W GIMNASTYCE: ĆWICZENIE POLEGAJĄCE NA WZNIESIENIU TUŁOWIA PIONOWO W GÓRĘ I OPARCIU CIĘŻARU CIAŁA NA BARKACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWIECA to:

w gimnastyce: ćwiczenie polegające na wzniesieniu tułowia pionowo w górę i oparciu ciężaru ciała na barkach (na 6 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚWIECA

ŚWIECA to:

źródło światła, zazwyczaj wykonane z paliwa stałego uformowanego w walec, wewnątrz którego przez całą długość umieszczony jest knot (na 6 lit.)



ŚWIECA to:

amunicja generująca światło lub dym (na 6 lit.)



ŚWIECA to:

lotn. bardzo strome wznoszenie samolotu lub szybowca, uznawane przez niektórych za figurę akrobacji, jednak niewystępujące obecnie w katalogu figur akrobacji lotniczych (na 6 lit.)



ŚWIECA to:

popularne ćwiczenie gimnastyczne polegające na uniesieniu w górę wyprostowanych nóg podczas leżenia na plecach przy wsparciu ciężaru ciała na barkach, karku i łokciach (na 6 lit.)



ŚWIECA to:

krótki słup drewniany zakopany obok słupa głównego (pełniącego ważniejszą funkcję w konstrukcji) w celu wzmocnienia go lub ustabilizowania (na 6 lit.)



ŚWIECA to:

dawna pozaukładowa jednostka natężenia światła (na 6 lit.)



ŚWIECA to:

lot piłki, gdy jest podrzucona i opada w to samo miejsce - gdy leci pionowo (na 6 lit.)



ŚWIECA to:

jeden z głównych elementów układu zapłonowego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym (na 6 lit.)



ŚWIECA to:

ostre wybicie piłki pionowo w górę (na 6 lit.)



ŚWIECA to:

element instalacji zapłonowej silnika spalinowego służący do wytwarzania iskry w cylindrze i do zapłonu mieszanki (na 6 lit.)



ŚWIECA to:

narożnik wieży wiertniczej (na 6 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W GIMNASTYCE: ĆWICZENIE POLEGAJĄCE NA WZNIESIENIU TUŁOWIA PIONOWO W GÓRĘ I OPARCIU CIĘŻARU CIAŁA NA BARKACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.333

HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, AKROBACJA, OBDUKCJA, WSAD, MIEJSCE, BILOKACJA, STRUKTURALISTKA, NATUROPATIA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, PARA, RACHUNEK PERTURBACYJNY, KRĄGŁOŚĆ, RÓWNOPOSTACIOWOŚĆ, ŚWINIA, DEKOLT, EKSPERYMENTATORSTWO, PAS MIEDNICOWY, RADIOLOGIA, PODUSZKA POWIETRZNA, KLĘK PODPARTY, SYLWETA, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, ŁAMANIEC, GORSET, ABERRACJA, TROLLING, SKRZYPŁOCZE, ANTYLOPA DERBIEGO, GALWANOTERAPIA, ANATOMIA, WYNAJEM, CIEPLARKA, KLESZCZE, UROMETR, ORBITOWANIE, NASTAWNOŚĆ, REGUŁA ALLENA, METAMERIA, JESIOTRY, EFEKT FOTOELEKTRYCZNY, RAMA, BEAR, PRZENIK, KAJDANY SKEFFINGTONA, WYKRĘTAS, WIELBŁĄD JEDNOGARBNY, OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE, KOLEPIOCEFAL, POMPKA, PAJACYK, SPŁYW BŁOTNY, ORBITA, GRZBIET, APHELIUM, ENDODERMA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KOSMICZNE PROMIENIOWANIE TŁA, APARAT GĘBOWY, STŁUCZENIE, OPŁYW, PÓŁTUSZA, OREAS, RUCH, TYP EKTOMORFICZNY, STRONNOŚĆ, WULWODYNIA, AMBYSTOMY, KOŃ HANOWERSKI, PIRAMIDA, ODLEGŁOŚĆ BIEGUNOWA, ROZCIĄGANIE, GIMNASTYKA MÓZGU, SÓWKOWATE, AGENEZJA, CYKL PRECESYJNY, ROBAK, NEOPOGANIZM, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, BRZUCH, SERPULA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, OKULTACJA, UKŁAD PLANETARNY, ŚWIECA, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, PAWPAWZAUR, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, GŁADZIZNA, AKT, KONTRWYWIAD, RODZICIELSKIE PIĘTNO GENOMOWE, STRUPIEŃ, ŁABUŃ DŁUGONOGI, BIEG ALPEJSKI, DEZAKTYWACJA, MIŚ, SUBTELNOŚĆ, ŁUSKA, DEZODORANT, DELOKALIZACJA ELEKTRONÓW, PARCIE KORZENIOWE, WĄŻ, MIMEZJA, TYNKTURA, NIPPONOZAUR, FATAMORGANA, DOMINACJA ZUPEŁNA, ŚWIECA, SŁUP, ŁAMANIEC, KUPEREK, APOGEUM, BEZSZPARKOWCE, TEJU Z CHILE, WIELKOŚĆ, MAJSTERKOWANIE, SŁUP, OPOZYCJA, ŁÓŻECZKO GIPSOWE, NOSOROŻEC INDYJSKI, TRYKOT, KECALKOATL, HIPOPOTAMOWATE, ANTYPERSPIRANT, WF, ROZGWIAZDY, MASA BEZWŁADNA, ROZPRUWACZ, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, EPIZAUR, RANA WYLOTOWA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, SAMOOKALECZENIE, TERAPIA BEHAWIORALNA, SPOIWO BUDOWLANE, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, PRZEPUKLINA UDOWA, HONGSZANOZAUR, OBRZMIENIE, APHELIUM, BIBUŁKARSTWO, ANTROPOGENEZA, SKŁON, CHOROBA RUBARTHA, ŚWIECA JABŁOCZKOWA, ORTEZA, ANATOMIA, POTENCJAŁ ZETA, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, WYLINKA, CUMULUS, EMISJA POLOWA, NEOPOGAŃSTWO, PINGWIN PRZYLĄDKOWY, KOŃCZYNA GÓRNA, FIKOŁEK, GEMMULA, DIAMAGNETYZM, MITSUKURINA, DRAKOPELTA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, DEFERENT, PERYHELIUM, ECHINODON, PAS, ŚPIĄCZKA, GORĄCZKA DUM-DUM, TORSJA, WODNIAK, POTENCJAŁ, FAZA, DREN, TAGUAN, POLITYKA GOSPODARCZA, TERMINATOR, KARNY, EGZOSZKIELET, TANIUS, URNA KANOPSKA, ODPÓR, PREMIA GÓRSKA, NIERUCHAWOŚĆ, CIERNIOGŁOWY, PANCERZOWCE, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, BEZCIELESNOŚĆ, OSKÓREK, POLE MAGNETYCZNE, PTASZNIK OGNISTY, SZALKA, BEZWŁAD, AMBYSTOMOWATE, PODRYG, KAROSAŻ, IZOMORFIZM, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, PERYGEUM, DRENAŻ, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, CIOS, FINANSE PUBLICZNE, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, KONTERFEKT, ENDOSZKIELET, PION, SUBSTYTUCJA, APARAT KIPPA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, URANOZAUR, NOGA, DOMINACJA CAŁKOWITA, PLATFUS, PRZESTRZEŃ LINIOWA, KARNACJA, POMPA ŁYDKOWA, UKŁAD CIAŁA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, DROGA, MAJSTERKA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, KRATER UDERZENIOWY, SIAD TURECKI, KUPER, WIETRZENIE SOLNE, DŁOŃ, WILK, TERMINATOR, UISTITI SREBRZYSTA, PREMIA GÓRSKA, MIRAŻ, OBOJNACTWO, URAZ, KORDON, MOC WSTECZNA, SZTUCZNY SATELITA, MORFOLOGIA KRWI, KOREK PAROWY, SKAŻENIE CHEMICZNE, RADA NADZORCZA, EMAUZAUR, CHOREOGRAFIA, PARZYSTOŚĆ, SOLARIUM, GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA, OPUCHLIZNA, GRACILICERATOPS, KAMELEON, AMORFIZM, PRYSZNIC, TATUAŻ, POMINIĘCIE, CONDON, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, TANIEC TOWARZYSKI, BALISTOKARDIOGRAM, PARACENTEZA, OURANOZAUR, KULMINACJA, ŚWIECA DYMNA, HIPOTROFIA, GLOBUS, PENELOPOGNAT, FLUIDYZACJA, PIONIZACJA, ŚWIECA, SEKS ORALNY, PIONOWZLOT, PEELING, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, NUTACJA, PIRACTWO, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, KONTRAST NASTĘPCZY, DZIURA, PUPCIA, WYCISK, ODRZUT, SIŁA PŁYWOWA, SALAMANDROWATE, KWADRATURA, STRZYŻYK, OBLITERACJA, OBRZĘK, ROZWIERACZ, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, STAW KOLANOWY, ŁONO, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, PUCHLINA WODNA, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, BÓBR ZWYCZAJNY, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, PUPINA, KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, PRZEDPRĄTNOŚĆ, MEDYCYNA NUKLEARNA, WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI, ?PIÓRO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.333 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W GIMNASTYCE: ĆWICZENIE POLEGAJĄCE NA WZNIESIENIU TUŁOWIA PIONOWO W GÓRĘ I OPARCIU CIĘŻARU CIAŁA NA BARKACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W GIMNASTYCE: ĆWICZENIE POLEGAJĄCE NA WZNIESIENIU TUŁOWIA PIONOWO W GÓRĘ I OPARCIU CIĘŻARU CIAŁA NA BARKACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWIECA w gimnastyce: ćwiczenie polegające na wzniesieniu tułowia pionowo w górę i oparciu ciężaru ciała na barkach (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWIECA
w gimnastyce: ćwiczenie polegające na wzniesieniu tułowia pionowo w górę i oparciu ciężaru ciała na barkach (na 6 lit.).

Oprócz W GIMNASTYCE: ĆWICZENIE POLEGAJĄCE NA WZNIESIENIU TUŁOWIA PIONOWO W GÓRĘ I OPARCIU CIĘŻARU CIAŁA NA BARKACH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - W GIMNASTYCE: ĆWICZENIE POLEGAJĄCE NA WZNIESIENIU TUŁOWIA PIONOWO W GÓRĘ I OPARCIU CIĘŻARU CIAŁA NA BARKACH. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

x