, MAŁPI GAJ, OKULAR, MINÓG TRÓJZĘBNY, GIMNASTYKA, ZWINNIK LATARNIK, KORZENIE, LENIWIEC BRAZYLIJSKI, ZLEW, TURZYCA JAPOŃSKA, SZERSZEŃ AZJATYCKI, NASTROSZEK AMERYKAŃSKI, ŚWIATŁO DZIENNE, JEDENASTKA, SZARAŃCZA, ŻUK, BARYKADA, MRÓWKOJADEK, SMUTNI PANOWIE, PRZAŚNOŚĆ, ZAJĄCZEK, TERMITÓWKA INDYJSKA, POSŁUSZNIK, STOLICA, AZJATYCKOŚĆ, TRÓJLIST DROBNOKWIATOWY, RESPONDENT, TRZCINA INDYJSKA, CALLANETICS, DELFIN NADOBNY, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, OTWARCIE RÉTIEGO, PRZECZENIE, SIEWECZKA, SARDYNKA, BOCIAN BIAŁOSZYI, AMFIBIA, HONORARIUM, KSANTOFIL, RUDAWKOWATE, PEIRESKIA, KRĘPNIK RDZAWOSKRZYDŁY, POCISK SMUGOWY, ROBOTA, BIELISTKA SINA, WIEWIÓRKA GAMBIJSKA, MCHY WŁAŚCIWE, ASNYK, OOLITYT, PRZYPADEK, RODNIK, PREFEKT, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, WIRTUOZERSTWO, NAGIETEK, RÓŻNOZĄB, KAŁANEK, WIOCHMEN, GALAGO ALLENA, CZAPLA MALGASKA, LORA, ULTRAMARYNA, NIEKROPIEŃ, HISTERYK, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, BRUDNICA, HAFTARNIA, WYKRĘCANIE, TEORIA KOLEJEK, DIDINIUM, JOGURT, NARZĄD RODNY, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, RICERCAR, ŹRÓDLISKOWIEC, SPREJ, ELOPS, SZURPEK BLADY, MAKAK HIMALAJSKI, ALFABET GRECKI, LITERATURA ODPUSTOWA, BOSTON, BLANKI, BŁAWATNIK ŚLIWOGARDŁY, DREWNIAK CIEMNY, PETRELEK ANTARKTYCZNY, MAHOŃ, CYKL KOSMICZNY, NAWAŁNIK BURZOWY, ROZDŹWIĘK, PŁYTKA CHODNIKOWA, ŻYŁKA, MARABUT, RYNNICA, ZŁOTY BLOK, DĘBIANKA, PLEWA, SZEREG HARMONICZNY, ANTYEGALITARYZM, ?ETYKA POSELSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.220 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE JEDYNIE NA NOWEJ ZELANDII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE JEDYNIE NA NOWEJ ZELANDII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ACENA BUCHANANA roślina z rodzaju roślin należących do rodziny różowatych. Występuje jedynie na Nowej Zelandii. Brak w tym rodzaju gatunków rodzimych dla flory Polski, niektóre gatunki znajdują się w kolekcjach ogrodów botanicznych, niektóre są uprawiane jako rośliny ozdobne, jako efemerofit występuje acena sina (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ACENA BUCHANANA
roślina z rodzaju roślin należących do rodziny różowatych. Występuje jedynie na Nowej Zelandii. Brak w tym rodzaju gatunków rodzimych dla flory Polski, niektóre gatunki znajdują się w kolekcjach ogrodów botanicznych, niektóre są uprawiane jako rośliny ozdobne, jako efemerofit występuje acena sina (na 14 lit.).

Oprócz ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE JEDYNIE NA NOWEJ ZELANDII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ROŚLINA Z RODZAJU ROŚLIN NALEŻĄCYCH DO RODZINY RÓŻOWATYCH. WYSTĘPUJE JEDYNIE NA NOWEJ ZELANDII. BRAK W TYM RODZAJU GATUNKÓW RODZIMYCH DLA FLORY POLSKI, NIEKTÓRE GATUNKI ZNAJDUJĄ SIĘ W KOLEKCJACH OGRODÓW BOTANICZNYCH, NIEKTÓRE SĄ UPRAWIANE JAKO ROŚLINY OZDOBNE, JAKO EFEMEROFIT WYSTĘPUJE ACENA SINA. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x