Synonimy do wyrażenia STO LAT!

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: STO LAT!.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia STO LAT!

STO LAT!
to inaczej:

na zdrowie!Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do STO LAT!.

KRAJ LAT DZIECINNYCH
to inaczej:

kraj lat dziecinnych (książk.), kraj ojczysty, macierz (książk.), ojczyzna, kraina (poet.) (nadrz.), kraj (nadrz.), państwo (nadrz.)NA STO PROCENT
to inaczej:

na pewno, (pot.) na bankNA STO PROCENT
to inaczej:

niewątpliwie, oczywiście, nie ulega wątpliwości, z pewnościąSTO
to inaczej:

setka, stówa (pot.), stówka (pot.), liczba (nadrz.), numer (nadrz.)STO
to inaczej:

stówa, stówka, setkaSTO KILOGRAMÓW
to inaczej:

kwintal, metr, jednostka masy (nadrz.)Szukaj synonimów do słowa

STO LAT! inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia sto lat!?", jest:

1. Sto lat! to inaczej na zdrowie!.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia STO LAT!

STO LAT!
na zdrowie!

Słowa, które mogą Cię zainteresować obok STO LAT!

STO LAT! - synonim. Dodaj komentarz (0)

      4 + 2 = ?    

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: STO LAT!

x