ŻÓŁW JADALNY, CHELONIA MYDAS - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI MORSKICH, KTÓREGO NAZWA POCHODZI OD KOLORU JEGO TKANKI TŁUSZCZOWEJ; CZĘSTO SPOTYKANY NA PEŁNYM MORZU W STADACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻÓŁW ZIELONY to:

żółw jadalny, Chelonia mydas - gatunek gada z rodziny żółwi morskich, którego nazwa pochodzi od koloru jego tkanki tłuszczowej; często spotykany na pełnym morzu w stadach (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻÓŁW JADALNY, CHELONIA MYDAS - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI MORSKICH, KTÓREGO NAZWA POCHODZI OD KOLORU JEGO TKANKI TŁUSZCZOWEJ; CZĘSTO SPOTYKANY NA PEŁNYM MORZU W STADACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.343

GLEJCHENIOWATE, PRĄD ZMIENNY, OBROŻNICZEK, PRZEPIÓRNIK BIAŁOSKRZYDŁY, DZIWOOK KRÓTKOBRODY, KOSOŃ, PŁASZCZENIEC ZGIĘTOLISTNY, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, MONOCENTRYZM, MARYNARCZYNA, ŻAGLIK SIERPOWATY, KSZYK, CZARECZNIK JAJOWATY, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, LISEK, IMBIR, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, SZKARŁATKA KRÓLEWSKA, BERNIKLA RDZAWOSZYJA, POTONGHUA, KARTEZJUSZ, BAGNIK NADWODNY, WEDGE, BOROWIK JADALNY, PŁONNIK POSPOLITY, WĘZEŁ, JĘZYK KONGO, ROSOMAK, DZIAD, ŚNIEŻKA ZWYCZAJNA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, SIKORKA UBOGA, POŁAWIACZ, ZODIAK, WYSYP, LILIA-UCHO ŚWINI, SYFON, DŁAWIGAD, MŁODZIEŻOWIEC, NOCEK RUDY, AROWANA SREBRNA, BRZESZCZOTEK CZARNY, WRÓBEL NILOWY, MIAUCZEK ZIELONY, ŻARŁACZ LUDOJAD, TRÓJSKLEPKA OWŁOSIONA, SAMOGWAŁT, KOROŁAZ RDZAWY, PODATEK BASENOWY, GRZBIETORÓD, PŁASZCZAK SREBRZYSTY, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, STAROŻYTNOŚĆ, PŁASKOMERZYK OSKRZYDLONY, JAŁOWIEC PESTKOWATY, PERŁÓWKA WYNIOSŁA, ŚMIECH, BIAŁOUCH GÓRSKI, DEZETKA, JĘZYK WEHIKULARNY, ZWIERZĘ JEDNOKOPYTNE, KOMA, MOLESKIN, AMORFOFALUS, ŚLEDŹ CZARNOMORSKI, ŻABA STRUMIENIOWA, SPECJACJA FILETYCZNA, ZNAK MUZYCZNY, KAPUSTA BIAŁA, ŚWIERK CZERWONY, BÓBR GÓRSKI, LITERATURA RABINICZNA, ALPAKA, PADEMELON CZERWONOSZYI, PAPUZICA DUŻA, TRANSMITER, PŁASKOMERZYK ELIPTYCZNY, ACERODON GRZYWIASTY, MRÓWKOJAD, PIÓROSZ, BEM, GENERATOR FUNKCJI, CYRANKA, PAPUŻKA ZIELONOGRZBIETOWA, CEBULA ZWYCZAJNA, DELFIN HEKTORA, KIGELIA, PSIZĄB BIAŁAWY, LIBERALIZM GOSPODARCZY, KERIWULA, CZTEROZĘBIEC MERZYKOWATY, ACENA NOWOZELANDZKA, SERPENT, GRUDA, SPAGHETTI WESTERN, PSALM, MAŚLANKA, NADKRWISTOŚĆ, KORNWALIJSKI, RYBA MAŚLANA, WIECZOREK POETYCKI, PRZEMIENNIK AMATORSKI, BUDNIK, CZAPLA CZCZONA, ZĘBATEK, KUPRÓWKA, KOMAR, MIECHERA WYSMUKŁA, BIPAK, ŻWAWIK RATHBUNIEGO, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, WĘŻOWIDŁO BIAŁAWE, ŻÓŁW JADALNY, WARTOŚĆ LOGICZNA, PIECHOTA MORSKA, ŻÓŁW OZDOBNY, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, POKRZYWA KULECZKOWATA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, PODOKARP WIELKOLISTNY, PROKSENOS, MUSZKATELA SROKATA, ATELOP STELZNERA, DZIAD, FIGURA GEOMETRYCZNA, ZWÓJKA, KRZAKÓWKA BIAŁOGARDŁA, GŁOGOWNIK KOSMATY, TUJOWIEC TAMARYSZKOWATY, SZAMPAN, MIODOJADEK BRĄZOWY, KOZIERADKA, ŚNIEŻYCZKA WYSOKOGÓRSKA, BEJCA, ROMBOEDR, LEŻNIK, KATALOŃCZYK, JODŁA BUŁGARSKA, FURGON, TRZMIEL WIELKOOKI, OGORZAŁKA NOWOZELANDZKA, KRĘG LĘDŹWIOWY, ŚLUZOWNICA LIPOWA, KRZYŻAK ROGATY, SOWA, KOLCOSTERNIK KRESKOWANY, GIPSATURA, SÓWKA, ARTYSTYCZNY NIEŁAD, GATUNEK, LUKRECJA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, PIRANIA, KINDERBAL, KOPANINA, ROMBOŚCIAN, KASZTANÓWKA ZMIENNA, ŁADOWACZ, KAMA, ŁATA, KURURO, ALESTES DŁUGOPŁETWY, KOSZATNICZKA GÓRSKA, SZKARŁATKA ŻÓŁTOSKRZYDŁA, DYLĄŻ, EKSPERT, PRZEKWIT, WALABIA DAMA, BABIA DUPA, GWIAZDNICA, KANCONA, KRWAWNIK KOWNIATKOLISTNY, ORNITOCHEIROIDY, AZOLLA KAROLIŃSKA, PONIKŁO SKĄPOKWIATOWE, ZWINNIK JEDNOPRĘGI, BUSZÓWKA RDZAWOCZELNA, PRZEZWISKO, FAETON, DRZEWIAK HUOŃSKI, KORNIK, BADANIE PODMIOTOWE, TARCZKA, ACENA SINA, SUMAK, SPOWINOWACONY, MOTOR, ŁOŻNIK, STORCZYK, KAWA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, RZODKIEW, ANIMIZM, OKNÓWKA, TŁUSZCZYK, BESTIA, KLUCHY, KRET WORKOWATY, SPAWĘKI, WRÓBEL OLIWKOWY, MOKRADŁOSZKA, ETIOPKA, PIERWIOSNEK, ARAKANG, NAPAŚĆ, DRUGA BRODA, GOŁĄBEK, TORFOWIEC BŁOTNY, GRZYB ŚWINIAK, WRÓBEL SZARY, STOKŁOSA SZTYWNA, STORNIA, BUJANKA, STROICZKA PRZYLĄDKOWA, PIETRUSZKA, ŁUPEK HUMUSOWY, KOSIARZE, ŻUBR KARPACKI, HALOTRON, BILBIL ŻÓŁTOGARDŁY, PAJACYK, ZWORA, GĘŚ TYBETAŃSKA, GORYCZAK, JĘZYKI WOŁŻAŃSKOFIŃSKIE, PUZDRO, AMBROZJA, DWUSTRONEK NIEDOSTĘPNY, FILEMON SZARY, ARAKANG, KLAUZURA, SUTERYNA, PŁETWIANKA DORII, SEKRETARZ, WRÓBEL MONGOLSKI, KRYPTOPS, KAZAMATA, SSAK WYMARŁY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, KROKIEW, BUDDYZM TYBETAŃSKI, POLE SIŁOWE, DZIUPLA, RAWKA WIESZCZKA, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, WISŁA KRAKÓW, KOBIERNIK ORZĘSIONY, SALAMANDRA KAUKASKA, MAŁPIATKA, ELOPS SREBRZYSTY, ŁAMACZ LODU, MAKAK WANDERU, WILCZEK, OMIEG SERCOWATY, BIELICE, TORFOWIEC WULFA, DRAPERIA NACIEKOWA, JASZCZURKA KRYMSKA, PRAWDZIWIK, NPR, KREDYT KONSUMPCYJNY, TURZYCA SKANDYNAWSKA, GIĘTKOZĄB, KIEŁŻ JEZIORNY, GRZYB DĘBOWY, RATOWNICTWO TECHNICZNE, NURZEC CZARNOSKRZYDŁY, POTŁUMEK DZIÓBKOWANY, WOSZERIA, ROKFOR, ZAUROPTERYGI, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, KARGULENA, GATUNEK CELOWY, SYJAM, DREWNIAK KASZTANOWATY, ACENA DROBNOKWIATOWA, KLEZMER, OSTATNIA WIECZERZA, KACZKI, DRĘTWA PSTRA, ZŁOTY DESZCZ, CZAPLA CZARNONOGA, PUDEŁECZNIK TRÓJPASY, WIKUNIA, TWIERDZENIE PITAGORASA, BOBREK TRÓJLISTKOWY, WĘGORZ, PRZEKAŹNIK, RATTAN, KWADRATNIK TRZCINOWY, MIODÓWKA PRZEPASANA, WINA UMYŚLNA, ORKA FAŁSZYWA, CZOSNEK OKAZAŁY, MOROSZKA, TRZCIONKA, SALMIAK, PASKOWNIK ZMIENNY, ?SPOWIEDŹ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.343 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻÓŁW JADALNY, CHELONIA MYDAS - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI MORSKICH, KTÓREGO NAZWA POCHODZI OD KOLORU JEGO TKANKI TŁUSZCZOWEJ; CZĘSTO SPOTYKANY NA PEŁNYM MORZU W STADACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻÓŁW JADALNY, CHELONIA MYDAS - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI MORSKICH, KTÓREGO NAZWA POCHODZI OD KOLORU JEGO TKANKI TŁUSZCZOWEJ; CZĘSTO SPOTYKANY NA PEŁNYM MORZU W STADACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻÓŁW ZIELONY żółw jadalny, Chelonia mydas - gatunek gada z rodziny żółwi morskich, którego nazwa pochodzi od koloru jego tkanki tłuszczowej; często spotykany na pełnym morzu w stadach (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻÓŁW ZIELONY
żółw jadalny, Chelonia mydas - gatunek gada z rodziny żółwi morskich, którego nazwa pochodzi od koloru jego tkanki tłuszczowej; często spotykany na pełnym morzu w stadach (na 11 lit.).

Oprócz ŻÓŁW JADALNY, CHELONIA MYDAS - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI MORSKICH, KTÓREGO NAZWA POCHODZI OD KOLORU JEGO TKANKI TŁUSZCZOWEJ; CZĘSTO SPOTYKANY NA PEŁNYM MORZU W STADACH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ŻÓŁW JADALNY, CHELONIA MYDAS - GATUNEK GADA Z RODZINY ŻÓŁWI MORSKICH, KTÓREGO NAZWA POCHODZI OD KOLORU JEGO TKANKI TŁUSZCZOWEJ; CZĘSTO SPOTYKANY NA PEŁNYM MORZU W STADACH. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast