UMOWNY CZAS OBOWIĄZUJĄCY NA DANYM OBSZARZE, NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA LUB MNIEJSZEJ JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAS URZĘDOWY to:

umowny czas obowiązujący na danym obszarze, najczęściej państwa lub mniejszej jednostki podziału terytorialnego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMOWNY CZAS OBOWIĄZUJĄCY NA DANYM OBSZARZE, NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA LUB MNIEJSZEJ JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.782

ARCHIKONFRATERNIA, AFISZ, OSOBNIK, MACZUGOWIEC, WILK, OSOBA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, MADONNA, ZŁOTOGŁÓW, KRWIODAWSTWO, PLAMA, OBRZĄDEK, TONAŻ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ODTWARZANIE, BAZA PŁYWAJĄCA, SPOKÓJ, ŚWIĘTOKRADCZYNI, BATERIA WODOCIĄGOWA, KOMENDA, RULIK, WIERNOŚĆ, BEZECEŃSTWO, PIEPRZ MNISI, KLAMRA, KANISTER, LITEWSKI, ZAPROSZENIE, NADZIEMNOŚĆ, ŚWIĄTEK, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, KRWIŚCIĄG, BECZKA BEZ DNA, NEFROSTOMIA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, ANTRYKOT, KNOTNIK ZWISŁY, DZIRYT, POTWORA BUCZYNÓWKA, ŁĄCZYNA, SĘKACZ, OKRĄG CARLYLE'A, RESZTKI, KORMORAN BIAŁOSZYI, PRACE KONSERWACYJNE, NAKAZ, POJĘCIE LOGICZNE, NIETOPERZ, GRZBIET KSIĄŻKI, ZBYTNIK, BYSTRZE, CZŁON OKREŚLANY, CZYTAL, STREAMING, CZAS, EFEKT STYKU, KORD, KOMORA, SZPALTA, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, POUSSIN, GAL, SZEŚCIAN, PODMIOT, MONOTERPEN, KOTYLION, ZAGOŃCZYK, DOSTĘP, BROŃ MASZYNOWA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, SEKULARYZACJA, PAJACYK, FUTRYNA, PRZEDRUK, RUCHANKA, JAN, ZAKONY, STOPIEŃ, PATRONAT, DOMINANTA, KONKURS, OCHRONA UZDROWISKOWA, ZIARENKO, ORZEŁ POŁUDNIOWY, KURS, DŻINS, WRĘGA, AKROPOL, BLASTODERMA, JAMES, GIRLANDA, HOT DOG, KOCIOŁ, ESKONTO, KOCIOŁ FLUIDALNY, SPLOT, PRAGNIENIE, REPUTACJA, CŁO IMPORTOWE, ARMILLA, SIŁOWNIK PNEUMATYCZNY, ROLA SPOŁECZNA, PRZEWÓD RATUNKOWY, BELWEDER, OZOREK, POPELINA, WĘGIER, KARAWAN POGRZEBOWY, MEGAWOLT, FLOTA, DODATEK MOTYWACYJNY, OKRUCH SKALNY, ROŻEK, POGODA, SPOT, HASŁO, STAUROPIGIA, JEDWAB, KROSNO, UPADEK, TURNIA, SZYK, AGROGAZ, MORENA ABLACYJNA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, HOMOGENIZACJA, DRYBLING, KREWNY, PEDAGOG, ŁUK ELEKTRYCZNY, RÓŻNOWICIOWCE, POSOBOROWIE, FAKTOR, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, SZAROTA BŁOTNA, ZRZESZENIE, DYPTYCH, KAPOTAŻ, DZIEWIĘTNASTKA, JĘZYK LODOWCOWY, INTERGLACJAŁ, TEMPERATURA ZAPŁONU, BÓB KOŃSKI, WYCHODŹSTWO, ŁOWCA GŁÓW, KARL, TARCZA SERCOWA, SINIEC, TAMBURA, REDINGOTE, DŻIHADYSTA, OKRES ZALICZALNY, BRZYDACTWO, SALSA, EGZAKCJA, RAMADAN, SŁUGA BOŻA, LIST PASTERSKI, ROLA, REKWIZYCJA, WYGASZACZ, EKSYKATOR, OPAR, TURZYCA, TARTYNKA, POWIEŚĆ SF, OBYWATEL, HEL, HEADHUNTER, ADAPTER, MYŚLISTWO, OPERATOR, ANTYWESTERN, CZOŁOWNICA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, MIKROMETR, TORFOWIEC ODGIĘTY, ZJAWISKO BARKHAUSENA, ASYSTA, GENERAŁGUBERNATORSTWO, PRESKRYPTYWIZM, PODATEK IMPORTOWY, CIAPKAPUSTA, DÓŁ, PRZEPITA, RESTYTUCJA GATUNKU, ŁZAWNIK, POPOŁUDNIE, CIRTH, DOPING, BARIERA WYJŚCIA, POTĘPICIEL, MIESZANIEC, TROPIK, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, SZKIELET, MIESZEK, TEKA, HERB, ŁOWCA , AS ATUTOWY, FUTURE SIMPLE, PRYMUS, CZAPLA ŻÓŁTOGOLENIOWA, SZCZUR TUNELOWY, PIEPRZ CZERWONY, BRZEZINA, OWALNICA, KOMPANIA, OBRONA WŁASNA, DZWONNICA, KOLEŻANKA PO FACHU, DRABINKA, PLAKIETA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, BALUT, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, SKIPASS, RUCH IZOSTATYCZNY, HALO, ŁACINA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, LUFKA, KANCONA, ASESOR, GRANICA PAŃSTWA, HIT, LODOWIEC FIELDOWY, AMERYKAŃSKOŚĆ, MIŁOŚĆ, NAWIS, AGREGAT, ASTEROIDA, CEREMONIALNOŚĆ, RÓG, PRZEKSZTAŁCENIE WŁASNOŚCIOWE, LUZAK, ŁOŻNIK, KĄT OSTRY, PASTORALE, SĄD I INSTANCJI, STONÓG MYSZATY, PASTRAMI, NIEBIOSA, N-GRAM, KOSMOGONIA, TRUD, UKŁAD KIEROWNICZY, , GRZEBACZ, ZEŚWIECCZENIE, ANTEPEDIUM, ZWIĄZEK ŁOWIECKI, MARKIZA, DZIELNICA HISTORYCZNA, ANTOLOGIA, ŻEGLUGA, MER, GRUPA WAROWNA, PRZEWODNIK, ŁAMANY DACH POLSKI, PALINGENEZA, HPA, GLORIA, KUSAK, CZAS SŁONECZNY ŚREDNI, GANC POMADA, ANNA, OSTROWIANKA, ŻYWOPŁOCIK, KINKIET, OFICERKI, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ZAKOPCENIE, DRUT, WELON, KOCIOŁ EWORSYJNY, SIODEŁKOWCE, STEMPEL, PAS, WOJNA, WINIARZ, BEKA, ETYKIETA, KAKAO, GĘŚ, KACZKA, PLUS, KINETOPLASTYDY, AMNEZJA DYSOCJACYJNA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ZWAŁ, BYCZEK, JELEŃ WIRGINIJSKI, SZCZEP, KONGLOMERACJA, WILKA BANKSA, AEROZOL, ?WINDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.782 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMOWNY CZAS OBOWIĄZUJĄCY NA DANYM OBSZARZE, NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA LUB MNIEJSZEJ JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UMOWNY CZAS OBOWIĄZUJĄCY NA DANYM OBSZARZE, NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA LUB MNIEJSZEJ JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZAS URZĘDOWY umowny czas obowiązujący na danym obszarze, najczęściej państwa lub mniejszej jednostki podziału terytorialnego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAS URZĘDOWY
umowny czas obowiązujący na danym obszarze, najczęściej państwa lub mniejszej jednostki podziału terytorialnego (na 12 lit.).

Oprócz UMOWNY CZAS OBOWIĄZUJĄCY NA DANYM OBSZARZE, NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA LUB MNIEJSZEJ JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - UMOWNY CZAS OBOWIĄZUJĄCY NA DANYM OBSZARZE, NAJCZĘŚCIEJ PAŃSTWA LUB MNIEJSZEJ JEDNOSTKI PODZIAŁU TERYTORIALNEGO. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x