WALEC WYKONANY Z DREWNA, TEKTURY, PLASTIKU LUB METALU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ DRUTY, KABLE LUB NIĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZPULA to:

walec wykonany z drewna, tektury, plastiku lub metalu, na który nawija się druty, kable lub nić (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZPULA

SZPULA to:

zwój np. nici, kabla (na 6 lit.)SZPULA to:

rurka z wystającymi brzegami, na którą nawija się drut, nici itp (na 6 lit.)SZPULA to:

rurka z nićmi (na 6 lit.)SZPULA to:

rurka z nawiniętymi nićmi (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WALEC WYKONANY Z DREWNA, TEKTURY, PLASTIKU LUB METALU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ DRUTY, KABLE LUB NIĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.320

NARCIARSTWO KLASYCZNE, KRA, REP, ICHTIOFAUNA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, KULTURA WIELBARSKA, PLUDRY, MAZUT, WAPIENNIK, KĄT PÓŁPEŁNY, RAPTULARZ, ODNÓŻA, STYL WILHELMIŃSKI, PRZESTRZEGACZ, NIENARUSZALNOŚĆ, LEJBIK, WSPOMNIENIE, OKULARY, DRAJREP, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, URANOWIEC, STRZAŁA AMORA, WĘŻOWNIK, KEM, PRZYKRYCIE, GOŁĄBECZEK, RZUT OSOBISTY, PRUSY, ZSYPISKO, GLINKA KAOLINOWA, FIOLET GENCJANOWY, MALINÓWKA, POŁYKACZ, CEMENT, BALANS, JASZCZUR, PATRIARCHAT, LEKCJA, METAL KOLOROWY, EDOMETR, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, DZBANEK NA KWIATY, TANIEC IRLANDZKI, MACIEJKA, ODPRZĘG, ZAWRÓT GŁOWY, PŁUCA, PŁYTA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, PAKA, KORYTARZ EKOLOGICZNY, STACHANOWIEC, WYTRZESZCZ, ODWSZAWIANIE, CUDEŃKO, PULARES, KAZAMATA, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, DETAL, GIMBOPATRIOTYZM, CIĄGNIK, WYSPA MAN, PERIOD, PŁYTA DETONACYJNA, PARA UPORZĄDKOWANA, CHEERLEADERKA, TWÓRCZOŚĆ, EGOCENTRYCZNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, PANEK, SOS MORNAY, NIEWYDAJNOŚĆ, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, ZASTANOWIENIE, REPOZYCJA, GARNEK, TKANKA MIĘKKA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, PIWNICA, KOSTUR, DOJŚCIE, LIBELA, BAJT, KOMFORT CIEPLNY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, DOBRY DUCH, ANGLIK, RĘKA SZPONIASTA, MASZKARON, LINIA GEODEZYJNA, GLORIA, KRYTERIUM SYLVESTERA, TRZYNASTKA, CHEMOAUTOTROF, TRANZYT, HAK, WRĘGA, SZKOŁA ŚREDNIA, POTOP, SPOCZYNEK, TEK, KOLUMNA MARYJNA, GLINA LODOWCOWA, ZACIERKA, OBLACJONARIUSZ, HORMON ANTYMILLEROWSKI, PIEGOWATY, CHEMIA NIEORGANICZNA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, KANAFARZ, OBSUWA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, BEZDOTYKOWIEC, BALONET, KIKUTNICE, SZWAGIER, CZERWIENIDŁO, KSENOLIT, EMBRIOGENEZA, KROWIEŃCZAK, KOŃ KIŃSKI, PLUS, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, FORMA, SKAŁA WAPIENNA, BIEGANINA, ZAPROSZENIE, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, WYDZIAŁ, UZBROJENIE, PÓŁWARIAT, ZERÓWKA, GAWRON, LUGER, CAŁKA PIERWSZA, OSPOWATOŚĆ, LITRÓWKA, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, ODRUCH BEZWARUNKOWY, ROLA, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, HEPATOLOGIA, EGUTER, UCHO, NAJEM OKAZJONALNY, SARKOFAG, LIPOLIZA, ZUPA, ŁOŻYSKO TOCZNE, KRÓLEWICZĄTKO, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, ŁUSZCZKA, OKŁADKA, BADANIE PRZESIEWOWE, ZATRACENIE, LIMONIADA, WOLTAŻ, WYZWANIE, EKSPERT, KUTYKULA, KONCYLIACJA, HRABIĄTKO, RUMIENIDŁO, CZERWIEC, ALKOHOL, PORTUGALSKOŚĆ, HISTORIA LITERATURY, SZTANGA, PRZETARG OGRANICZONY, CHŁOPCZYCA, HANGAR, STRZAŁKA, HALOGENOWODÓR, MANCA, MINERALIZACJA, BLOK SOCJALISTYCZNY, SELSYN, WIKING, TROJAN, KADŹ, DUSZA, JANUSZ, KLINIKA ODWYKOWA, RÓW MELIORACYJNY, ESPADRYLA, ODDZIAŁYWANIE, REMIKS, MIKSTURA, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, MRÓWKA ŻNIWIARKA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, AFRYKANIZOWANIE, TESTOWANIE WZORCOWE, OBUDOWA, KUSZYK, SYROP, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, MIEDZIOWNIK, KORPUS, FINISZ, CHOROBA WODUNKOWA, KIJ, POMNIK, NIEŻYCIOWOŚĆ, HALON, FUTURE PROGRESSIVE, SEKCJA RYTMICZNA, PROTEZA, TABU, POLAK, METR, SECESJONISTA, CZARTER, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, OBRĘCZ, SZOTRING, GMINNOŚĆ, KARLIK ŚREDNI, GRZYB PLEŚNIOWY, SŁUPISKO, LODOWIEC NORWESKI, OSTROKÓŁ, PROTEZA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, CÓRKA ŚMIECIARZA, DYPTYCH, POŻYTECZNY IDIOTA, DAMULA, SALAMI, RODNIK, DIMER, KANOE, NEKTARNIK, WITAMINA, AWAL, STRONA POWODOWA, BLOK LINOWY, JUTLAND, KOLCZATKA, KRAWIECZYZNA, PRÓBNIK, BERCEUSE, PODKAST, WSZYSTKOWIEDZĄCY, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, INDIAŃSKI, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, SIEDZISKO, MORENA, SYFON, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, PAKA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, GRUSZA, CHRUST, SAMPLER, FIAKIER, FIGURA, PRINCESKA, TAJNIAK, LOGOGRAM, GEOMETRIA ANALITYCZNA, CZWÓRKA, PRZYSTAŃ MORSKA, BEETHOVEN, MODA, ENEOLIT, GORCZYCZNIK, BLACK METAL, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, ŻAKARD, GATUNEK SYNCHRONICZNY, OMASTA, ZASILANIE, ŚWIĄTKI, IMIENINY, WERBOWNIK, TROPIK, TYSIĘCZNIK, PŁYNNOŚĆ, CZECZOTA, NADWYŻKA, ZNAJOMY, MORENA BOCZNA, KAPLIN, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, KRYSZTAŁEK, PALIA, ILUMINATOR, GZA, SZEŚĆSETKA, ZATRUCIE, RZĄD, BAŃKA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, ?PAREJAZAUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.320 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WALEC WYKONANY Z DREWNA, TEKTURY, PLASTIKU LUB METALU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ DRUTY, KABLE LUB NIĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WALEC WYKONANY Z DREWNA, TEKTURY, PLASTIKU LUB METALU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ DRUTY, KABLE LUB NIĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZPULA walec wykonany z drewna, tektury, plastiku lub metalu, na który nawija się druty, kable lub nić (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZPULA
walec wykonany z drewna, tektury, plastiku lub metalu, na który nawija się druty, kable lub nić (na 6 lit.).

Oprócz WALEC WYKONANY Z DREWNA, TEKTURY, PLASTIKU LUB METALU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ DRUTY, KABLE LUB NIĆ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - WALEC WYKONANY Z DREWNA, TEKTURY, PLASTIKU LUB METALU, NA KTÓRY NAWIJA SIĘ DRUTY, KABLE LUB NIĆ. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast