WYPRAWIONA SKÓRA BYDLĘCA, O GRUBOŚCI 1,5 - 5MM, GARBOWANIA ROŚLINNEGO LUB CHROMOWO-ROŚLINNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLANK to:

wyprawiona skóra bydlęca, o grubości 1,5 - 5mm, garbowania roślinnego lub chromowo-roślinnego (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BLANK

BLANK to:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt (na 5 lit.)BLANK to:

w pokerze: karta, która nie daje graczowi żadnych korzyści, nie zmienia sytuacji (na 5 lit.)BLANK to:

wyprawiona bydlęca skóra stosowana m.in. do produkcji akcesoriów jeździeckich (na 5 lit.)BLANK to:

KRENELAŻ; zwieńczenie murów obronnych charakterystyczne dla średniowiecznej architektury obronnej (na 5 lit.)BLANK to:

wyprawiona skóra (jałówek, krów) garbowana środkami roślinnymi, sztywna, sprężysta, gładka używana do wyrobów rymarskich i siodlarskich; skóra blankowa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYPRAWIONA SKÓRA BYDLĘCA, O GRUBOŚCI 1,5 - 5MM, GARBOWANIA ROŚLINNEGO LUB CHROMOWO-ROŚLINNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.319

KORYTKO, IDIOSYNKRAZJA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, OWCE, MACZUGOWIEC, ZIELONE, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, KOMÓRECZKA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, DRUK, PINGWIN MASKOWY, ŻURNALISTA, OFIARA ZAKŁADZINOWA, SĄD POLOWY, SPADKOBIERCA, NAROŻNIK, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, GEST, POKŁAD, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, STAN, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, OKREŚLENIE, PLAGA, ZNACZENIE, STYL, BRĄZOWNIK, LOTERIA PROMOCYJNA, MŁOT, DZWONNICA, BLOCZEK, SPÓD, KONSOLA, KLUCZ OBCY, PUSZYSTOŚĆ, ZAŁATWIANIE, GRYPS, REOGRAF, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, CHLOROHEKSYDYNA, KREACJA PIENIĄDZA, NATRYSK, KOLUMNADA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, PRÓBA JĄDROWA, ŁAWA, OPĘTANY, MESZEK, SOFCIK, FUNKCJA ZDANIOWA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, CZOŁO, AKATALEKSA, AKWEN, KAPITEL, TAŚMA, WINO ZIOŁOWE, FLANSZA, ASYSTA, LINIA ŚREDNICOWA, EMPIRYZM GENETYCZNY, ŚLIZG, WELIN, DYSPENSER, ABSYDA, POWAŁA, PROMIEŃ, DROGA TWARDA, SKÓRA, RZEKOTKA DRZEWNA, BOMBA TERMOJĄDROWA, LEADER, FERMENTOR, NOK, STWORZENIE NIEBOŻE, RESTRYKCJA, DRELICH, KIEŁ, BENTO, BESZAMEL, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, HEADHUNTER, DIAMENT, POSUW, TARNOWIANIN, ELANA, CYGANKA, BAZYLIKA WIĘKSZA, CHOROBA GENETYCZNA, POMÓR, ŻELE, MISJONARZ, GRADUAŁ, MOST PONTONOWY, STAUROPIGIA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, KOMORA, OBŁO, BOMBARDA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, SIEROTA ZUPEŁNY, PĘDNIK OKRĘTOWY, RZĄD, KĘS, UBOGI KREWNY, REGENERACJA, KOMPLEKS ŻYTNI, MUTACJA PUNKTOWA, AKCJA IMIENNA, RELACJA DWUCZŁONOWA, RZECZ WNIESIONA, ZARZĄD, TRANSEKT, ADIUTANT, TURZYCA, PRĄTNIKOWE, ELEKTROLUMINESCENCJA, STYLON, SER, ZĄB, ODCZYN, KANOE, PROCES FIZYCZNY, ORGANIZM, WOLT, POTRÓJNOŚĆ, OŁADKA, ODMIANKA, SUWNICA BRAMOWA, ASYSTA, PAPIER WELINOWY, LUWERS, BAMBUS, EKSPANDER, OPAŁ, AŻUR, MŁOTECZEK, PRACA, POLONISTYKA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, ANALIZA, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, AFRYKAŃSKOŚĆ, OLEJ PALMOWY, MOSHING, ZAGRANICZNOŚĆ, APARAT, OSTOJA, PATRONAT, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, PAKA, KOCZ, GRUPA WSPARCIA, SZESNASTKA, WŁADZUCHNA, BIELMO, ZAPOZNANIE, AGAMA PERSKA, SKALNICZEK SIWY, ŁADOWANIE, SPRZĘT MECHANICZNY, SNIFFER, KOCIOŁ WIROWY, BORDO, SKŁADNIK POKARMOWY, MUZYKA PROGRAMOWA, PRZEWIJAK, DOKUMENT, BUT, PRAWO MATERIALNE, CYTODIAGNOSTYKA, RUBASZKA, GIRLANDA, PRAWO MAJĄTKOWE, ANTAŁ, KATASTROFA BUDOWLANA, MAGNESIK, PODATEK ROLNY, RAMA, SKRĘT, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, KILOMETR NA GODZINĘ, KOMŻA, PALCÓWKA, MOMENT, KARABIN AUTOMATYCZNY, OBŁĄKANIEC, KONWENANS, CZŁONEK, GLIPTYKA, POLARNA CZAPA LODOWA, CHOŁODEĆ, LIST KREDYTOWY, ALERT, SROGOŚĆ, ZALESZCZOTEK, INTELIGENCJA WERBALNA, STAN DEPRESYJNY, BAT, BODZIEC WARUNKOWY, OFICERKI, DEWELOPER, EMIGRACJA, KIESZEŃ, GRZBIET, WĘGAR, TUBULOPATIA, ŻYDOWIN, DANA, ROZUM, MAGIERA, HEAD HUNTER, SKÓRA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, PRZECHOWANIE, STARTER, SATELITA, ADMIRACJA, STRONA TYTUŁOWA, GUMA, ZASTRZALIN, PEPSI, AZOLLA, SARONG, PUNKT OKOSTNOWY, SAFIAN, ADAPTER, LAMPA LUTOWNICZA, RURKA, ORŁORYB, KOSKINOMANCJA, BAZYLEUS, UMIEJĘTNOŚĆ, KRYJÓWKA, WYŚCIGI KONNE, OLEJ SOJOWY, RZEMIOSŁO, OBLAT, FILM DROGI, BURZA, CURRY, DZIRYT, CHOROBA UHLA, POJAZD, TWORZYWO SZTUCZNE, INTERPRETATOR, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, SZYFON, ŻEBRO, TOINA, ŚLIZGAWKA, GWIAZDKA, NIEMIECKOŚĆ, BAŻANT, WĘZEŁ KOLEJOWY, AMPUŁKA, IRANIZACJA, KONFEDERACJA, GORĄCZKA, SKOPEK, MIESZACZ, STARZENIE MORALNE, ASOCJACJA, MECENAT, ZAAWANSOWANIE, PANTOFAG, NUMER BURTOWY, WARP, FELDMARSZAŁEK, NABÓJ ĆWICZEBNY, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, ROZTWÓR STAŁY, HERBATA, WĘGIEL BRUNATNY, LUK ŁADUNKOWY, SONG, RUGI, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, GEORGE, NIEZBIEŻNOŚĆ, ZIĘCIASZEK, KROKIEW, KIFOZA PIERSIOWA, BOGUMIŁ, KARAFKA, DWUDZIESTY TRZECI, RUCH BEZWIZOWY, DRAMAT GANGSTERSKI, STARUNEK, SZMATA, TKANKA, TARCZA, SKRAJNIK DZIOBOWY, MASZYNOWNIA, ATMOSFERA, WAPIEŃ MUSZLOWY, SKÓRA, PRZEBITKA, KIEŁŻ, ?SAFIAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.319 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYPRAWIONA SKÓRA BYDLĘCA, O GRUBOŚCI 1,5 - 5MM, GARBOWANIA ROŚLINNEGO LUB CHROMOWO-ROŚLINNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYPRAWIONA SKÓRA BYDLĘCA, O GRUBOŚCI 1,5 - 5MM, GARBOWANIA ROŚLINNEGO LUB CHROMOWO-ROŚLINNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLANK wyprawiona skóra bydlęca, o grubości 1,5 - 5mm, garbowania roślinnego lub chromowo-roślinnego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLANK
wyprawiona skóra bydlęca, o grubości 1,5 - 5mm, garbowania roślinnego lub chromowo-roślinnego (na 5 lit.).

Oprócz WYPRAWIONA SKÓRA BYDLĘCA, O GRUBOŚCI 1,5 - 5MM, GARBOWANIA ROŚLINNEGO LUB CHROMOWO-ROŚLINNEGO sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WYPRAWIONA SKÓRA BYDLĘCA, O GRUBOŚCI 1,5 - 5MM, GARBOWANIA ROŚLINNEGO LUB CHROMOWO-ROŚLINNEGO. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x