W ASTRONOMII: TYP GWIAZDY KLASYFIKOWANY NA PODSTAWIE WIDMA ŚWIATŁA WYSYŁANEGO PRZEZ NIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TYP WIDMOWY to:

w astronomii: typ gwiazdy klasyfikowany na podstawie widma światła wysyłanego przez nią (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ASTRONOMII: TYP GWIAZDY KLASYFIKOWANY NA PODSTAWIE WIDMA ŚWIATŁA WYSYŁANEGO PRZEZ NIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.004

PARADOKS GRAWITACYJNY, PROMIENIOWANIE ALFA, GODZ, CZAKROTERAPIA, ALKID, POLITYKA SOCJALNA, DRABINA HAKOWA, KOSIARKA ROTACYJNA, GRZECHOT, TWIERDZENIE CANTORA, BRYDŻ SPORTOWY, ROBOTA, BOEING, AIDS, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, DELEGATURA, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, CZEK PODRÓŻNICZY, TYP MONGOLOIDALNY, TEORIA DOMINA, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, GARBUS, ŚWIATŁO CHEMICZNE, WARKOCZ, STAN CZYNNY, JĘZYK BRETOŃSKI, PRZYSTAWANIE, ZAKAŻENIE POKARMOWE, KIJ BEJSBOLOWY, SYRYJSKI, ŁUT, MACZUGA SKALNA, METALMANIA, STRZEMIĘ, LAGUNA, KANAŁ JONOWY, PRZYGASZENIE, KĄT PEŁNY, DOMINACJA ZUPEŁNA, JUMPER, KRYPTOKOMUNIZM, CUKRZYCA, WĄTŁOŚĆ, LOARA, ZACHMURZENIE, HALSZTUK, BLENDA, AWANTAŻ, KĄPIEL, CHOROBA GRZYBOWA, ASTRA, BÓBR RZECZNY, KONTAKT, CHOROBA GÓRNIKÓW, KRĘTKOWICA, MARKETING SIECIOWY, PATENT EUROPEJSKI, ŁABA, MARŻA ODSETKOWA, SYNGALESKI, NALEŚNIK GUNDEL, KOMA, KLINKIER CEMENTOWY, CYMETYDYNA, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, BABESZJOZA PSÓW, MLECZAN, MORWA, GUMA ARABSKA, DYSK GALAKTYCZNY, PARSEK, MINA, ARIANE, KREDYT KONSORCJALNY, DAEWOO, KARMIDEŁKO, ABLACJA, PODATNOŚĆ, KALENDARZ JULIAŃSKI, DZIAŁANIE, METYL, KROTNIK FOTOELEKTRYCZNY, BÓR WRZOSOWY, NIEPARZYSTOKOPYTNE, CHOROBA CUSHINGA, SZEW KOSTNY, SAKSONIA, ODTWÓRCA, PREKONIZACJA, SZUWAR KŁOCIOWY, OFIAKOMORFY, JĘZYK LITERACKI, RZĘSISTKOWICA ŚWIŃ, SŁUP, EROZJA BOCZNA, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, SKOŃSKI, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, MUSETTE, CZŁON OKREŚLAJĄCY, ALGORYTM JAKOBIANOWY, ROBUR, DOMINO, MANTOLET, KONSERWACJA ZABYTKÓW, ANTYNOMIA RUSSELLA, CHLAJNA, ORLOG, PROMIENNIK, ALT, ARMILA, POLITYKA ENERGETYCZNA, CZAPRAK, SARATI, SZOGUN, POCIĄG OSOBOWY, EROZJA WODNA, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, SEJM, FLUORESCENCJA, FOTOTROPIZM UJEMNY, EMAIL, JĘZYK QUENEJSKI, KRZEŚLISKO, GĘSTOŚĆ, SZAJN, LUSITANO, ART BRUT, SMS, SKAŁA OSADOWA, SZTUCA, IMIESŁÓW NIEODMIENNY, WEKTOROWA WIELKOŚĆ FIZYCZNA, UJŚCIE GARDŁOWE, NOWA KLASYCZNA, SKOWYT, DYSZA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, PADŹ, OKO, MERYNOPREKSY, MARŻA HANDLOWA, ROZKAZ DZIENNY, POŻYTEK PSZCZELI, KLUCHY POŁOM BITE, PISUAR, GRZECH, KACZKA, SKOK TŁOKA, KINGDOM, POMEZANIA, ŻYCIE, DOBRO FINALNE, ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE, POLONEZ, PIK, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, TRANSMITANCJA, PRASADA, SCENA ROZBIERANA, PODKŁAD MAPOWY, AGENT, BUDKA LĘGOWA, CECHA PODZIELNOŚCI, JĘZYK SZTUCZNY, PUNKT ROSY, BANDOLIER, PIENIĄDZ REZERWOWY, SPIRILLOZA, STRUKTURA PROSTA, OZIĘBŁOŚĆ, SALEZJANIE, SINGEL, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, WIERSZ ZDANIOWY, VIBRAM, CZYSTA ALEKSJA, DZIAŁO HARPUNNICZE, ESCUDO INDYJSKIE, MONAR, POMPEJE, GIMBOPATRIOTYZM, PARSĘTA, OWOCOSTAN PESTKOWCOWY, AGREGAT, CHORAŁ PROTESTANCKI, DOBRA FINALNE, GŁOSKA NOSOWA, KOSMOGONIA, FUNT IRLANDZKI, ARBA, TACHISTOSKOP, KILWATER, ARAGOŃSKI, ZŁOTY DEWIZOWY, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, RÓŻOKRZYŻ, ŚWIATŁA, TRASOWANIE, RZEŹ, KOLEJKA LINOWA, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, WSCHÓD, GERRYMANDERING, TEATR RZYMSKI, KWESTA, KUC ZANISKARI, POWIERZCHNIA WALCOWA, FAŁSZYZM, BIBLIA JAKUBA WUJKA, WYANDOT, TYP TURAŃSKI, WADERY, MIECZ DWURĘCZNY, GRĄD SUBATLANTYCKI, POWINOWATY, ŁUK ODCINKOWY, HORMON ANTYMILLEROWSKI, MARCONI, KURANT, STANICA, ANION, TRYLMA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, ROK ANOMALISTYCZNY, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, MASZYNKA, OTW, EGIDA, PATRZAŁKI, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, SPORRAN, KAMIZELKA, DYSK PROTOPLANETARNY, OGNISKO, AFERA KOPERKOWA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, REWIZJA NADZWYCZAJNA, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, BŁONA DOPOCHWOWA, OBWÓD AUTONOMICZNY, MEREŻKA, ENDOMORFIK, JEDYNY PIERŚCIEŃ, UMOWA KONTRAKCYJNA, DAUMONT, NADPRZESTRZEŃ, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, ORNAT, STRONNOŚĆ, DIAGNOZA, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, WISŁA, PEDAŁÓWKA, BIEŻNIK, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, KAUCJA GWARANCYJNA, MIASTO OTWARTE, MEDIA, WIZYTÓWKA, ZAWIEJA, BIURO PARLAMENTARNE, ROŚLINA UŻYTKOWA, DELUWIUM, WOJNA NAPOLEOŃSKA, TACHOGRAM, POLECENIE POCZTOWE, STACJA ZAKŁADOWA, SURFING, KET, REGULACJA CEN, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, DELEGAT, PANCERFAUST, PREPROCESOR, ŚNIEĆ, JUDASZOWE SREBRNIKI, ESCUDO GWINEJSKIE, BIEGUN, CHONDRYT WĘGLISTY, PIOTR, WIELOKROTNOŚĆ, GNIOTOWCE, OBRÓT PIERWOTNY, OSOBA, SKUFIA, SZLIF, BROŃ RADIOLOGICZNA, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, KUTNER, CIĘCIA BUDŻETOWE, SPRAWNOŚĆ, EWOLUCJONIZM, LOGAN, RAPTULARZ, WYDZIELINA, ?ŚWIECA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.004 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ASTRONOMII: TYP GWIAZDY KLASYFIKOWANY NA PODSTAWIE WIDMA ŚWIATŁA WYSYŁANEGO PRZEZ NIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ASTRONOMII: TYP GWIAZDY KLASYFIKOWANY NA PODSTAWIE WIDMA ŚWIATŁA WYSYŁANEGO PRZEZ NIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TYP WIDMOWY w astronomii: typ gwiazdy klasyfikowany na podstawie widma światła wysyłanego przez nią (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TYP WIDMOWY
w astronomii: typ gwiazdy klasyfikowany na podstawie widma światła wysyłanego przez nią (na 10 lit.).

Oprócz W ASTRONOMII: TYP GWIAZDY KLASYFIKOWANY NA PODSTAWIE WIDMA ŚWIATŁA WYSYŁANEGO PRZEZ NIĄ sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - W ASTRONOMII: TYP GWIAZDY KLASYFIKOWANY NA PODSTAWIE WIDMA ŚWIATŁA WYSYŁANEGO PRZEZ NIĄ. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast