ŚWIĘTO ŻYDOWSKIE OBCHODZONE NA PAMIĄTKĘ WYZWOLENIA IZRAELITÓW Z NIEWOLI EGIPSKIEJ, KTÓRE W IZRAELU TRWA 7 DNI, A W DIASPORZE - 8 DNI, POCZYNAJĄC OD 15. DNIA MIESIĄCA NISAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASCHA to:

święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PASCHA

PASCHA to:

tradycyjna potrawa wielkanocna pochodzenia północno-rosyjskiego, przygotowywana z twarogu lub z mleka, śmietany, masła, zwykle z dodatkiem żółtek, cukru, wanilii i innych składników, również bakalii (na 6 lit.)PASCHA to:

w języku religijnym (z judeo-chrześcijańskiego kręgu kulturowego): ofiara, poświęcenie czegoś na życzenie, w imię Boga (nazwa wywodzi się od zwyczaju, święta znanego w plemionach semickich jeszcze przed Mojżeszem - zabijania na ofiarę jednego z najbardziej okazałych zwierząt jednorocznych w stadzie przed wyruszeniem na wypas i zjadania go na wspólnej kolacji w imię braterstwa pomiędzy ludźmi i przymierza z Bogiem) (na 6 lit.)PASCHA to:

Wielkanoc - święto upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa; termin ten jest częściej używany w prawosławiu i katolickich kościołach obrządku wschodniego, ale nie tylko (na 6 lit.)PASCHA to:

danie wielkanocne z białego sera z dodatkiem żółtek, masła i rodzynek (na 6 lit.)PASCHA to:

jedno z największych świąt judaizmu obchodzone na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu (na 6 lit.)PASCHA to:

WIELKANOC; w chrześcijaństwie obrządku wschodniego (na 6 lit.)PASCHA to:

potrawa wielkanocna (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŚWIĘTO ŻYDOWSKIE OBCHODZONE NA PAMIĄTKĘ WYZWOLENIA IZRAELITÓW Z NIEWOLI EGIPSKIEJ, KTÓRE W IZRAELU TRWA 7 DNI, A W DIASPORZE - 8 DNI, POCZYNAJĄC OD 15. DNIA MIESIĄCA NISAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.484

BRACTWO KURKOWE, NARKOLEPSJA, LEADER, ATMOSFERA, TURBINKA KOWALSKIEGO, ŚWIATŁO DŁUGIE, PLEJADA, KUCZKA, PIERDOLNIK, WROTA, PARWOWIROZA PSÓW, PŁOMIENIE, EKSTRUZJA, ANILANA, PAREJAZAURY, FILTR POWIETRZA, ANIMALIZM, ZIARNO, ANGIOPLASTYKA, IGLICA, PYTANIE TESTOWE, PODPIS ELEKTRONICZNY, PODSTAWA PROGRAMOWA, MIKSER PLANETARNY, ANALIZA DYSKRYMINACJI, DECENTRALIZACJA, ANGIOGRAFIA, TAG, TERMOS, TYTUŁ ZAWODOWY, NEUROLINGWISTYKA, BIBLIOTEKA NAUKOWA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, EKSPANDOR, KAWA, ZAUROZUCH, BOMBONIERKA, ŚWIĘTY JAN, KOMPOTIERKA, PALIUM, FUNDUSZE, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ANIOŁEK, PODKÓWKA, CIĄŻA PRZENOSZONA, WJAZD, SYZYGIA, NIEZRĘCZNOŚĆ, ŁAKNIENIE SPACZONE, KONWENCJA, KURATOR, DONICA, DYPTYK, WIKT I OPIERUNEK, SERIA, ALLEGRETTO, HRABIĄTKO, MIKROGRAFIA, FERRARI, BUŁCZARKA, HIPOTEZA POMOSTOWA, TRZYNASTY, TAKTYCZNOŚĆ, PRZESZŁOŚĆ, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, MASZYNA DO PISANIA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, NERWOWOŚĆ, RYSUNEK, KWASZENIAK, KSIĄŻĄTKO, PARTIA HISZPAŃSKA, POŁYSK, AUTONOMIA, BODAK, CHŁYST, WIDOWISKO, PALESTYNA, DYSPLASTYK, CIAŁO SZARE, BEZPROGRAMOWOŚĆ, LEWAREK, BANK GENÓW, NIESZPORY, WSPÓLNY ZASÓB, CZASZA, PANATENAJE, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, GÓRY WULKANICZNE, WIĄZANIE KOORDYNACYJNE, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, PSZCZOŁA EGIPSKA, KURATOR SĄDOWY, CYTADELA, WIDMO ABSORPCYJNE, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, SITO MOLEKULARNE, DYNAMIKA, ZIEMIA, TECHNOKRATA, DREWNO WCZESNE, ADRES ELEKTRONICZNY, FORMACJA, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, WIDZENIE BARWNE, URLOP MACIERZYŃSKI, WIĄZANIE ATOMOWE SPOLARYZOWANE, SKANSEN, DZBANEK DO KAWY, PERYPATETYK, DROGI ODDECHOWE, METROPOLIA, STOWARZYSZONY, PRAWO, PRAWO POWIELACZOWE, PARWOWIROZA, APARAT ARTYKULACYJNY, NIEDŹWIEDZIA PRZYSŁUGA, INTERWAŁ, BEZWZGLĘDNOŚĆ, SZKŁO MĄCONE, TORFOWISKO NISKIE, ANALIZA WARIANCJI, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, KLASTER KOMPUTEROWY, TELESKOP, ZADUPIE, RÓWNANIE RÓWNOWAŻNE, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, WIELKANOC, ANTROPOGENEZA, TRANSEKT, WCINKA, RANDKA W CIEMNO, POWINNOŚĆ, PARTIA WŁOSKA, ANKIETA, INDULGENCJA, PRZEDROST, ASOCJALNOŚĆ, DOCHODZĄCA KOBIETA, LAMPA BŁYSKOWA, PARADOKS LEONTIEFA, SZYBKOZŁĄCZE, DOBRO PRAWNE, STAN CZYNNY, BINARNOŚĆ, OGIEŃ I WODA, ZERÓWKA, ŚWIĘTA, KOLBA, KONOTACJA, MIĘSO RYBY, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, TREGGINSY, PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT, FALA RADIOWA, ICHTIOZAURY, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, TROFEUM ŁOWIECKIE, AUTOKRATYCZNOŚĆ, OKAZJONALIZM, SOSJERKA, EGZOTYK, BEFKA, SZÓSTY, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, KONWEJER, DRZEWO LIŚCIASTE, FUNDUM, AZYL DYPLOMATYCZNY, IRRADIACJA, SFEROLIT, KAPITAŁ, MINERALIZATOR, URWIS, DOBRO NORMALNE, LINIA, ZARODZIEC RUCHLIWY, ODPŁYW, PODWOZIE, OSTATNIA PROSTA, CZARCIK, NAWIEW, INTERESOWNOŚĆ, PIANOLA, NEORENESANS, PARAZYTOFIT, CZTERNASTY, PODWÓJNA ARTYKULACJA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, WĘZEŁ, WIKLINA, CYKL PŁCIOWY, BRUKSELA, JOGGERSY, ANTYLOPA NIEBIESKA, WSCHODY, MYSZORYJKI, ARGUMENT, DRUGI, LUPERKALIE, ODKŁACZACZ, SUCHY PROWIANT, EPITET, WIZA POBYTOWA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, STYLIZACJA, WYPRAWKA, NERWICA NIEDZIELNA, WOLA, TASIEMIEC UZBROJONY, KIEŁBASA PRZEDWYBORCZA, KOMPLEKS, BEZKIERUNKOWOŚĆ, RZEKOTKA DRZEWNA, APARAT, GRUPA WSPARCIA, PRZYPORA, NIERÓWNOŚĆ, SZEREG HARMONICZNY, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, PŁOMIEŃ, DROGI RODNE, TERMOPLAST, WYWOŁYWACZ, MELODIA, EMITOFAGIA, PODWIECZÓR, JODŁA, MALTZ, KOMUNALKA, TERMOSIK, WINA NIEUMYŚLNA, ZJAWISKO THOMSONA, METASTRONA, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, BICZOGON OCZKOWANY, DIABEŁEK, SABATARIANIN, LIPIEC, LIPA, HAPPY HOUR, DNI, EKSPANDER, HYDROFOR, JEDLINA, WIDZENIE PERYFERYJNE, KISZENIAK, GNIAZDO OGNIOWE, JON, KLEKOTKA, PRZYBYTEK, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, DOBRO KLUBOWE, BARSZCZ BIAŁY, SAMORZĄDNOŚĆ, EKSPLOZJA, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, ROŚLINA PSZCZELARSKA, GÓRY ZAŁOMOWE, MAJĘTNOŚĆ, WYPŁATA, GEOFIT, OBLAT, PAROL, KOSTIUM, MARKETING SKOJARZENIOWY, SZYBKOŚĆ, BREWIARZ, KONIEC, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, LIOPELMOWATE, BAZA LOKALOWA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, KURDUPLOWATOŚĆ, ZDANIE ZŁOŻONE, GRUCZOŁ MLEKOWY, MOCARSTWO, REPUBLIKA LITEWSKA, KONSTYTUCJA, ROZZIEW, SKOCZEK EGIPSKI, DANE WRAŻLIWE, AGREGATY PIENIĘŻNE, MATA GRAWITACYJNA, ZASZŁOŚĆ, BEZCHMURNOŚĆ, NIEPOKALANEK MNISI, TON, NIEBO, ROZRABIACZ, PORZĄDEK DZIENNY, NAZAREJCZYK, ZJAWISKO KERRA, ZWORKA, CZYNSZ WOLNY, ?MOŻLIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.484 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŚWIĘTO ŻYDOWSKIE OBCHODZONE NA PAMIĄTKĘ WYZWOLENIA IZRAELITÓW Z NIEWOLI EGIPSKIEJ, KTÓRE W IZRAELU TRWA 7 DNI, A W DIASPORZE - 8 DNI, POCZYNAJĄC OD 15. DNIA MIESIĄCA NISAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŚWIĘTO ŻYDOWSKIE OBCHODZONE NA PAMIĄTKĘ WYZWOLENIA IZRAELITÓW Z NIEWOLI EGIPSKIEJ, KTÓRE W IZRAELU TRWA 7 DNI, A W DIASPORZE - 8 DNI, POCZYNAJĄC OD 15. DNIA MIESIĄCA NISAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PASCHA święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASCHA
święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan (na 6 lit.).

Oprócz ŚWIĘTO ŻYDOWSKIE OBCHODZONE NA PAMIĄTKĘ WYZWOLENIA IZRAELITÓW Z NIEWOLI EGIPSKIEJ, KTÓRE W IZRAELU TRWA 7 DNI, A W DIASPORZE - 8 DNI, POCZYNAJĄC OD 15. DNIA MIESIĄCA NISAN sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ŚWIĘTO ŻYDOWSKIE OBCHODZONE NA PAMIĄTKĘ WYZWOLENIA IZRAELITÓW Z NIEWOLI EGIPSKIEJ, KTÓRE W IZRAELU TRWA 7 DNI, A W DIASPORZE - 8 DNI, POCZYNAJĄC OD 15. DNIA MIESIĄCA NISAN. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x