TECHNIKA GRAFICZNA ZALICZANA DO DRUKU PŁASKIEGO, GDZIE RYSUNEK PRZEZNACZONY DO POWIELANIA WYKONUJE SIĘ NA KAMIENIU LITOGRAFICZNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LITOGRAFIA to:

technika graficzna zaliczana do druku płaskiego, gdzie rysunek przeznaczony do powielania wykonuje się na kamieniu litograficznym (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LITOGRAFIA

LITOGRAFIA to:

malarz, jeden z czołowych przedstawicieli Młodej Polski (1854-1929) obrazy historyczne, kompozycje, portrety 'Wigilia zesłańców', 'Zatruta studnia' (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNIKA GRAFICZNA ZALICZANA DO DRUKU PŁASKIEGO, GDZIE RYSUNEK PRZEZNACZONY DO POWIELANIA WYKONUJE SIĘ NA KAMIENIU LITOGRAFICZNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.250

BACHANTKA, POKRYWA, SIATKA, AUTOCHROM, ZIELONA GRANICA, GOŁĄBEK, WYŁUDZACZ, ŚRODEK TRWAŁY, EKLIPTYKA, KOPROFAGI, CHIRURGIA, RENTIER, CZAPA POLARNA, TEST SPRAWNOŚCIOWY, BAWOLE OKO, FRONT, WYTWÓRCZOŚĆ, POZWANY, MORZE CZARNE, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, WYKONANIE, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, SPRAWDZIAN, PŁOMIEŃ, SKIBOB, DINGO, FARSA, ZWARTOŚĆ, DORADZTWO PERSONALNE, KŁOPOTANIE SIĘ, KRANIOLOGIA, BRUTALIZM, MYSZ DOMOWA, WIOSKA, ARTEFAKT, KANAŁ HAVERSA, CZARTER, GEN HIPOSTATYCZNY, PRUSAK, KLOAKA, NAPŁYW, WĘZEŁ KRZYŻOWY, FILOLOGIA ORIENTALNA, LINIE OCEANICZNE, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, MAFIJNOŚĆ, SKŁAD, ŻABA ORANŻERYJNA, LIPOWATE, RĘKA SZPONIASTA, FIGURA, EKSPERTKA, POMÓR, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, ADIDASEK, KOMÓRKA KERRA, SOLNISKO, OŁOWIAN, PIKIEL, UZBECKI, MORALNOŚĆ, ANTROPOLOGIZM, EGOCENTRYCZNOŚĆ, HEBRAJSKI, OSTRY BRZUCH, CYKL KOSMICZNY, HALLOTRON, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, ZASYP, SKARGA, KRZYŻYK, SZKOLARSTWO, PŁOMYCZEK, SKRZYNKA, SAMOCHÓD DOSTAWCZY, RAMIENICA OMSZONA, AGRAFON, NADZIEWARKA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, PERYPATETYK, LOMUSTYNA, MAKARON, KOSTKA BRUKOWA, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, ASOCJACJA GWIAZD, UDAR SŁONECZNY, MEDYCYNA NUKLEARNA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, KILBLOKI, DWUBÓJ KLASYCZNY, WŁAZ, STROFANTYNA, PAJĄCZEK, REHABILITANT, OPÓR WZNIESIENIA, ROZMOWY W MAGDALENCE, ANTROPOLOGIA, ZMIENNA ZWIĄZANA, WATA CELULOZOWA, DWORUS, ŚWIDER, JĘZYK ISLANDZKI, KOŚĆ SKOKOWA, KARDIOCHIRURGIA, CHLOASMA, ANION HYDROKSYLOWY, ŁUSKOWIEC, ŁAPADŁO, PISMO OBRAZKOWE, RÓG, POMROK, RYT, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, BREAKDANCE, POPRZEDNICZKA, POSMAK, TRZMIELOJAD, MARSZAND, STYL IZABELIŃSKI, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, DROP, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, FALKON, MAH JONG, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, AMBULATORIUM, STAROINDYJSKI, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, APLIKANT ADWOKACKI, RENESANSOWOŚĆ, POJAZD CZŁONOWY, ZŁUDNOŚĆ, WISKOZA, PROTOZUCH, BRANDMUR, KONTRAPUNKT, CZUBATY PAWIAN, OFENSYWA, MUZYCZNOŚĆ, GARDEROBIANA, JEZIORO EUTROFICZNE, STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, HERBACIARKA, PROTETYKA, ARCHAISTA, KRĄŻEK PRZESUWNY, SZYP, GRZYB NADRZEWNY, TARYFA ULGOWA, ZATRZYMANIE SIĘ, ANTYCYKLON, KASTA, RECEPCJA, KORYFEUSZ, DŻINGIEL, POŻAR, KCIUK NARCIARZA, CZAPKA NIEWIDKA, CZYRAK MNOGI, BŁONA PŁAWNA, SZYSZAK HUSARSKI, WIAROŁOMSTWO, SHOUNENAI, WIDZIADŁO, KARP PEŁNOŁUSKI, LISTNIENIE, ZBOŻE, KARELIA, SZMUGLERZ, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, BARWY WOJENNE, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, EKSTRADYCJA, PUB, PIEPRZYK, KULTURA WIELBARSKA, JOGURCIK, OPAS, BASENIK, SYSTEMIK, NURKOWIEC, KORONIARZ SERCATY, PLICHTA, STYL PRZERZUTOWY, GALERIA HANDLOWA, SZARPANINA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, ANTYGRAWITACJA, MAŁOŚĆ, CHARLES, CIĘŻAREK, BABA JĘDZA, MELINA, BADANIE JAKOŚCIOWE, ALKA, OPENER, ZAJĘCZA WARGA, KAPUCHA, TUKAN, FILOLOGIA GERMAŃSKA, REAKCYJNA PRAWICA, GRUSZKA, SPÓŁKA CICHA, ADOBE PHOTOSHOP, KUCZKA, BEJT, STRZAŁA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, PORZĄDEK KORYNCKI, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, ALGEBRA, NIESUBORDYNACJA, CZESKI, LIŚCIENIE, FRAGMENTACJA PLECHY, UDERZENIE, RAMFORYNCHOWCE, LODOWIEC ALPEJSKI, POŚWIĘCENIE, CHOROBA RUBARTHA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, ŻAKARD, ZOOFAGIA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, BIOFLAWONOID, ZŁUDZENIE, CIELENIE LODOWCA, KONIEC, ODKRYCIE, SKÓRNICTWO, ŻABA NILOWA, GRAF, PLANETARIUM, EFEKCIARSTWO, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, PERFUMA, DOJŚCIE, AUTO, DROZD, NOTORYCZNOŚĆ, HALOGENOWODÓR, SKRĘCENIE STAWU, RUDZIK, ŁOŻYSKOWIEC, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, ZAJOB, ŻÓŁTODZIÓB, STOLARZ MEBLOWY, ARCHEOLOGIA PODWODNA, RZEŹNIA, DOMEK, KRUP, JAZGOT, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, TAUTOCHRONA, RAFA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, SZARA MYSZ, KUGUAR, ROCK AND ROLL, ŁONO ABRAHAMA, NIESŁUSZNOŚĆ, FUNKCJA WYKŁADNICZA, TURBINA AKCYJNA, IRONIA, ŹRÓDŁO, STOPOFUNT, ŁOŻYSKO TOCZNE, STATEK, ARC SIN, GWASZ, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, AKWAWITA, NEANDERTALCZYK, ODKRYTY ATAK, GEREZA BIAŁOBRODA, PANEK, BOSTON, OOLOGIA, WIOSNA, FILOLOGIA POLSKA, PROCENT SKŁADANY, SFORMUŁOWANIE, OJCZYZNA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, POWAGA, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, TAJEMNICA ADWOKACKA, CHMURA NISKA, WASAL, ZAPITKA, KIERZNIA, STOJAK, MOWA, PLACÓWKA RODZINNA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, ?CZAS MĘSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.250 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNIKA GRAFICZNA ZALICZANA DO DRUKU PŁASKIEGO, GDZIE RYSUNEK PRZEZNACZONY DO POWIELANIA WYKONUJE SIĘ NA KAMIENIU LITOGRAFICZNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TECHNIKA GRAFICZNA ZALICZANA DO DRUKU PŁASKIEGO, GDZIE RYSUNEK PRZEZNACZONY DO POWIELANIA WYKONUJE SIĘ NA KAMIENIU LITOGRAFICZNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LITOGRAFIA technika graficzna zaliczana do druku płaskiego, gdzie rysunek przeznaczony do powielania wykonuje się na kamieniu litograficznym (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LITOGRAFIA
technika graficzna zaliczana do druku płaskiego, gdzie rysunek przeznaczony do powielania wykonuje się na kamieniu litograficznym (na 10 lit.).

Oprócz TECHNIKA GRAFICZNA ZALICZANA DO DRUKU PŁASKIEGO, GDZIE RYSUNEK PRZEZNACZONY DO POWIELANIA WYKONUJE SIĘ NA KAMIENIU LITOGRAFICZNYM sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TECHNIKA GRAFICZNA ZALICZANA DO DRUKU PŁASKIEGO, GDZIE RYSUNEK PRZEZNACZONY DO POWIELANIA WYKONUJE SIĘ NA KAMIENIU LITOGRAFICZNYM. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast