RÓWNOLEŻNIK ZIEMSKI O SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ 66°33'39N (NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ) LUB 66°33'39S (NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁO PODBIEGUNOWE to:

równoleżnik ziemski o szerokości geograficznej 66°33'39N (na półkuli północnej) lub 66°33'39S (na półkuli południowej) (na 16 lit.)KOŁO POLARNE to:

równoleżnik ziemski o szerokości geograficznej 66°33'39N (na półkuli północnej) lub 66°33'39S (na półkuli południowej) (na 11 lit.)KRĄG POLARNY to:

równoleżnik ziemski o szerokości geograficznej 66°33'39N (na półkuli północnej) lub 66°33'39S (na półkuli południowej) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RÓWNOLEŻNIK ZIEMSKI O SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ 66°33'39N (NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ) LUB 66°33'39S (NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.086

TRESA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, PATYCZAK, ŻABKA, WĄTEK, WYSOWA ZDRÓJ, PRZYRZĄD, PRYMARIUSZ, TĘCZA, KRYSTALOMANCJA, POWŁOKA, FINAŁ, KRYPTODEPRESJA, KREDYT KUPIECKI, WEZYRAT, ZSZYWARKA, TRYGONOZAUR, FORMA, GIGANT, PALMETA, PORA, ZAWIJAK ŻÓŁTAWY, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, WSZECHSIŁA, RICOTTA, GACEK SZARY, TERYTORIUM MANDATOWE, NĘCISKO, KUTIKULA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ZRAZIK, DESKA RATUNKU, PARA UPORZĄDKOWANA, ZAMIANA, BORDER, NACISK, TERAKOTA, APOLOGETYK, FILTR, ARESZT DOMOWY, POLITYCZNY, BESTIARIUSZ, FILM SCIENCE-FICTION, GRZBIET, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ANGOL, KAPAR, OPAD, ALGIERIA, PRZEPITA, MÓR, ŁASZT, EFEKT MNOŻNIKOWY, LEBERWURSZT, DMUCHAWKA, DZIKIE RÓŻE, NALEŚNIK WIOSENNY, OBLĘŻENIE, WYKUSZ, PRZYDANKA, KINO DOMOWE, KAZACZOK, ZAWODOWIEC, ELIMINACJA, DYSZKANCIK, AKROBACJA POWIETRZNA, JAN, KONNICA, REKLAMA, OŚNIK, ANTETONITRUS, SEKULARYZACJA, ZGROMADZENIE CZYNNE, NOTOWANIE, SMOLUCH, SOPEL, SZEW, RICHELIEU, KORYFEUSZ, BURAN, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ALFABET MORSE'A, GNIEW, MISKA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, KLIKOWOŚĆ, OKSYDAZA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, ZACHWALACZ, PADWAN, EMERYTURA POMOSTOWA, ELEWATOR ZBOŻOWY, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, UKŁAD URBANISTYCZNY, PLOMBA, KONFEDERACJA, HANDEL ZAGRANICZNY, AGROPROMOCJA, BARYCENTRUM, TYMOTKA, INSTANCJA, LAWOWANIE, WELON, KAPUCYNKA CZUBATA, KULCZYBA WRONIE OKO, DOKŁADNOŚĆ, LIPOLIZA, MIASTO, KURDYBAN, ANGLIA, ARAWAK, SZWALNIA, WTRYSK, HORYZONT ZDARZEŃ, OPERATOR, GRZYB PIASKOWY, TORFOWIEC CIEMNY, TROJACZEK, CIS, WYKŁADOWCA, OBELGA, APOKATASTAZA, FAZA, FORMA ODLEWNICZA, MIŁOŚĆ, EGZORCYZM, PASTEL, STRZAŁKA, PAK LODOWY, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, KRATKI, USZAK, CIOTCZYSKO, BASKINA, DELFIN CIEMNY, AWANTURA, MUZA, HEBAN, GŁUPTAK NIEBIESKONOGI, LATEKS, OPARY, REMONTANTY, STOLIK, KOLCZAK, ŻABA LEOPARDOWA, ZBIORKOM, EUTEKTOID, MEBLOWÓZ, ARTYKUŁ, PAJĄK, FUGA, SERWETECZKA, WIESZAK, MAZAMA SZARA, SYMPOZJON, ODGAŁĘZIACZ, ACEFALIA, ROZROST, SZATRA, STRONA, NORZYCA, MANIERA, WARNIK, RESET, ALERGIA PYŁKOWA, POSOBOROWIE, ANALIZA WARIANCJI, DUŃSKOŚĆ, LARGO, IMPALA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, OSTROGI, WYZWANIE, JOSE, MAGNES, ZATRUDNIENIE, MIEJSCE, KELT, ASYSTA, DERESZ, OBRONA STREFOWA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, KULT, CYTRYNIAN, NOCEK BRANDTA, PRZEKLĘTNIK, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, DRZEWO IGLASTE, ŚWIERK CZERWONY, PARATHA, AFRYKANERKA, RYFT, GOŹDZIK, MIĘTÓWKA, ROZDŹWIĘK, WSPINACZKA SKAŁKOWA, SCENARIUSZ, ARABESKA, DZIEŁO SZTUKI, ALIANT ZACHODNI, KALWARIA, KUNA, DRAM, ŻÓŁWIE TRÓJPAZURZASTE, DOBRO FINALNE, MATURA, SZEW, KOJEC, GAD, WŁÓCZYKIJ, ANODA, WIZJONER, SZUM, GROŹBA KARALNA, REPRODUKCJA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, INFORMACJA GENETYCZNA, CYKL METONA, LINA, BATUTA, FUTALOGNKOZAUR, ODSYP, ZNAMIĘ, KASATA, WSCHÓD, GATUNEK SYNCHRONICZNY, ZAĆMIENIE, MONITOR, WINO, BOSCH, AMORY, JEDNOSTKA METRYCZNA, BAŁYK, EMOCJA, UBOGI KREWNY, MŁAKA, WIZA WYJAZDOWA, KONCERT, ŚWISTUN AMERYKAŃSKI, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PAWĘŻ, POLSKOŚĆ, FLANELA, PRZYSTAŃ, KLASTER REGIONALNY, CYRK, NIMFA, FUTERKO, SUMER, IZOLACJA, AUSTRALIJKA, TYTULATURA, PYTON SKALNY, PAS, LAS, BUŁAT, EMIRAT, WANIENECZKA, JODEK, FLANSZA, FOKA, CIELISTOŚĆ, OPENER, JEMIOŁA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, EPIFITOZA, KOŁO SEGNERA, JUJUBA, WYDAWNICTWO, OSPA, PŁATECZEK, JASZCZURKA PIERŚCIENIOWATA KALIFORNIJSKA, KONCENTRACJA, POMALOWANE, PRZEPLOTKA, KASZMIR, NIOBRARAZAUR, ŚWINKA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, ETERYCZNOŚĆ, WERYFIKACJA, NEKROPOLIA, PTERODAUSTRO, GEEK, DREPANOZAUR, AALEN, PARK PRZEMYSŁOWY, SUMA, NOSOROŻEC BIAŁY, RAPORT, KLINKIER, GETTO ŁAWKOWE, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, LIGATURA, HAJDUK, NALEŚNIK, CHWYTACZ, RENOMA, CARAT, ?ŁUPACZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.086 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RÓWNOLEŻNIK ZIEMSKI O SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ 66°33'39N (NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ) LUB 66°33'39S (NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RÓWNOLEŻNIK ZIEMSKI O SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ 66°33'39N (NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ) LUB 66°33'39S (NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁO PODBIEGUNOWE równoleżnik ziemski o szerokości geograficznej 66°33'39N (na półkuli północnej) lub 66°33'39S (na półkuli południowej) (na 16 lit.)
KOŁO POLARNE równoleżnik ziemski o szerokości geograficznej 66°33'39N (na półkuli północnej) lub 66°33'39S (na półkuli południowej) (na 11 lit.)
KRĄG POLARNY równoleżnik ziemski o szerokości geograficznej 66°33'39N (na półkuli północnej) lub 66°33'39S (na półkuli południowej) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁO PODBIEGUNOWE
równoleżnik ziemski o szerokości geograficznej 66°33'39N (na półkuli północnej) lub 66°33'39S (na półkuli południowej) (na 16 lit.).
KOŁO POLARNE
równoleżnik ziemski o szerokości geograficznej 66°33'39N (na półkuli północnej) lub 66°33'39S (na półkuli południowej) (na 11 lit.).
KRĄG POLARNY
równoleżnik ziemski o szerokości geograficznej 66°33'39N (na półkuli północnej) lub 66°33'39S (na półkuli południowej) (na 11 lit.).

Oprócz RÓWNOLEŻNIK ZIEMSKI O SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ 66°33'39N (NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ) LUB 66°33'39S (NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - RÓWNOLEŻNIK ZIEMSKI O SZEROKOŚCI GEOGRAFICZNEJ 66°33'39N (NA PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ) LUB 66°33'39S (NA PÓŁKULI POŁUDNIOWEJ). Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x