ZNANA PRZYPRAWA KOJARZONA NAJCZĘŚCIEJ Z KUCHNIĄ WŁOSKĄ; MŁODE LISTKI LUB SUSZONE (ROZDROBNIONE, OTARTE) ZIELE ROŚLINY NAZYWANEJ TAK SAMO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OREGANO to:

znana przyprawa kojarzona najczęściej z kuchnią włoską; młode listki lub suszone (rozdrobnione, otarte) ziele rośliny nazywanej tak samo (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OREGANO

OREGANO to:

Origanum vulgare, lebiodka pospolita - gatunek rośliny wieloletniej należący do rodziny jasnotowatych (na 7 lit.)OREGANO to:

przyprawa do pizzy; dziki majeranek (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZNANA PRZYPRAWA KOJARZONA NAJCZĘŚCIEJ Z KUCHNIĄ WŁOSKĄ; MŁODE LISTKI LUB SUSZONE (ROZDROBNIONE, OTARTE) ZIELE ROŚLINY NAZYWANEJ TAK SAMO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.988

IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, NACZYNIE, ROŚLINA TRUJĄCA, FAKSYMILE, TONDO, KARIN, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, KOMPATYBILNOŚĆ, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, LENIUCH, BORÓWKA, GŁOŻYNA, HUMORESKA, CZARNA DZIURA, MAJĘTNOŚĆ, SZKIELET, PIĘĆDZIESIĄTKA, BLOK RYSUNKOWY, ONE-LINER, ADRENALINA, OC, ZAGĘSZCZACZ, DERYWAT, HODOWCA, CZPAS, PAJĘCZAK, OPIS, RACJONALNA IGNORANCJA, ROMUALD, ZOOCHORIA, EGZERCYCJA, SUPRAPORTA, KWIAT PUŁAPKOWY, JASKÓŁCZE GNIAZDO, RELACJA DWUARGUMENTOWA, TEF, ANGLIK, MULTIKULTURALIZM, SKROMNOŚĆ, RYPS, MLEKOWIEC, PRODUKT, BULLA, KOT, MIĘSOŻERCA, POTENCJAŁ, BOLA, KRYSTALIZACJA, POSTAĆ, WZÓR CHEMICZNY, DZIELNICA, HRABIANKA, TARCZA SERCOWA, KURZYSKO, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, KITAJ, CYMELIUM, ISKRA ELEKTRYCZNA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, PRZYPOŁUDNIK, KOSMYK, TRUSKAWKA, BOZIA, TERAPIA REINKARNACYJNA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, KOŃ, BLOKADA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, ZIELE, DRUGIE ŚNIADANIE, PEWNOŚĆ, PRZYDANKA, TRÓJLIST VASEY'A, NARYS FORTYFIKACYJNY, SZUM, PRĘGA, GRA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, MONOPOL, KRWAWNIK KOWNIATKOLISTNY, MASKA POŚMIERTNA, PRAWO CURIE-WEISSA, KANAŁ PRZERZUTOWY, GARBNIK, DWUDZIESTY, BISIOR, BELKA, MELANIZM, NIESAMOWITOŚĆ, RANA CIĘTA, ACHTERPIK, NAWIAS KLAMROWY, SOBÓR, PODWYMIAR, PANDANOWIEC, CZUB, WSPOMINKI, ASFALT, SAMORZUTNOŚĆ, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, LUNETA, TANGERYNKA, PAS, CHILI, WĘGLÓWKA, LEPIĘŻNIK KUTNEROWATY, SKOK, POZIOMY TRANSFER GENÓW, POCHODNA, AGAMA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, ALLEGRO, MECHOWCOWE, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, KORA, ŁUPINA, ZŁĄCZE, JAWNOGRZESZNICA, WYCHOWAWCA, SYSTEMATYKA, RÓWNINA SANDROWA, MONOPARTYJNOŚĆ, UPADEK, CZYNNIK WYTWÓRCZY, KALIKO, PROSTAK, OTWÓR, SMOLUCH, KAPUSTA KISZONA, EDWARD, ZAWIKŁANIE, TENIS STOŁOWY, TURÓWKA, AWOKADO, KLIMAKS, MENU, ETERIA, CIEŃ, BISFENOL, WAGA, STRZAŁ, IN MEDIAS RES, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, JEZIORO DRUMLINOWE, KLUCZ OBCY, SZYKANA, ŚNIEŻYCZKA FOSTERA, PRZYBLIŻENIE, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, TRAWERS, CARRENO, PRZEDZIAŁ, EDYKUŁ, GRAF PODSTAWOWY, TRUFLA, ALBUMIK, DANE TELEADRESOWE, SEKSTET, IKONA, PUDDING, LIEBERMANN, SZAŁAŚNICTWO, ROŚLINA ZIMOZIELONA, LUBASZKA, JERZY, SPLOT, SCYT, EGZEMPLARZ OKAZOWY, MODRASZKOWATE, ŁATKA, AZOLLA KAROLIŃSKA, WYDATEK RZECZOWY, C, LAS, BULWA, TARCZA, HOLOGRAM, KOOPERATOR, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, OSTRZE TRZONECZKOWATE, SZCZĘK ORĘŻA, BANIA, PLOTER GRAWERUJĄCY, PANCERZ KOLCZY, LURA, KRAŃCOWOŚĆ, ABONAMENT, DIAKONIA, ŻEBERKA, WYGŁOS ABSOLUTNY, TYMPANON, WRZECIONO, PITER, SYSTEM OBRONNY, WIRUS POLIO, KABLOBETON, DWUWIERSZ, WODA, PION, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, APARAT REGENERACYJNY, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, TRZMIEL, KONCENTRAT, OLEANDER, PORT, PRODUKT LECZNICZY, SZTUKA PASYJNA, CHLOASMA, CHROBOTEK, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, BER, BEZIMIENNOŚĆ, METODA DELFICKA, STRZAŁKA, AKRYL, GRUSZYCZKA ZIELONAWA, SIFAKA BIAŁA, WĄSONÓG, OPAD, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, POMIDOR DRZEWIASTY, KAPSLA, GŁĘBSZY, LOFIX, EMPIREUM, SZWADRON ŚMIERCI, STYMULACJA ODWIERTU, BADANIE JAKOŚCIOWE, FIOLET GORYCZKI, FORYŚ, INTUICYJNOŚĆ, MANDOLA, STAW, SEKSTANS, SKIPASS, KROPKOWANIE, DUBELTÓWKA, KREDKA, KASIARZ, STACJA PRZESYŁOWA, LUSTRO, KRÓLEWICZĄTKO, DWUDZIESTY SIÓDMY, CHERUBIN, TOŃ WODNA, ZAKON MNISZY, ANTENA SATELITARNA, SPACEREK, MATERIAŁ SKALNY, PANOCZEK, PĘCHERZYCA, SZPILKA, OBLIGACJA ZAMIENNA, KLASYCZKA, GRAFIKA, IMIĘ, ZYSK, SŁUPICA, PASTYLKA, DOK, KMIN RZYMSKI, KASETA, KARKÓWKA, PANNUS, LIPA, KOŁNIERZYK, SKALNICZEK SIWY, MIEDZIONIKIEL, KRÓLOWA MATKA, WYROSTEK FILTRACYJNY, NACIEK, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, CHIŃCZYK, KOŻUSZYSKO, CIŚNIENIE, NAWÓZ ORGANICZNY, PINANG, CZYNNOŚĆ GOSPODARCZA, IMMUNOSUPRESJA, JEDENASTKA, AGREGAT, FINKA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, MONSTERA WONNA, RUCH, GEKONEK, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, KONIUNKCJA, FILOLOGIA WŁOSKA, GLISTEWNIK, DRŻĄCZKA WIELKA, OSTATNIE POŻEGNANIE, KRYKIET, AALEN, EMBARGO, MADRAS, PEIRESKIA, ROWER, ?SZUFLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.988 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZNANA PRZYPRAWA KOJARZONA NAJCZĘŚCIEJ Z KUCHNIĄ WŁOSKĄ; MŁODE LISTKI LUB SUSZONE (ROZDROBNIONE, OTARTE) ZIELE ROŚLINY NAZYWANEJ TAK SAMO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZNANA PRZYPRAWA KOJARZONA NAJCZĘŚCIEJ Z KUCHNIĄ WŁOSKĄ; MŁODE LISTKI LUB SUSZONE (ROZDROBNIONE, OTARTE) ZIELE ROŚLINY NAZYWANEJ TAK SAMO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OREGANO znana przyprawa kojarzona najczęściej z kuchnią włoską; młode listki lub suszone (rozdrobnione, otarte) ziele rośliny nazywanej tak samo (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OREGANO
znana przyprawa kojarzona najczęściej z kuchnią włoską; młode listki lub suszone (rozdrobnione, otarte) ziele rośliny nazywanej tak samo (na 7 lit.).

Oprócz ZNANA PRZYPRAWA KOJARZONA NAJCZĘŚCIEJ Z KUCHNIĄ WŁOSKĄ; MŁODE LISTKI LUB SUSZONE (ROZDROBNIONE, OTARTE) ZIELE ROŚLINY NAZYWANEJ TAK SAMO sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZNANA PRZYPRAWA KOJARZONA NAJCZĘŚCIEJ Z KUCHNIĄ WŁOSKĄ; MŁODE LISTKI LUB SUSZONE (ROZDROBNIONE, OTARTE) ZIELE ROŚLINY NAZYWANEJ TAK SAMO. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

x