TO, ŻE KOGOŚ LUB CZEGOŚ NIE WOLNO NARUSZYĆ, NIE MOŻNA MU ZROBIĆ KRZYWDY, INGEROWAĆ W NIEGO FIZYCZNIE W SPOSÓB NIEPOŻĄDANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIENARUSZALNOŚĆ to:

to, że kogoś lub czegoś nie wolno naruszyć, nie można mu zrobić krzywdy, ingerować w niego fizycznie w sposób niepożądany (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIENARUSZALNOŚĆ

NIENARUSZALNOŚĆ to:

to, że czegoś nie można naruszyć, nie można go zmienić, zignorować, złamać (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE KOGOŚ LUB CZEGOŚ NIE WOLNO NARUSZYĆ, NIE MOŻNA MU ZROBIĆ KRZYWDY, INGEROWAĆ W NIEGO FIZYCZNIE W SPOSÓB NIEPOŻĄDANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.512

OBIEKTYWNOŚĆ, ŚCIĘCIE, MOWA NIEZALEŻNA, TOREBKA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, BĘBEN, NIEDOTYKALNOŚĆ, FACIO, CZAPKA TEKTONICZNA, PROFIL, CHRZEST, MORWIN, DESPOTIA, ZACHOWANIE, METROPOLIZACJA, CZASZA LODOWA, PADWAN, KRZYŻ MALTAŃSKI, APORT, KOCIOŁ, KOŁNIERZ, GROŹBA KARALNA, WISKOZA, KONEW, CHMURA NISKA, REPUTACJA, MAŁPA, GEODETA, KARAWANA, PILOT, PODCASTING, GNÓJ, FILIPIN, ZEWŁOK, NIEPIŚMIENNOŚĆ, NASYCENIE, KOPALINA SKALNA, SCENARIUSZ, PRAWA STRONA, KONKURS, MATERAC, KOD PREFIKSOWY, TRAWERS, SIEDMIOKROTNOŚĆ, PALIWO KOPALNE, FUTRYNA, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, OBROŃCA, ŁASZT, PAMIĘĆ GÓRNA, MAJĘTNOŚĆ, SZTUKA DEKORACYJNA, PRZYZWOITKA, PÓŁSIEROTA, LEBERKA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, OWADZIARKI, FINAŁ, SAMOGŁOSKA USTNA, NAWIS, SALTARELLO, ZESTAW, DZIAD, POWIELACZ ELEKTRONOWY, TRZYDZIESTKA, JAWNOGRZESZNICA, STYMULACJA, CLERK, PAMPA, ANIOŁ STRÓŻ, PRZEPOJA, KSIĘSTWO, BIEGUN, ANTYTETYCZNOŚĆ, AGAMA PERSKA, KLASYFIKACJA, PRZEBIERANIEC, WRZASKLIWOŚĆ, PLANETA, MOC CZYNNA, GARNUSZEK, CZASOWNIK FRAZALNY, SKUMBRIA, SKRA, KĘPA, KUDŁACZ, KLERK, INDYJSKI, DOM DZIECKA, TŁO, CHOCHOŁEK, NARTA WODNA, ŻUŻEL, DRŻĄCZKA, KAUCZUK BUTYLOWY, PUSTY DŹWIĘK, TERATOGEN, GERMAŃSKI, ANIOŁ STRÓŻ, INSTRUKCJA, INCYDENTALNOŚĆ, PLUGAWOŚĆ, RYBY KOPALNE, ERUPCJA, OUTSIDER, KANKAN, NIĆ, ZMOWA CENOWA, PASEK, TUSZ, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, BARSZCZ, KOT, OBRAZ STEREOSKOPOWY, UŻĄDLENIE, OBRONA WŁASNA, PAROWIEC, MIODOWNIK, ZWYCZAJ, ZASÓB, PANNEAU, BASEN, PONCZOWNICA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, JĘZYK POMOCNICZY, TRANSEKT, BENCHMARK, NIEMĘSKOŚĆ, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, WAFEL, HUTA, ZĘBORÓG, NIESUBSTANCJALNOŚĆ, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, KONFIGURACJA, LINA, GĘŚ, KATAPLAZM, KOMENTARZYK, ADAPTOWANIE SIĘ, PARKIETAŻ PENROSE'A, KILOMETRAŻ, WAŁ, FAJNOŚĆ, EKSTENDER, KONTYNGENT, CIMELIUM, NIEKOMERCYJNOŚĆ, BELKOWANIE, BYSTRZE, WIDMO ATOMOWE, GOTOWIEC, KRAJARKA, WSTĘP, WYROŚLE, KIEROWCA, WŁADZA SUWERENNA, SCENOPISARSTWO, PERSPEKTYWA, MAPA PIKSELI, OSPALSTWO, LOFIKS, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, WYPEŁNIENIE, CZERPNIA POWIETRZA, INWITACJA, KARMAZYN, MANELE, POTÓWKA, GENERACJA ROZPROSZONA, ŚLIWA, DESKARZ, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, PÓŁKA SKALNA, ŻYCIODAJNOŚĆ, BEZPIECZNIK, KIEŁZNO, SZCZEROŚĆ, PARÓWKA, SZUM, MAZER, ROŚLINA OKRYWOWA, ZAPITA, POWAGA, KANAŁ, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, POTENCJAŁ ZETA, KURTYNA, FIRMA WYDMUSZKA, LOWELL, SEKRECJA, GOTOWOŚĆ, UNIWERSUM, GLEBA KOPALNA, AKRYL, TEUTON, DEPUTAT WĘGLOWY, MOBILE, DOBYTEK, KOLOR LUKOWY, HEBAN, GRANATNIK, ŚWIĄTEK, ORKAN, KORTYNA, PROWENIENCJA, MAŁA GASTRONOMIA, WIEŻA HEJNAŁOWA, OBLAT, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, KRATA ROZDZIELNA, PASJA, SALSA, BRYTFANKA, SKARGA, ODPOWIEDŹ, PĘDNIK CYKLOIDALNY, NUGAT, OCHRONNIK, NAKO, PROSTOSKRZYDŁE, INTRATA, POBOŻNOŚĆ, WIESZAK, ZIARNECZKO, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, SPĄGNICA, WEZWANIE, DWURÓG, ALLOSTERIA, WĄTŁOŚĆ, POWTÓRKA, KRÓLOWA NAUK, FRONTON, ODSKOK, RESTRYKCJA, STOPKA, ZATOKI, JÓZEK, GRABINA, ATYPOWOŚĆ, ANTYCYPACJA, KASETKA, HODOSKOP, USZCZERBEK, OWOC, FILM SF, BETON, POJEDYNCZOŚĆ, SOLISTA, WAHADŁO, WIERNOŚĆ, UKŁAD URBANISTYCZNY, PRZEDMIOT, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, GRZYB, POLITYKA KURSOWA, CZYSTKA ETNICZNA, PÓŁGOLF, PREZENCJA, ADWENTYSTA, OSZCZĘDNOŚĆ, MIARA, ŚWIATŁO CZERWONE, SZMAT, DOSADNOŚĆ, PROLIFERACJA, DRĘCZYCIEL, SPÓŁGŁOSKA SONORNA, LANE KLUSKI, EGZORCYZM, KROPLÓWKA, KĄT, MUZYKA CERKIEWNA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, BURT, CHOROBA EULENBURGA, OMDLAŁOŚĆ, MANES, GEJOSTWO, MADRAS, ZASŁUGI, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, CENTRUM, PRZESUWALNOŚĆ, BARSZCZ, REDAKTOR NACZELNY, KRASNOLUD, JEDNOSTKA NAUKOWA, GALERIA, ZWIT, ŁATA, FUTRÓWKA, SAMOCHÓD OSOBOWY, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, SIODŁO DAMSKIE, BALET, ZESPÓŁ, ?DOWÓZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.512 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE KOGOŚ LUB CZEGOŚ NIE WOLNO NARUSZYĆ, NIE MOŻNA MU ZROBIĆ KRZYWDY, INGEROWAĆ W NIEGO FIZYCZNIE W SPOSÓB NIEPOŻĄDANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE KOGOŚ LUB CZEGOŚ NIE WOLNO NARUSZYĆ, NIE MOŻNA MU ZROBIĆ KRZYWDY, INGEROWAĆ W NIEGO FIZYCZNIE W SPOSÓB NIEPOŻĄDANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIENARUSZALNOŚĆ to, że kogoś lub czegoś nie wolno naruszyć, nie można mu zrobić krzywdy, ingerować w niego fizycznie w sposób niepożądany (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIENARUSZALNOŚĆ
to, że kogoś lub czegoś nie wolno naruszyć, nie można mu zrobić krzywdy, ingerować w niego fizycznie w sposób niepożądany (na 15 lit.).

Oprócz TO, ŻE KOGOŚ LUB CZEGOŚ NIE WOLNO NARUSZYĆ, NIE MOŻNA MU ZROBIĆ KRZYWDY, INGEROWAĆ W NIEGO FIZYCZNIE W SPOSÓB NIEPOŻĄDANY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TO, ŻE KOGOŚ LUB CZEGOŚ NIE WOLNO NARUSZYĆ, NIE MOŻNA MU ZROBIĆ KRZYWDY, INGEROWAĆ W NIEGO FIZYCZNIE W SPOSÓB NIEPOŻĄDANY. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast