AGENT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie zapy­tania. Pamię­taj, że w przy­padku ha­seł dwu- lub wielo-człono­wych spa­cje są pomi­jane przy wyszu­ki­waniu i obli­cza­niu dłu­go­ści ha­sła.

Opisy haseł pasujących do zapytania AGENT

Dla inte­resu­ją­cego Cię zapytania "AGENT" zna­leź­liśmy tyle róż­nych ha­seł krzyżówkowych: 11. Zo­sta­ły one wy­świe­tlone po­ni­żej.

AGENT to:

osoba zatrudniona przez artystę lub pisarza, zajmująca się jego kontraktami i reklamą, impresario (na 5 lit.)AGENT to:

rodzaj pracownika, pracownik agencji lub przedstawiciel firmy albo osoby, reprezentant jej interesów, świadczący w imieniu pracodawcy usługi; pojęcie z zakresu prawa pracy (na 5 lit.)AGENT to:

tajny funkcjonariusz służb wewnętrznych: UOP-u, ABW, SB, FBI, tajnej policji, także Interpolu, cichociemny, tajniak (na 5 lit.)AGENT to:

numerant, aparat, agregat, niezłe ziółko, człowiek skłonny do wygłupów lub niecodziennych zachowań (na 5 lit.)AGENT to:

pracownik wywiadu, szpieg, wywiadowca, informator, który najczęściej działa na terenie obcego kraju (na 5 lit.)AGENT to:

autonomiczna jednostka w programowaniu agentowym (na 5 lit.)AGENT to:

ajent, przedstawiciel firmy, instytucji handlowej, ubezpieczniowej, bankowej, kredytowej itd (na 5 lit.)AGENT to:

w krajach anglojęzycznych: tytuł detektywa w policji (na 5 lit.)AGENT to:

James Bond (na 5 lit.)AGENT to:

konfident, wywiadowca (na 5 lit.)AGENT to:

tajny wywiadowca (na 5 lit.)To już wszys­tkie ha­sła, któ­re zna­le­źli­śmy dla szu­ka­ne­go za­py­ta­nia: "AGENT". Je­że­li nie zna­la­złeś te­go cze­go szu­ka­łeś mo­żesz zmie­nić za­py­ta­nie w wy­szu­ki­warce po­niżej.

AGENT nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AGENT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek AGENT - podsumowanie

Najlepiej pasującymi opisami w krzyżówce dla podanego hasła są:

Opisy dla hasła krzyżówkowego AGENT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AGENT osoba zatrudniona przez artystę lub pisarza, zajmująca się jego kontraktami i reklamą, impresario (na 5 lit.)
AGENT rodzaj pracownika, pracownik agencji lub przedstawiciel firmy albo osoby, reprezentant jej interesów, świadczący w imieniu pracodawcy usługi; pojęcie z zakresu prawa pracy (na 5 lit.)
AGENT tajny funkcjonariusz służb wewnętrznych: UOP-u, ABW, SB, FBI, tajnej policji, także Interpolu, cichociemny, tajniak (na 5 lit.)
AGENT numerant, aparat, agregat, niezłe ziółko, człowiek skłonny do wygłupów lub niecodziennych zachowań (na 5 lit.)
AGENT pracownik wywiadu, szpieg, wywiadowca, informator, który najczęściej działa na terenie obcego kraju (na 5 lit.)
AGENT autonomiczna jednostka w programowaniu agentowym (na 5 lit.)
AGENT ajent, przedstawiciel firmy, instytucji handlowej, ubezpieczniowej, bankowej, kredytowej itd (na 5 lit.)
AGENT w krajach anglojęzycznych: tytuł detektywa w policji (na 5 lit.)
AGENT James Bond (na 5 lit.)
AGENT konfident, wywiadowca (na 5 lit.)
AGENT tajny wywiadowca (na 5 lit.)

Wszystkie hasła krzyżówkowe - AGENT

AGENT
osoba zatrudniona przez artystę lub pisarza, zajmująca się jego kontraktami i reklamą, impresario (na 5 lit.).
AGENT
rodzaj pracownika, pracownik agencji lub przedstawiciel firmy albo osoby, reprezentant jej interesów, świadczący w imieniu pracodawcy usługi; pojęcie z zakresu prawa pracy (na 5 lit.).
AGENT
tajny funkcjonariusz służb wewnętrznych: UOP-u, ABW, SB, FBI, tajnej policji, także Interpolu, cichociemny, tajniak (na 5 lit.).
AGENT
numerant, aparat, agregat, niezłe ziółko, człowiek skłonny do wygłupów lub niecodziennych zachowań (na 5 lit.).
AGENT
pracownik wywiadu, szpieg, wywiadowca, informator, który najczęściej działa na terenie obcego kraju (na 5 lit.).
AGENT
autonomiczna jednostka w programowaniu agentowym (na 5 lit.).
AGENT
ajent, przedstawiciel firmy, instytucji handlowej, ubezpieczniowej, bankowej, kredytowej itd (na 5 lit.).
AGENT
w krajach anglojęzycznych: tytuł detektywa w policji (na 5 lit.).
AGENT
James Bond (na 5 lit.).
AGENT
konfident, wywiadowca (na 5 lit.).
AGENT
tajny wywiadowca (na 5 lit.).

Oprócz AGENT sprawdź również:

Komentarze - AGENT - Hasła do krzyżówek. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast