TO, ŻE COŚ MA DWIE STRONY ALBO ZNAJDUJE SIĘ PO DWÓCH STRONACH CZEGOŚ, NP. DRUKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUSTRONNOŚĆ to:

to, że coś ma dwie strony albo znajduje się po dwóch stronach czegoś, np. druku (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DWUSTRONNOŚĆ

DWUSTRONNOŚĆ to:

to, że coś jest zawierane, dokonywane przez dwie strony, np. umowa (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ MA DWIE STRONY ALBO ZNAJDUJE SIĘ PO DWÓCH STRONACH CZEGOŚ, NP. DRUKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.000

ZIEMIA ODNIESIENIA, CHOROBA SCHILDERA, RAMKA, PLASTYCZNOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, DEMONSTRACJA, BRONCHIT, DYWESTYCJA, GRAFIKA WEKTOROWA, ISTOTA RZECZY, LABORANT, SEN, ZWIĘZŁOŚĆ, SZYB WINDOWY, CZOŁO LODOWCA, DZIADZIENIE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, MEANDER, MIERNIK, SKNERSTWO, OSŁONKA, POST, BROŃ KONWENCJONALNA, MEDYCYNA PALIATYWNA, PŁACHTA, SEJM, PRZESYŁACZ, FARBA OLEJNA, PĘTÓWKA, TEMPERATURA ZAPALENIA, SZATA TYPOGRAFICZNA, ULĘGAŁKA, BOSTON, STARA MALEŃKA, FILOLOGIA ROSYJSKA, TEŚCIK, RYBONUKLEOZYD, ALBAŃSKOŚĆ, ANTAŁ, KAPILARNOŚĆ, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, DOM KATECHETYCZNY, PRAWO RUSKIE, SENAT, SUTERENA, HURTNICA ZWYCZAJNA, GONIEC, AŁMA-ATA, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, FILOZOF, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, ARMATKA, EDYKUŁ, PRZEWÓD WIELOŻYŁOWY, LAMERSTWO, EKONOMIA POLITYCZNA, GALANTERIA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, REWIZOR, OSTATECZNOŚĆ, MINIMALISTA, PEPERONI, KOŚLAWIEC, POCHŁANIACZ, LICEUM, REKLAMIARZ, TRUTEŃ, OSTATNIA PROSTA, NERW, LAMPA CROOKESA, KOCZKODAN, NOGAJOWIE, DWUMECZ, MECHANIKA KONSTRUKCJI, METAMORFIZM, MIKROMACIERZ DNA, DYPTYK, KANAPKA, PUZZLE, ŻELAZNE PŁUCO, BUSINESSMAN, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, MIECZ OBROTOWY, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, GEOFAG, PRECESJA, PŁASZCZ KĄPIELOWY, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ROLA, POZER, TRĄBKA POCZTOWA, KAPISZONÓWKA, LEPIDOZAURY, ZESPÓŁ DRAVET, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, GANOIDY KOSTNE, STRZELEC POKŁADOWY, JON WODOROTLENKOWY, NUR LODOWIEC, JORDANEK, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, OKOŃ, CIAŁO SZTYWNE, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, TAŚMA PRODUKCYJNA, TYPOGRAFIA, PRZECIWWSKAZANIE, MALARSKOŚĆ, OZNACZENIE, SEPARACJONIZM, EPICYKL, OZDOBA, PTASZNIK GOLIAT, UKŁAD ODNIESIENIA, FRAGMENTACJA, PRZECHOWANIE, BELKA, CHRZEST, KSIĄŻĘ ALBERT, MEGATSUNAMI, GRZECH CIĘŻKI, WYDARZENIE, ZGRUBIENIE, CHWAŁA, PROMINENCJA, NAWÓJ, GEOLOGIA PODSTAWOWA, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, WIGILIA, TUBA, DWÓJKA PODWÓJNA, PETREL, FRANCISZKANIZM, KULTURA PIEŃKOWSKA, NA PIESKA, ROZŁOŻYSTOŚĆ, AMFITEATR MORENOWY, CZEPLIWOŚĆ, ZWINNOŚĆ, WYCINEK, ZATOPIONA DEPRESJA, OPINIA, CEL, REWELATOR, UROJENIE KSOBNE, NATURYZM, KĄPIEL, DWUWIERSZ, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, NAJDUCH, PORA, GAWORZENIE, PUNKT WYPADOWY, WĘZEŁ, DYSTANS, OWOCNOŚĆ, UPOJNOŚĆ, DONIESIENIE, CYNA, CHOCHLA, ŻÓŁTODZIÓB, EGZOTERYCZNOŚĆ, GOLARZ, ZANIK, STRZAŁKA, OKSFORD, WĘZEŁ ZDERZAKOWY, BIAŁORUTENISTYKA, GRUCZOŁ ŁZOWY, POTOP, POSTĘPOWANIE, MARNOTRAWSTWO, NARTA WODNA, INDAGATOR, WZORZEC, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, WEŁNIANKA, PŁAWNOŚĆ, EWANGELICYZM, ROZMOWY W MAGDALENCE, ZWIĄZKOWIEC, METODA SCENARIUSZOWA, PODKŁAD, FALKA, ŻYWIEC, STENBOK, BERA, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, KISIEL, ZARZUTKA, ŻUŻLOBETON, ZAKRES POJĘCIOWY, AKROPOL, KAJMAN KROKODYLOWY, EGZOSZKIELET, RUBIN, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, AGRAFON, BRACTWO KURKOWE, SZTUKA, SUBKULTURA, SYMBOLICZNOŚĆ, JASZCZURKA WĘŻOWATA, WĄŻ, PRZECIWSTAWIENIE, CARILLON, SZCZELINA OCZODOŁOWA, PAS, ARCYDZIEŁO, RZUT OSOBISTY, KUSZYK, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, ALIENACJA, ZASADA SZUFLADKOWA DIRICHLETA, STRATOTYP, BYSTROŚĆ, CHASER, NIEDOSTATEK, DURNOWATOŚĆ, ŁAWA MIEJSKA, OTCHŁAŃ, PRZEZROCZYSTOŚĆ, HUYGENS, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, GRA NIESKOŃCZONA, BECZKA, ÓSEMKA, TEORIA CIAŁ, ŚMIECISKO, BLOCZEK, KART, AFERA ROZPORKOWA, KOLOR OCHRONNY, LINIA GŁOWY, PERCHA, MODUŁ, OGRZEWNICTWO, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, SZANIEC, ODKRYWANIE DUSZY, UROLOGIA, REKLAMANT, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, NIEISTOTNOŚĆ, KROK ŁYŻWOWY, GÓWNOJAD, SZMUGLER, PRĄD ZAWIESINOWY, OBIJACZKA, BEZSENS, WYPARZACZ, TERMOTRANSFER, KARTOGRAFIA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, REFORMATOR, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, KOŁO, DYJAMENT, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, ZWARCIE, USZCZERBEK, PŁYTKA CHODNIKOWA, PYRTUŚ, CHIRURGIA DZIECIĘCA, PETARDA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, KONGRUENCJA, KRATA, MINIATURKA, SKRĘTKOWCE, MUR, SASZETKA, CUDOWNY OWOC, PALATOGRAFIA, UNIK, POPRZEDNIK, GRATIS, NIEUPRZEJMOŚĆ, BREZYLKA, JUTLAND, ALABASTRON, PRZEJEZDNY, BALANS, GRABEN, SYSTEM WBUDOWANY, CHODZĄCA POWAGA, CHRONICZNOŚĆ, SKUPYWACZ, JASTRZĘBNIK, CIENNIK, MAZUT, PATAGOZAUR, DZIECINNOŚĆ, ANTYWZORZEC, RÓJKA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, BELKA, GORZKOŚĆ, ?KANCEROGEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.000 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ MA DWIE STRONY ALBO ZNAJDUJE SIĘ PO DWÓCH STRONACH CZEGOŚ, NP. DRUKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ MA DWIE STRONY ALBO ZNAJDUJE SIĘ PO DWÓCH STRONACH CZEGOŚ, NP. DRUKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUSTRONNOŚĆ to, że coś ma dwie strony albo znajduje się po dwóch stronach czegoś, np. druku (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUSTRONNOŚĆ
to, że coś ma dwie strony albo znajduje się po dwóch stronach czegoś, np. druku (na 12 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ MA DWIE STRONY ALBO ZNAJDUJE SIĘ PO DWÓCH STRONACH CZEGOŚ, NP. DRUKU sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - TO, ŻE COŚ MA DWIE STRONY ALBO ZNAJDUJE SIĘ PO DWÓCH STRONACH CZEGOŚ, NP. DRUKU. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x