SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA POPRZEZ ZBLIŻENIE WARG DO SIEBIE LUB GÓRNYCH ZĘBÓW DO DOLNEJ WARGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁGŁOSKA WARGOWA to:

spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie warg do siebie lub górnych zębów do dolnej wargi (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA POPRZEZ ZBLIŻENIE WARG DO SIEBIE LUB GÓRNYCH ZĘBÓW DO DOLNEJ WARGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.036

BIURO TECHNICZNE, SKALEŃ AWENTURYNOWY, GALISYJCZYK, BANDOLIER, MNISZEK, SINIAK, INSTRUMENT, PODWOIK, ŁAŃCUCH, SIEDMIOMILOWE BUTY, GĄSKA, KARTEL, SIWAK, STOS, RELACJA DWUARGUMENTOWA, BRZOZA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, STREAMING, ŚREDNIA KWADRATOWA, MATECZNIK, KONIK POLNY, RAPT, REMIKS, GENDER, NEFROLEPIS, STROLLER, PASSEPIED, DYSZEL, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, ADRES WZGLĘDNY, LIPA, OPONA, WOJSKO FEDERALNE, TRANZYT, HANDEL ZAGRANICZNY, GRZYB ATOMOWY, WŁODZIMIERZ, ZĄB MLECZNY, OLGA, DEPUTAT WĘGLOWY, KOMPENSACJA, PAROWANIEC, NIETZSCHEANISTA, HIPSOMETRIA, ŻUŻEL, MRÓWKA FARAONA, AUTOMAT, LURA, PRZEPITA, BLINDAŻ, PATOGEN, PAMIĘTNIK, ŚRUBSZTAK, DRĘTWOTA, DYWDYK, SUFLET, PRZECHOWANIE, HOMOGENIZATOR, GATUNEK AGAMICZNY, SŁUŻBA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ZNAK, SAMOPOMOC, KSIĘGA PARAFIALNA, REAKCJA SPRAWCZA, WARIACJE, JAMRAJ, KÓŁKORODEK, OTĘPIAŁOŚĆ, GARNITUR, ODRĘBNOŚĆ, BÓR BAGIENNY, CYTADELA, SATELITA SZPIEGOWSKI, ORBITER, TRANSPORTOWIEC, WARSZTAT, WRZECIENNIK, ZAPORA OGNIOWA, SZPILKA, TELEWIZJA HD, SUCHAR, KLATKA SCHODOWA, ZAKUP, REKLAMIARZ, STAN NADZWYCZAJNY, KIKS, MASZYNKA, DIAFRAGMA, SZYDEŁKO, CIAPATY, ABERRACJA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, BILLBOARD, NORMALIZACJA, KERO, MŁAKA, LOTERIA PROMOCYJNA, CZŁONEK RODZINY, OBOZOWISKO, KONKURENCJA, KREW, KATAPULTOWANIE, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, SALAMI, KARDAMON, MOC ZNAMIONOWA, TUNIKA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, SAMOPOTĘPIENIE, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, WYCHODZTWO, SILNIK CZTEROTAKTOWY, KONSUMENT, DEPILACJA, OPERACJA LOGICZNA, DEKIELEK, GRAJCAR, ROWER, AZOTAN(V), AHA, IMMUNIZACJA CZYNNA, LINIA MONTAŻOWA, OPIEKUŃCZOŚĆ, DOBRA, FORMAT, PRZEPRAWA, WAŁ DZIĄSŁOWY, CHOJAK, PUNKT, LAK, SMORODINÓWKA, DYPTYK, KRZYŻYK, DNI OTWARTE, ZGODNOŚĆ, KARTA RABATOWA, ZAGRANIE, RAMA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, STRONA WWW, DRIBLING, PLANETA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, TECZKA, KLERK, NAWÓZ SZTUCZNY, ALAIN, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, WRAK, KORYTO RZEKI, PRACOWNIK FIZYCZNY, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, STAND-UP, SOBÓR, DEZERTER, LEBERKA, IBERYSTA, MARMURKOWANIE, DERYWACJA UJEMNA, ANGIOPLASTYKA, LOFIKS, PLENNOŚĆ, PERKOLACJA, ZABIEG FIZYKALNY, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, SWORZEŃ, WÓDKA, SŁUPEK, LAWATERZ, PASEK, ZAJAD, PRANKO, OSIEMNASTY, MAŁŻ, STOŻAR, CIĘGNIK, SZPALER, AUTKO, RAGOUT, MOSH, WYNACZYNIENIE, UKŁAD ELEKTRONICZNY, BŁONA ZEWNĘTRZNA, BIG BAND, CYKL WYDAWNICZY, ROGER, REMIZA, WPADKA, LINIA KOLEJOWA, SERM, OBSŁUGA, ODCZYN, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, UDERZENIE, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, TRYSKAWKA, OKRAJKA, DZIECIACZEK, KAWA, MASTYKS, GRUPA ARYLOWA, INWAZJA, RICHELIEU, DYSALTERACJA, KONSULTANTKA, MATERIAŁ, KOPROWINA, WÓZ STRAŻACKI, ASTEROIDA, PIONIER, KŁAK, MAJDANIARZ, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, ODGAŁĘZIACZ, KASZYCA, SOLIDARNOŚĆ, FREON, DROGA PŁCIOWA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ŚLIZG, MASZYNA ELEKTRYCZNA, SKAŁA WAPIENNA, WIDOWISKO, NABRZEŻE, TERMA, PLAFON, SIEKIERA, KWACZ, NEPER, ŻABKA, ŁUK ODRUCHOWY, KASOWNIK, MÓŻDŻEK, FILTRACJA, GALERIA, SZYJA, BUZIA, PROWINCJA, BOLERKO, AMARANT, PRZEŚMIEWKA, TEATR, GUMA ARABSKA, KSIĘŻUNIO, SYMBOLICZNOŚĆ, MIKROWENTYLACJA, TUBA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, BEZPIECZEŃSTWO BIOLOGICZNE, SKUTEK PRAWNY, BARONIĄTKO, CYWIL, RODZINA ZASTĘPCZA, CHOROBA PLUMMERA, PUNKT, TRAGIZM, URAN, HLAK, WIELKOŚĆ, ŁOWIECTWO, UPOWAŻNIENIE, CEDRAT, MORDOKLEJKA, SUPERRAKIETA, SZCZELINA, PODCAST, OLEJ LNIANY, PESTO, HELLEŃSKOŚĆ, POGO, PROFESOR, WIZJA LOKALNA, PIASTA, ŻYDOWIN, SANKCYJNOŚĆ, GRZĘDA, KRIOKAUTER, MAPA NUMERYCZNA, SŁUPISKO, BOB, BABINIEC, CZOP, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, KACZUGA INDYJSKA, CEFOPERAZON, HODOWCA, BUTELKA, PĘCHERZ, FOTORECEPTOR, KASETKA, WYPEŁNIENIE, ŚMIERDZIEL, SUCHY TYNK, GIERASIMOW, TYP, ALKILACJA, MAŁOPOLSKOŚĆ, ?GAŁKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.036 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA POPRZEZ ZBLIŻENIE WARG DO SIEBIE LUB GÓRNYCH ZĘBÓW DO DOLNEJ WARGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA POPRZEZ ZBLIŻENIE WARG DO SIEBIE LUB GÓRNYCH ZĘBÓW DO DOLNEJ WARGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁGŁOSKA WARGOWA spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie warg do siebie lub górnych zębów do dolnej wargi (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁGŁOSKA WARGOWA
spółgłoska wymawiana poprzez zbliżenie warg do siebie lub górnych zębów do dolnej wargi (na 17 lit.).

Oprócz SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA POPRZEZ ZBLIŻENIE WARG DO SIEBIE LUB GÓRNYCH ZĘBÓW DO DOLNEJ WARGI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - SPÓŁGŁOSKA WYMAWIANA POPRZEZ ZBLIŻENIE WARG DO SIEBIE LUB GÓRNYCH ZĘBÓW DO DOLNEJ WARGI. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

x