ZDROBNIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USZKO to:

zdrobniale: ucho - uchwyt zwykle półkolisty, miękki (jak przy np. torbie) lub sztywny (jak np. przy garnku), który pomaga w chwytaniu, trzymaniu i noszeniu rzeczy, bo można przez niego przełożyć dłoń (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: USZKO

USZKO to:

zdrobniale: ucho - narząd słuchu występujący jedynie u kręgowców (najbardziej rozwinięty - u ssaków) (na 5 lit.)USZKO to:

otworek w igle, przez który przewleka się nitkę (na 5 lit.)USZKO to:

dziurka w igle (na 5 lit.)USZKO to:

uchwyt, pierożek lub otwór w igle (na 5 lit.)USZKO to:

otwór w igle (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.041

ZLEWNIA, MBIRA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, FIOLET WZROKOWY, STRZELNICA, RUNA, LAS OCHRONNY, JESIOTR, POJAZD KONNY, LEKTURA, BLASTOGENEZA, APARAT ABSORPCYJNY, KREWNY, KULBAKA, AGONISTA, STAW, ŁĄCZNICA, ŁOTOK, PUSTAK STROPOWY, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, JĘZYK KOREAŃSKI, CUKIERNIA, MALARSTWO IKONOWE, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, HELIOGRAFIA, ROSOŁEK, ZBIÓR PUSTY, SZCZAW, MINOGOWATE, MAGMA, PACYNKA, KONWENANSE, HUNTER, PORÓD RODZINNY, SIKAWKA, PIONOWZLOT, KRUSZYNA, ZAKOŃCZENIE, STAROŚCIANKA, FILOLOGIA ROSYJSKA, ALT, BUCHTA, BULLA, KARON, WAPNO NIEGASZONE, ADRES FIZYCZNY, SKŁAD DRUKARSKI, BINDA, MIEŚCINKA, SREBRNY EKRAN, SŁÓWKO, BŁĘDNE KOŁO UBÓSTWA, PŁATKI ŚNIADANIOWE, YPRES, BATYMETRIA, CHROMIK, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PRACA SEZONOWA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, BONET, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, OSJAN, PARATYFUS, STUDNIARZ, KROPLA CHMUROWA, ZORBA, WYPRAWKA, KINKAN, SKOŃSKI, ZGŁOSKOWIEC, MADŻONG, TADALAFIL, TONUS, JAJKO, ELEW, LEKARSTWO, PRODUKT LECZNICZY, URODZENIE ŻYWE, SZKLARKA, WIELOKĄT, BOMBIARZ, NIESKWAPLIWOŚĆ, GŁĘBOKI TALERZ, CEBULKA, NUDNOŚĆ, RANA, DOMEK LETNISKOWY, DERESZ, GADZINA, FAJANS, KINDŻAŁ, KIEROWCA, NUTRIETY, BON OŚWIATOWY, PION, REJESTRANT, POEMAT HEROICZNY, NUBIRA, JUDASZ, CERKIEW ŁEMKOWSKA, TYSIĄC, SPŁAWIK, WINA UMYŚLNA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, KANAŁ, LEKCJA, MIESZEK, OCZY, TELEFONIA KOMÓRKOWA, LUGIER, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, BRAMKA HONOROWA, ŻYWOŚĆ, POMYŚLNY WIATR, WIELOMĘSTWO, JĘZYK CHIŃSKI, BRZUCH, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, BEZWŁAD, ŚWIADECTWO, OŁTARZYK PRZENOŚNY, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, KEMI, KUBRAK, LUNETA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, AMORY, GRÓDŹ, KONGLOMERACJA, LEGENDA, BETA BLOKER, KIEROWNIK, MATERIALIZM DIALEKTYCZNY, BALLADZISTA, KAPUŚCIANA GŁOWA, KLIN, MOŻLIWOŚĆ, FIRCYK, WIEDŹMIN, PIECZARKOWA, NACIEK, LEKCJA, PŁOMYCZEK, LEKTOR, FRYZJER, ZNAJDEK, FOTOREALIZM, TATKO, SPITTAL, PLIK MULTIMEDIALNY, EPIZOOTIA, PRZYDZIAŁ, KREDYT KONSORCJALNY, TENGWAR, KONTRAKT TERMINOWY, BROŃ JĄDROWA, POJEDYNEK, POSTĘP TECHNICZNY, TARNOWIANIN, NASYCANIE, WAPNO, MNOŻNA, ZAŻALENIE, ZAKUPY, RAKSOLOTY, WŁOSIE, SKRZYDEŁKO, DOKTOR, WALKA, MOST PONTONOWY, DOSTAWCA, DZIWKARZ, SILNIK SPALINOWY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, PSALMISTA, PRZEŚCIERADŁO KĄPIELOWE, HOMOSEKSUALIZM, PRZEPITKA, INSIMBI, PUKLERZ, KRÓWSKO, NABIERACZ, IZOPRENOID, TAŚMA, KUSAK, SYFON, CHLOROHEKSYDYNA, ASFODEL, MŁODZIEŃCZOŚĆ, FALABELLA, PIEPRZ, SPIRILLOZA, IROKEZ, JUMPSALING, WYRÓB MEDYCZNY, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, SPRZĘT, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, MAPA POZNAWCZA, NOGALES, TESSERA, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, NASIENNIK, GÓWNOZJAD, TANDEM, PAŃCIA, RAMA KOMUNIKACYJNA, PRZYNĘTA, GOUDA, DWUDZIESTY, KORBA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, ŁUK ANGULARNY, ROBOTA, KONTYNGENT, MAIL, RETMAN, REKTASCENCJA, SPOTKANIE MODLITEWNE, TROMPA, KIZIEK, ASTROKOMPAS, PATENCIK, KOMBAJN, DYRYGENTURA, HEDONIZM ETYCZNY, KANTOŃSKI, ROGI, KORKOCIĄG, SOCJALIZM PAŃSTWOWY, KUCHNIA WOJSKOWA, POMYŁKA, DUET, WARTOŚĆ OPAŁOWA, PLOTER PŁASKI, BIDON, GADŻET, PIĘTNO, PEŁNE MLEKO, CHODNICZEK, NADSCENIE, ROZKAZ, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, KOTLET, UCHO, CZEREMCHA, MIODOJAD BIAŁOUZDY, SYSTEM, AKROLIT, MĘŻCZYZNA, HISTOPATOLOGIA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, AMBULATORIUM, KAMIONKA, ZACHŁYŚNIĘCIE, ZRAZÓWKA, ROBOCIK, ROZDZIALIK, GLUKOMETR, HANDŻAR, SERPENTYNA, INTEGRACJA HORYZONTALNA, AFRYKANIZACJA, PORTIERNIA, NIBYPESTKOWIEC, KULTUROWOŚĆ, GOŁĘBICA, INTELEKTUALIZM, ROZTWÓR HIPOTONICZNY, HALA PERONOWA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, TEUTOŃSKI, WĘZEŁ, POWŁOCZKA, WSPÓŁZAWODNICTWO, ŚWIATŁO ZIELONE, WEKTOR SWOBODNY, RZEMIOSŁO, TYRAN, ŻABKA, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, PODSADKA, KLUCZ SKRZYPCOWY, LALKARZ, LISTA STARTOWA, CZAKROTERAPIA, KRZESANY, ZAKON ŻEBRZĄCY, PERILLA ZWYCZAJNA, DZIENNIK, GASLIFT, MELDUNEK, FRANK, FIGA, RYNNA, BURAK, BURŁAK, GULASZ IRLANDZKI, WIERNY, ?KRĄŻNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USZKO zdrobniale: ucho - uchwyt zwykle półkolisty, miękki (jak przy np. torbie) lub sztywny (jak np. przy garnku), który pomaga w chwytaniu, trzymaniu i noszeniu rzeczy, bo można przez niego przełożyć dłoń (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USZKO
zdrobniale: ucho - uchwyt zwykle półkolisty, miękki (jak przy np. torbie) lub sztywny (jak np. przy garnku), który pomaga w chwytaniu, trzymaniu i noszeniu rzeczy, bo można przez niego przełożyć dłoń (na 5 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZDROBNIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x