ZESZYT, RODZAJ ALBUMU, W KTÓRYM ZBIERA SIĘ PAMIĄTKOWE WPISY (ZWYKLE WIERSZYKI, OBRAZKI ITP.) OD PRZYJACIÓŁ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMIONNIK to:

zeszyt, rodzaj albumu, w którym zbiera się pamiątkowe wpisy (zwykle wierszyki, obrazki itp.) od przyjaciół (na 8 lit.)PAMIĘTNIK to:

zeszyt, rodzaj albumu, w którym zbiera się pamiątkowe wpisy (zwykle wierszyki, obrazki itp.) od przyjaciół (na 9 lit.)SZTAMBUCH to:

zeszyt, rodzaj albumu, w którym zbiera się pamiątkowe wpisy (zwykle wierszyki, obrazki itp.) od przyjaciół (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESZYT, RODZAJ ALBUMU, W KTÓRYM ZBIERA SIĘ PAMIĄTKOWE WPISY (ZWYKLE WIERSZYKI, OBRAZKI ITP.) OD PRZYJACIÓŁ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.919

REAKTOR JĄDROWY, RONDELA, MIENIE ZAMIENNE, CYK, DETERMINIZM GEOGRAFICZNY, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, GRZBIETOPŁAT, PORODÓWKA, KLASÓWKA, DRAMAT GANGSTERSKI, IMPERIUM KHMERSKIE, ASTROBOTANIKA, NAWYCZKA, RACHUNKI, WOLNY ZAWÓD, FAZA, TETRAMER, NARĄBANIE SIĘ, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, ANTYGENOWOŚĆ, ORBIWIRUS, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, KNIT, RUCH, PLATFUS, BROMELIA, ALEJA SZTYWNYCH, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, ROMB, UKŁAD LOGICZNY, KOLCZAK, TRZMIEL DRZEWNY, KRET, PAS PLANETOID, ALFABET WIĘZIENNY, OBUCH, WENATIKOZUCH, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, CYNOBER, JOJO, PALCE, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, STACJA, WIĄZADŁO, DNA MOCZANOWA, ABSORPCJA, MASŁO, DESOCJALIZACJA, ANIMATOR, LAMPA KWARCOWA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, KOŃ BUDIONNOWSKI, STYKÓWKA, GAPA, JAŚMIN, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, PĘCHERZYCA, SZATA GRAFICZNA, BUJDA NA RESORACH, KAGU, ŚMIEĆ, NEOFITA, KORDELAS, ITIHASA, ADHD, SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE, ODWYKÓWKA, BLEŻNIA, ŚLUBOJAWKA, PRĘDKOŚĆ FALOWA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, ROZSOCHA, CIĄG FIBONACCIEGO, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, TRUMNA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, RAUBITTER, BIOTA, MOHRG, AFISZOWANIE SIĘ, POKUTA, NABYTEK, PRZYBYTEK, PSEUDOPALATUS, KIEROWCA, SAKE, FUZJA HORYZONTALNA, POMADKA, KURTYNA POWIETRZNA, KAPLICA PRZYCMENTARNA, TRZPIENNIK, BŁYSTKA OBROTOWA, JEDNOŻEŃSTWO, JESIOTRY, KLEPSYDROPS, SPRAWNOŚĆ, DIODORUS, ELEKTRONOWOLT, KOKSOWNIK, KUPRÓWKA, RODNIK, ELEKTROMEDYCYNA, CIASTO TRZECH KRÓLI, TYTANOZUCH, KOŃ JOMUDZKI, ZAKRES REAKCJI, DIZAJNER, ELEGIA, ZAPACH, PÓJDŹKA, SZEKSPIR, SCHLANIE SIĘ, BARIATRA, FAKOMATOZA, WYBLINKA, ŁUSKA, UNIŻANIE SIĘ, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, UNDOROZAUR, SONDA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, CZEKAN, RYBIE OKO, ROŚLINA EGZOTYCZNA, BRACTWO SZPITALNE, PLOTTER, GEODETA, SKUPYWACZ, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, SZUWOZAUR, PRZESŁANIE, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, HAŁASOWNIK, WIELKI PIEC, ANGIELCZYK, ŚWIADCZENIE URLOPOWE, OBRONA PHILIDORA, LORA, TERENOZNAWCA, ORTALION, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, KABUL, SENAT, GETTO PRZEJŚCIOWE, KONDENSATOR DOSTROJCZY, BOLERKO, SPOŁECZNE, BAWEŁNA STRZELNICZA, POLIMORFIZM, NAWIJACZ, KADŹ ZALEWNA, TRANSPORTER, EN GRISAILLE, SZTRUKS, NUDYSTA, ZBIORÓWKA, PAGAJ, MAPA MORSKA, BIOENERGOTERAPIA, WAKINOZAUR, STAŁA MICHAELISA, MLEKO, NAUKI GEOLOGICZNE, KRAKUSKA, REALISTYCZNOŚĆ, PEGAZ, ALARM, POLERKA, WILK PSZCZELI, WYWROTNOŚĆ, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, PIASKOWIEC, NOŚNIA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, SZYPLIN, GLAZURA, CIASTO SKALNE, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, PIES OZDOBNY, KURENDA, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, ZŁUDNOŚĆ, SMERFETKA, NOC, OŚWIETLACZ, WODA POZAKLASOWA, PROMINENT, INSTALATORSTWO, TRUST, SYNCHROTRON PROTONOWY, PRYWACIARZ, JĘZYK ASEMBLERA, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, SILNIK PIERŚCIENIOWY, CYJANOŻELAZIAN, JĄKANIE, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, PAŁAC, KAMORA, STATYK, KRAV MAGA, DŁUGOSZPAR, MODERNIZM, POCKET PC, GLINOKRZEMIAN WSTĘGOWY, MLECZNIK, LOGIZACJA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, JAPOŃCZYK, WETKA, PARARABDODON, ERGONOMIA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, SEMAFOR, OPŁATA, BEZPARDONOWOŚĆ, JABŁKO ADAMA, SAMOUK, SADYSTYCZNOŚĆ, BRONCHOFIBEROSKOP, KOŚĆ PODNIEBIENNA, PUNKT POMIAROWY, PANEL, NIESPORCZAKI, ICHNOLOGIA, WALECZNOŚĆ, KORYTO, KOMÓRKA SITOWA, PANNA W WIEKU POBOROWYM, ANAFORA, ŁACIŃSKI, PELYKOZAURY, MIECHERA, ŁUSZCZAK, ŻYWOTNIK, MIKROSKOP OPTYCZNY, ODCZYN TUBERKULINOWY, GWAŁT, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, PELENG, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, ROJOWNIK, KATAFALK, PONĘTA, HYLOFIL, TŁOCZARNIA, CHIŃSKI, UFNOŚĆ, SZALKA, PRZYCISK, ŁOŻYSKO KULKOWE, NIERUCHLIWOŚĆ, OBRONA ROSYJSKA, RZUT OSZCZEPEM, MARKIZA, BLISKOŚĆ, POTWÓR, DIAGONAL, DOGADZANIE SOBIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, OCZYSZCZALNIA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, BETONKA, NASTAWNOŚĆ OKA, SZAŁWIA, AKOMODACJA, NAPIERŚNIK, IRGA POZIOMA, KUKLIK SZKARŁATNY, PANI, ŁAZĘGA, MOTOR, DIPLODOKOKSZTAŁTNY, NASYCENIE, BANOWINA, WERSOLOGIA, CMOKIER, WIEŚ, RUSYCYSTYKA, PTASZNIK GOLIAT, LUKIER, KRYSTALOFIZYKA, GARKOTŁUK, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, KUKICHA, OKRES PRZEDRZYMSKI, PALCATY, TEST, BREAKDANCE, FOCH, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, DALEKOWZROCZNOŚĆ, CZANDI, ?SPAWALNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.919 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESZYT, RODZAJ ALBUMU, W KTÓRYM ZBIERA SIĘ PAMIĄTKOWE WPISY (ZWYKLE WIERSZYKI, OBRAZKI ITP.) OD PRZYJACIÓŁ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZESZYT, RODZAJ ALBUMU, W KTÓRYM ZBIERA SIĘ PAMIĄTKOWE WPISY (ZWYKLE WIERSZYKI, OBRAZKI ITP.) OD PRZYJACIÓŁ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMIONNIK zeszyt, rodzaj albumu, w którym zbiera się pamiątkowe wpisy (zwykle wierszyki, obrazki itp.) od przyjaciół (na 8 lit.)
PAMIĘTNIK zeszyt, rodzaj albumu, w którym zbiera się pamiątkowe wpisy (zwykle wierszyki, obrazki itp.) od przyjaciół (na 9 lit.)
SZTAMBUCH zeszyt, rodzaj albumu, w którym zbiera się pamiątkowe wpisy (zwykle wierszyki, obrazki itp.) od przyjaciół (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMIONNIK
zeszyt, rodzaj albumu, w którym zbiera się pamiątkowe wpisy (zwykle wierszyki, obrazki itp.) od przyjaciół (na 8 lit.).
PAMIĘTNIK
zeszyt, rodzaj albumu, w którym zbiera się pamiątkowe wpisy (zwykle wierszyki, obrazki itp.) od przyjaciół (na 9 lit.).
SZTAMBUCH
zeszyt, rodzaj albumu, w którym zbiera się pamiątkowe wpisy (zwykle wierszyki, obrazki itp.) od przyjaciół (na 9 lit.).

Oprócz ZESZYT, RODZAJ ALBUMU, W KTÓRYM ZBIERA SIĘ PAMIĄTKOWE WPISY (ZWYKLE WIERSZYKI, OBRAZKI ITP.) OD PRZYJACIÓŁ sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZESZYT, RODZAJ ALBUMU, W KTÓRYM ZBIERA SIĘ PAMIĄTKOWE WPISY (ZWYKLE WIERSZYKI, OBRAZKI ITP.) OD PRZYJACIÓŁ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast