Rymy i słowa zakończone na...

Interesują Cię słowa kończące się na konkretną literę, a może szukasz brakującego Ci, rymującego się słowa? Nasz słownik zawiera prawie trzy miliony polskich wyrazów więc za chwilę szybko je znajdziesz.

Poniżej, w polu tekstowym, wpisz końcówkę interesującego Cię wyrazu, a zaraz po wciśnięciu przycisku "SZUKAJ SŁÓW" wyświetlimy wszystkie rymujące się słowa.


Poniżej znajduje się lista ostatnio najczęściej wyszukiwanych przez naszych użytkowników rymów lub końcówek wyrazów - wciśnij przycisk odpowiadający danej końcówce żeby zobaczyć pasujące do nich słowa.

-KAROLKA -LSKA -ĘTKA
-TRWAM -OŚĆMI -KOSTEK
-INCJE -BAŚKA -KAROLA
-RZYŃCA -ORZEL -PUSTYNIA
Zobacz wszystkie wyszukiwane końcówki


UWAGA!!! Pełna lista wyszukiwanych wcześniej końcówek jest bardzo długa i jej ładowanie może "chwilkę" potrwać - w zależności od szybkości Twojego połączenia z internetem.

Reklama

Rymy i końcówki

Każde słowo ma końcówkę - gdy są one podobne albo identyczne wtedy mówimy, że słowa się rymują - ale co to właściwie znaczy?

Rym to powtórzenie jednakowych lub podobnych układów brzmieniowych w zakończeniach wyrazów, zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu (w poezji) lub zdania. Rymy pełnią funkcję wierszotwórczą, instrumentacyjną i semantyczną (znaczeniową). W poezji współczesnej rymy mają mniejsze znaczenie, niż w tradycyjnej, w wielu zaś jej przejawach zupełnie nie występują.

Podział rymów ze względu na przestrzeń akcentującą:

 • rymy męskie (oksytoniczne) – oparte na akcencie oksytonicznym, właściwe wierszowi sylabotonicznemu, jak "zew – krew".
 • rymy żeńskie (paroksytoniczne) – posługujące się akcentem paroksytonicznym, nieodłączne od wiersza sylabicznego, np. "woda – uroda".
 • rymy daktyliczne (proparoksytoniczne) – w języku polskim rzadkie, związane z akcentem proparoksytonicznym: "zakochać się – rozszlochać się", "metafizyka – ryzyka".
 • rymy bogate – charakteryzują się nagromadzeniem współbrzmień spółgłoskowych, np. "piąstkom – cząstkom".
 • rymy ubogie – nie posiadają wielu współbrzmień, np. "te – swe", "mi – śni".
 • rymy głębokie (pogłębione) – obszar współdźwięczności wychodzi poza granice ustalone przez miejsce akcentowanej samogłoski; są równocześnie rymami bogatymi, np. "łabędzie – tak będzie".
 • rymy dokładne (pełne, ścisłe) – utrzymują pełną identyczność głoskową na obszarze współdźwięczności.
 • rymy niedokładne (przybliżone) – nie operują identycznością głosek w obrębie obszarów rymowych, np. "domy – mody".
 • rymy składane – ich przestrzeń rozciąga się poza granice pojedynczego wyrazu, np. "do dna – chłodna".
 • rymy łamane – tworzą ekscentryczny efekt intonacyjno–semantyczny, są stylistycznie sfunkcjonalizowane.
 • rymy przygodne – pojawiają się sporadycznie, np. "tyleż tędy co wszędy".
 • rymy gramatyczne – utworzone z wyrazów, których współbrzmienie wynika z identyczności końcówek gramatycznych, np. "spotkałem – uściskałem".
 • rymy niegramatyczne – utworzone z wyrazów należących do różnych kategorii gramatycznych, np. "świat cały – bez chwały".
 • rymy banalne (oklepane, częstochowskie) – utworzone z wyrazów często zestawianych ze sobą w pozycjach rymowych, tworzą ciąg wyeksploatowanych skojarzeń, np. "dal – żal", "ojczyzna – blizna", "kochać – szlochać".
 • rymy rzadkie (wyszukane, trudne) – przeciwieństwo rymów banalnych, charakteryzują się niezwykłością doboru wyrazów.
 • rymy egzotyczne – wprowadzają słowa obce, np. "sto – Peugeot".
 • rymy homonimiczne – powtarzanie tych samych wyrazów, np. "stokroć – stokroć".
 • rymy kalamburowe – ujawniają dwuznaczność wyrazów i więzi znaczeniowe, np. "bogiń – albo giń".
 • rymy asonansowe – oparte na identyczności samogłoskowej, np. "plama – trawa".
 • rymy konsonansowe – oparte na identyczności spółgłoskowej, np. "gong – gang".

Podział rymów ze względu na miejsce rymów w wierszu:

 • rymy końcowe – w zakończeniu wersu.
 • rymy początkowe (inicjalne).
 • rymy wewnętrzne – obejmujące wyrazy wewnątrz jednego wersu.
 • rymy zewnętrzne – obejmujące wyrazy zewnętrzne jednego wersu.
 • rymy parzyste (sąsiadujące) – dwa kolejne wersy, tzw. układ AABB.
 • rymy krzyżowe (przeplatane): np. w pierwszym i w trzecim wersie – układ ABAB.
 • rymy okalające – układ ABBA.
 • monorymy – układ AAAA.


Opracownie własne na podstawie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rym