WYDŁUŻONA, DOLNA CZĘŚĆ LODOWCA, GDZIE PRZEWAŻA PROCES ABLACJI, TAKŻE NIEWIELKI, WĄSKI WYSTĘP CZOŁA LODOWCA LUB LĄDOLODU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZOR LODOWCOWY to:

wydłużona, dolna część lodowca, gdzie przeważa proces ablacji, także niewielki, wąski występ czoła lodowca lub lądolodu (na 14 lit.)JĘZYK LODOWCOWY to:

wydłużona, dolna część lodowca, gdzie przeważa proces ablacji, także niewielki, wąski występ czoła lodowca lub lądolodu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDŁUŻONA, DOLNA CZĘŚĆ LODOWCA, GDZIE PRZEWAŻA PROCES ABLACJI, TAKŻE NIEWIELKI, WĄSKI WYSTĘP CZOŁA LODOWCA LUB LĄDOLODU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.964

REKOMENDACJA, RĘKAW, CHORĄGIEW, KRWOTOK, KAROTENOID, CEPISKO, DYBUK, PUNKT, TUMBA, OSSUARIUM, PASKUDA, PODEJŹRZON MARUNOWY, EGZORCYZM, NARTA, ARONIÓWKA, OPUNCJA FIGOWA, KOMBINACJA KLASYCZNA, STANOWISKO, GRYZONIE, ŁOŻE, OPARY, AMPUŁA, WIDELEC, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, KOSZT INWESTYCYJNY, KICZ, ODROŚL, SUPERNOWA, BAZA, TYLOZOID, BECZKARNIA, SZÓSTY, RZEMIOSŁO, ANAPSYDY, PONCZOWNICA, TYBINKI, ŻNIWA, TEATR, WIDEOMANIAK, SITO, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, OPIEKUN, WROTA WĄTROBY, LÓD MARTWY, KRAINA GEOGRAFICZNA, DRUK, FAKSYMILE, CIOS, CIAŁKO NERKOWE, WAHADŁO, MODYFIKACJA, POZYCJA RYGLOWA, OLEANDER, , KALINA, LOT, KALIMBA, WOREK, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, EMPORA, WIDOWNIA, SALA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, DOBRA POŚREDNIE, JAN, RECESJA LODOWCA, ZANIECZYSZCZENIE, ODCZYNNIK, FAKTOR, MINOWIEC, WĘZINA TARCZYCY, POLARYZACJA JONOWA, DYPTYK, PUL, PRZYZIEMIE, AUTOCHTONICZNOŚĆ, DEATH METAL, OKRĘŻNOŚĆ, LINIA ŚNIEGU, ZBROJENIE SIĘ, TYGRYS, GUZIK, CZERPAK, PIERWSZY PLAN, KOMA, KUSAK, BARWNIK, ŁAŃCUCH, AKADEMIA, WYOBLAK, WYLOT, ŁUSZCZYK INDYGOWY, FILTR, CACHE, UŻYTEK LEŚNY, PISEMKO, DOKUMENT, PARTIA, ZROŚLAK, BAJADERKA, BARIERA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, ZGORZELINA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, PARCH, LEW, CZŁON NADRZĘDNY, HERB, AGREGACJA, KONKATEDRA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, CELA, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, HIPOTROFIA, BYLICA POSPOLITA, PĘCHERZYCA, WODNICZKA, ADHD, PODOLOGIA, FANPAGE, PILOT, ZAWIĄZEK, WYPRAWKA, PADOK, BUJANIE, ROŚLINA ZIELNA, TRUKCZASZY, MROZOODPORNOŚĆ, NOTABL, GALOP, NIEDOPASOWANIE, BIURO TECHNICZNE, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, GRABINA, PRZYLEPNOŚĆ, JASKINIOWIEC, WOKALIZA, WELIN, GOŹDZIENIEC, ŚLONSK, GŁUCHY TELEFON, REDA, ABNEGATKA, OLGA, ROSTBEF, CZUJKA, NASIONNICE, SETKA, CEBULKA, MAŚLANKA, EFEKT UBOCZNY, ANTONI, TRAMONTANA, TREND ROZWOJOWY, PLAKAT, MODERATOR, ZATOR PŁUCNY, TARCZA, AFISZOWANIE SIĘ, TAUKA, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, JEZIORO LODOWCOWE, MINUTNIK, INFUŁA, BASEN, AWARIA, BRYZOL, NABIERACZ, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, FORSZLAK, PROCENT, BAZYLIA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, PRYMITYWIZM, NASTAWIENIE, MIRAŻ, MORALIZACJA, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, MOBING, GOLEC, PATENT, ADRES, ŻEGLUGA, KARIOLKA, POKŁAD, FUNKCJA, KAPUSTA KISZONA, NEUROTRANSMITER, NACZYNIÓWKA, SATELITA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, MELILIT, AUSZPIK, JASZCZURECZKA, TWARDZIAK, MYSZKA, MISJONARZ, DRUHNA, MASS MEDIA, PAMPUCH, ANALIZA SPEKTRALNA, PODŁOGA, BOZIA, KLASER, CYBORGIZACJA, OWRZODZENIE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, LOTNICTWO, CHORRERA, UZDATNIANIE WODY, GLOBALIZACJA GOSPODARKI, ŚCIEŻKA, PODATEK ROLNY, OPTIMUM EKONOMICZNE, RADIOMAGNETOFON, PADOK, EKONOMIK, KORSYKAŃSKI, OSNOWA, DEPESZOWIEC, CMOKIER, WIATROWNICA, STUDNIA ABISYŃSKA, ANTYPKA, WYLINKA, IGIEŁECZKA, GOL SAMOBÓJCZY, EKSTRAKT RZECZYWISTY, GONIEC, PROCES POLITROPOWY, GOLONKA, TALERZ, BALERON, CZOP, ŁAWA, KOOPERATOR, WYSZYWANKA, WĄTROBIANKA, REKRYSTALIZACJA, PODDAŃCZOŚĆ, OSŁONA, BAZA ODSETKOWA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, ASFALT, KOMISJA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, LEMING GRENLANDZKI, ANTENA KIERUNKOWA, LENIWKA, LINIA ZABUDOWY, PIERÓG KARELSKI, LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, SMUTNI PANOWIE, STATUS SPOŁECZNY, KAR, TYTOŃ, UDAWACZKA, BATERIA, SYBERIA, VIP, ZĘBORÓG, SZAŁAS, ORŁORYB, ISKRA ELEKTRYCZNA, POJAZD KONNY, KSYLOFAGIA, OBRÓBKA, TYRANEK, MOSTEK, PRAKTYCZNOŚĆ, STRZAŁKA, WIRNIK, PRZEMIANA IZENTROPOWA, KRANIOTOMIA, MUSZLA, WYPOWIEDZENIE, NAWA, UPOKORZENIE, STRAŻ, KONSERWA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, WIRTUALIZACJA, SALAMI, TRANSPOZYCJA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, FUGA, CZERKIES, DRĄŻEK SKRĘTNY, GRA KOMPUTEROWA, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, CIĄGUTKA, PISTOLET, ALIAS INTERNETOWY, BISEKSUALISTA, STOPKA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KONFIRMACJA, PICUŚ, WĄŻ, ?ŁAZĘGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.964 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDŁUŻONA, DOLNA CZĘŚĆ LODOWCA, GDZIE PRZEWAŻA PROCES ABLACJI, TAKŻE NIEWIELKI, WĄSKI WYSTĘP CZOŁA LODOWCA LUB LĄDOLODU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYDŁUŻONA, DOLNA CZĘŚĆ LODOWCA, GDZIE PRZEWAŻA PROCES ABLACJI, TAKŻE NIEWIELKI, WĄSKI WYSTĘP CZOŁA LODOWCA LUB LĄDOLODU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZOR LODOWCOWY wydłużona, dolna część lodowca, gdzie przeważa proces ablacji, także niewielki, wąski występ czoła lodowca lub lądolodu (na 14 lit.)
JĘZYK LODOWCOWY wydłużona, dolna część lodowca, gdzie przeważa proces ablacji, także niewielki, wąski występ czoła lodowca lub lądolodu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZOR LODOWCOWY
wydłużona, dolna część lodowca, gdzie przeważa proces ablacji, także niewielki, wąski występ czoła lodowca lub lądolodu (na 14 lit.).
JĘZYK LODOWCOWY
wydłużona, dolna część lodowca, gdzie przeważa proces ablacji, także niewielki, wąski występ czoła lodowca lub lądolodu (na 14 lit.).

Oprócz WYDŁUŻONA, DOLNA CZĘŚĆ LODOWCA, GDZIE PRZEWAŻA PROCES ABLACJI, TAKŻE NIEWIELKI, WĄSKI WYSTĘP CZOŁA LODOWCA LUB LĄDOLODU sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - WYDŁUŻONA, DOLNA CZĘŚĆ LODOWCA, GDZIE PRZEWAŻA PROCES ABLACJI, TAKŻE NIEWIELKI, WĄSKI WYSTĘP CZOŁA LODOWCA LUB LĄDOLODU. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x