Synonimy do słowa KSIĘGOWY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: KSIĘGOWY.

Wyrazy bliskoznaczne do słowa KSIĘGOWY

Dla inte­resu­ją­cego Cię słowa zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 5 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

KSIĘGOWY
to inaczej:

buchalter, rachmistrz (przestarz.), pracobiorca (nadrz.), pracownik (nadrz.), zatrudniony (nadrz.)KSIĘGOWY
to inaczej:

rachunkowyKSIĘGOWY
to inaczej:

rachunkowyKSIĘGOWY
to inaczej:

(przestarz.) buchalterKSIĘGOWY
to inaczej:

rachmistrzPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Sprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do KSIĘGOWY.

Szukaj synonimów do słowa

KSIĘGOWY inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do słowa księgowy?", są:

1. Księgowy to inaczej buchalter, rachmistrz (przestarz.), pracobiorca (nadrz.), pracownik (nadrz.), zatrudniony (nadrz.).
2. Księgowy to inaczej rachunkowy.
3. Księgowy to inaczej rachunkowy.
4. Księgowy to inaczej (przestarz.) buchalter.
5. Księgowy to inaczej rachmistrz.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 5.

Synonimy słownikowe do słowa KSIĘGOWY

KSIĘGOWY
buchalter, rachmistrz (przestarz.), pracobiorca (nadrz.), pracownik (nadrz.), zatrudniony (nadrz.)
KSIĘGOWY
rachunkowy
KSIĘGOWY
rachunkowy
KSIĘGOWY
(przestarz.) buchalter
KSIĘGOWY
rachmistrz

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok KSIĘGOWY

Komentarze - słowa - synonim. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do słowa: KSIĘGOWY

x