WARSTWA, NAKŁADANA NA WYROBY CERAMICZNE PRZEZ ZANURZENIE, NATRYSK LUB POLANIE I WYPALA W TEMPERATURZE KILKUSET STOPNI CELSJUSZA, NA SKUTEK CZEGO TWORZY SIĘ CIEŃKA POWŁOKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POLEWA to:

warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 6 lit.)SZKLIWO to:

warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POLEWA

POLEWA to:

półprodukt cukierniczy, składający się głównie z cukru i białka, zmieszanych ze sobą w różnych proporcjach, wraz z dodatkami, przygotowany w stanie półpłynnej masy, która zastyga po nałożeniu ją na wyrób cukieniczy lub piekarniczy (na 6 lit.)POLEWA to:

warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WARSTWA, NAKŁADANA NA WYROBY CERAMICZNE PRZEZ ZANURZENIE, NATRYSK LUB POLANIE I WYPALA W TEMPERATURZE KILKUSET STOPNI CELSJUSZA, NA SKUTEK CZEGO TWORZY SIĘ CIEŃKA POWŁOKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.582

DŹWIGNIA, LAJKRA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, PATELNIA, KAMIKAZE, UDAR SŁONECZNY, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, SOLNISKO, MAZUR, LIST PASTERSKI, REGIMENT, OOLIT, LUMINATOR, FILEMON SZARY, WITEKS CZCZONY, WDROŻENIOWIEC, CYGANOLOGIA, PRZEGLĄDACZ, INTERCEPCJA, TELEFON TOWARZYSKI, CIELISTOŚĆ, KRÓTKOSZ WYBLAKŁY, TECHNIKA OPERACYJNA, KRUCHOŚĆ, BARWNOŚĆ, KRÓTKODYSTANSOWIEC, WILCZA PASZCZA, WARMIŃSKI, GORE-TEX, IZBA, KANTATA, PŁOMYKÓWKA, MASA, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, KAMIENIARZ, WIZA, GORSET, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, PERUKARZ, JATKA, TONAŻ, KUCHNIA POLOWA, OGNIWO, LURA, LAMPA CROOKESA, BASZTAN, CIMELIUM, TOLERANCJA, GIPSATURA, FILTR ANTYSPAMOWY, PSYCHOBIOGRAFIA, MISIEK, CHOROBA DARLINGA, WYCIĄG, KRYMINAŁ, TŁUSZCZYK, EGZORCYZM, WIZJER, SUBREGION, CAŁOPALENIE, PATRON, ZNAK CHROMATYCZNY, ANIMIZM, VECTRA, GAPA, KOŃ BUDIONNOWSKI, FRANCA, APOGEUM, AGRESJA, SECESJONISTA, PARTYCYPACJA, JEZIORO LODOWCOWE, SZPILKA, BOROWINA, KIKS, EMISJA POLOWA, OŚ PORTALOWA, ILUZJA, SUTEK, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, CIENNIK, KWADRANS AKADEMICKI, KOMPENSACJA WERBALNA, IRISH DRAUGHT, KOŁATANINA, KOŃ TORYJSKI, FILOZOFIA MATEMATYKI, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, KATAROWIE, IZOLAT, KORKOWIEC, KOMONICA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, PIĘKNO, KARBOKSYL, SKARYFIKACJA, WYMÓG, CIŚNIENIE, STAROEGIPSKI, RUMIANEK, MASKA, WINKRYSTYNA, OSTATECZNOŚĆ, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, HIDŻAB, UDAR MÓZGOWY, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, FOKA, ŁACINA, KUCHNIA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, ZAŁOŻENIE PARKOWE, HAYDN, DOBROSĄSIEDZTWO, BURLESKA, KIERUNEK, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, SAMOWOLKA, MÓL BOROWICZAK, BÓBR AMERYKAŃSKI, KARACENA, INTENDENT, KREACJA, SZESNASTKA, BUGAJ, KONEWKA, INDUKCJA, LIGAWA, KOMANDOR, SZPICAK, SEKSTANS, POŻAREK, TEREN ZALEWOWY, HELIOLATRIA, JĘZYK LITERACKI, GRZEBIEŃ BIODROWY, CZARCI KRĄG, BIOCYD, PŁATKI, BALONET, BEZPARDONOWOŚĆ, AZALIA, DOMINATOR, FORMA, ULM, POJAZD, NUTACJA, ZGORZEL, SZKARŁUPNIE, MAMAŁYGA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, SEMANTYCZNE NADUŻYCIE, WELIN, KRĘCIEK, DUR OSUTKOWY, GEOLOGIA PODSTAWOWA, ZWIERANIE SZYKÓW, PREZYDENTKA, GRA RÓŻNICZKOWA, OMAM, DOBRO KLUBOWE, ŁOM, SCENARIUSZ, PAŁATKA, RYBA MASŁOWA, MUZYK, CHIRURGIA OGÓLNA, IMIONNIK, WIROSZYBOWIEC, WILGOTNOŚĆ, MOWA WIĄZANA, ZATOPIONA DEPRESJA, ŹRÓDŁO GEOTERMALNE, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, MARKETINGOWIEC, MUR OPOROWY, QUADCOPTER, FASOLA SZPARAGOWA, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, OKO OPATRZNOŚCI, KOSMOGONIA, PAS WŁĄCZENIOWY, PRZEKOZAK, BAGNET, KRĄŻENIE OBWODOWE, SIDARA, WCIOS, STOLIK, ZUPA, TAG, ŁĄCZNIK, KURAK, PINGWIN BIAŁOOKI, MOCZ, FLASZKA, CZEK PODRÓŻNICZY, NUMER, PRĄD ZWARCIOWY, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, WYBIEG, GANGRENA, RELING, PIONEER, SARABANDA, PRADZIAD, MINISTER BEZ TEKI, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, STYL, BLOK SOCJALISTYCZNY, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, KANAPA, JEDWAB SZTUCZNY, OTĘPIAŁOŚĆ, SSAK ŻYWORODNY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, LESZCZYNA, RATING, GRENADYNA, WSPARCIE, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, KREOLKA, ZATRZYMANIE SIĘ, STOPIEŃ ETATOWY, DWUDZIESTKA, FRANCA, IMPREGNATOR, SZTUCZNA INTELIGENCJA, SENIOR, PRZEMIANA POKOLEŃ, JĘZYK PASZTO, NARÓD, SAFARI, PASKUDNIK, PODZIEMIE, CIŚNIENIE SKURCZOWE, OBERWANIE CHMURY, EUTEKTOID, KAMIZELKA, INTENSJONALNOŚĆ, OPUSZCZENIE, SAŁATA LOLLO, ŁOWCA GŁÓW, ELEMENT TOCZNY, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, PAKA, ANTYMONARCHISTA, TENIS STOŁOWY, ŚWIĄTYNIA, POMADKI, SYDERYT, BŁYSK, WIEŚ, KRÓTKONOS BRĄZOWY, ZAPRZĄG, CHOROBA WRZODOWA, RYFLA, LANDSKNECHT, TEMPERATURA MROZU, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, CUGANT, TERROR, MANDOLA, DWUDZIESTKA, WAGA RZYMSKA, MĄCZNIAK, MODULARNOŚĆ, FIRMA WYDMUSZKA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, PERŁA URIAŃSKA, REGIONALISTA, ISTOTA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, PŁOZA, MINISTERSTWO, JAGMIN, CUGANT, LUZAK, WIEDŹMA, JOAN, DOLAR FIDŻI, NERWIAK ZARODKOWY, POCZUCIE WINY, ARCYDZIEŁO, MÓRG, RODNIA, SŁUPOZĘBNE, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, FASOLA, GNIAZDO, DOLICHOCEFALIA, CHOROBA HISA-WERNERA, BIOLIT, DWUWIERSZ, HOMAGIUM, ?KLAUZULA UMOWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.582 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WARSTWA, NAKŁADANA NA WYROBY CERAMICZNE PRZEZ ZANURZENIE, NATRYSK LUB POLANIE I WYPALA W TEMPERATURZE KILKUSET STOPNI CELSJUSZA, NA SKUTEK CZEGO TWORZY SIĘ CIEŃKA POWŁOKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WARSTWA, NAKŁADANA NA WYROBY CERAMICZNE PRZEZ ZANURZENIE, NATRYSK LUB POLANIE I WYPALA W TEMPERATURZE KILKUSET STOPNI CELSJUSZA, NA SKUTEK CZEGO TWORZY SIĘ CIEŃKA POWŁOKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POLEWA warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 6 lit.)
SZKLIWO warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POLEWA
warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 6 lit.).
SZKLIWO
warstwa, nakładana na wyroby ceramiczne przez zanurzenie, natrysk lub polanie i wypala w temperaturze kilkuset stopni Celsjusza, na skutek czego tworzy się cieńka powłoka (na 7 lit.).

Oprócz WARSTWA, NAKŁADANA NA WYROBY CERAMICZNE PRZEZ ZANURZENIE, NATRYSK LUB POLANIE I WYPALA W TEMPERATURZE KILKUSET STOPNI CELSJUSZA, NA SKUTEK CZEGO TWORZY SIĘ CIEŃKA POWŁOKA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - WARSTWA, NAKŁADANA NA WYROBY CERAMICZNE PRZEZ ZANURZENIE, NATRYSK LUB POLANIE I WYPALA W TEMPERATURZE KILKUSET STOPNI CELSJUSZA, NA SKUTEK CZEGO TWORZY SIĘ CIEŃKA POWŁOKA. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x