ZDROBNIALE: KRYSZTAŁ - CIAŁO STAŁE, W KTÓRYM CZĄSTECZKI (KRYSZTAŁY MOLEKULARNE), ATOMY (KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE) LUB JONY (KRYSZTAŁY JONOWE) SĄ UŁOŻONE W UPORZĄDKOWANY SCHEMAT POWTARZAJĄCY SIĘ WE WSZYSTKICH TRZECH WYMIARACH PRZESTRZENNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRYSZTAŁEK to:

zdrobniale: kryształ - ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRYSZTAŁEK

KRYSZTAŁEK to:

element jubilerski lub pasmanteryjny imitujący kamień szlachetny (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: KRYSZTAŁ - CIAŁO STAŁE, W KTÓRYM CZĄSTECZKI (KRYSZTAŁY MOLEKULARNE), ATOMY (KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE) LUB JONY (KRYSZTAŁY JONOWE) SĄ UŁOŻONE W UPORZĄDKOWANY SCHEMAT POWTARZAJĄCY SIĘ WE WSZYSTKICH TRZECH WYMIARACH PRZESTRZENNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.982

NAKIEROWANIE SIĘ, JAMA, WĘŻOWNIK, SUBREGION, SKROMNIŚ, ANALIZA FUNKCJONALNA, EKOGROSZEK, PODUSZKA BALANSOWA, GŁOŻYNA, ZMORA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, WYRAZ OBCY, KOŁO, KNEDLE, BRAMKA, KRATY, KSIĘGA, AMFIUMY, ROBOT PRZEMYSŁOWY, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, SPIĘCIE, EFEKT DOPPLERA, KACZKA KRAKWA, DIEREZA, GHEE, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, ZBIORNICZEK NASIENNY, CZERPAK, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, ZABURZENIE UROJENIOWE, ALERGEN POKARMOWY, CIEMNOTA, MINERAŁ ALLOGENICZNY, OKULARY, ODPŁYW, WATA, LUKSEMBURSKI, DUPOLIZ, PĘTLA HENLEGO, ZAMIANA, DROGA, LODOWIEC DOLINNY, HOMOGENIZATOR, PLAFON, KORYTKO, WEKTOR, SŁOŃCE, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, KULTURA PIEŃKOWSKA, NIETZSCHEANISTA, INSTALACJA, PRZECHOWANIE, KACZUGA INDYJSKA, NALEŹLINA POSPOLITA, JEDNOŻEŃSTWO, PODZIELNIK, POWAGA, BOJOWOŚĆ, NACHLANIE SIĘ, KOREKTOR, PRZECIWSTAWIENIE, GAMBIT NIEPRZYJĘTY, LINA RATUNKOWA, PSEUDOBIELICA, ZIELENIEC, STAW KULISTY WOLNY, RACZEK, POETA LAUREATUS, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, FUS, TWÓR, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, DMUCHAWKA, PRACOWNIK NAUKOWY, SILNIK GÓRNOZAWOROWY, APTAMER, MASA SOLNA, GRZEBIEŃ, OTWARTOŚĆ, AROMAT, DUET, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, KLEJOWNIA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, CZŁON NADRZĘDNY, BAON, BRÓG, BARSZCZ, DEPESZA GRATULACYJNA, ZALESZCZOTEK, SALTARELLO, POTERNA, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, GRANICA, DZIENNIKARZ, FLEKAINID, ROPA, PEWNOŚĆ, KOMAROW, EMBLEMAT, PORCJA, SAPKA, PRANKO, NIERÓWNOŚĆ, PAŹDZIERZ, BŁONA ZEWNĘTRZNA, PRĄD ZMIENNY, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, SEKTOR PUBLICZNY, SEPTET, TYTUŁ WYKONAWCZY, WERSJA STABILNA, PRĄD FARADYCZNY, SIATKA GEOGRAFICZNA, OZIMINA, DELIKT KONSTYTUCYJNY, MIKROSKOP ŚWIETLNY, WIATR KATABATYCZNY, KARRUKA, JASZCZUR, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, NIEWYRAŹNOŚĆ, STUDNIA ABISYŃSKA, KRYSZTAŁ GÓRSKI, REASORTACJA GENOWA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, POKŁAD GÓRNY, PORNOGRAFIA, BIEG JAŁOWY, WOLNY RODNIK, NÓŻKA, SZTURWAŁ, FAWOREK, SYNEREZA, FILTR CYFROWY, PARNOŚĆ, MURZYNEK, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, BILLING, BROKAT, SYLWETKA, METALICZNOŚĆ, MIECZ OBROTOWY, BARWA, KURANT, PLUTON, STRZAŁA, OKRZEMKI, MIĘTÓWKA, KOJEC, LECZENIE CHIRURGICZNE, OBYWATELKA, ACHAJA, POTENCJAŁ, KOREK, ICHTIOFAUNA, LINIA ZABUDOWY, DAWCA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, JĘZYKI TURAŃSKIE, MOC, SURREALIZM, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, AEROZOL, FLETY, KULCZYBA, GRZEBIEŃ, BODZIEC, PŁYWAK, POLEWANIE SIĘ, SZKRABIK, SEKWENCJA, ZACHOWANIE, KWINTET FORTEPIANOWY, MASKA, KOŚĆ SKOKOWA, MYDLARNIA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, KANALIK NERKOWY, GIMNASTYKA, KACZY DÓŁ, OBIEG, PERIODYK, APARAT SZPARKOWY, NIEKAPEK, NUR BIAŁODZIOBY, INSTRUMENT, KORDIAŁ, POWTÓRKA, AEROLOGIA, TALENT, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, BEZDNO, BÓR BAGIENNY, KUTER TORPEDOWY, KOOPERATOR, PAS, KRYZYS KATATYMICZNY, WĄŻ, WYWINIĘCIE ORŁA, SYMFONIK, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, NAKO, CHRANCUSKI, OBŁOK OORTA, TRIO, EWAPORAT, GERMAŃSKI, WZORNIK, BIBUŁKARZ, PROROK, CAŁY TON, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ACETYLENEK MIEDZI, OBSZAR WIEJSKI, NASZ CZŁOWIEK, MIĘSOŻERSTWO, REMONT BIEŻĄCY, ŁOPATECZKA, SPECJALISTA, METAMERIA, KATALOG PRZEDMIOTOWY, ATOL, NUMIZMATYKA, SIŁOWNIK, TABLICA MENDELEJEWA, NORWESKI, WZGLĄD, CEROWNIA, GOMBROWICZ, ZACHWALACZ, ZŁORZECZENIE, SMRODEK, PARCIAKI, TURBINA RUROWA, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, OFIARA ZAKŁADZINOWA, KRÓLIK DZIKI, SOCJOPSYCHOLOGIA, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, CHRYJA, GNETOWE, CZERWONOSKÓRY, CUDOTWÓRCA, LITEWSKOŚĆ, TRUSIĄTKO, NARĄBANIE SIĘ, KORPUS, SENTYMENT, KAPUSTA KISZONA, ŁĄCZNIK SZCZĘKOWY, STEK, ZAPALENIE, WARAN BEZUCHY, INGUSZ, LIZANIE , ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, SZYBKOWAR, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, KONIKI MORSKIE, KAWALKADA, WOKALIZA, WYTWÓRCZOŚĆ, ZNIECZULENIE, PODKAST, KOŃCÓWKA, DROBNICA, SHAPESHIFTER, KONGREGACJA, OWOC, GAZ, PRAGNIENIE, AGREGACJA, KSIĄŻKOWOŚĆ, ANTYROMANTYZM, MONOPARTYJNOŚĆ, OBRĘB EWIDENCYJNY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, SILNIK GAZOWY, RUMIAN SZLACHETNY, KARTOTEKA, OŚRODEK, REWERS, PĘTO, JĘZYCZEK, MISIOWÓZ, GŁUPTAK BIAŁY, DZIEŃ REKTORSKI, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, MYŚL, MISTRZ, FOXTROT, ŚMIAŁOŚĆ, DŻEMIK, ?IGOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.982 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: KRYSZTAŁ - CIAŁO STAŁE, W KTÓRYM CZĄSTECZKI (KRYSZTAŁY MOLEKULARNE), ATOMY (KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE) LUB JONY (KRYSZTAŁY JONOWE) SĄ UŁOŻONE W UPORZĄDKOWANY SCHEMAT POWTARZAJĄCY SIĘ WE WSZYSTKICH TRZECH WYMIARACH PRZESTRZENNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: KRYSZTAŁ - CIAŁO STAŁE, W KTÓRYM CZĄSTECZKI (KRYSZTAŁY MOLEKULARNE), ATOMY (KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE) LUB JONY (KRYSZTAŁY JONOWE) SĄ UŁOŻONE W UPORZĄDKOWANY SCHEMAT POWTARZAJĄCY SIĘ WE WSZYSTKICH TRZECH WYMIARACH PRZESTRZENNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRYSZTAŁEK zdrobniale: kryształ - ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRYSZTAŁEK
zdrobniale: kryształ - ciało stałe, w którym cząsteczki (kryształy molekularne), atomy (kryształy kowalencyjne) lub jony (kryształy jonowe) są ułożone w uporządkowany schemat powtarzający się we wszystkich trzech wymiarach przestrzennych (na 10 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: KRYSZTAŁ - CIAŁO STAŁE, W KTÓRYM CZĄSTECZKI (KRYSZTAŁY MOLEKULARNE), ATOMY (KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE) LUB JONY (KRYSZTAŁY JONOWE) SĄ UŁOŻONE W UPORZĄDKOWANY SCHEMAT POWTARZAJĄCY SIĘ WE WSZYSTKICH TRZECH WYMIARACH PRZESTRZENNYCH sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - ZDROBNIALE: KRYSZTAŁ - CIAŁO STAŁE, W KTÓRYM CZĄSTECZKI (KRYSZTAŁY MOLEKULARNE), ATOMY (KRYSZTAŁY KOWALENCYJNE) LUB JONY (KRYSZTAŁY JONOWE) SĄ UŁOŻONE W UPORZĄDKOWANY SCHEMAT POWTARZAJĄCY SIĘ WE WSZYSTKICH TRZECH WYMIARACH PRZESTRZENNYCH. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast