Synonimy do wyrażenia WZIĄĆ NOGI ZA PAS

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie wyrażenia: WZIĄĆ NOGI ZA PAS.

Wyrazy bliskoznaczne do wyrażenia WZIĄĆ NOGI ZA PAS

Dla inte­resu­ją­cego Cię wyrażenia zna­leź­liśmy sy­no­nimy lub gru­py wy­ra­zów bli­sko­zna­cznych o 3 róż­nych ka­tego­riach zna­cze­nio­wych lub używane w innych kontekstach. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone od­dziel­nie.

WZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiaćWZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

dać drapaka, dać dyla, dać nogę, ulotnić się, zmyć sięWZIĄĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać sięPrzy nie­któ­rych po­zyc­jach, w na­wia­sach, mogą znaj­dować się do­dat­kowe ozna­cze­nia wska­zu­jące na przy­kład, że da­ne sło­wo uży­wane jest w mo­wie po­to­cznej, jest uwa­ża­ne za obra­źli­we lub żar­to­bliwe (wy­jaś­nie­nia po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii znaj­dziesz na do­le stro­ny).

Synonimy dla słów kontekstowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

BOCZNY PAS
to inaczej:

pobocze, skraj drogi, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)BRAĆ NOGI ZA PAS
to inaczej:

brać nogi za pas (żart.), czmychać, dawać dyla (żart.), pierzchać, pryskać (pot.), rejterować (książk.), spierdalać (wulg.), uchodzić (przestarz.), uciekać, ulatniać się (żart.), umykać, wiać, wyrywać (pot.), zabierać się, zmykać, zwiewaćDO NOGI
to inaczej:

do cna (książk.), do imentu (książk.), do nogi (książk.), do ostatka (książk.), do reszty, do szczętu (książk.), doszczętnie, na amen, na dobre, ostatecznie, totalnie, w drobny mak, w perzynę (książk.), wniwecz (przestarz.), z kretesem (książk.), ze szczętem (książk.)DO NOGI
to inaczej:

do ostatka, na amen, w drobny mak, na dobre, ostatecznie, do reszty, totalnie, w perzynęFAUX PAS
to inaczej:

byk (pot.), gafa, nietakt, niezgrabność, niezręczność, potknięcie, przeoczenie, skucha (pot.), uchybienie, wpadka (pot.) (podrz.)FAUX PAS
to inaczej:

niezgrabność, nietakt, (pot.) wtopa, gafa, niezręczność, uchybienie, potknięcie, błąd, (pot.) skucha, (pot.) byk, plamaKŁODA POD NOGI
to inaczej:

kłoda pod nogi (poet.), kula u nogi (pot.), przeciwność, przeszkoda, utrudnienie, zator, zawadaKULA U NOGI
to inaczej:

kłoda pod nogi (poet.), kula u nogi (pot.), przeciwność, przeszkoda, utrudnienie, zator, zawadaKULA U NOGI
to inaczej:

utrudnienie, przeszkoda, ciężar, piąte koło u wozuKUTY NA CZTERY NOGI
to inaczej:

błyskotliwy, bystry, cwany (pot.), genialny, inteligentny, lotny (pot.), łebski (pot.), mądry, myślący, nie w ciemię bity, niegłupi, sprytny, szczwany (pot.)KUTY NA CZTERY NOGI
to inaczej:

myślący, niegłupi, rozwinięty, nie w ciemię bityNIE WZIĄĆ POD UWAGĘ
to inaczej:

nie uwzględnić, odrzucić, pominąć, wyrzec się, wzgardzić, zignorować, zlekceważyćPAS
to inaczej:

pasek, pasmo, prążek, pręga, smugaPAS
to inaczej:

region, strefaPAS
to inaczej:

rzemień, sznur, trokPAS
to inaczej:

strefa, zonaPAS
to inaczej:

pasek, rzemień, sznur, taśma, wstęgaPAS
to inaczej:

pręga, prążek, pasmo, smuga, linia, tor, trasa, wstęgaPAS
to inaczej:

taliaPAS
to inaczej:

wcięcie, biodra, tułówPAS
to inaczej:

aleja, bieżnia, droga, dróżka, jezdnia, pasmo, przegroda, region, strefa, ścieżka, zonaPAS CNOTY
to inaczej:

(żart.) żelazne majtkiPAS STARTOWY
to inaczej:

pas startowy, droga (nadrz.), szlak komunikacyjny (nadrz.)RZUCAĆ KŁODY POD NOGI
to inaczej:

utrudniać, być kulą u nogiWYCIĄGNĄĆ NOGI
to inaczej:

gryźć ziemię (pot.), iść do piachu (pot.), kipnąć (pot.), polec, pożegnać się z życiem (książk.), przekręcić się (pot.), przenieść się do Krainy Wiecznych Łowów (książk.), przenieść się w zaświaty, sczeznąć, uderzyć w kalendarz (pot.), wyciągnąć nogi (pot.), wykitować (pot.), wyzionąć ducha, zdechnąć (pot.), zginąćWZIĄĆ
to inaczej:

nadać (przestarz.), ponieść, wciąć (pot.), wywiać (pot.), zanieśćWZIĄĆ
to inaczej:

pobrać (oficj.), zainkasować, odebrać (podrz.), odjąć (poet.) (podrz.), odrzeć (podrz.), porwać (podrz.), pozbawić (podrz.), zabrać (podrz.)WZIĄĆ
to inaczej:

schwytać, chwycić, ująć, złapać, skorzystać, sięgnąćWZIĄĆ
to inaczej:

otrzymać, pobrać, podjąć, zainkasować, zabrać, dostać, przejąć, przyjąćWZIĄĆ
to inaczej:

użyć, zastosować, zażyćWZIĄĆ
to inaczej:

skraść, odebrać, przywłaszczyć, zabrać, zagarnąć, odzyskać, zwindykować, wywłaszczyć, zająć, zrabowaćWZIĄĆ
to inaczej:

wynająć, zatrudnićWZIĄĆ
to inaczej:

zdobyć, podbić, pokonaćWZIĄĆ
to inaczej:

odebrać, zrozumiećWZIĄĆ GÓRĘ
to inaczej:

opanować, osłabić, podbić, przemóc, przytłumićWZIĄĆ GÓRĘ
to inaczej:

przezwyciężyćWZIĄĆ KĘS
to inaczej:

ugryźć, ukąsićWZIĄĆ KREDYT
to inaczej:

zaciągnąć kredytWZIĄĆ ŁAPÓWKĘ
to inaczej:

popełnić nadużycie, sprzeniewierzyćWZIĄĆ NA CELOWNIK
to inaczej:

zagiąć parol, uwziąć się, śledzić, tropić, prześladować, znaleźć się na celownikuWZIĄĆ NA SIEBIE
to inaczej:

podjąć się, zobowiązać sięWZIĄĆ ODWET
to inaczej:

dokonać zemsty, pomścić się, zemścić się, odwdzięczyć się (antonim)WZIĄĆ POD UWAGĘ
to inaczej:

uwzględnić, wziąć w rachubęWZIĄĆ POD UWAGĘ
to inaczej:

wziąć w rachubęWZIĄĆ POD UWAGĘ
to inaczej:

uwzględnićWZIĄĆ ROZWÓD
to inaczej:

rozwieść sięWZIĄĆ SIĘ
to inaczej:

przystąpić, rozpocząć, zabrać sięWZIĄĆ SIĘ
to inaczej:

zabrać sięWZIĄĆ SIĘ
to inaczej:

zabrać sięWZIĄĆ SIĘ
to inaczej:

zrodzić sięWZIĄĆ SIĘ W GARŚĆ
to inaczej:

obudzić się, ocknąć się, odzyskać przytomność, otrząsnąć się, otrzeźwiećWZIĄĆ SIĘ W GARŚĆ
to inaczej:

zebrać siłyWZIĄĆ SIĘ ZA ŁBY
to inaczej:

(pot.) drzeć koty, sprzeczać się, gryźć się, kłócić się, iść na udryWZIĄĆ STRONĘ
to inaczej:

opowiedzieć się, poprzeć, stanąć po stronieWZIĄĆ STRONĘ
to inaczej:

ująć się, wstawić sięWZIĄĆ UDZIAŁ
to inaczej:

wciągnąć się, zaangażować sięWZIĄĆ W ŁEB
to inaczej:

nie powieść się, nie udać się, paść, spalić na panewce, spełznąć na niczym, upaść, załamać się, zawieśćWZIĄĆ W RACHUBĘ
to inaczej:

uwzględnić, wziąć pod uwagęWZIĄĆ W RACHUBĘ
to inaczej:

wziąć pod uwagęWZIĄĆ W RACHUBĘ
to inaczej:

uwzględnićWZIĄĆ Z SUFITU
to inaczej:

wyssać z palca, zmyślićSprawdź też synonimy dla słów tematycznie lub słownikowo podobnych do szukanego przez Ciebie wyrażenia.

POD KAŻDYM WZGLĘDEM, POCZYNIĆ, NIEZGRABNOŚĆ, MĄDRY, POMYŁKA, WYCIĄGNĄĆ NOGI, CAŁKOWICIE, WZIĄĆ NA SIEBIE, NA WSKROŚ, WZIĄĆ POD UWAGĘ, OTRZEŹWIEĆ, ODWZAJEMNIĆ SIĘ, STREFA, ROZPATRZYĆ, UPAŚĆ, ZACIĄGNĄĆ KREDYT, SKONAĆ, WYWIAĆ, JEZDNIA, ZLEKCEWAŻYĆ, FAUX PAS, SZCZWANY, TOTALNIE, DOSKONALE, WZIĄĆ GÓRĘ, WYRWAĆ SIĘ, UCZYNIĆ, ZAANGAŻOWAĆ SIĘ, WZIĄĆ Z SUFITU, ODDAĆ GŁOS, ZROBIĆ, DROGA, ZAWIEŚĆ, UCHODZIĆ, UMYKAĆ, TROK, PRZEJĄĆ, SKONSUMOWAĆ, NADAĆ, SPEŁZNĄĆ NA NICZYM, NIEGŁUPI, PAS STARTOWY, PIERZCHAĆ, PRZENIEŚĆ SIĘ W ZAŚWIATY, WYMKNĄĆ SIĘ, RZEMIEŃ, ZADŁUŻYĆ SIĘ, WSTĘGA, ZGINĄĆ, ULICA, WSTAWIĆ SIĘ, KRZYŻ, BŁĄD, CZMYCHNĄĆ, W PEŁNI, OBUDZIĆ SIĘ, BRAĆ NOGI ZA PAS, NIETAKT, ZEBRAĆ SIŁY, ZABRAĆ SIĘ, ULATNIAĆ SIĘ, WYRZEC SIĘ, OPRZEĆ SIĘ, KUTY NA CZTERY NOGI, PRZYJĄĆ, ZANIEŚĆ, NIE UWZGLĘDNIĆ, PASMO, POMŚCIĆ, DO RESZTY, ZGOŁA, ZMYĆ SIĘ, UGRYŹĆ, NIE W CIEMIĘ BITY, ZWIEWAĆ, JARZMO, TALIA, DO SZCZĘTU, ŁEBSKI, SMUGA, SKASOWAĆ, BRZEMIĘ, WTOPA, Z KRETESEM, GRYŹĆ ZIEMIĘ, DAĆ DRAPAKA, OCKNĄĆ SIĘ, DOKONAĆ ZEMSTY, PRZEŚWIETLIĆ, SCZEZNĄĆ, MYŚLĄCY, INTELIGENTNY, KŁODA POD NOGI, UCIEKAĆ, ZWAŻYĆ, WLICZYĆ, PRZENIEŚĆ SIĘ DO KRAINY WIECZNYCH ŁOWÓW, POMŚCIĆ SIĘ, DO OSTATKA, KOMBINATORSKI, DAWAĆ DYLA, SZNUR, ZREWANŻOWAĆ SIĘ, OPAMIĘTAĆ SIĘ, REJTEROWAĆ, POPRZEĆ, WZIĄĆ ODWET, POCHŁONĄĆ, STOŁOWAĆ SIĘ, WPIERNICZYĆ, ZAGŁOSOWAĆ, WTRZĄCHNĄĆ, PRYSNĄĆ, W DROBNY MAK, OCHAJTAĆ SIĘ, OMYŁKA, PROSPEKT, WNIWECZ, OSTATECZNIE, GRUNTOWNIE, PAS, PRZYSTĄPIĆ, WZIĄĆ NA CELOWNIK, OPOWIEDZIEĆ SIĘ, ZATOR, SPAŁASZOWAĆ, GAFA, SZLAK KOMUNIKACYJNY, W PERZYNĘ, ZAŁAMAĆ SIĘ, POPEŁNIĆ NADUŻYCIE, CWANY, WZIĄĆ SIĘ ZA ŁBY, WZIĄĆ SIĘ, ZMYKAĆ, PIĄTE KOŁO U WOZU, WZIĄĆ W RACHUBĘ, NABRAĆ, PRZYCZYNIĆ SIĘ, ODRZUCIĆ, WZIĄĆ ŁAPÓWKĘ, WTROIĆ, WCIĄGNĄĆ, NA CACY, BARIERA, SPRZENIEWIERZYĆ, WCIĄĆ, ŚCIĄĆ ZAKRĘT, SPIERDALAĆ, UŻYĆ, PRZEZWYCIĘŻYĆ, OPLUSKAĆ SIĘ, KOPNĄĆ W KALENDARZ, ZWIAĆ, BOCZNY PAS, DO PIACHU, TAŚMA, SKUCHA, TOR, ODWDZIĘCZYĆ SIĘ, WYWRZEĆ, DO IMENTU, POWĄCHAĆ KWIATKI OD SPODU, SPRYTNY, NA AMEN, UCISK, WZIĄĆ ROZWÓD, NIEZRĘCZNOŚĆ, WYZIONĄĆ DUCHA, CZMYCHAĆ, ALEJA, WYRYWAĆ, PRĘGA, STAWAĆ, NAWIAĆ, KIPNĄĆ, ZMYŚLIĆ, PODJĄĆ, NIE UDAĆ SIĘ, POSILAĆ SIĘ, POBRAĆ, PODBIĆ, PASEK, WZIĄĆ SIĘ W GARŚĆ, GENIALNY, PAŚĆ, PLAMA, PRZESZKODA, POBOCZE, WYSSAĆ Z PALCA, CHAJTNĄĆ SIĘ, POTKNIĘCIE, WYKORKOWAĆ, ZAJĄĆ SIĘ, SYCIĆ GŁÓD, SPOŻYĆ, URWAĆ SIĘ, WZIĄĆ KREDYT, WTRĄBIĆ, WZIĄĆ, ZAINKASOWAĆ, JEŚĆ, NIE WZIĄĆ POD UWAGĘ, DOKONAĆ ŻYWOTA, OTRZĄSNĄĆ SIĘ, ZABIERAĆ SIĘ, PRZEGRODA, POMINĄĆ, OTRZYMAĆ, PRZECIWNOŚĆ, DRÓŻKA, PRZEDSIĘWZIĄĆ, PRZEMÓC, REGION, CAŁKIEM, PRZYTŁUMIĆ, BIEŻNIA, UCIEC, PRZEOCZENIE, UCHYBIENIE, ODGAPIĆ, PRĄŻEK, SPALIĆ NA PANEWCE, POŻEGNAĆ SIĘ Z ŻYCIEM, ZREJTEROWAĆ, W CAŁOŚCI, DOKONAĆ, UMKNĄĆ, NA DOBRE, OPANOWAĆ, BYSTRY, ROZWIEŚĆ SIĘ, NIEPOROZUMIENIE, PÓJŚĆ, PIERZCHNĄĆ, BYK, IŚĆ DO PIACHU, UDERZYĆ W KALENDARZ, ZDZIAŁAĆ, STANĄĆ PO STRONIE, WYKITOWAĆ, UWIERZYĆ, ZUPEŁNIE, ZEJŚĆ, SPADAĆ, ZACIĄGNĄĆ DŁUG, SYCIĆ SIĘ, PRĘT, PRYSKAĆ, POMOCZYĆ SIĘ, WZGARDZIĆ, PÓJŚĆ DO ABRAHAMA NA PIWO, RZUCAĆ KŁODY POD NOGI, DOSZCZĘTNIE, WSUNĄĆ, ZAŚLUBIĆ, LOTNY, SKORZYSTAĆ, NIE POWIEŚĆ SIĘ, SPRAWIĆ, OGRANICZENIE, WZIĄĆ KĘS, WTRANŻOLIĆ, WZIĄĆ W ŁEB, DO NOGI, KULA U NOGI, ZMIEŚĆ, PRZENIEŚĆ SIĘ NA ŁONO ABRAHAMA, ZAWADA, WSZAMAĆ, ZABRAĆ, PRZEJĄĆ SIĘ, WZIĄĆ STRONĘ, DO CNA, POBRAĆ SIĘ, SPOŻYWAĆ, W KAŻDYM CALU, ODPŁACIĆ SIĘ, OZDROWIEĆ, OBJĄĆ, UJARZMIĆ, ZEMKNĄĆ, ZEMRZEĆ, PAS CNOTY, PONIEŚĆ, ULOTNIĆ SIĘ, WCIĄGNĄĆ SIĘ, POLEC, ROZPOCZĄĆ, POPLUSKAĆ SIĘ, TYRALIERA, DAĆ DYLA, BŁYSKOTLIWY, DAĆ NOGĘ, PRZYSTAĆ, CIĘŻAR, PRZEKRĘCIĆ SIĘ, ZEMŚCIĆ SIĘ, ZE SZCZĘTEM.

Ze względu na du­żą ilość - 328 - zna­lezio­nych słów, te­ma­ty­cznie lub sło­wni­ko­wo po­do­bnych do szu­ka­ne­go przez Cie­bie wyrażenia "WZIĄĆ NOGI ZA PAS", ogra­niczy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300.

Szukaj synonimów do słowa

WZIĄĆ NOGI ZA PAS inaczej

Najlepszymi odpowiedziami na pytanie: "Jakie znasz synonimy do wyrażenia wziąć nogi za pas?", są:

1. Wziąć nogi za pas to inaczej czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiać.
2. Wziąć nogi za pas to inaczej dać drapaka, dać dyla, dać nogę, ulotnić się, zmyć się.
3. Wziąć nogi za pas to inaczej wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać się.

W sumie znaleźliśmy tyle odpowiedzi na to pytanie: 3.

Synonimy słownikowe do wyrażenia WZIĄĆ NOGI ZA PAS

WZIĄĆ NOGI ZA PAS
czmychnąć, dać drapaka (pot.), dać nogę (pot.), pierzchnąć, prysnąć, spadać (pot.), uciec, ulotnić się (pot.), urwać się (pot.), wymknąć się, wyrwać się (pot.), zemknąć (pot.), zmyć się (pot.), zrejterować (żart.), zwiać
WZIĄĆ NOGI ZA PAS
dać drapaka, dać dyla, dać nogę, ulotnić się, zmyć się
WZIĄĆ NOGI ZA PAS
wymknąć się, (pot.) wyrwać się, (pot.) urwać się

Poleć nas znajomym:

Polski-Slownik.pl
 > 
Synonimy
 > 
Synonimy do wyrażenia: WZIĄĆ NOGI ZA PAS

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x