Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZAJĘCIA NA BASENIE, ZWYKLE TAKIE, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ REGULARNIE, SĄ CZĘŚCIĄ CZYJEGOŚ REGULARNEGO ROZKŁADU NP. TYGODNIA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BASEN to:

zajęcia na basenie, zwykle takie, które odbywają się regularnie, są częścią czyjegoś regularnego rozkładu np. tygodnia (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BASEN

BASEN to:

naczynie, rodzaj płaskiej miski z uchwytem, umożliwiającej osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.)BASEN to:

obiekt sportowy lub rekreacyjny ze sztucznym zbiornikiem wody, miejsce, w którym jest basen/są baseny i można pływać (na 5 lit.)BASEN to:

wielkie obniżenie w skorupie ziemskiej (na 5 lit.)BASEN to:

wielki zbiornik wodny (zwykle morze) i przyległe miejsca, wybrzeże, wyspy, przyległe kraje itp (na 5 lit.)BASEN to:

akwen na terenie portu (morskiego lub rzecznego) przeznaczony do manewrowania i cumowania statków (na 5 lit.)BASEN to:

zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka (na 5 lit.)BASEN to:

sztuczny, obudowany zbiornik wodny, przeznaczony do pływania rekreacyjnego i uprawiania niektórych sportów wodnych (na 5 lit.)BASEN to:

drewniana lub betonowa konstrukcja z okrągłymi ścianami przeznaczona do jazdy na deskorolce (na 5 lit.)BASEN to:

część obszaru portu wodnego; miejsce postoju statków (na 5 lit.)BASEN to:

zagłębienie dna oceanicznego ograniczone progami lub wałami a niekiedy i wyspami (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAJĘCIA NA BASENIE, ZWYKLE TAKIE, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ REGULARNIE, SĄ CZĘŚCIĄ CZYJEGOŚ REGULARNEGO ROZKŁADU NP. TYGODNIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.044

TURBINKA KOWALSKIEGO, ORTEZA, LOJALIZM, RELING, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, LENTILEK, FETYSZYZM TOWAROWY, TON, FIZJOLOGIA, WELLINGTON, SERWITUT, BIUSTONOSZ, OBRZEŻKOWATE, NADMIERNA SENNOŚĆ, ANTYKWARNIA, ZRYWKA, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, OTCHŁAŃ, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, APARAT, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, GZYMSIK, KOSZAROWOŚĆ, ZEWNĘTRZE, POTIOMKIN, BÓL, SAPROFAG, SONAR, CIELĘCY WIEK, POMORZE ŚRODKOWE, FREZARKA, WINKULACJA, LOT, RÓŻNICA ZBIORÓW, EMALIA, KICHA, ZERÓWKA, BROŃ WODOROWA, RYBY, DIAPAUZA ZIMOWA, PANORAMA, SZAMANKO, JORDANEK, ŻYWIOŁOWOŚĆ, WAŁ, KOLUMNA, CZERWONA BURŻUAZJA, ZBIÓRKA, ANTYCYPACJA, MLECZAJ LEPKI, DRAMA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, TWIERDZENIE CEVY, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, LOSOWANIE WARSTWOWE, PIERWSZOROCZNY, AMORY, KRÓCIEC, PIES GOŃCZY, KOKTAJL, SUSZARKA, CYKL KONIUNKTURALNY, WÓZEK, LODRANIT, MONOPTERES, SPÓŁGŁOSKA USTNA, PONCZ, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, BOMBA WODOROWA, MIKROWENTYLACJA, RONDO, CYKL KOSMICZNY, ROLADA, RUPIA INDYJSKA, ROJSTONA KRÓLEWSKA, JĘCZMIEŃ OZIMY, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, KRET, BIOMETEOROLOGIA, SYSTEM TRANSAKCYJNY, WALOŃSKI, ZAPUSTY, HEKSAPTYK, FECJAŁ, PROTETYKA, SYSTEM, GETTO, CYKL JAJNIKOWY, LAMA, FILM MUZYCZNY, WIELOFAZOWOŚĆ, KLIMAKTERIUM, ROZPAD SKAŁ, KOSZYCZEK, KONWERSJA GENÓW, SKŁAD, PODKÓWKA, ZMAGANIA, PAPIER KANCELARYJNY, SZAŁAS, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, KULANKA, KORNIJSKI, PUSTYNNICA KATOLICKA, GLUKOZOAMINOGLIKAN, ZAMRÓZ, MECHANIK SAMOCHODOWY, MASTURBACJA, ZEBRA, NARĄBANIE SIĘ, SETKA, KARTRIDŻ, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, REGION, ŻERDNIK, FERRIMAGNETYZM, SCHWANNOMA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, BÓBR KANADYJSKI, SZACHY TRZYOSOBOWE, KONWENCJA, CERATOFILID, KRONIKARKA, PARASOLNIK, SPRAWNOŚĆ, WĄŻ OSTROGŁOWY, NARKOLEPSJA, GYROS, ASOCJACJE, ŁATA, SOS MUŚLINOWY, MACZANKA KRAKOWSKA, ROZEDMA PŁUC, FIZYKA STATYSTYCZNA, BRANSOLETA KRZYWICZA, WŚCIEKLICE, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, SONDAŻOWNIA, TRANSPOZYCJA, KONFORMER, STOLIK, SKALA STAROGRECKA, POMPA WYPOROWA, BRETOŃSKI, WYBUCH, DIAGRAM KWIATOWY, FILM ANIMOWANY, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, SAROS, ZUPA NA GWOŹDZIU, EKSPRES PRZELEWOWY, ZŁOM, CHOROBA KENNEDY'EGO, ŚWIĘTOKUPCA, POWAGA, PIERŚCIEŃ WŁÓKNISTY, OBORNIK, PRZEZNACZENIE, POCHÓD, PLOMBA, AUDYTORIUM, PAKARZ, SZPULA, ZDANIE JEDNOSTKOWE, KROSOWNICA, SOBACZE ŻYCIE, CYKL MIESIĘCZNY, WIWAT, LENIWIEC, GRAFA, STATEK, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, NERW CZASZKOWY, AGRESOR, PRZYGASZENIE, ODWSZALNIA, ZAUROZUCH, ROZWÓJ ZARODKOWY, RYBA AMFIDROMICZNA, KRAWAT, KAPITAŁ, KAKOFONIA, GENETYKA POPULACYJNA, TUNEL, OŚWIETLACZ, FILOLOGIA ROSYJSKA, BIAŁKA WIERZBÓWKA, CIŚNIENIE KRWI, PROPORZEC, DOBRO LUKSUSOWE, KORONA, WĄCHACZ, EFEKT LOTOSU, KURECZKA, ANAMNEZA, PUSZCZALSKA, CYGANOLOGIA, GRUPA BIOLOGICZNA, INTERMEZZO, DILERKA, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, KAMIENICA, EKSKLUZYWIZM, UKRES, TAKSON, PODSYP, FURA, JĘZYK PENDŻABSKI, FRYZYJSKI, ZATRUDNIENIE, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, ALMIKOWATE, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, POJAZD KOŁOWY, RAKI, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, FILM NOIR, OBIEG SYNODYCZNY, ŁAWA RZĄDOWA, NAPINACZ, DEKOMPENSACJA, WENTYL, STYLISTYKA, SPRAWNOŚĆ, WCIĄGARKA, DRUK ROZSTRZELONY, POPARCIE, LANDO, STOPA, IRRADIACJA, SARI, ZAWÓD, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, PURANA, ENTOURAGE, OPŁATA LOKALNA, MUNGO, LAKIER, STEREOTYPIA RUCHOWA, OSTRYGA, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, LISTNIENIE, ODLEŻYNA, FILEMON BLADY, PODATEK BASENOWY, GRUSZE ZACHODNIE, BIAŁY TRĄD, WYROK, ZIOMKOSTWO, KOKARDKA, SPRAWNOŚĆ, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, PAPILOTKA, WOREK, KONTROLA, ENERGIA WIATROWA, BUFFETING, APARAT, OBSZAR CELNY, TREGGINSY, WARSTWA PODSTAWNA, ŚPIEW, WSZY, KOŁA, EKSCESY, CZAS NIEOZNACZONY, KULON, JEZIORO TEKTONICZNE, DZIEWCZYNA ULICZNA, ŁASICA, JAGIELLON, SYSTEM EKONOMICZNY, MAKRO, LINORYT, WISKOZA, MANEŻ, RIBAT, OGATA, PRACA, MIODONOŚNOŚĆ, JEŻYNA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, ZAKON ŻEBRZĄCY, KIERZYNKA, KAPOK, DOCHÓD WŁASNY, GRAFOLOGIA, CZERWONOGWARDZISTA, HERB, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, CHEMOTROPIZM UJEMNY, ADWENTYSTA, PAMIĘĆ, RADIANT, POLE JEDNORODNE, TOPIEL, BANANA SPLIT, TANAGRYJKA, CHŁYST, DYPTYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.044 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zajęcia na basenie, zwykle takie, które odbywają się regularnie, są częścią czyjegoś regularnego rozkładu np. tygodnia, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAJĘCIA NA BASENIE, ZWYKLE TAKIE, KTÓRE ODBYWAJĄ SIĘ REGULARNIE, SĄ CZĘŚCIĄ CZYJEGOŚ REGULARNEGO ROZKŁADU NP. TYGODNIA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
basen, zajęcia na basenie, zwykle takie, które odbywają się regularnie, są częścią czyjegoś regularnego rozkładu np. tygodnia (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BASEN
zajęcia na basenie, zwykle takie, które odbywają się regularnie, są częścią czyjegoś regularnego rozkładu np. tygodnia (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x