ZAKON LUB ZGROMADZENIE ZAKONNE, KTÓREGO CZŁONKOWIE POZA MODLITWĄ ZAJMUJĄ SIĘ PRACĄ WŚRÓD INNYCH LUDZI, DZIAŁALNOŚCIĄ APOSTOLSKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAKON CZYNNY to:

zakon lub zgromadzenie zakonne, którego członkowie poza modlitwą zajmują się pracą wśród innych ludzi, działalnością apostolską (na 11 lit.)ZGROMADZENIE CZYNNE to:

zakon lub zgromadzenie zakonne, którego członkowie poza modlitwą zajmują się pracą wśród innych ludzi, działalnością apostolską (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKON LUB ZGROMADZENIE ZAKONNE, KTÓREGO CZŁONKOWIE POZA MODLITWĄ ZAJMUJĄ SIĘ PRACĄ WŚRÓD INNYCH LUDZI, DZIAŁALNOŚCIĄ APOSTOLSKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.087

MARCHEWKA, KAMIZELKA, BLACHOWNIA, PLAC, MONK, KORYTARZ EKOLOGICZNY, RYTUAŁ, BARBARYZACJA, POLEWA, SYSTEM OBRONNY, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, DAWKA, ZARZUTKA, CEDUŁA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, OPASKA, GEOFIT RYZOMOWY, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, ŚWIECIDEŁKO, TEKSTUALNOŚĆ, ŁUK OBNIŻONY, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, GLORIETA, WIEK ZGODY, MŁOT, KRÓLOWA RENET, SIZAL, SZCZOTKARZ, RZUT PROSTOKĄTNY, KASECIAK, CERKIEW, GRAF PŁASKI, SERECZNIK, CUKIER, WŁÓCZNIA, DOSTRZEGALNOŚĆ, AERODYNAMIK, CYKL PRECESYJNY, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, ODKOS, FARMAZONIA, FIGA INDYJSKA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, MUR, ZMIANA, ZEWŁOK, BEZPARDONOWOŚĆ, STREFA, DÓŁ, JĘZYK PENDŻABSKI, SYNGALESKI, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, KOK, KASZTEL, MAŁY PALEC, TOCZYSKO, TRANSFLUENCJA LODOWCA, KOKLUSZ, FLASZKA, UPÓR, ROSZCZENIE REGRESOWE, KOKSIAK, TWIERDZA, SWAWOLA, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, CHOCHELKA, ROZRABIACZ, LISTNIENIE, PIŁA CZOPOWA, JELENIOWATE, AKOMPANIAMENT, OBSZUKANIE, RADA, ŻUŻLAK, SYNDROM JEROZOLIMSKI, PODKŁAD, SPIRALA ARCHIMEDESA, PIERŚCIEŃ, DZIECKO EPOKI, WYŚWIETLARNIA, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, MIĄŻSZ, JĘZYK DRAWIDYJSKI, SILNIK CZTEROSUWOWY, SPŁATA BALONOWA, PARZONKA, RURKA, CYBORG, KAPLICA PRZYCMENTARNA, POLSKOŚĆ, PANCERKA, ŁOPATECZKA, DYSTANS, AWIACJA, SPRAWNOŚĆ, PASZTET, JIVE, PRAWO MEDYCZNE, ODKRYCIE, TABLOIDYZACJA, PIECHOTA ŁANOWA, ŁAWA, BASEN, WYCHOWAWCZYNI, PLAMA WĄTROBOWA, KONODONT, UDAR, MAK NIEBIESKI, KOZIA NÓŻKA, ESKADRA, ZIELONE KOŁNIERZYKI, TYTULIK, PLANKTON WIRÓWKOWY, GALERIA HANDLOWA, BROŃ BIOLOGICZNA, TARCZKA, KONGREGACJA, MIKROCHIRURGIA, NIEOBLICZALNOŚĆ, SMUŻKA, DOBROTLIWOŚĆ, PREPPER, BARWY PAŃSTWOWE, WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY, OLEJEK, KUCHTA, STOPOFUNT, NARAKA, OSTANIEC, RODZINA JĘZYKOWA, CIENNIK, MANIPULATOR, MADZIARSKI, POKRZYK, GŁĘBINA, GLUKOZOAMINOGLIKAN, POCZTA PRZYCHODZĄCA, CIŚNIENIE, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ŚMIESZKA, BUKIET, POPŁÓD, KRAJE, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, HEJT, KASZA, DZIEWIĄTKA, CERKIEW, ZAŁOGA, BAŻANT, DRĄŻEK, MASYW GÓRSKI, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, DZIANINA, KONWOLUCJA, TUNIKA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, SŁUPISKO, CEL, CZAS PRZYSZŁY, PŁUG, SITARSTWO, NIEREZYDENT, IRLANDZKOŚĆ, SAWANTERIA, NA JEŹDŹCA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, PAMIĘĆ, MECHANIKA KONSTRUKCJI, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, PRODROM, LUKA STRATYGRAFICZNA, SKRZYNECZKA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, POZYCJA, SKUPISKO, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, HEL, ÓSEMKA, SCENARIUSZ, MOTYL DZIENNY, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, FIGURA GEOMETRYCZNA, EGALITARYZM, MIANOWNIK, ZBROJA ŁUSKOWA, SAPROFAG, ŚWIĘTY, RELA, PCHLI TARG, CZESALNIA, MARINA, PASJA, PRÓŻNOWANIE, FAKT PRAWNY, ANALIZA LOGICZNA, POKŁAD GÓRNY, STEROWNIK, LITRÓWKA, SUBREGION, REWALIDACJA, ANARCHIZM, FILAKTERIE, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, INTERLINGWISTYKA, KWADRATURA, BRUK, GWIAZDA PODWÓJNA, RYBA AKWARIOWA, BANDYCTWO, APSYDA, INSTRUMENT, WYBLINKA, GOŁĘBIE SERCE, PILATES, WRZECIONO, CEREMONIAŁ, NAGRODA RZECZOWA, BRANIE WZORU, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, RUCH, KIJ, OSIEMNASTKA, MAGMA, KOPARKA POPRZECZNA, NAWÓZ MINERALNY, OSET NASTROSZONY, POSTĘPACTWO, ROZMARYN, ZASADA, ŁAŃCUSZEK, KĄT WPISANY, FINAŁ, TEST KOMPLEMENTACJI, WYPĘDZENIE, SZWEDY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, PRZEKŁADACZ, ŁZAWNIK, FALA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, OSTREK, MIESZKANIE LOKATORSKIE, EDUKATOR, TANCERKA BRZUCHA, AFEKTYWNOŚĆ, PARK MASZYNOWY, PARWENIUSZ, OBSZAR CELNY, BOGACTWO, BĘBEN WIELKI, JĘZYCZEK U WAGI, REGLAN, KANALIK NERKOWY, WYCIĄG TALERZYKOWY, OPIEKUN FAKTYCZNY, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, OGNIWO STĘŻENIOWE, RECEPCJA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, PIES GOŃCZY, ORBITA PARKINGOWA, OLEJ LNIANY, KINETYKA CIECZY, GŁOS, PROWANSALSKI, ZEGAR ATOMOWY, GIPSATURA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, ATŁAS, NADZÓR PEDAGOGICZNY, GRUPA ARYLOWA, GATUNEK ZBIOROWY, MOWA ZALEŻNA, PISTACJA, METFORMINA, UKŁAD WIELOKROTNY, NIERUCHLIWOŚĆ, ŻABA NILOWA, MCV, KET, INWESTYCJA, BENEFICJENT, TABUIZACJA, PALEOBOTANIKA, NARY, SZEWRON, PRZĘDZA, WKŁADKA, GRZECHOTKA, POLKA, KARAFECZKA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, KĄPIEL LECZNICZA, BATERIA ANODOWA, KIEP, PRZYWŁASZCZENIE, ?NIEŻYWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.087 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKON LUB ZGROMADZENIE ZAKONNE, KTÓREGO CZŁONKOWIE POZA MODLITWĄ ZAJMUJĄ SIĘ PRACĄ WŚRÓD INNYCH LUDZI, DZIAŁALNOŚCIĄ APOSTOLSKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAKON LUB ZGROMADZENIE ZAKONNE, KTÓREGO CZŁONKOWIE POZA MODLITWĄ ZAJMUJĄ SIĘ PRACĄ WŚRÓD INNYCH LUDZI, DZIAŁALNOŚCIĄ APOSTOLSKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAKON CZYNNY zakon lub zgromadzenie zakonne, którego członkowie poza modlitwą zajmują się pracą wśród innych ludzi, działalnością apostolską (na 11 lit.)
ZGROMADZENIE CZYNNE zakon lub zgromadzenie zakonne, którego członkowie poza modlitwą zajmują się pracą wśród innych ludzi, działalnością apostolską (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAKON CZYNNY
zakon lub zgromadzenie zakonne, którego członkowie poza modlitwą zajmują się pracą wśród innych ludzi, działalnością apostolską (na 11 lit.).
ZGROMADZENIE CZYNNE
zakon lub zgromadzenie zakonne, którego członkowie poza modlitwą zajmują się pracą wśród innych ludzi, działalnością apostolską (na 18 lit.).

Oprócz ZAKON LUB ZGROMADZENIE ZAKONNE, KTÓREGO CZŁONKOWIE POZA MODLITWĄ ZAJMUJĄ SIĘ PRACĄ WŚRÓD INNYCH LUDZI, DZIAŁALNOŚCIĄ APOSTOLSKĄ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ZAKON LUB ZGROMADZENIE ZAKONNE, KTÓREGO CZŁONKOWIE POZA MODLITWĄ ZAJMUJĄ SIĘ PRACĄ WŚRÓD INNYCH LUDZI, DZIAŁALNOŚCIĄ APOSTOLSKĄ. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x