Synonimy do wyrażenia WYBAŁUSZAĆ GAŁY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: WYBAŁUSZAĆ GAŁY.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia WYBAŁUSZAĆ GAŁY

WYBAŁUSZAĆ GAŁY
to inaczej:

gapić się (pot.), patrzeć bezmyślnie, wybałuszać gały (pot.), wytrzeszczać oczy, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)Przy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

WLEPIĆ GAŁY
to inaczej:

gapić się, przyglądać się, wbić oczy, wlepić gały (pot.), wpatrywać się, zapatrzyć się, zawiesić wzrokSzukaj synonimów do słowa

WYBAŁUSZAĆ GAŁY inaczej

Najlepszą odpowiedzią na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia wybałuszać gały?", jest:

1. Wybałuszać gały to inaczej gapić się (pot.), patrzeć bezmyślnie, wybałuszać gały (pot.), wytrzeszczać oczy, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.).

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 1.

Synonimy słownikowe do wyrażenia WYBAŁUSZAĆ GAŁY

WYBAŁUSZAĆ GAŁY
gapić się (pot.), patrzeć bezmyślnie, wybałuszać gały (pot.), wytrzeszczać oczy, dosięgać wzrokiem (nadrz.), obserwować (nadrz.), oglądać (nadrz.), patrzeć (nadrz.), przyglądać się (nadrz.), spoglądać (nadrz.), spostrzegać (nadrz.), spozierać (nadrz.)

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: WYBAŁUSZAĆ GAŁY

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x