SŁABO UMIĘŚNIONA CZĘŚĆ KOŃCZYNY DOLNEJ PTAKÓW, KTÓREJ SZKIELET TWORZY SILNIE WYDŁUŻONA KOŚĆ SKOKOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKOK to:

słabo umięśniona część kończyny dolnej ptaków, której szkielet tworzy silnie wydłużona kość skokowa (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKOK

SKOK to:

ruch, który polega na oderwaniu się od podłoża na skutek odpowiedniego odbicia się nogami (na 4 lit.)SKOK to:

napad najczęściej o celu rabunkowym (na 4 lit.)SKOK to:

nagła (taka, która nie jest stopniowa) zmiana (na 4 lit.)SKOK to:

zeskoczenie z wyżej położonego miejsca w niższe (na 4 lit.)SKOK to:

jedna z konkurencji w gimnastyce sportowej, polegająca na przeskoczeniu stołu gimnastycznego (po odbiciu się od niego) z zaprezentowaniem w locie elementów gimnastycznych (kokurencja ta nazywana jest też: skokiem przez stół gimnastyczny lub skokiem przez konia (na 4 lit.)SKOK to:

tylna noga zająca (na 4 lit.)SKOK to:

przemieszczenie ogniwa mechanizmu w ruchu zwrotnym między dwoma przeciwległymi położeniami (na 4 lit.)SKOK to:

wzwyż albo o tyczce (na 4 lit.)SKOK to:

... wzwyż (na 4 lit.)SKOK to:

... w dal (na 4 lit.)SKOK to:

wzwyż lub w dal (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SŁABO UMIĘŚNIONA CZĘŚĆ KOŃCZYNY DOLNEJ PTAKÓW, KTÓREJ SZKIELET TWORZY SILNIE WYDŁUŻONA KOŚĆ SKOKOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.531

KASA OSZCZĘDNOŚCIOWA, STOPKA, TEMPERATURA ZAPŁONU, SKRZYDEŁKO, ZALESIE, EPIGENEZA, FRANCZYZA KONWERSYJNA, HOMOFONIA, PUENTA PŁASKA, NONA, RAGLAN, KIEROWNICTWO DUCHOWE, AUTOKATALIZATOR, LEASING LOMBARDOWY, PIELESZ, SKOK, CAKE-WALK, OŚWIADCZENIE, KOŁNIERZYK, KANAR, STOŻEK DZIOBOWY, KROKODYLEK, GORS, BEZLOTKI, ELEKTROMIOGRAFIA, GRUPA, KRIOKOMORA, OTOK, STEPÓWKOWATE, KORPUS, ŚLIZGACZ, ALUMINOGRAFIA, ORGAN, DIU, KULTURA AZYLSKA, SOCJOBIOLOGIA, TENIS STOŁOWY, PANCERNIK, GNIAZDKO, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, ZIELENIEC, PROMOCJA, AUDYTORIUM, TOLERASTIA, CHA-CHA, SHOUNENAI, CHMURA KONWEKCYJNA, GŁUSZYCA, STALNICA, DRABINA, MASZYNA TŁOKOWA, KARLIK KUHLA, KURA, LAMPA BENZYNOWA, KLAPA, TRZY KARTY, IZBA NIŻSZA, MINUTA, PODGARDLE, PRZĘSŁO, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, PALNIK GAZOWY, PODSTOPNICA, FEBRA, KSYLOGRAFIA, WODA POZAKLASOWA, CZEKOLADA, WICIOWCE, POCHWA LIŚCIOWA, ŻABI SKOK, EDREDON, DOWCIPNIŚ, DROZOFILIA, RAJOKSZTAŁTNE, SERUM, DIU, TRYMER, AZJA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, GALISYJSKI, TEINA, DARNIAK, ROKIET, SKOK, CACHE, MORENA DENNA, MYSZOŁOWY, WOREK, MIGRACJA ZAROBKOWA, LICO, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, WĄSATKI, GRAMATYKA GENERATYWNA, PODSYP, OPUSZKA, PUNKT ROSY, TABLICA, STREFA POŻAROWA, KORPUS NAWOWY, POŻAR, BOOROOLA, ŻYŁA RAMIENNO-ŁOKCIOWA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, ARSEN, CZĘŚĆ WSPÓLNA, INTERWIZJA, OFERTORIUM, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, CHOROBA TARUI'EGO, ODPROMIENNIK, CYBUCH, DOLINA V-KSZTAŁTNA, PALEC, HORMON STEROIDOWY, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, BORZEŚLAD ZWISŁY, ELIMINACJA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, WABIEC, BECZKA, IKONOGRAFIA, SIODŁO, POWIĘŹ, FOXTROT, EKSKLAWA, ÓSEMKA, STADNIAKI, WORECZKOWY, FORSZLAK, CEREMONIA ZAPACHOWA, WSZOŁY, IMPRODUKTYW, NOGALOWATE, TRAWERS, DESZCZOWNICA, NOGA, CHLOREK WAPNIA, KANAŁ NADGARSTKA, RULETKA, HACZYK, CHÓR, TRANSSEKSUALISTKA, KŁĄB, OSETIA, CHORWACKI, KASZTEL, WALENTYNKA, S/Y, DRUK OFFSETOWY, KREDYT PREFERENCYJNY, KRĘTARZ DUŻY, PATENA, ZĘBORÓG, KOTLINA, WARSTWA KOLCZYSTA, GŁUPTAKI, KOŚĆ MIEDNICZNA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, CALLANETICS, UMIEJSCOWIENIE, ZOBOJĘTNIANIE, WRÓBLE, SINIACZKI, PERKOZY, CHOROBA PICKA, PODGARDLE, BROŃ ATOMOWA, STRZEMIĘ, JELEC, DRABINKA LINOWA, ŚNIEG, SYNTEZA, BIEGUN, ZWOJEK, TĘTNICA KREZKOWA GÓRNA, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, POLAROGRAFIA, DOM DZIECKA, OGNISKO MAGMOWE, FAZA DEPRESJI, FRAZA NOMINALNA, SZACHULEC, KACZKI NURKUJĄCE, TERLICA, CHOROBA OGUCHIEGO, KOKS, WERSJA BETA, BRUDNA BOMBA, RDZEŃ, OKRYWA KWIATOWA, KORMORAN OLIWKOWY, ORNITOLOGIA, KUPER, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, CYKL WEGETACYJNY, KLOAKA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, ŁUK NADOCZODOŁOWY, OFFSET, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, ZWROTKA, CIASTO, ALLEGRETTO, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, MUFLA, SUWNICA POMOSTOWA, PIĘTA, KONOTACJA, KĄPIEL GAZOWA, MŁOTECZEK, BEKAŚNICE, ŚCIANA PRZEWIESZONA, SZARPAK, POWIEŚĆ SENSACYJNA, TYKA, BULWA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, WYJEC PŁASZCZOWY, ŁĄCZNIK DROGOWY, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, GRUPA TOPOLOGICZNA, LEASING FINANSOWY, KRĄŻENIE MAŁE, KIESZEŃ, RDZEŃ, KRAŃCÓWKA, PAMIĘĆ, IBISOWATE, KNAGA, GANEK, BŁONICA KRTANI, BOCIAN SIODLASTY, STRUSIE AMERYKAŃSKIE, KIRYS, PAS, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, TEZA, KARCZEK, KAPSUŁA RATUNKOWA, PHISHING, APOENZYM, WIEK NASTOLETNI, SIARKA ROMBOWA, REMITENT, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, SYNKOPA, ORBITA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, SUW, TURBINA SPALINOWA, PRYSZNIC, PERKOZ ROGATY, KUTIKULA, EROZJA EOLICZNA, WIATROWNICA, CZASZA, OLIGOPOL, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, KORONA, POSTKOMUNA, RELATOR, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, PUNKT POMIAROWY, PUŁAP TEORETYCZNY, CYGAŃSKI, OSADNIK, AKTYWA TRWAŁE, DZIÓB, COKÓŁ, KORZEŃ, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, CIĄG DALSZY, KARETKA REANIMACYJNA, GRUCZOŁ KUPROWY, CIĘGI, SZACHY LOSOWE, REALIZM, PARTER OGRODOWY, MILIRADIAN, STEROID, CHRAPA, HERBATNICA, SZACHOWNICA PUNNETTA, MALARSTWO KATAKUMBOWE, TWÓR GRZYBNIOWY, AZYDOTYMIDYNA, PŁOZ, ENCYKLOPEDYZM, SPRAWDZIAN, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, NAWAŁNIK RELIKTOWY, ?KANAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.531 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SŁABO UMIĘŚNIONA CZĘŚĆ KOŃCZYNY DOLNEJ PTAKÓW, KTÓREJ SZKIELET TWORZY SILNIE WYDŁUŻONA KOŚĆ SKOKOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SŁABO UMIĘŚNIONA CZĘŚĆ KOŃCZYNY DOLNEJ PTAKÓW, KTÓREJ SZKIELET TWORZY SILNIE WYDŁUŻONA KOŚĆ SKOKOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKOK słabo umięśniona część kończyny dolnej ptaków, której szkielet tworzy silnie wydłużona kość skokowa (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKOK
słabo umięśniona część kończyny dolnej ptaków, której szkielet tworzy silnie wydłużona kość skokowa (na 4 lit.).

Oprócz SŁABO UMIĘŚNIONA CZĘŚĆ KOŃCZYNY DOLNEJ PTAKÓW, KTÓREJ SZKIELET TWORZY SILNIE WYDŁUŻONA KOŚĆ SKOKOWA sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - SŁABO UMIĘŚNIONA CZĘŚĆ KOŃCZYNY DOLNEJ PTAKÓW, KTÓREJ SZKIELET TWORZY SILNIE WYDŁUŻONA KOŚĆ SKOKOWA. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x