ZDROBNIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

USZKO to:

zdrobniale: ucho - uchwyt zwykle półkolisty, miękki (jak przy np. torbie) lub sztywny (jak np. przy garnku), który pomaga w chwytaniu, trzymaniu i noszeniu rzeczy, bo można przez niego przełożyć dłoń (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: USZKO

USZKO to:

zdrobniale: ucho - narząd słuchu występujący jedynie u kręgowców (najbardziej rozwinięty - u ssaków) (na 5 lit.)USZKO to:

otworek w igle, przez który przewleka się nitkę (na 5 lit.)USZKO to:

dziurka w igle (na 5 lit.)USZKO to:

uchwyt, pierożek lub otwór w igle (na 5 lit.)USZKO to:

otwór w igle (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.041

BUTERSZNIT, HOLTER EKG, ZASIŁEK OKRESOWY, NACZYNIE WIEŃCOWE, HOMOMORFIZM PIERŚCIENI, KAMIKADZE, WYCHÓD, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, WYLEW, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, GEOPATIA, WIDEOODTWARZACZ, FOTOREALIZM, NIĆ, MEDIATEKA, SUSEŁ, WODNIAK, MARKGRAF, EKSPANDER, KONFEKCJA, JANOSIKOWE, ACRE, GRZĘDA, ESPADON, KOŁO ZĘBATE, GOLF, SPLOT, NUNCJUSZ, KOŁECZEK, PERLIS, UKŁAD LIMBICZNY, OŚWIETLENIOWIEC, BIAŁOŚLIWIE, BIAŁA SZKOŁA, BEŁT, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, SERIAL TELEWIZYJNY, MAGMA, AUTOREFERAT, PIEC TYGLOWY, DROBIAZG, TUNIKA, KOMAT, TEORIA MNOGOŚCI, WRÓBEL POLNY, POBYT CZASOWY, DIPLOTOMODON, WARZYWO, PROMIENNOŚĆ, INDAGATOR, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, PRZEGRYZEK, MARTWE PRAWO, SSAK, KSEROFIT, ŁOMOT, INTERMEZZO, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, FIGURA, SPŁUKIWACZ, KITA, REWERS, PRZELICZNIK, ŻYŁKI, CYRK, DEMOT, NÓŻ FIŃSKI, PAMIĘĆ GÓRNA, BRAMOWNICA, KONDENSACJA, NEOKLASYCYZM, KOŁO PODBIEGUNOWE, BALROG, CZASOWNIK SEMELFAKTYWNY, WYROBNIK, ŚCIANA, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, MATERIAŁ MORENOWY, ORGANISTA, POMADKI, AUTOPORTRET, GAZÓWKA, WCIOS, GRA NIESKOŃCZONA, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, PATENA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, GRUPA NILPOTENTNA, DRABINKA POŻAROWA, KITEL, PIERWSZY OFICER, WYCISK, DYSPENSER, CENA MAKSYMALNA, IMPULS, TONUS, SALWA, GRZANIEC, BRYTYJSKI, WELWET, SZYMEL, ŚMIECISKO, REMITENT, GLORIETA, MNOŻNIK, BIAŁA KRWINKA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, DZIAŁANIE PRAWNE, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, ZIARENKO, LICZNIK GEIGERA, WYZIEW, SYMETRYCZNOŚĆ, TANIEC BRZUCHA, CZEREŚNIAK, RAJDER, WEREŻKA, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, KOŃ, KREDA, GRODZA, KONDOMINIUM, WANNA, KOŁOWROTEK, TRANZYT, TABLICA, REZYDUUM, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, FUNT IRLANDZKI, CHIP, FOTOEDYTOR, MARCIN, KORBA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, AKT, DOBRA STRONA, KAJDANY SKEFFINGTONA, AWIONETKA, GAMBIT PRZYJĘTY, DOJARKA, OPASKA, NAMUR, ZALOTNIK, PŁÓTNO, KREPA, HABANERA, ALLELUJA, SERCE JASIA, PRZEWIDYWANIE, TRUCHŁO, PACKA, DEALER, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, ZASZCZEPKA, KOMPARYCJA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, GUGIEL, KUC NEW FOREST, WARTOŚĆ MODALNA, BOOT, DZIWNY ATRAKTOR, FAKTOR, ROZTWÓR WZORCOWY, STREFA BUFOROWA, KAND, ŚWIETLIK WĘDKARSKI, KURS, ILOCZYN JONOWY, REKWIZYT MUZYCZNY, ŁAŃCUSZEK, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, WYDATKI INWESTYCYJNE, ZAPOŻYCZENIE, AGREGAT KRYSTALICZNY, SEKSTET, KROPKA, SIŁY POKOJOWE, PLECHA, POGROM, POWIJAK, ROZPIERACZ, KARTA KREDYTOWA, TERMINAL, EKSPRES DZBANKOWY, ERGOTERAPIA, BIURO LUSTRACYJNE, LUTERANIZM, PCHEŁKI, POWŁOKA GALWANICZNA, MIRT, RABARBAR, KSIĘGA WIECZYSTA, ALASKA, DIAGNOZA, KAMIKAZE, BIURO TECHNICZNE, ELASTOR, WYSPA WULKANICZNA, PIKNIK, WAŁ MORENOWY, POPRAWIACZ, JASŁO, SAKSOFON ALTOWY, GRZECH PIERWORODNY, OKRĘT DOZOROWY, WOAL, NIEMRAWOŚĆ, WŚCIEKŁY PIES, PASTYŁA, PIĘŚCIARSTWO, TERAPSYDY, LINA, KONTRAST DYNAMICZNY, BOLERKO, MECHANIKA, GOTYK WENECKI, KATION AMONOWY, PIERŚCIEŃ ENDOMORFIZMÓW, PIĘTA, STEREOTAKSJA, NĘCISKO, CZARNA ROBOTA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, ZEBROID, NAWÓZ MINERALNY, DUSZA TOWARZYSTWA, IRRADIACJA, JAMA, AKT, TROL, MAGNES, HRABINI, POLSKI, PĘTLARZ, SŁUP, NAGRANIE WIDEO, INSTYTUCJA PROCESOWA, TRIFORIUM, MORGA, DRAGONADA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, MYDELNICZKA, CZERWONA STREFA, NORZYCA, JAGLANKA, CIĄG NORMALNY, SALETRA, ROZŁÓG, SŁUCHOWISKO, ZAOCZNY, RACHUNEK OPERATOROWY, FAZA KSIĘŻYCA, CEWKA INDUKCYJNA, KONCENTRACJA, FUS, BANDEROWIEC, ARCHIWOLTA, CYCUŚ, EREKCJA, TANCERZ, NAKAZ, KATAPULCISTA, URAN, KULMINACJA, PIENIĄŻEK, ŁOŻYSKO, FILM ŚREDNIOMETRAŻOWY, BLEJTRAM, REKTYFIKACJA, SAJETA, PIONOWZLOT, BURZA DZIEJOWA, RADZIECKOŚĆ, WIATROWNICA, ZMORA, PALUSZEK, KONFRONTACJA, BASISTA, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, HEADHUNTER, PISEMKO, EPISKOPAT, WYKONAWCA, REWERSAŁ, EMOTIKONA, KLAPS, PRZEPIÓRKA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, PRZEGRYWKA, APPALOOSA, KLER, BROKAT, URODZINKI, BLISKI, WARZONKA, PRAGNĄCY, AŻUR, MANKIETY, POWSTANIEC ŚLĄSKI, ?RECYTATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
USZKO zdrobniale: ucho - uchwyt zwykle półkolisty, miękki (jak przy np. torbie) lub sztywny (jak np. przy garnku), który pomaga w chwytaniu, trzymaniu i noszeniu rzeczy, bo można przez niego przełożyć dłoń (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

USZKO
zdrobniale: ucho - uchwyt zwykle półkolisty, miękki (jak przy np. torbie) lub sztywny (jak np. przy garnku), który pomaga w chwytaniu, trzymaniu i noszeniu rzeczy, bo można przez niego przełożyć dłoń (na 5 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - ZDROBNIALE: UCHO - UCHWYT ZWYKLE PÓŁKOLISTY, MIĘKKI (JAK PRZY NP. TORBIE) LUB SZTYWNY (JAK NP. PRZY GARNKU), KTÓRY POMAGA W CHWYTANIU, TRZYMANIU I NOSZENIU RZECZY, BO MOŻNA PRZEZ NIEGO PRZEŁOŻYĆ DŁOŃ. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast