ZDJĘCIE FOTOGRAFICZNE WYKONANE NA POTRZEBY FOTOGRAMETRII ZA POMOCĄ SPECJALNEGO URZĄDZENIA - KAMERY FOTOGRAMETRYCZNEJ; SŁUŻY DO WYKONANIA PRECYZYJNYCH POMIARÓW WIELKOŚCI I KSZTAŁTU BADANEGO OBIEKTU, NP. PRZEDMIOTU LUB TERENU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FOTOGRAM to:

zdjęcie fotograficzne wykonane na potrzeby fotogrametrii za pomocą specjalnego urządzenia - kamery fotogrametrycznej; służy do wykonania precyzyjnych pomiarów wielkości i kształtu badanego obiektu, np. przedmiotu lub terenu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FOTOGRAM

FOTOGRAM to:

obraz na materiale światłoczułym, który uzyskano bez użycia specjalnego urządzenia naświetlającego (aparatu fotograficznego, powiększalnika, naświetlarki itp.), a jedynie poprzez naświetlenie materiału światłoczułego przysłoniętego różnego rodzaju przedmiotami półprzezroczystymi lub nieprzezroczystymi; luksografia (na 8 lit.)FOTOGRAM to:

obraz na papierze światłoczułym, wykorzystywany dla celów artystycznych; artystyczna odbitka fotograficzna (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDJĘCIE FOTOGRAFICZNE WYKONANE NA POTRZEBY FOTOGRAMETRII ZA POMOCĄ SPECJALNEGO URZĄDZENIA - KAMERY FOTOGRAMETRYCZNEJ; SŁUŻY DO WYKONANIA PRECYZYJNYCH POMIARÓW WIELKOŚCI I KSZTAŁTU BADANEGO OBIEKTU, NP. PRZEDMIOTU LUB TERENU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.136

PERSPEKTYWA, WAŁ, TOP, KOŁO PODBIEGUNOWE, ARSYNA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, BUTERSZNIT, HYDRIA, EMILY, NAROŻNIK, TECHNIKA ANALOGOWA, ABSOLUTYZACJA, WYSŁUGA LAT, KOSÓWKA, IZBA CZELADNA, OŚCOWATE, KASETON, TERMOJONIZACJA, SAMPEL, PEIRESKIA, TYGIEL, NIMFOMANKA, KOLET, ASPIRACJA, ADALINA, ZGĘSTEK, PLAN PRZESTRZENNY, OKRĘŻNOŚĆ, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, LIBELLA, KASZKIET, BENTO, PAUPER, SZTYFT, MINIATURA, TROJAŃCZYK, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, WAGON, MOZART, IMPOST, SINIAK, WNIEBOWZIĘCIE, WSPÓŁMAŁŻONEK, LUZAK, ALLEGRETTO, KULTYWAR, FONDUE CZEKOLADOWE, IGLASTE, MEBLOWÓZ, BALDACHIM, TENIS ZIEMNY, ALBUM, SZOK CENOWY, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, ZATOKA, ZAJĄKNIĘCIE, JAD PSZCZELI, OKO OPATRZNOŚCI, BALON, TARTINKA, KONGRUENCJA, PLECIONKA, ELIMINACJA, PUBLIKACJA, PRZERYWACZ, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, HIN, PROSO, CELEBRACJA, BOSS, TRACZ BRAZYLIJSKI, ABORDAŻ, GRÓDŹ, WIELKOŚĆ SKALARNA, BALSAM, SZALONA GŁOWA, PRZEKŁADACZ, OWCE, ŹRÓDŁO TERMALNE, ZGRABNOŚĆ, CHŁODNIK, BANK DOMICYLOWY, HIPOTROFIA, SKÓRNIK, ELKI, LAMA, PILOT, JAZGOT, GRZECH POWSZEDNI, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, WINDA, ŁAPKA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, PUSZKA MÓZGOWA, SZAŁAS, WKLĘSEK, WIESŁAW, JEDWAB OCTANOWY, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, LENIWIEC, ZAWISAK, TABU MILCZENIA, OCULUS, BLOKHAUZ, EUFONIA, PORNOGRAFIA, ŁONO, FAKTURKA, ADRES KORESPONDENCYJNY, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, SZYNA, EROZJA, SPEKTROGRAFIA, WYSZYWANKA, WESOŁE MIASTECZKO, ECCHI, PODBIERACZ, WARZONKA, ZROZUMIAŁOŚĆ, CZEKOLADA, OSTOJA, CEROFERARIUSZ, KLAWISZ, ZACIĘCIE, LICZBA ZMIENNOPRZECINKOWA, OWOCNIK, ETYKIETA, HAMULEC RĘCZNY, MRÓWKA, ODPRYSK, PAPUGA, KALATOS, TAJNE KOMPLETY, TAFELKA, AALEN, JANKA, BOLA, PRÓBA ZEROWA, STARTUP, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, POLAROID, LEASINGODAWCA, ŁAPA, KĄPIEL, KOSZYKÓWKA ULICZNA, WIKARIUSZ, NISZA, SUPERNOWA TYPU IC, APOLOGIA, ZAJĄCZEK, KASZKIET, DIABOLO, MASŁOSZ, PRZEWIELEBNOŚĆ, DOCHÓD NOMINALNY, BOSCH, PRODUKT, GAZ PRZEWODOWY, ANALIZATOR POLOWY, FOSFORYT, URYNA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, OPODATKOWANIE, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, PŁASZCZYZNA Z, BANDAMKA, CHOROBA EULENBURGA, KOROWAJ, REAKCJA, EDWARD, SKRZYNKA, ŁADOWARKA, CZERWONOSKÓRY, STONOGA MUROWA, WYCIĄG, MERENGA, NADŻERKA, BZYGI, OPCJA BARIEROWA, ORNAMENT, GARNEK, MIŚ, KREMÓWKA, CZĘSTOKÓŁ, WSPORNIK, BRUZDKOWANIE, ZNAMIĘ BECKERA, GŁOWICA, KIEŁ, PÓŁOKRĄG, BOROWIKOWA, OBORA DWORSKA, SEMESTR LETNI, BECZKA Z PROCHEM, RYBA UKWIAŁOWA, AREA, PRZESTĘPNOŚĆ, FORMACJA, SCHRONISKO, SNAJPER WYBOROWY, STEWA, DEFLEKTOR, RUGBY, BŁONA, WIDŁY, ŻNIWIARKA, SKURCZ, ZASTOINA, DIABEŁEK, LICZNIK CIEPŁA, POCHLEBSTWO, KARA GŁÓWNA, SKŁAD, EKSPANDER, WARTOŚĆ DODANA, WPŁATA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, FLASZOWIEC, DEKALKOMANIA, USKOK, NIESZPUŁKA, DZIEWCZYNIĄTKO, POMYLENIEC, KABRIOLECIK, PRAWO GŁOSOWE, BADANIA, SPIĘCIE, SKŁADNIK POKARMOWY, INOKULACJA, MIĘSOŻERCA, GRA CYLINDRYCZNA, BAJKA, DAWCA NARZĄDÓW, LOKATOR, BIOMETRIA, ISLANDZKOŚĆ, MINIMALISTA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, WADA DREWNA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, CENOTWÓRCA, CZŁON OKREŚLANY, DEKONCENTRACJA, CHOROBA POPROMIENNA, OKNO, KOMIN PŁACOWY, POLONISTYKA, ALLEGRO, PIEC PŁOMIENNY, SFEROMETR, BASZŁYK, PISMO NUTOWE, OCIEKACZ, POŁYSK, ERUPCJA, RUNA, MORESKA, LOKALIZACJA, KONTAKT, TRYBUNAŁ, FOTOALBUM, MEGAFON, FINISZ, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, MIOTACZ BOMB GŁĘBINOWYCH, PAPILOT, KATASTROFISTA, KARTEL, FIKOŁEK, ALOES, SEKRECJA, KAŁMUK, SZTUKATERIA, KOLIMACJA, GRUPA, DEMOKRACJA, ŁUPINA, REGENT, ŚLISKOŚĆ, KLEJÓWKA, HOLK, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, ZATOKA, ŻEGLUGA, KAMERA, PANGSZURA INDYJSKA, PRZEBUDOWA, PŁASZCZYZNA, WRAK, OMYK, PERYKARP, KABAT, KOD DWUWARTOŚCIOWY, ALFABET PUNKTOWY, JEŻYNA, PODZBIÓR, PARKIET, BÓB KOŃSKI, ?SEKCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDJĘCIE FOTOGRAFICZNE WYKONANE NA POTRZEBY FOTOGRAMETRII ZA POMOCĄ SPECJALNEGO URZĄDZENIA - KAMERY FOTOGRAMETRYCZNEJ; SŁUŻY DO WYKONANIA PRECYZYJNYCH POMIARÓW WIELKOŚCI I KSZTAŁTU BADANEGO OBIEKTU, NP. PRZEDMIOTU LUB TERENU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDJĘCIE FOTOGRAFICZNE WYKONANE NA POTRZEBY FOTOGRAMETRII ZA POMOCĄ SPECJALNEGO URZĄDZENIA - KAMERY FOTOGRAMETRYCZNEJ; SŁUŻY DO WYKONANIA PRECYZYJNYCH POMIARÓW WIELKOŚCI I KSZTAŁTU BADANEGO OBIEKTU, NP. PRZEDMIOTU LUB TERENU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FOTOGRAM zdjęcie fotograficzne wykonane na potrzeby fotogrametrii za pomocą specjalnego urządzenia - kamery fotogrametrycznej; służy do wykonania precyzyjnych pomiarów wielkości i kształtu badanego obiektu, np. przedmiotu lub terenu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FOTOGRAM
zdjęcie fotograficzne wykonane na potrzeby fotogrametrii za pomocą specjalnego urządzenia - kamery fotogrametrycznej; służy do wykonania precyzyjnych pomiarów wielkości i kształtu badanego obiektu, np. przedmiotu lub terenu (na 8 lit.).

Oprócz ZDJĘCIE FOTOGRAFICZNE WYKONANE NA POTRZEBY FOTOGRAMETRII ZA POMOCĄ SPECJALNEGO URZĄDZENIA - KAMERY FOTOGRAMETRYCZNEJ; SŁUŻY DO WYKONANIA PRECYZYJNYCH POMIARÓW WIELKOŚCI I KSZTAŁTU BADANEGO OBIEKTU, NP. PRZEDMIOTU LUB TERENU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - ZDJĘCIE FOTOGRAFICZNE WYKONANE NA POTRZEBY FOTOGRAMETRII ZA POMOCĄ SPECJALNEGO URZĄDZENIA - KAMERY FOTOGRAMETRYCZNEJ; SŁUŻY DO WYKONANIA PRECYZYJNYCH POMIARÓW WIELKOŚCI I KSZTAŁTU BADANEGO OBIEKTU, NP. PRZEDMIOTU LUB TERENU. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast