ROŚLINA ZIELNA LUB KRZEWINKA TROPIKALNEJ AMERYKI, NIEKTÓRE GATUNKI O BARWNYCH LIŚCIACH UPRAWIANE W DONICZKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIEPRZÓWKA to:

roślina zielna lub krzewinka tropikalnej Ameryki, niektóre gatunki o barwnych liściach uprawiane w doniczkach (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIEPRZÓWKA

PIEPRZÓWKA to:

wódka z dodatkiem zmielonych ziaren pieprzu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROŚLINA ZIELNA LUB KRZEWINKA TROPIKALNEJ AMERYKI, NIEKTÓRE GATUNKI O BARWNYCH LIŚCIACH UPRAWIANE W DONICZKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.951

BRYKLA, WIŚNIA, MIŚ, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, TRYMOWANIE, CHOINA, BIOTA, ZIMÓWKA, NAGRANIE WIDEO, INTERPRETATOR, DYSTRYKT, MŁOT KAFAROWY, ODDANIE, ROŚLINA SUCHOLUBNA, BAZA ODSETKOWA, KONFEDERACJA KANADY, URCEUS, GLIF, EUTEKTYKA, SZCZOTECZKA, GAPA, BLACKOUT, PASJA, BINDA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, OTTO, CYC, SIEĆ NEURONOWA, POLER, SÓL ORGANICZNA, PRZYLEPNOŚĆ, TYMBALIK, CZASOWNIK WIELOKROTNY, SPRAWNOŚĆ, ENZYM, BAGAŻOWY, CHOROBA WENERYCZNA, DESPOTYZM, ZWAŁA, KRĘG, EGZOTYK, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, HALBA, ODPRYSK, REGULATOR KWASOWOŚCI, INWALIDA WOJSKOWY, MIODOJADEK BRĄZOWY, KARCZOWISKO, HAK, KRYZA, NIKIELINA, STRACCIATELLA, LAS, POLE, MADŻONG, LATRY, KORYFEUSZ, WYKROCZENIE SKARBOWE, KOŃ TROJAŃSKI, TEŚCIK, ZIELENICE WŁAŚCIWE, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, KŁOPOTANIE SIĘ, AUTKO, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, MUSZTARDA SAREPSKA, TRUKCZASZY, BUKWICA, BRAK, KUFF, CELIBAT, PROFIT, KOLCOROŚL, TUBA, TINGEL, KAMICA NERKOWA, PAROWCZYK, TROLLKONTO, HETMAN NAKAŹNY, ZADOŚĆUCZYNIENIE, NEFROLEPIS WYSOKI, MACKI, CEWKA, DURIAN, KISZKA WĄTROBIANA, GRUSZKA, PIECZONKA, WIECZOREK POETYCKI, REZULTAT, TUJNIK MALEŃKI, PERYKARP, SZAŁAS, ELEKTROLIT, WEŁNIAK, BALUT, PRACA INTERWENCYJNA, KOMPENSACJA, SKRÓT, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, DRUHNA, SĄD POLOWY, ZDRADA, OCHRONA ŚRODOWISKA, LIPA, BARONIĄTKO, ODCZYNNIK CHEMICZNY, PAWILON, GWIAZDKA, CHIŃSKI, PASTEL, TURECKI, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, PIANOLA, STUPOR, PSZENICA, AMINOKWAS, KOŁYSANIE, LALKARSTWO, REWERS, ZATOROWOŚĆ, HUCULSKI, SATELITA, PANICZĄTKO, MOPEK, KANAPKA, MIERZEJA, SZWEDZKOŚĆ, SUKA, OREGANO, SZOPKARZ, WANIENECZKA, BOLERO, BŁOTNIAK, ODPŁYW, PĘCHERZYK, HADIS, GRZEBACZ, WOJNA, MORALIZACJA, TABLICA STEROWNICZA, HOMINIDY, BRĄZ, BUM, FILTR POLARYZACYJNY, DEMONSTRACJA, GLAZURA, OBRĘCZ, MANIERY, EDREDON, PARADOKS, KUPON, DYMA, SEROKONWERSJA, SOBÓR, KRATA ROZDZIELNA, ZAKON MNISI, ZBIÓRKA, NIEPRZYJACIEL, TRĘBACZE, KRAJ, STAN DEPRESYJNY, ROY, POTOK, METAMERIA, GRZYBIEŃ, BULION, MATNIA, KUR, SZPONA, PLAGA, WYBIEG, PORFIROBLAST, TKAŃCOWATE, REWANŻ, ŚRUBSZTAK, SUBSTYTUCJA, PRZĄDEK, DWUDZIESTY CZWARTY, POSADZKA, LILA, ŚWIAT, CEGŁA DZIURAWKA, ANGIELCZYK, TAMBURMAJOR, OSTRA AMUNICJA, BORDER, CZERWONY, LESŁAW, ŻYWOPŁOCIK, KARKÓWKA, PRZEDZIAŁ, KOLUMB, HALA MASZYN, KOCHAŚ, CZASZA, KRUSZYNA, DRZEWICA BIAŁOLICA, ASKOCHYTOZA, WIATR, KONIUNKCJA, PĘTO, LEK, SUBLIMATOR, PIERSIÓWKA, SZYSZKA, UMOWA BARTEROWA, PLUTON, ZAPONA, POLIETER, KINKAN, RUMUŃSKOŚĆ, KRAB, DOSTAWCA, PROMIENNOŚĆ, METODA ODCHYLEŃ, BIS, KARKAS, CYWIL, PANEL STEROWNICZY, OSAD, PRZESIEW, KAWALKADA, OPLOT, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, OBYWATEL, ZROSTNICA, PIEPRZ CZERWONY, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, STOPOFUNT, POMADKI, POCISK ARTYLERYJSKI, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, HUBA, UKOŚNIKOWATE, ŻÓŁW NOROWY, LODOWIEC FIELDOWY, ROŚLINA JEDNOPIENNA, STAROŚCIŃSKI, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, STOPA NARZUTU, NARODZINY, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, MASZKARON, SZAL, MBIRA, GRZYB NADRZEWNY, MADONNA, WINO DESEROWE, KAPLERZ, PAL, DUCH OPIEKUŃCZY, KAMIEŃ, WYPALANKA, KAPUCYNKA OLIWKOWA, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, BRZYDAL, KORD, ŁUPEK ILASTY, HEMOROID, ŁOBUZIAK, DWUNASTKA, PLAN SYTUACYJNY, KOLAUDACJA, KARTOFELEK, WZROK, OWOCNIK, BŁOTNIAK, PACIORKOWIEC, KOLONISTA, ARCYDZIĘGLEL, RYBA AMFIDROMICZNA, ROZKŁAD, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, JĘZYK, WIKARY, MASZOPERIA, KARŁOWATOŚĆ, PALEORHINUS, ASESOR, NIESPAW, MANDARYNKA, KRATOWNICA, SKONIA, PIERWSZY ŚWIAT, PRZEWROTKA, FAUL, PĘDNIK CYKLOIDALNY, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, OCHRONNIK, ENUMERACJA, FUNKCJA GREENA, ŚWIERK SREBRZYSTY, PRZESTRZEŃ, DYWIZ, CZOŁDAR, NAUKI POMOCNICZE, POMPA WYPOROWA, PIRAT, ?HAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.951 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROŚLINA ZIELNA LUB KRZEWINKA TROPIKALNEJ AMERYKI, NIEKTÓRE GATUNKI O BARWNYCH LIŚCIACH UPRAWIANE W DONICZKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROŚLINA ZIELNA LUB KRZEWINKA TROPIKALNEJ AMERYKI, NIEKTÓRE GATUNKI O BARWNYCH LIŚCIACH UPRAWIANE W DONICZKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIEPRZÓWKA roślina zielna lub krzewinka tropikalnej Ameryki, niektóre gatunki o barwnych liściach uprawiane w doniczkach (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIEPRZÓWKA
roślina zielna lub krzewinka tropikalnej Ameryki, niektóre gatunki o barwnych liściach uprawiane w doniczkach (na 10 lit.).

Oprócz ROŚLINA ZIELNA LUB KRZEWINKA TROPIKALNEJ AMERYKI, NIEKTÓRE GATUNKI O BARWNYCH LIŚCIACH UPRAWIANE W DONICZKACH sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ROŚLINA ZIELNA LUB KRZEWINKA TROPIKALNEJ AMERYKI, NIEKTÓRE GATUNKI O BARWNYCH LIŚCIACH UPRAWIANE W DONICZKACH. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast