WARSTWA MATERIAŁU WYTWORZONA LUB NAŁOŻONA NA POWIERZCHNIĘ PRZEDMIOTU W CELACH ZDOBNICZYCH, OCHRONNYCH I INNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWŁOKA to:

warstwa materiału wytworzona lub nałożona na powierzchnię przedmiotu w celach zdobniczych, ochronnych i innych (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POWŁOKA

POWŁOKA to:

sztuczna lub naturalna warstwa pokrywająca jakąś powierzchnię (na 7 lit.)POWŁOKA to:

poszwa na pierzynę, kołdrę (na 7 lit.)POWŁOKA to:

coś, co zazwyczaj okrywa jakiś obiekt, tworzy wokół niego stosunkowo cienką powierzchnię oddzielającą od otaczającej go przestrzeni i nie jest w trwały sposób z nim zintegrowane (na 7 lit.)POWŁOKA to:

warstwa ochronna (na 7 lit.)POWŁOKA to:

poszwa na pierzynę (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARSTWA MATERIAŁU WYTWORZONA LUB NAŁOŻONA NA POWIERZCHNIĘ PRZEDMIOTU W CELACH ZDOBNICZYCH, OCHRONNYCH I INNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.664

EMPIRYZM, RANA POSTRZAŁOWA, DYFUZJA KULTUROWA, PŁÓD, POZYTYWNOŚĆ, AGREGATOR TREŚCI, PIEPRZ MNISI, INTENSJONALNOŚĆ, KRUCHE CIASTO, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, KARAWAN POGRZEBOWY, RATING KREDYTOWY, ZŁOCISZ, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, OGLĘDNOŚĆ, WYMIAR, HYBRYDALNOŚĆ, PRZEDZIAŁ, RETENCJA, SIEDLISKO, KURAWONGA ZMIENNA, OBRAZEK, LIST PRZEWODNI, INDYK, KAFETERIA, ODPRAWA CZASOWA, TONDO, WAGA, RENTA INWALIDZKA, ASTRAGALOMANCJA, KOMONICA, KAPLICA LORETAŃSKA, SZYDLARZ, SAMOOBRONA, PRÓBA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, KUM, PROTOHISTORIA, JĘZYK CHIŃSKI, KULTURA STARTEROWA, MOBING, HIPODROM, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, AMUR, KAPITALISTKA, PUSTELNIA, ULGA BUDOWLANA, KRATY, MONETA BULIONOWA, INSTYTUT, INICJATOR, DŻET, DODATEK AKTYWIZACYJNY, WYWIAD, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, TAFELKA, TUNICZKA, SĄDOWNICTWO KONSTYTUCYJNE, PAPRYKARZ, SILNIK CZTEROSUWOWY, NIEŚMIAŁOŚĆ, AFILIACJA, JEZIORO PROGLACJALNE, FAZA, PRYMITYWIZM, SKALA PORÓWNAWCZA, WIELKA PŁYTA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, CECHA, ŚRODEK KARNY, PIEPRZ, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, DIAGONAL, ANILANA, RUBELLIT, CEMBROWANIE, KASTANIETY, STROP, DRAMATOPISARSTWO, GALARETA, PĘDNIK CYKLOIDALNY, FORMACJA, ABLACJA, ANATOL, STANCA, KOŁKOWNICA, BECZKA BEZ DNA, WYPALENISKO, KROPKOWANIE, GŁOWICA BOJOWA, ASYSTENTKA, ALOES, CUDOTWÓRCZYNI, SPOILER, KURACJA WSTRZĄSOWA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, UBARWIENIE OCHRONNE, KULEBIAK, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, OWOCNIK, RAK SYGNAŁOWY, KĘPA, KREDKA, OBYWATEL, GUMNO, MOSTEK, ZNAJDA, TAUKA, BALAST, KARRUKA, DYPTYCH, PIEC PŁOMIENNY, WROŚNIAK, ŻEL, KSIĄŻĘ, MENU, FRONT STACJONARNY, KANOPA, PROSIAK, KLUCZ, PRZEWÓD, GEORGE, KOMPARYCJA, EMISJA, INTERCEPCJA, CYFRA, PANSEKSUALIZM, ZAWIESZKA, POLIGAMIA, PODSADKA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, ŻYWOPŁOCIK, MANIOK, MIŁOŚĆ, ZASADA, RODZINA ZASTĘPCZA, METAFRAZA, KRZEŚLISKO, MASZYNKA, PANTEON, PALINGENEZA, DZIAŁANIE, KARTANA, ANGINA MONOCYTOWA, INFORMACJA, SERW, HYDROFOR, TUSZ, CZUWANIE, NIEMOŻEBNOŚĆ, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, ASEKURANT, MUCHA, PRZEPLOTKA, BASKINKA, KREACJA, PIĘKNY WIEK, BÓR BAGIENNY, ROZTWÓR WZORCOWY, GUMA, NUMER, MILCZĄCA ZGODA, FOKI, JAGODÓWKA, EDYCJA, HAPTOBENTOS, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, OLEJARSTWO, PODKAST, FILTR POWIETRZA, ROZBIERANKA, SPARING, KAMIEŃ WĘGIELNY, IMPOTENCJA, ZAZDROSTKA, KMINEK INDYJSKI, ŻAREŁKO, AKTYWISTA, PIRAT, BRUDAS, ENTEROTOKSYNA, WOLE OKO, ZGIĘCIE PODESZWOWE, MIŁOŚĆ, KORA NADNERCZA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, HUMORESKA, STEROLOTKA, SITO, FILM S-F, PESTYCYD, SNUTKA GOLIŃSKA, DOVE, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, AMARANT, PROSAK, ARMEŃSKI, POLEPA, FATAMORGANA, WÓZKOWY, ABOLICJONISTKA, PROPORZEC, WARSTWA, ADVOCATUS DIABOLI, KRECIK, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, STACJE ZLEWNE, ZBROJA PEŁNA, TEST NASKÓRKOWY, WŁÓKNO, PIES UŻYTKOWY, WIEŻA KOŚCIELNA, FAKTOR, TERMINAL, ŁADUNEK, ZABIEG AGROTECHNICZNY, SNIFFER, HANGAR, PISK, WIELKOGŁOWOWATE, DZIEWICTWO, WYRAŻENIE, STOPIEŃ, BUTELKA, EMFAZA, CZECZOTA, KAMIENNIK, ŚCIANA SZKIELETOWA, LAMA, POTRÓJNOŚĆ, FISTUŁA, JAZ, ALGEBRA LINIOWA, GLORIA, DROGA ZBIORCZA, PTASZYNA, KLUCZ, OZOREK, OSIEMNASTKA, ŻUBR KARPACKI, SZKANDELA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, OSAD, NADZÓR INWESTORSKI, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, MATURA, KREDYT HANDLOWY, KOMENTARZYK, PANORA, TONACJA, OSTRY DYŻUR, SZNUR, STOWARZYSZENIE, AUTOBUS PRZEGUBOWY, OTORYNOLARYNGOLOGIA, BRZEMIĘ, KOMORA WULKANICZNA, ŚWIECA, POSZKODOWANY, POMOC, KOB ŻÓŁTY, BOSS, ZUCHWALSTWO, BARWA OCHRONNA, SŁUŻBA DYŻURNA, SKÓRA, RUCH, SZPALTA, NOSTRYFIKACJA, STOCZNIA, PIERSIÓWKA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, HRABIANKA, PIKSEL, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, KALKA, WEŁNA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, BAZYLISZEK, HALO, WYCIĄG TALERZYKOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, PYTANIE, WTOP, ABRAZJA GLACJALNA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, KIEROWCA, SAUNA, SMUGA, PRZYRODNIA SIOSTRA, EKSKLAWA, SOS, BĄBEL, LEMONIADA, GRABINA, DOZOROWIEC POGRANICZA, KLIENT, ?ZEWŁOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.664 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARSTWA MATERIAŁU WYTWORZONA LUB NAŁOŻONA NA POWIERZCHNIĘ PRZEDMIOTU W CELACH ZDOBNICZYCH, OCHRONNYCH I INNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WARSTWA MATERIAŁU WYTWORZONA LUB NAŁOŻONA NA POWIERZCHNIĘ PRZEDMIOTU W CELACH ZDOBNICZYCH, OCHRONNYCH I INNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWŁOKA warstwa materiału wytworzona lub nałożona na powierzchnię przedmiotu w celach zdobniczych, ochronnych i innych (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWŁOKA
warstwa materiału wytworzona lub nałożona na powierzchnię przedmiotu w celach zdobniczych, ochronnych i innych (na 7 lit.).

Oprócz WARSTWA MATERIAŁU WYTWORZONA LUB NAŁOŻONA NA POWIERZCHNIĘ PRZEDMIOTU W CELACH ZDOBNICZYCH, OCHRONNYCH I INNYCH sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - WARSTWA MATERIAŁU WYTWORZONA LUB NAŁOŻONA NA POWIERZCHNIĘ PRZEDMIOTU W CELACH ZDOBNICZYCH, OCHRONNYCH I INNYCH. Dodaj komentarz

3+1 =

Poleć nas znajomym:

x