SZARAK, LEPUS EUROPAEUS - GATUNEK SSAKA Z RODZINY ZAJĄCOWATYCH; WYSTĘPUJE POSPOLICIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, JEST TYPOWO STEPOWYM GATUNKIEM, ŻYJE PRZEWAŻNIE NA OTWARTYCH OBSZARACH UPRAW ROLNICZYCH, ŁĄK I W MŁODNIKACH ŚRÓDPOLNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAJĄC SZARAK to:

szarak, Lepus europaeus - gatunek ssaka z rodziny zającowatych; występuje pospolicie na terenie całej Polski, jest typowo stepowym gatunkiem, żyje przeważnie na otwartych obszarach upraw rolniczych, łąk i w młodnikach śródpolnych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZARAK, LEPUS EUROPAEUS - GATUNEK SSAKA Z RODZINY ZAJĄCOWATYCH; WYSTĘPUJE POSPOLICIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, JEST TYPOWO STEPOWYM GATUNKIEM, ŻYJE PRZEWAŻNIE NA OTWARTYCH OBSZARACH UPRAW ROLNICZYCH, ŁĄK I W MŁODNIKACH ŚRÓDPOLNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.755

LIKENOPS, BBS, KRAŚNIK, MĄCZLIK, ŻÓŁW IRWINA, GĄGOL, ZACHOWAWCZOŚĆ, MOCZARA WŁOSKOWATA, SEKODONTOZAUR, AUTOMOBILKLUB, BAWÓŁ LEŚNY, BOWLS, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, WIARA, SZCZAW, BARKAS, CZERWONA WDOWA, CZARKA, KOSTRZEWA KOSMATA, PINGWIN MAGELLAŃSKI, TENREK, PETREL FIDŻYJSKI, ZWINNIK BLEHERA, ZŁOTOSŁONKA AUSTRALIJSKA, ŚWISTAK, WANNANOZAUR, FEIJOADA, PYTON ROMBOWY, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, KUSACZ PRĄŻKOWANY, ROŻENIEC KRÓTKOSTERNY, ŚREDNIACTWO, JAŹWIEC, ROZŁUPEK OSZRONIONY, CHOROBOWE, PAZUROGON UDOPRĘGI, KRUCZYNA SUNDAJSKA, ORZEŁ, DRWALNIK, NIEDOSTATECZNY, REJA, BRAZYLIJSKIE DRZEWO PIEPRZOWE, ILOCZYN WEKTOROWY, PAPUGI WŁAŚCIWE, OSET PAGÓRKOWY, SZCZUR WODNY, WILGA KAPTUROWA, SZAROTA HOPPEGO, SOSNA SMOŁOWA, HANSUEZJA, BAWÓŁ KRÓTKOROGI, TRIAL ROWEROWY, ŻABIRU, ZAPAŁKA SZTORMOWA, SKŁAD, MAGISTRALA, ŻÓŁTLICA WŁOCHATA, BATON, TAJWANIA, GLEDICZIA, PRĄD ZAWIESINOWY, SAŁATA MORSKA, BURZYK SZAROGRZBIETY, SELER WODNY, CIAMAJDOWATOŚĆ, SFENAKODON, POLONISTYKA, ISKRA, NARCYZ NIEZRÓWNANY, BORODZIEJ, MONARCHIA DZIEDZICZNA, SOWIZDRZALSTWO, DIKSONIA POŁUDNIOWA, GRA WYŚCIGOWA, PSZCZOŁA MACEDOŃSKA, COMBER, SZAROTA DROBNA, ŚWIERZBOWIEC NASKÓRNY, PERKOZ RDZAWOSZYI, CHRONOMETR OKRĘTOWY, ANTYWIRUS, PAWILON, MIEJSCE SIEDZĄCE, DRINK, ROŻENIEC ŻÓŁTODZIOBY, PYŁKOJAD BIAŁOGARDŁY, LETYNIEC, POKAZOWOŚĆ, PODATEK MAJĄTKOWY, JĘZYK MASZYNOWY, BILBIL OGRODOWY, WALEC PARABOLICZNY, PRZEŁAWICENIE, PASKOWNIK ZIELONY, WRÓBLE JĘZYCZKI, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, TYMALONEK RDZAWY, BIEGACZ, EGZAMIN, ZASOBOŻERNOŚĆ, PAWANA, AJ-AJ, BODZIEC BEZWARUNKOWY, DRĘTWA BRUNATNA, NIEPOBOŻNOŚĆ, CZERWONIEC, SALWINIA OKRĄGŁOLISTNA, HARTOWNOŚĆ, STOJAK, KASZALOT, BLONDYNA, RAGLAN, PASKOWNIK WIELKODZIOBY, CZAPLA RAFOWA, TARNINA, WŁOŚNICA SINA, PODTRZYMKA, KOZŁEK LEKARSKI, KROCIONÓG, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, WRZOS, ROPUCHA KUBAŃSKA, PRZYWROTNIK BOGUMIŁA, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, SOSNA GÓRSKA, BIURO, GRUBOSKÓRNOŚĆ, PROFESJONALNOŚĆ, HUBA SINIAK, KATTA, STOKŁOSA OBIEDKOWATA, LICZBA ALGEBRAICZNA, ZBOŻE, WODZINCZYN, SZÓSTAK, PALMA KRZACZASTA, MODEL, STAWKA AWANSOWA, OSA ŚREDNIA, PASOŻYTKA, SZRONIAK WRZOSOWY, PUCHACZ, NANOTYRAN, BŁYSZCZYK PITTIERA, TRZASKACZ KURANTOWY, STRZAŁKA MAŁA, CZUBIK RUDOLICY, PRĄTNICZEK MALEŃKI, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, CZYŚCIEC, WRONA, ŚWIERK SERBSKI, LEGALIZM, WELINGTONIA, ANTYLOPA MODRA, SZCZERKLINA PIASKOWA, LOTOS EGIPSKI, ŁASKAWCA, DWASALA, ŻMIJOWCOWATE, ŻARARAKA, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, AUTOPARODIA, KOŁOSZ SZCZELINOWY, CYNERARIA, WZORNIK, AGREGATOR, IMPULSYWNOŚĆ, PIANA, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, PASKOWNIK BIAŁOSTERNY, CHERA AUSTRALIJSKA, PIASECZNICA, CHABER, ŚCIGA, SUPLENT, SEMITKA, GUGIEL, ABOLICJONISTA, TAPIRANGA, ZŁOCIEŃ MARUNA, MEZOZAUR, JEDLICA MENZIESA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, WŁAŚCIWOŚĆ, EKOSFERA, ARAGOZAUR, WÓŁ VU QUANG, KONTRAKT MENADŻERSKI, MEGALANKOZAUR, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, OLEJOWIEC, GARDZIELEC, PRETENSJA, POBUDKA, BHARAL, BURZYK OKULAROWY, BAJER, PAWIAN SENEGALSKI, ŻÓŁW CIERNISTY, BOŚNIACKOŚĆ, IMPALA, KOSOGON, ARCHEOPTERYKS, PIERWSZOŚĆ, MUZYKA KLASYCZNA, MUCHOŁÓWKA, ZBITOŚĆ, BUŁKA MONTOWA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, KUKUŁA PŁOWA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, AKSAMITKA LŚNIĄCA, SKRZYPŁOCZE, BANKA, HUBA TWARDA, BORZEŚLAD, SARNA, TURANOWIE, SSANIE, HUCZEK ZIEMNY, GORZEKWIAT, WIMBLEDON, DZIWACZKA ARLEKIN, CZYŻ ZWYCZAJNY, AKTYWNOŚĆ, KRWIOBIEG PŁUCNY, MODRASZEK IKAR, GNIOTOWNIK, KRĘPACZEK LŚNIĄCY, WAFEL, TWIERDZENIE KRULLA, MHOR, LINUX, ZWINNIK OGONOPRĘGI, BEZPODSTAWNOŚĆ, RAMKA ODCZYTU, ROPUCHY STRUMIENIOWE, ZBOWID, PASKOWIK ŻÓŁTAWY, DRZYM JASKÓŁCZY, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, TRÓJSKLEPKA TAJWAŃSKA, LASONÓG ZACHODNI, TUJOWIEC TAMARYSZKOWY, KORYTO, SZUPIN, CZARNIAK, OSET NASTROSZONY, MLECZAN, ZDROJEK POSPOLITY, WONNICA, NAWAŁNIK WILSONA, TRÓJSKLEPKA WIELKOŁODYGOWA, TAKSÓWKARKA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, FOREMAN, MIODOWNIK, ABCHASKI, WRZOSOWIEC, NAWĘD, CZAPLA, KUSACZ, ROŚLINA SOLNISKOWA, DELFIN CZARNOGŁOWY, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, AMPELOZAUR, MIODOJADEK OLIWKOWY, RUSKOŚĆ, ATAWIZM, KOSARZ ZWYCZAJNY, BRAZILOZAUR, RETROGRADACJA, BEŁKACZEK POSPOLITY, CZAPLA OKAZAŁA, PŁOMYKÓWKA CIEMNA, SEWELOWATE, RYŻOJAD, KORMORAN ATLANTYCKI, KONOPIE WŁÓKNISTE, KLINOCHWOSTKA BAŻANCIA, WANGA BIAŁOGARDŁA, BŁYSTKA OBROTOWA, JABŁOŃ SYBERYJSKA, REDEMPTORYSTA, POLEMICZNOŚĆ, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, TRAWERS, POCHUTNIK, ANTYLOPA, OBIONE, KOMPUTER KWANTOWY, WALABIA PASMOWA, DICYNODON, STODOŁA, PROGRESYWIZM, ZNAMIENNOŚĆ, ŁUSKODRWAL BIAŁOSZYI, ?KOSMATEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.755 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZARAK, LEPUS EUROPAEUS - GATUNEK SSAKA Z RODZINY ZAJĄCOWATYCH; WYSTĘPUJE POSPOLICIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, JEST TYPOWO STEPOWYM GATUNKIEM, ŻYJE PRZEWAŻNIE NA OTWARTYCH OBSZARACH UPRAW ROLNICZYCH, ŁĄK I W MŁODNIKACH ŚRÓDPOLNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZARAK, LEPUS EUROPAEUS - GATUNEK SSAKA Z RODZINY ZAJĄCOWATYCH; WYSTĘPUJE POSPOLICIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, JEST TYPOWO STEPOWYM GATUNKIEM, ŻYJE PRZEWAŻNIE NA OTWARTYCH OBSZARACH UPRAW ROLNICZYCH, ŁĄK I W MŁODNIKACH ŚRÓDPOLNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAJĄC SZARAK szarak, Lepus europaeus - gatunek ssaka z rodziny zającowatych; występuje pospolicie na terenie całej Polski, jest typowo stepowym gatunkiem, żyje przeważnie na otwartych obszarach upraw rolniczych, łąk i w młodnikach śródpolnych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAJĄC SZARAK
szarak, Lepus europaeus - gatunek ssaka z rodziny zającowatych; występuje pospolicie na terenie całej Polski, jest typowo stepowym gatunkiem, żyje przeważnie na otwartych obszarach upraw rolniczych, łąk i w młodnikach śródpolnych (na 11 lit.).

Oprócz SZARAK, LEPUS EUROPAEUS - GATUNEK SSAKA Z RODZINY ZAJĄCOWATYCH; WYSTĘPUJE POSPOLICIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, JEST TYPOWO STEPOWYM GATUNKIEM, ŻYJE PRZEWAŻNIE NA OTWARTYCH OBSZARACH UPRAW ROLNICZYCH, ŁĄK I W MŁODNIKACH ŚRÓDPOLNYCH sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - SZARAK, LEPUS EUROPAEUS - GATUNEK SSAKA Z RODZINY ZAJĄCOWATYCH; WYSTĘPUJE POSPOLICIE NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, JEST TYPOWO STEPOWYM GATUNKIEM, ŻYJE PRZEWAŻNIE NA OTWARTYCH OBSZARACH UPRAW ROLNICZYCH, ŁĄK I W MŁODNIKACH ŚRÓDPOLNYCH. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x