ZJAWISKO POLEGAJĄCE NAZAPAMIĘTYWANIU PRZEBYTYCH INFEKCJI PRZEZ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY (WYTWORZENIE ODPOWIEDNICH DLA TEGO RODZAJU INFEKCJI PRZECIWCIAŁ), CO POWODUJE SZYBSZE ZWALCZANIE NASTĘPNYCH INFEKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA to:

zjawisko polegające nazapamiętywaniu przebytych infekcji przez układ odpornościowy (wytworzenie odpowiednich dla tego rodzaju infekcji przeciwciał), co powoduje szybsze zwalczanie następnych infekcji (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO POLEGAJĄCE NAZAPAMIĘTYWANIU PRZEBYTYCH INFEKCJI PRZEZ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY (WYTWORZENIE ODPOWIEDNICH DLA TEGO RODZAJU INFEKCJI PRZECIWCIAŁ), CO POWODUJE SZYBSZE ZWALCZANIE NASTĘPNYCH INFEKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.704

ODCISK PALCA, ZARODZIEC OWALNY, MROŻONKA, OWOCARSTWO, JĘZYK WEGETUJĄCY, TRYBUNA, DEKRET, MYKOTOKSYNA, TOR, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SZEREG, EDYKUŁA, REKOMENDACJA, KOJEC, DOS, KREDYT POMOSTOWY, NALEWKA, LEGA APOSTOLSKI, MODEL FIZYCZNY, MONARCHIA STANOWA, ŚRUBOWIEC, BENEFIS, SKRYTOSKRZEL, HERMAFRODYTYZM, SUROGATOR, PIONIER, UKŁAD DZIESIĘTNY, DOCHÓD OSOBISTY, ROZTWÓR KOLOIDOWY, KANN, STYGAL, DELEGATURA, IMIĘ, SOLNIK, PRZYCZÓŁEK, UKŁAD HORMONALNY, KARAFKA, KOŁPAK, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, OŁTARZ, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, FERMENTACJA CYTRYNOWA, SAUNAMISTRZ, PAŁECZKA, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, ZWROT WEKTORA, WIANO, LIMFOSCYNTYGRAFIA, LIST ZASTAWNY, SIERPODUDEK, GALERIA, WYCHOWAWCA, PRZESŁONA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, KRAŃCOWOŚĆ, BAŁAGULSZCZYZNA, BIGOS, WOODSTOCK, SAMOCHÓD, KOMISJA SKRUTACYJNA, BEBIKO, PRZEDZIAŁ, SYMPATYKOMIMETYK, PIES OGRODNIKA, FLIRCIARA, FANPEJDŻ, BEKADŁO, PRĄD ZMIENNY, BULLA, BACHMAT, POKÓJ ŚNIADANIOWY, ŻÓŁTOZIEM, RUDBEKIA NAGA, PLETYZMOGRAF, PTASIA GRYPA, PARTIA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, HISZPANKA, WIATROWNICA, FAWORYT, MINÓG TRÓJZĘBNY, STW, KORA, KONTRWYWIAD, JEDNOSTKA ENERGII, CALLANETICS, WLAN, ZBIERACZ, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, KRAV MAGA, MARKER NOWOTWOROWY, ŻELAZICA, STANICA, SUPERRAKIETA, FLEGMA, FIGURA ZASZCZYTNA, SERYCYNA, NERW ODWODZĄCY, STAROŻYTNOŚĆ, WOLA BOŻA, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, PROM ŚRÓDLĄDOWY, TOKARKA KOPIARKA, KROKODYLE, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, ZASPA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, GATUNEK INWAZYJNY, COCKNEY, MUCHOMOREK, HYBRYD, SODOKU, OGNIWO GALWANICZNE, TIC TAC, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, PAZUROGON UDOPRĘGI, TWIERDZENIE TOEPLITZA, PRZEJĘCIE, AMPER, HOSPODARSTWO, BAROSKOP, FAVELA, DRZEWORYT, ZJAWISKO SEEBECKA, RYTOWNICTWO, KABOTAŻ, KATAR KISZEK, ZAPŁON, JUMPER, DWÓJNIAK, WYNIK FINANSOWY, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, KOPALINA PODSTAWOWA, WYKROCZENIE SKARBOWE, OSA, NIEJAWNOŚĆ, KOSZT RODZAJOWY, TURBINA PELTONA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, KANIUK DŁUGOSTERNY, ELLE, JAŚNIA, MAŁY SZLEM, EKSPERTKA, OŻYNA, RZĘSA PURPUROWA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, WLEW, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, KWARTA, OGIEŃ ZAPOROWY, FOLKLOR, ILOCZYN MIESZANY, PSYCHUSZKA, SZORSTKOŚĆ, PUNK, PEPSI-COLA, SUKCESJA UNIWERSALNA, CHOROBA D'ACOSTY, BAZA DANYCH, OBSERWATOR STANU, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, MORTADELA, BIBLIA, LICZNIK KILOMETRÓW, PILEUS, PRELIMINARIUM POKOJOWE, ZANIECZYSZCZENIA, AGNOZJA TWARZY, KLASA POSIADAJĄCA, KUCHNIA POLOWA, PANEW, OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY, PRZEŚMIEWKA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, SZYK, SZYDLICA JAPOŃSKA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, INWERT, WARZONKA, KROTON PRZECZYSZCZAJĄCY, LANGUSTYNKA, MYCA, BABAKOTO, OBORA, CHMIELEWSKI, KARLIK KUHLA, NAPRĘŻACZ, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, KLAKA, MIKROSKOP, LYGODIUM PALMIASTE, ŻYDOWSKOŚĆ, KARMEL, GNIOTOWCE, HISTON ŁĄCZNIKOWY, SZPARA POWIEKOWA, CZARNY DIAMENT, MIKROSATELITA, KOŃ TRAKEŃSKI, PRESKRYPTYWIZM, KUNA, CYTADELA, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, SZALOWANIE, NANDU, PRZYPOCHLEBCA, REWIR, KREDYT INWESTYCYJNY, HONOROWY GOL, KOMPLEKS EDYPA, ATRYBUCJA GLOBALNA, PENDENT, COMBER, KONTROLA INSTANCYJNA, WYJĄTKOWOŚĆ, JAŁOWIEC, SATRAPIA, AGLUTYNACYJNOŚĆ, MIĘKKI ENTER, KARABINEK GALLAGERA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, LATERALNY TRANSFER GENÓW, POŚWIST, UKŁAD MOCZOWY, MARŻA ODSETKOWA, MUZA, NANDORIŃSKI, PRACA ORGANICZNA, PARASYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, RETRANSLACJA, DOSŁUGA, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, ANTYNATURALIZM, BROŃ RADIOLOGICZNA, WPŁYW, ODKUWKA, KLASYFIKACJA KANADYJSKA, MURENA ZEBRA, ZANZA, REPASAŻ, ZŁOTY CIELEC, SCENA PUDEŁKOWA, SANIE, CZERWONY KRZYŻ, EMALIA, OKULARY, URZĄDZENIE WYJŚCIA, NEWA, KONTRALT, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, DYLATACJA CZASU, ZGNIŁOŚĆ, OBSADA ETATOWA, ZAPIEKANKA, WYDATKI INWESTYCYJNE, TROJAŃCZYK, CIRTH, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, RZECZ WNIESIONA, FILLO, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, KWOTA CUKROWA, BLOK, RAJFUR, PIEKŁO, PLAGA, UNISONO, ZASILANIE, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, AMORTYZACJA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, WOJEWÓDZTWO, SPALANIE STUKOWE, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, NOSÓWKA, ŻAŁOBA, ROZKŁADOWOŚĆ, SINGEL, STOPIEŃ INSTRUKTORSKI, FISHARMONIA, NATURALIZM, ZNAK CZASU, SEJMIK RELACYJNY, SIŁA AERODYNAMICZNA, SĄCZEK, CZŁON OKREŚLAJĄCY, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, CYKL PRECESYJNY, ABRAZJA, DYNAMIT, GAMEPLAY, CIĘCIE WARSTWIC, AEDICULA, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, LIMFOCYT B, BIBLIOTEKA, KUPLER, ?EPOKA GIERKOWSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.704 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO POLEGAJĄCE NAZAPAMIĘTYWANIU PRZEBYTYCH INFEKCJI PRZEZ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY (WYTWORZENIE ODPOWIEDNICH DLA TEGO RODZAJU INFEKCJI PRZECIWCIAŁ), CO POWODUJE SZYBSZE ZWALCZANIE NASTĘPNYCH INFEKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO POLEGAJĄCE NAZAPAMIĘTYWANIU PRZEBYTYCH INFEKCJI PRZEZ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY (WYTWORZENIE ODPOWIEDNICH DLA TEGO RODZAJU INFEKCJI PRZECIWCIAŁ), CO POWODUJE SZYBSZE ZWALCZANIE NASTĘPNYCH INFEKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA zjawisko polegające nazapamiętywaniu przebytych infekcji przez układ odpornościowy (wytworzenie odpowiednich dla tego rodzaju infekcji przeciwciał), co powoduje szybsze zwalczanie następnych infekcji (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA
zjawisko polegające nazapamiętywaniu przebytych infekcji przez układ odpornościowy (wytworzenie odpowiednich dla tego rodzaju infekcji przeciwciał), co powoduje szybsze zwalczanie następnych infekcji (na 20 lit.).

Oprócz ZJAWISKO POLEGAJĄCE NAZAPAMIĘTYWANIU PRZEBYTYCH INFEKCJI PRZEZ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY (WYTWORZENIE ODPOWIEDNICH DLA TEGO RODZAJU INFEKCJI PRZECIWCIAŁ), CO POWODUJE SZYBSZE ZWALCZANIE NASTĘPNYCH INFEKCJI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - ZJAWISKO POLEGAJĄCE NAZAPAMIĘTYWANIU PRZEBYTYCH INFEKCJI PRZEZ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY (WYTWORZENIE ODPOWIEDNICH DLA TEGO RODZAJU INFEKCJI PRZECIWCIAŁ), CO POWODUJE SZYBSZE ZWALCZANIE NASTĘPNYCH INFEKCJI. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

x