Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WARSTWA, NAKŁADANA NA WYROBY CERAMICZNE PRZEZ ZANURZENIE, NATRYSK LUB POLANIE I WYPALA W TEMPERATURZE KILKUSET STOPNI CELSJUSZA, NA SKUTEK CZEGO TWORZY SIĘ CIEŃKA POWŁOKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLEWA to:

warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 6 lit.)SZKLIWO to:

warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLEWA

POLEWA to:

półprodukt cukierniczy, składający się głównie z cukru i białka, zmieszanych ze sobą w różnych proporcjach, wraz z dodatkami, przygotowany w stanie półpłynnej masy, która zastyga po nałożeniu ją na wyrób cukieniczy lub piekarniczy (na 6 lit.)POLEWA to:

warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARSTWA, NAKŁADANA NA WYROBY CERAMICZNE PRZEZ ZANURZENIE, NATRYSK LUB POLANIE I WYPALA W TEMPERATURZE KILKUSET STOPNI CELSJUSZA, NA SKUTEK CZEGO TWORZY SIĘ CIEŃKA POWŁOKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.723

ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, GRA, GIMNASTYKA, JAMA OTRZEWNA, KATANGA, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, PANORAMA, UDRĘCZENIE, OBRONA SKANDYNAWSKA, TUBKA, INFLACJA BUDŻETOWA, C, STOPA NARZUTU, STOPKA, ZAPAS, PÓŁTUSZA, DOKTOREK, ABORDAŻ, STRUNA ŚCIĘGNISTA, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, JĘZYCZEK, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, PEAN, SYSTEMIK, OSADA, STUZŁOTÓWKA, BROŃ WODOROWA, BROMELIA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, CIAŁKO KIERUNKOWE, KABOTYŃSTWO, JĘZYK WOGULSKI, JUJUBA, WEŁNA, ASPIRANT, CURRY, PAŁANKA MIODOJAD, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, KOMENSALIZM, POTÓWKA, SUROWOŚĆ, GOŁĄBEK, HORYZONT, SZTYWNIAK, FRAKCJA, MENNICA, GRZYB PLEŚNIOWY, WIRUSY SSRNA(-), BUŁAT, LEJ, ELEKTROCHIRURGIA, PRELIMINARIUM POKOJOWE, KONFISKACJA, KOŁOMYJEC, TELETURNIEJ, CYGANECZKA, OPŁATA MIEJSCOWA, TUŁACTWO, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, BYLICA, LESZCZYNA, POLIPTYK, BACIK, POŻYTEK, KURS, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, CENA ZAMKNIĘCIA, DRZEWO TERPENTYNOWE, ORIENTACJA, FILTR BUTTERWORTHA, IMPROMPTU, TYTULATURA, MOHORYCZ, DYLATACJA, TYGRZYK PASKOWANY, WAGON, BŁĄD LEKARSKI, BLOK, MIKOLOGIA, MUZYK, ABLUCJA, CHAM, ORNAT, TWARDA SPACJA, MOTYLEK, UMOWA UBEZPIECZENIA, BIAKS, WIRUS MAKR, PROSTAK, WYPAŁ, BĘBEN, TAŚMA, KREPA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, STACJE ZLEWNE, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, SZOS, WCISTEK, ŚCISŁY POST, PODSTAWCZAK, KASZA GRYCZANA, MECHOWCOWE, FILIŻANKA, TRAFUNEK, PRZYBYTEK, JAMRAJ, LOGOFET, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, HALOGENEK ALKILOWY, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, PAŁĄCZEK, ANTOWIE, ARCHIKONFRATERNIA, TARCZA KRYSTALICZNA, SŁUPEK, ROZBIERALNIA, FENIG, UKŁAD DYNAMICZNY, KOŻUSZEK, NIKOLAIZM, SUWAK LOGARYTMICZNY, GOFR, INTERESOWNOŚĆ, WERDIURA, KONIUSZEK SERCA, LINIA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, SEKS ORALNY, ENERGETYKA JĄDROWA, MANDORLA, DZIECIAK, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, ENDOMIKORYZA, WIELOETATOWOŚĆ, ELEKTORAT, POCIĄG DROGOWY, GHISCARSKI, GAZA, RADCA, LAUR, SYSTEMATYKA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, KWARTET, ZAPŁON, IMMUNITET FORMALNY, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, WYKOTY, SUCHA IGŁA, ROMANISTA, OBRĘCZ, ŁAMANIEC, STRATEGIA, INFORMACJA GENETYCZNA, WIBRACJA, KAPTUR, ODSŁONIĘCIE, PARTIA KATALOŃSKA, GORĄCZKA MALTAŃSKA, WODA PODZIEMNA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, RÓJ METEORÓW, GLAZURA, SINGIEL, NIEDOŁĘSTWO, PERUKARZ, PISMO IDEOGRAFICZNE, EMALIA, CIŚNIENIE, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, GARNITUR, BRUK, HASHTAG, KASETOFON, NATURALNY SATELITA, DYSTYCH, OKRES, ARCHITEKT WNĘTRZ, NAWA GŁÓWNA, BIEG, BASENIK, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ŻEREMIA, RUPIA INDYJSKA, PINGWIN BIAŁOBREWY, CHLEB PSZCZELI, OKRZYK, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, IPHONE, FUNKCJA OKRESOWA, CZAKRA, SAKWA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, DIVA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, ORGANDYNA, CHIRURGIA, BUDKA LĘGOWA, PERKAL, KALOSZEK, IGE, GRAMATYK, SZALONA GŁOWA, ODSYP, GOLARZ, GALANTERIA, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, FARBIARSTWO, OSŁONICE, ASPIRACJA, PASYWIZM, UKŁAD ODNIESIENIA, TĘSKLIWOŚĆ, KRÓTKOWZROCZNOŚĆ, OSPOWATOŚĆ, ŻEBRO, KARTA WIZYTOWA, MODELARSTWO LOTNICZE, PIANA, BARANECZEK, INSTRUMENT DŁUŻNY, DWUDZIESTY CZWARTY, AZOT AMONOWY, OCZYSZCZALNIK, JASZCZURECZKA, KOLOROWOŚĆ, KONSYSTORZ, CHONDRYT, DODATEK STOPOWY, KOMENDATARIUSZ, PREZENTER, PATRON, NARCIARSTWO KLASYCZNE, OBSERWACJA, MANIPULATOR, LIMO, MASZYNKA, MAZUREK, WYRÓB HUTNICZY, KASZTELAN, ASYMILAT, REGULARYZACJA TICHONOWA, DZIKI ZACHÓD, KILOFEK, SEMANTYKA KOGNITYWNA, POETA LAUREATUS, PIK, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, RUCH, OBÓZ DOCHODZENIOWY, TEORIA GEOCENTRYCZNA, REZERWACJA, FRANCISZKANIZM, ŻABIA LASKA, GOŹDZIENIEC, MIKS, TUŁACZKA, WYCIERACZKA, POSIADY GÓRALSKIE, MUSZKA, WIĄZANIE PODWÓJNE, RODZINA KATYŃSKA, PÓŁKA SKALNA, KURZAWKA, DŻYGITÓWKA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, PIAST, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, MEDYCYNA KOSMICZNA, ROTUNDA, KROCHMAL, ODBYTNICA, BARWNIK, STRONA WWW, NARKOLEPSJA, SKOŃSKI, CANZONA, LAMPA LUTOWNICZA, PARAROTACYZM, TERMOOBIEG, ANARCH, RONDO, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, TORBIEL BĄBLOWCOWA, FAJKA, BRACTWO SZPITALNE, NAUKOWIEC, NOWELIZACJA, POLIP, PARALAKSA, ORBITA, ITINERER, KREACJA, PALEMONETKA ZMIENNA, WŁOSEK, EKSTERNISTA, MYKOHETEROTROF, RYTOWNIK, DOLICHOCEFALIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.723 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WARSTWA, NAKŁADANA NA WYROBY CERAMICZNE PRZEZ ZANURZENIE, NATRYSK LUB POLANIE I WYPALA W TEMPERATURZE KILKUSET STOPNI CELSJUSZA, NA SKUTEK CZEGO TWORZY SIĘ CIEŃKA POWŁOKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
polewa, warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 6 lit.)
szkliwo, warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLEWA
warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 6 lit.).
SZKLIWO
warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x